Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Pętla autobusowa Załom Leśna

* * *

Temat pętli opracowany na podstawie informacji zawartych Biuletynu Informacji Publicznej gm. Goleniów, komunikatów ZDiTM oraz wiedzy własnej.


Pętla „Załom Leśna” to centrum przesiadkowe zlokalizowane w miejscowości Załom (gm. Goleniów) w pobliżu skrzyżowania ulic Lubczyńskiej i Leśnej.

W 2016 roku zawarto porozumienie między Gminą Miasto Szczecin reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Szczecina i Burmistrzem Gminy Goleniów określające formę współpracy, między innymi - przekazanie dotacji celowej przez Szczecin na budowę węzła, a też deklarację uruchomienia przez ZDiTM komunikacji miejskiej dojeżdżającej do pętli, za którą Gmina Goleniów nie ponosiłaby kosztów.

Inwestycje obejmowała budowę centrum przesiadkowego wraz z pętlą autobusową, budowę ulicy Leśnej w Załomiu wraz z infrastrukturą techniczną. Współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt otrzymał także dofinansowanie ze środków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Po czterokrotnym podejściu do przetargu na budowę autobusowego węzła przesiadkowego w Załomiu, gminie Goleniów wreszcie udało się wybrać firmę "Elbud" ze Szczecina. "Elbud" do 30 września 2020 roku miał czas na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, a budowa całości przedsięwzięcia miała być zrealizowana do 30 września 2021 roku.

 Foto: JŚ
foto: Panorama 7,
węzeł Załom,
Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym wykonany został w nowym śladzie odcinek ulicy Leśnej, którym do węzła dojeżdżają autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej, a w drugim - samo centrum przesiadkowe. Wybudowana została między innymi poczekalnia dla pasażerów, parking dla samochodów i rowerów oraz trzy perony dla autobusów wyłożonych nawierzchnią betonową, które mają szerokość 7 metrów, umożliwiające wjazd autobusom przegubowym. Perony dla pasażerów o nawierzchni z kostki betonowej są zadaszone i na każdym z nich zamontowano trzy drewniane ławki oraz słupki przystankowe z numerami linii i tabliczkami z rozkładem jazdy.

Peron skrajny wewnętrzny - położony najbliżej budynku - jest wykorzystywany przez autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej. Na przystanku znajduje się słupek przystankowy z rozkładami jazdy linii 77 i 96. Drugi z peronów obsługują busy linii 9, która należy do sieci komunikacji miejskiej w Goleniowie, zaś trzeci peron jest przystankiem rezerwowym.

Ruch na węźle jest dwukierunkowy - autobusy dojeżdżające od strony Osiedla Kasztanowego wjeżdżają na pętlę od strony Szczecina, zaś od strony Goleniowa z przeciwnej strony - od ul. Lubczyńskiej.

Na pętli znajduje się ogrzewany budynek obsługi podróżnych, który składa się z poczekalni z ławkami, pomieszczenia gospodarczego, trzech toalet oraz pomieszczenia socjalnego dla kierowców. Cały obiekt jest monitorowany.

W ramach inwestycji zintegrowanego centrum przesiadkowego, wybudowano parking Park&Ride dla samochodów osobowych obejmujący 60 miejsc, parking Bike&Ride przeznaczony dla 18 rowerów, ponadto stworzono ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz od ulicy Lubczyńskiej doprowadzono do pętli ciąg pieszo-rowerowy. Całą pętlę objęto monitoringiem.

Projekt obejmował również budowę ulicy Leśnej - łącznika między ulicą Lubczyńską w m. Załom, a Osiedlem Kasztanowym w Szczecinie, przebudowę skrzyżowania ulic Leśnej, Lubczyńskiej i Magnolii, założenie oświetlenia LED wzdłuż ulicy, a także likwidację progów na ul. Lubczyńskiej, których usunięcie miało umożliwić uruchomienie komunikacji autobusowej. Całość inwestycji wynosiła ok. 10 mln złotych. Po odbiorach, pętla „Załom Leśna” została oddana do użytku pod koniec 2021 roku.

Przez kilkanaście miesięcy węzeł pozostawał niewykorzystany. Na mocy porozumienia między gminą Goleniów a Szczecinem, pierwsze autobusy regularnej komunikacji miejskiej zaczęły do pętli „Załom Leśna” dojeżdżać od 3 października 2022, było to pięć kursów w dni powszednie - w godzinach porannych jeden na linii 77 i dwa linii 96, zaś po południu po jednym kursie każdej z nich.

Również autobusy linii 9 goleniowskiej komunikacji miejskiej relacji Goleniów < - > Załom, wjeżdżają również na ten węzeł. Godziny kursów z węzła w Załomiu: kierunek do Załomia: 6:40 i 15:52, kierunek do Goleniowa: 6:50 i 16:02. W związku z powyższym nastąpiło 2-3 minutowe przesunięcie godzin odjazdu z przystanków następujących po węźle Załom w stosunku do rozkładu jazdy podanego na tabliczkach przystankowych. Później został opublikowany uaktualniony rozkład jazdy linii 9.

27 lutego 2023 roku do węzła przedłużono kolejnych osiem kursów, cztery linii 77 i tyle samo linii 96.

Autobusy komunikacji szczecińskiej docierają do węzła łącznie trzynastoma kursami dziennie, wariantowo przedłużonych od pętli „Osiedle Kasztanowe” kursujących wyłącznie w dni powszednie do godziny 19:00.

Dojeżdżają do niej:

• linia 77 kierunek: Osiedle Bukowe,
• linia 96 kierunek: Basen Górniczy,
• oraz dwoma kursami autobusy goleniowskiej linii 9 - jednym rano i jednym po południu.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.