Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami

Na podstawie rozporządzenia MTiGM oraz MSWiA z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 roku pozycja 622 opisano co następuje:

Znak AT-1 „sygnalizacja świetlna" ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej.

Znak AT-2 „sygnalizacja świetlna wzbudzana" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.

Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.


Znak AT-4 „stromy podjazd" ostrzega o znaczŹ nym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości poŹ danej na znaku.

Znak AT-5 „ruch kolizyjny" ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pozostałym uczestnikom ruchu.
Znaki, o których mowa wyżej:
1) są umieszczane po prawej stronie toru, nad torem przeznaczonym dla danego kierunku ruchu albo między torami na słupach sieci trakcyjnej — w odległości od 50 do 200 m od miejsca niebezpiecznego,
2) zobowiązują kierujących tramwajami jadących torem, przy którym są umieszczone, do zachowania szczególnej ostrożności.


Znak BT-1 „ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony.

Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „ koniec ograniczenia prędkości".

Znak BT-3 „blokada zwrotnicy" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.

Znak BT-4 „stop — zwrotnica eksploatowana jednostronnie" oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Znaki, o których mowa są umieszczane nad torem lub po prawej stronie toru przeznaczonego dla danego kierunku ruchu.


Pozostałe znaki dla motorniczych

Pozostałe znaki dla motorniczych obowiązujące od lat 70 XX wieku. Pochodzą one z instrukcji dla pracowników służby ruchu WPKM Szczecin. Instrukcja ta wydana została w roku 1977.* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.