Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Podstacja Kaszubska


* * *

Aby zapobiec sytuacji z lutego 1959 roku, gdzie nastąpiło przeciążenia trakcji, która spowodowała wstrzymania ruchu tramwajów na mieście i dla zapobieżenia w przyszłości podobnym incydentom wybudowano w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku stacje prostownikową "KASZUBSKA". Stało się to, konieczne z potrzeby zabezpieczenia ciągłości dopływu prądu do sieci napowietrznej w rejonie śródmieścia. Ówczesna moc była zbyt niska, a wiązało się to z wprowadzeniem w latach poprzednich do ruchu tramwajów typu „N” posiadających silniki o większej mocy.

Pierwotnie zlokalizowana przy byłym teatrze lalek "Peciuga", a obecnie przy budynku Galerii "Kaskada" przy ulicy Kaszubskiej 10. W ciągu sześćdziesiątletniego jej istnienia przechodziła modernizacje i wymianę zużytych urządzeń.

Dopiero w latach 2018-2019 nastąpił jej kapitalny remont i modernizacja. Inwestorem była Gmina Miasto Szczecin, a pełnomocnikiem Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Wykonawcą została PKP Energetyka - Obsługa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie.

W ramach kapitalnego remontu przeprowadzono dostosowanie pomieszczeń budynku podstacji do potrzeb wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wymieniono urządzenia elektroenergetyczne na nowe o lepszej sprawności elektrycznej oraz mniejszych gabarytach, m.in. nowe zespoły prostownikowe – transformator (suchy) + prostownik, transformator potrzeb własnych. Wymieniono na nowe rozdzielnie średniego napięcia SN – 15 k V, niskiego napięcia nN – trakcyjne 660 V i na potrzeby własne 400 V.

Zamontowano nową automatykę sterująca urządzeniami SN i nN. Przeprowadzono remont budynku oraz przebudowano go, bo rozmieszczono inaczej urządzenia w budynku podstacji. Wymianie uległy wyeksploatowane i zużyte kable zasilające SN i trakcyjne nN na nowe. Położono nowe instalacje wewnętrzne m.in.: oświetleniowe, telefoniczne, komputerowe, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Podłączono podstacje do systemu zdalnego sterowania podstacjami z pulpitu sterowniczego.Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.