Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Petla autobusowa Osiedle Słoneczne

* * *

Opracowanie tematu na podstawie materiałów z archiwów MZK, WPKM sygnatura akt 35/136 i 35/150, ZKM i informacji własnych.

Osiedle Słoneczne znajduję się w południowo wschodnim skrawku, dzielnicy Dąbie w kwartale ulic: Struga, Łubinowa, Przelotowa, od zachodu tory kolejowe. Budowę osiedla rozpoczęto w 1974 roku.

O pętli na osiedlu Słonecznym mówi się już w 1979 roku. Mieści się na rogu ulicy Przelotowej z ulicą Łubinową. Pętlę wybudowało Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane ze Szczecina. Materiały użyte do budowy to: płyty żelbetowe 1.127 m2, krawężniki drogowe 304 mb, obrzeża betonowe 61 mb i płyty betonowe na chodnik o wymiarach 35x35x581m2.

Brak możliwości dojazdów mieszkańców Osiedla Słonecznego z domu do pracy i z powrotem (przeciążone dotychczas kursujące autobusy), WPKM w grudniu 1980 uruchomił dodatkowe połączenie z Osiedlem Słonecznym. Autobusy nowej linii 74 kursowały przez ulice: Gdańską, Eskadrową, Hangarową, Struga i Łubinową — do pętli. Przystanki zlokalizowano przy ulicach Gdańskiej, Ks. Anny, przy Moście Cłowym, Hangarowej, Bagiennej, przy zajezdni i przy Łubinowej. W dni powszednie jeździła z częstotliwością co 8—9 minut w szczycie i co 11—12 nminut po szczycie, w dni świąteczne — co 22 minuty w godzinach porannych i wieczornych, a co 14 minut w pozostałych godzinach.

Jednocześnie uległa korekcie trasa linii autobusowej 54. Wozy jadące z obu kierunków (od Basenu Górniczego i z Kijewo) przez ulicę Dąbską, wjeżdżały w ulicę Handlową i Łubinową, zatrzymując się na pętli (dla tych autobusów, to tylko przystanek). Autobusy tej linii kursowały w dni powszednie co 10 minut w szczycie i co 15 minut w pozostałych godzinach, a w dni świąteczne — co 20 minut rano i wieczorem, a co 15 minut w pozostałym czasie.

Zmieniła się także częstotliwość kursów na linii 73. Jeździła w tym czasie tak samo, jak w przypadku nowo uruchomionej linii.

Trochę historii

Istniejąca pętla przy ulicy Łubinowej miała 2 perony dla linii autobusowych 74 kończącej tu swój bieg i linii 54 relacji Klęskowo – Basen Górniczy, która przejeżdżała prze pętlę. W związku z rozbudową osiedli Słonecznego i Majowego była potrzeba wprowadzenia dla tego rejonu miasta dodatkowych linii autobusowych /wydłużenie do pętli linii 77 – Załom-Łubinowa/ i uruchomienie nowej linii 66 łączącej osiedle Słoneczne z Kluczem, koniecznym było przeprowadzenie jej rozbudowy. Przebudowa pętli była konieczna też ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i ruchu w głównym punkcie komunikacyjnym osiedla.

Zgodnie z umową nr 33/82 z dnia 15 grudnia 1982 roku wykonano rozbudowę poprzez rozszerzenie terenu o 10 metrów i rozmieszczenie w nowym układzie geometrycznym:

• 4 peronów przystankowych z pasami jezdni o szerokości 3,5 metra i chodnikami o szerokości 3 metra,
• drogi przelotowej o szerokości 7 metrów,
• pasa odstawczo awaryjnego o szerokości 2,5 metra.

Wykonano nawierzchnię z płyt żelbetowych oraz chodniki z płytek betonowych dla utrzymania jednolitości nawierzchni z częścią dotychczasowego zagospodarowania pętli. W ramach przebudowy na peronach postawiono podświetlane znaki przystankowe dla poszczególnych linii autobusowych. W wyniku przebudowy uzyskano w miarę dogodną obsługę pasażerską na tych 4 liniach i poprawę bezpieczeństwa ruchu. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 1.8 mln złotych wg ówczesnych cen. Prace zakończono 30 kwietnia 1983 roku.

Pętla składa się z 5 peronów (w tym 4 peronów dla wsiadających i wysiadających pasażerów i 1 rezerwowego) dla autobusów obsługujących komunikację miejską. Czasami jest również wykorzystywany chodnik jako peron dodatkowy przy wjeździe na pętlę koło warzywniaka.

Na pętli mają swój początek i koniec autobusy linii dziennych: B, D, 71, a przejazdem 54, 65, 531, 532 i 534. Obok pętli przejeżdżają takie linie jak: 66, 77, A i E.

pętla Słoneczne 2011 rok, foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
pętla Słoneczne 2011 rok

Na pętli postawiono pawilon typu „Bamar”, w którym znajduje się kasa biletowa i dyspozytornia liniowa, postawiona przez Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa z Reska w 1992 roku na zlecenie firmy komunikacyjnej. Stoi również wiata przystankowa.

pętla Słoneczne 2011 rok, foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
pętla Słoneczne 2012 rok

W dniach 12 - 30 września 2011 kasa biletowa Słoneczne na pętli autobusowej była nieczynna z powodu wymiany pawilonu socjalno - kasowego na nowy. Stary dziewiętnastoletni nie spełniał warunków BHP.

pętla Słoneczne 2011 rok, foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
pętla Słoneczne 2011 rok
W dniach 22 luty - 22 kwietnia 2013 trwał remont peronów na pętli autobusowej Osiedle Słoneczne (u zbiegu ulic Łubinowej i Przelotowej). Autobusy linii B, D, 54, 65 i 71 zatrzymują się tak, jak przed remontem peronów. Zdecydowanie poprawił on komfort wjazdu na pętlę i wyeliminował problem zahaczania zderzaków pojazdów z przystankami.

Na przełomie maja/czerwca 2013 roku uruchomiono elektroniczną tablicę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na "kurzej stopce", która informuje o godzinach odjazdów autobusów z pętli.

pętla Słoneczne 2018 rok, foto Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
pętla Słoneczne 2018 rok

Przebudowa skrzyżowania ulic Łubinowej, Nałkowskiej, Przelotowej i Handlowej w lutym 2017 roku skutkowało powstaniem ronda przy Pętli Słoneczne, które usprawniło i uspokoiło przejazd samochodów na tym skrzyżowaniu. Wybudowane rondo jest realizacją jednego z projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Po czterech latach od budowy uzyskała nazwę "Przy pętli".

Z dniem 29 stycznia 2018 roku, ZDiTM zmienił siatkę połączeń linii autobusowych na Prawobrzeżu z powodu oddania do eksploatacji części autobusowej, węzła przesiadkowego tramwajowo - autobusowego pętli Turkusowa.

Od tego momentu zmieniła się organizacja ruchu autobusów na pętli. I tak:

• peron I - rezerwowy,
• peron II - linia 79, 531, 534,
• peron III - linia 54, 55, 65, 71, 91, 534 przejeżdżają,
• peron IV - linia B,
• przystanek Osiedle Słoneczne (Łubinowa) kierunek Bukowe zatrzymują się autobusy linii 66, 77, 97, 532,
• przystanek Osiedle Słoneczne kierunek Struga zatrzymują się autobusy linii 66, 71, 77, 91, 97, 532,
• przystanek Osiedle Słoneczne (Przelotowa) kierunek osiedle Bukowe zatrzymują się autobusy linii 54, 55, 65, A, 531.
Nie kursuje linia D - została zlikwidowana.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.