Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Pętla tamwajowa - autobusowa Dworzec Niebuszewo

* * *

Niebuszewo (do 1945 niem. Zabelsdorf) – to duża północna dzielnica Szczecina, granicząca od wschodu z Grabowem i Drzetowem, od północy z Warszewem, z Niemierzynem od strony zachodniej i od południa z Łęknem i Śródmieściem.

Pętla znajduje się przy ulicy Elizy Orzeszkowej (Schwartzkopfstrße) vis a vis dworca kolejowego Niebuszewo. Została oddana do użytku w połowie października 1927 roku jako, uliczna pętla tramwajowa - jednotorowa. Nie było możliwości odstawiania taboru lub zmiany kolejności odjazdów. Poprowadzono ją od końcówki znajdującej się przy Grenzstraße przez ulice Fiedenbornstraße (Kołłątaja) i Erichstraße (Asnyka). Długość nowego toru wynosiła 880 metrów. Była pierwszą końcówką nie wymagającą od obsługi tramwaju zmiany pomostu.

W 1873 roku w rejonie dzisiejszych ulic Boguchwały i Orzeszkowej istniał cmentarz po północno-zachodniej części. W tym miejscu w latach 1926 - 27 zbudowano kwartał zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej pomiędzy ulicami Asnyka i Boguchwały wg projektu Gustava Gaussa. Postawiono modernistyczny budynek dworca, który istnieje do dnia dzisiejszego.

(Pierwszy dworzec na Niebuszewie powstał około 1898 roku po wschodniej stronie ulicy Warcisława. Jednak nie spełniał on wymogów szybko rozwijającej się dzielnicy w końcówce XIX i pierwszych latach XX wieku. Podjęto decyzję o budowie nowego dworca w okolicach ulicy Orzeszkowej.)

Na przełomie października/listopada 2013 roku wprowadzono zmiany w organizacji ruchu komunikacji miejskiej na Niebuszewie a głównie uruchomieniem węzłów przesiadkowych na ulicy Asnyka.

Najważniejszą zmianą było stworzenie węzła przesiadkowego na ulicy Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka dla linii tramwajowych 2, 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 i B (linie 69 i B korzystają z tego węzła wyłącznie w kierunku Osiedla Arkońskiego i ulicy Rugiańskiej).

Po uruchomieniu węzła zlikwidowane zostały przystanki:
• "Niemcewicza" (linie 2, 12, 51, 69, 78, 87 i B) zlokalizowane obecnie na ulicy Kołłątaja pomiędzy ulicami Barbary i Rondem Sybiraków,
• "Orzeszkowej" (linie 51, 69, 78, 87) na ulicy Kołłątaja w kierunku Osowa, Rugiańskiej, Warszewa,
• "Boguchwały" (linie 2 i 12) na ulicy Asnyka w kierunku Dworca Niebuszewo,
• "Kołłątaja" (linia B) w alei Wyzwolenia w kierunku Osiedla Słonecznego.

Uruchomienie zintegrowanego węzła przesiadkowego ZDiTM tłumaczył tym, że skróci się czas podróży do centrum i z centrum, ułatwi przesiadkę oraz ograniczy do minimum przemieszczanie się pasażerów z jednego środka transportu na drugi (rano z autobusu do tramwaju, popołudniu/wieczorem z tramwaju do autobusu) a także poprawi płynność ruchu.

Po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu zmieniono trasy autobusów:
• linia 51, 78 i 87 w obu kierunkach kursują przez ulice Orzeszkowej, Asnyka (z pominięciem dotychczasowego odcinka ulicy Kołłątaja pomiędzy ulicami Orzeszkowej i Rondem Sybiraków). W kierunku Osowa, Warszewa, Podbórza i Osiedla Arkońskiego autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku Dworzec Niebuszewo, który zlokalizowany został na ulicy Orzeszkowej na wysokości pętli tramwajowej.

• linia 69 w kierunku pętli Kołłątaja autobusy jadą dotychczasową trasą. Obecny przystanek "Orzeszkowej" będzie przystankiem na żądanie. Dodatkowo na ulicy Kołłątaja przed Rondem Sybiraków został uruchomiony przystanek "Niemcewicza", który umożliwi dotarcie do węzła przesiadkowego. W kierunku ulicy Rugiańskiej autobusy jadą ulicami Asnyka - Kadłubka i dalej starą trasą.

• linia B jedzie zmienioną trasą pomiędzy przystankami Rayskiego a Krasińskiego Wiadukt. W kierunku Osiedla Słonecznego trasa przebiega ulicami Orzeszkowej i Kołłątaja (tak jak obecne trasy autobusy linii 51, 78 i 87). Uruchomiono nowy przystanek "Kołłątaja" zlokalizowany pomiędzy ulicą Barbary a Rondem Giedroycia.

W ramach programu przebudowy i budowy torowisk (Etap II) przebudowana zostanie pętla tramwajowa, będąca elementem węzła przesiadkowego. Proponuje się w celu poprawienia funkcjonalności pętli przesunięcie torowiska w kierunku stacji i wykonanie dwóch torów postojowych.

Przebudowa wymagać będzie także modernizacji układu drogowego ulic Orzeszkowej, Boguchwały oraz Kołłątaja. W ramach tych prac proponuje się wydzielenie zatok postojowych na potrzeby parkingu Kiss&Ride oraz TAXI, a także przystanków autobusowych dla linii autobusowych, przejeżdżających przez węzeł i jadących dalej 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 oraz linie tramwajowe 2 i 12.

Tramwaje Szczecińskie 4 lutego 2020 ogłosiły przetarg na przebudowę dwóch tras – od pętli Niebuszewo do pl. Żołnierza Polskiego oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, Matejki, Piłsudskiego do pl. Rodła. Prace potrwają niespełna dwa lata.

Przedmiotem przetargu jest przebudowa trasy tramwajowej od pętli Niebuszewo do pl. Żołnierza Polskiego w ciągu Asnyka, Kołłątaja i al. Wyzwolenia oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, Matejki, Piłsudskiego do pl. Rodła. W sumie to ok. 8034 metrów toru pojedynczego.

pętla Niebuszewo, plany
źródło: Tramwaje Szczecińskie,
pętla Niebuszewo - plany
W ramach inwestycji rozbudowana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa przy Dworcu Niebuszewo. Wykonane zostaną dwa perony tramwajowo – autobusowe, które przesunięte zostaną do Dworca, umożliwiając przesiadki na kolej bez konieczności przekraczania jezdni.

Na pętli zostanie też wybudowany tor do zawracania (pełna pętla z możliwością objazdu). Termin składania ofert do 29 kwietnia 2020 roku. Termin przedłużono do 8 maja 2020 roku ze względu na wiele pytań od potencjalnych wykonawców i zmian w dokumentacji.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.