Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Osiemdziesięciolecie Bremena w 2006 roku


* * *

Jedna uroczystość - trzy rocznice

Trzeciego września 2006 roku MZK Szczecin, Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” zorganizowały otwartą imprezę dla mieszkańców miasta z okazji przypadających w tym roku rocznic:
- 80-tych urodzin odrestaurowanego w roku 2001 wagonu „Bremen”,

- 50 lecia wagonów GT6 potocznie zwanych „helmutami”,
- 10 lecia bytności wagonów GT6 w naszym pięknym mieście.

Impreza rozpoczęła się na terenie zajezdni Golęcin o godzinie 11.00 krótką opowieścią o historii jej budowy, rozbudowy i codziennej pracy. Po wstępie prowadzonym przez szefa zajezdni pana Olszewskiego można już było zacząć zwiedzanie udostępnionych pomieszczeń i wystawionych składów tramwajowych.

Były, to wozy:
* 105N (1041-1042) odnowiony w nowych barwach,
* skład 4N+4ND (293+343) oraz tramwaje GT6 510 i 915, które znajdowały się pod dachem na torach A i B.

Na zewnątrz zajezdni znajdowały się wozy 105Ng/S (1001+1002), 105N2K/2000 (1055+1056) oraz wagony GT6 509 i 904. Na zwiedzanie zajezdni przeznaczono około 90 minut. Punktualnie o godzinie 12.15 kawalkada tramwajów tj. skład 4N+4ND (293+343) oraz 2 GT6 „helmuty” 510 i 915 wyruszyły z zajezdni do byłej zajezdni Niemierzyn trasą przez ulice Stalmacha, Jana z Kolna, Dworcową, Niepodległości, Wyzwolenia, Niemierzyńską, gdzie kawalkada trafiła około godziny 13.00. Po wtoczeniu wozów na teren muzeum (zajezdnia Niemierzyn) zaczęły się główne uroczystości urodzinowe.

Przemówienia dyrektora MZK Jerzego Manduka, dyrektora muzeum Stanisława Horoszko i prezesa STMKM Roberta Łubińskiego nawiązywały do historii komunikacji w Szczecinie, dokonań i zamierzeń odnośnie rozbudowy muzeum i zgromadzonych na terenie zajezdni Niemierzyn eksponatów. Przemówienia te kończyły oficjalne otwarcie. Znajdujący się na terenie muzeum – zajezdni mieszkańcy miasta przystąpili do oglądania zgromadzonych eksponatów między innymi:

- właśnie wagon „Bremen” o nr 144 , którego obsługę gwarantował oraz udzielał odpowiedzi na pytania , motorniczy ubrany w mundur z epoki pan Roman Mirek,
- był autobus SAN H-100 wyciągnięty ze złomowiska i dzięki ludziom dobrej woli, uratowany i wyremontowany dla potomnych, aby świadczył o polskiej myśli technicznej polskich inżynierów i techników,
- były również wagony doczepne o nr ( l ) 551 do GT6 i N 036 oraz wozy Dessau o nr bocznych 022 i 026,
- na spotkanie do powstającego muzeum techniki przyjechały również stare zabytkowe samochody między innymi „Garbusy”.

Na teren zajezdni przybyło sporo ludzi zainteresowanych świętowaniem urodzin jubilatów (i co cieszy było dużo dzieci i młodzieży), oglądaniem zgromadzonych eksponatów i robieniem ogromnej masy zdjęć celem dokumentacji. Przewidziano również urodzinowy skromny poczęstunek dla uczestników spotkania. Organizatorzy imprezy przewidzieli zwiedzanie zajezdni – muzeum i zgromadzonych w niej eksponatów na około 90 minut.

Impreza zakończyła się przed godziną 16.00 przy zajezdni Golęcin - powrotną paradą tramwajów z muzeum przez Las Arkoński ulicami Niemierzyńską, Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Jagiellońską, Matejki i Dębogórską. Trzeba przyznać, że impreza została uznana przez uczestników za udaną. Z dużego zainteresowania imprezą wynika, że mieszkańcom miasta spodobała się taka forma zabawy propagująca komunikację i technikę z nią związaną.

Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia taka impreza w naszym pięknym mieście. Jak z niniejszego wynika warto było starać się o muzeum techniki i komunikacji. Na pewno będzie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Miasto przewiduje, że koszt adaptacji byłej zajezdni w muzeum wyniesie 12 mln zł, które ma nadzieję uzyskać z funduszów unijnych

* * *

Trochę fotek z Golęcina

Widok ogólnyz zajezdni Golęcin
Wagony Gt6 - 915 i N 293 na torach postojowych A i B na hali
Hala remontowa - wózki jezdne
Suwnica na hali remontowej
Podnośnik i obrotnica do wózków jezdnych
Podnośniki do pudeł tramwajowych
Helmut 915 na torze A
N skład 293 + 343 na torze B
Antena nadawczo-odbiorcza do przekazywania rozkładów jazdy i odbierania danych z wykonania całodziennej pracy taboru
Druga antena spełniająca tę samą rolę co pierwsza
Helmut 915 na torze A
Helmuty i bulwa na wybiegu

* * *

I z Niemierzyna

Kawalkada tramwajów na trasie do zajezdni Niemierzyn
Kawalkada przy straży pożarnej na Firlika
N-ka przy Poczcie Głównej
Helmut przy Poczcie Głównej
N-ka i Helmut na ulicy Dworcowej
Pomnik na terenie zajezdni Niemierzyn postawiony z okazji 30-lecia istnienia MPK
Wagon motorowy Bremen
Autobus SAN H-100
Bremen i N-ka na terenie muzeum
Doczepa do Helmuta l(551)
Trzech tenorów tzn. od lewej dyrektor muzeum pan Stanisław Horoszko, w środku dyrektor MZK pan Jerzy Manduk i z prawej prezes Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji pan Robert Łubińki oraz grono osób zwiedzających
Wagony Dessau i skład N

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.