Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Pętla tramwajowa Łasztownia - projekt

* * *

Temat "Pętla tramwajowa Łasztownia - projekt" została opracowana na podstawie materiałów znajdujących w archiwum Tramwajów Szczecińskich sygnatura akt TJ-221, 35/308, 35/381 z lat 1974 – 95.

* * *

Budowa pętli tramwajowej na Łasztowni powiązana została głównie z projektowaną budową trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju właśnie w tym rejonie.

O potrzebie budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju mówiono już w połowie lat 50 XX wieku. Konieczność tej tak niezmiernie potrzebnej inwestycji komunikacyjnej dla aglomeracji szczecińskiej między Prawobrzeżem a Centrum planiści dostrzegali już 42 lata temu. W międzyczasie rozpoczynano budowę Trasy Zamkowej i wiaduktów nad ulicą Energetyków. Powiązano to również z porządkowaniem dróg lokalnych i zagospodarowania na Łasztowni, budową rurociągu miedwiańskiego oraz projektowanym remontem Mostu Długiego, który miał się odbyć w 1988 roku /wymiana przęsła zwodzonego na stały i remontu podpór/.

Połączenia poprawiające komunikację powstawały prze wiele lat, że wspomnę tylko o przebudowie ulicy Gdańskiej i budowie estakady nad torami kolejowymi, oraz wspomnianą wyżej Trasę Zamkową.

Według wielokrotnie wysuwanych postulatów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej pętla tramwajowa w rejonie ulicy Energetyków pomiędzy Mostem Długim a Portowym usprawniłaby eksploatację linii tramwajowych na podejściu do i z centrum przy kierowaniu taboru w ulicę Gdańską i z powrotem oraz byłaby konieczna z chwilą zlikwidowania prawo skrętu tramwajów z ulicy Wyszyńskiego w ulicę Vasco da Gama, co przy trudnościach eksploatacyjnych wykorzystywano jako jednokierunkową prowizoryczną pętlę.

W lutym 1987 roku WPKM podał wymogi odnośnie budynku dyspozytorni na projektowanej pętli tramwajowej na Łasztowni. Odbiorcą tych wymogów była Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji – Oddział Budowy Tras Komunikacyjnych w Szczecinie mieszcząca się przy ulicy Bulwar Gdański 2.

Wymogi dla budowy budynku były następujące:

• pomieszczenia dla dyspozytorów dla 3 osób /w tej części winny znajdować się urządzenia do automatycznej kontroli ruchu wg zasad dla szybkiego tramwaju, sprzęt łączności bez i przewodowej i sanitariat/,
• pomieszczenia socjalne dla obsługi /pokój do spożywania posiłków dla 12 osób, pomieszczenia kuchennego podgrzewania posiłków regeneracyjnych i napojów, magazynek z przebieralnią, wc z umywalką i bieżącą wodą/,
• pomieszczenia dla pogotowia technicznego z warsztatem /z łazienką, wc i podręcznym magazynkiem/, • poczekalnia dla 50 osób,
• zapewnienie systemu łączności przewodowej wewnętrznej pomiędzy dyspozytornią a pomieszczeniami i przystankami /sygnalizacja odjazdowa/,
• zalecono aby budynek z pomieszczeniami dla dyspozytorów znajdował się na wyższym poziomie około 6 metrów nad poziomem terenu, aby zapewnić widoczność całej pętli.

Z projektowanej budowy pętli tramwajowej w tym rejonie, wybudowano tylko budynek dyspozytorni, który był użytkowany przez jakiś czas przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania a w tej chwili stoi opuszczony i niszczeje szabrowany przez złomiarzy. W nowych opracowaniach już nie wspomina się o pętli na Łasztowni, gdyż trasa szybkiego tramwaju ma prawdopodobnie biec przez centrum na Gumieńce czy Krzekowo /przeprowadzono remonty torów i założono nową trakcję napowietrzną/.

Ostatni akord

Na przełomie listopada i grudnia 2010 roku został rozebrany budynek dyspozytorni przy planowanej niegdyś pętli tramwajowej. W pejzażu miasta istniał prawie trzy dekady. Starsi mieszkańcy miasta nazywali go "trzecim grzybkiem" ( grzybek na Bramie Portowej i przy Baltonie na ulicy Gdańskiej).

Miejsce po dyspozytorni w przyszłości będzie przeznaczone pod rondo, które ma powstać w tym miejscu. Na razie ma tu być skwer. Miasto równiez myśli zrobić tu parking dla planowanego tymczasowego "namiotu" opery szczecińskiej. Czas pokaże co będzie.

Nowe jakość

7 maja 2021 roku, podpisano umowy na przebudowę układu drogowego Międzyodrza. Łączna wartość kontraktów, to ponad 120 mln zł brutto, którą prowadzi firma Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.z Gdyni. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Prace rozpoczęły się pod koniec maja 2021.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte są jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne.

W ciągu ulicy Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię i przyszły Most Kłodny. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęta zostanie również infrastruktura podziemna.

Również przebudowie ulegną ulice Rybnicka Kujota, Hryniewieckiego, Logistyczna oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Kujota powstanie nowe rondo. Realizacja inwestycji zaplanowana została na dwa lata.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.