Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Pętla tramwajowo - autobusowa Krzekowo

* * *

Temat opracowano na podstawie materiałów z archiwów MZK, WPKM, ZKM Szczecin oraz informacji własnych.

pętla Krzekowo 2015 rok
foto: Janusz Światowy, pętla Krzekowo 2015 rok

Pętlę na Krzekowie oddano do użytku w 1954 roku. Jest jedną z najstarszych pętli w Szczecinie. Znajduje się u zbiegu ulic Żołnierskiej i Klonowica.

Od chwili powstania nie była remontowana – jedynie naprawy bieżące, aż do roku 1972, kiedy to postawiono budynek socjalny o kubaturze 242 m2. Obecnie w budynku znajduje się kasa biletowa i dyspozytornia. Pozostałe pomieszczenia są wynajmowane. Budynek został zakupiony za kwotę 45.594 zł wg ówczesnych cen. Postawiło go Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego ze Szczecina.

W tym samym roku unowocześniono pętle, kładąc trylinkę a chodnik wykonano z płyt betonowych o powierzchni 409,7 m2. Zagospodarowano pozostały plac obsiewając go trawą o powierzchni 332 m2. Prace te wykonywała firma – Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne ze Szczecina. Prace zostały zakończone 30 grudnia 1972 roku.

pętla Krzekowo 2015 rok
foto: Janusz Światowy, pętla Krzekowo 2015 rok

Od tamtej pory na pętli nic szczególnego się nie działo, oprócz prac konserwacyjnych i drobnych napraw. W sierpniu 2009 roku Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. ogłosiły przetarg na modernizację między innymi wydzielonych torowisk w ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Somossiery do pętli Krzekowo wraz z samą pętlą.
pętla Krzekowo 2015 rok
foto: Janusz Światowy,
pętla Krzekowo 2015 rok
Otwarcie ofert nastąpiło 1 września 2009 roku. Wyniki ogłoszono w dniu 23 września 2009 roku. Modernizację wykona konsorcjum firm: Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. z Krakowa, Wiesław Michnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Torowo-Spawalnicza „SPAW-TOR” Wiesław Michnik z Krakowa.

pętla Krzekowo
foto: Janusz Światowy, pętla Krzekowo 2015 rok

Plac budowy przekazano 24 listopada 2009 roku. Prace trwały do wiosny 2010 roku. Modernizacja objęła ponad 1400 metrów torowiska przy ulicy Żołnierskiej, pętlę Krzekowo (dwa rozjazdy i ok. pół kilometra torów). Przy pracach remontowych nastąpiła wymiana torowisk, sieci, słupów trakcyjnych, oświetlenia, jak też modernizacje przystanków i pętli na Krzekowie. Koszt inwestycji to ok. 18,7 mln zł. Prace nadzorują Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Szczecin.

pętla Krzekowo
foto: Janusz Światowy, pętla Krzekowo 2015 rok

Z tego powodu z dniem 25 listopada 2009 roku nastąpiło wstrzymanie ruchu tramwajowego od skrzyżowania Bohaterów Warszawy/Mickiewicza do pętli Krzekowo. I tak:

pętla Krzekowo 2015 rok
foto: Janusz Światowy,
pętla Krzekowo 2015 rok
• Linia 5 – będzie jeździła na trasie: Stocznia Szczecińska – Bohaterów Warszawy – Wojska Polskiego – Zajezdnia Pogodno wg specjalnego rozkładu jazdy.
• Linia 7 – będzie jeździła na trasie: Basen Górniczy – Bohaterów Warszawy – Wojska Polskiego - Zajezdnia Pogodno wg specjalnego rozkładu jazdy.

Na czas remontu została uruchomiona zastępcza linia autobusowa 807, która jeździła na trasie: Bohaterów Warszawy (przystanek zlokalizowany pomiędzy ul. 5-go Lipca a ul. Mickiewicza) - Krzekowo (nawrót na skrzyżowaniu Żołnierska – Klonowica) wg specjalnego rozkładu jazdy.

W kierunku przystanku na Bohaterów Warszawy linia jeździła ulicami Mickiewicza – Noakowskiego – 5-go Lipca – Bohaterów Warszawy. Autobusy zatrzymują się na wysokości przystanków tramwajowych.

pętla Krzekowo 2015 rok
foto: Janusz Światowy, pętla Krzekowo 2015 rok

Po godzinie 22:30 autobusy jeździły do przystanku „Piastów” zlokalizowanego na ulicy Jagiellońskiej przed skrzyżowaniem z aleją Piastów. Nawrót do przystanku „Wawrzyniaka” przez Piastów – plac Szarych Szeregów - 5-go Lipca.

Z dniem 2 kwietnia 2010 roku w związku z zakończenie prac remontowych na pętli, tramwaje linii 5 i 7 oraz autobusy linii 60, 74, 74, 521, 529 i 531 wróciły na swoje normalnie obowiązujące trasy. Równocześnie z przywróceniem komunikacji tramwajowej na Żołnierskiej zlikwidowano zastępczą linie autobusową 807.

Na pętlę zajeżdżają w chwili obecnej tramwaje linii 5 i 7 oraz autobusy linii 75. Koło pętli przejeżdża również autobusowa linia 60 i 74.

W latach 1973 – 1994 dojeżdżała do pętli na Krzekowie linia 105 kursująca do Wołczkowa. Później przedłużono ją do Dobrej Szczecińskiej. Po 21 latach z dniem 1 stycznia 2015 roku reaktywowano linię 105, która także gości na pętli Krzekowo.

ulica Mickiewicza 2016 rok
foto: Janusz Światowy,
ulica Mickiewicza 2016 rok
"rozjazdy nakładkowe"
7 czerwca 2016 roku rozpoczęto budowę ronda w rejonie skrzyżowania ulic Mickiewicza, Żołnierska, Wernyhory i Reduty Ordona. Na odcinku od przystanku „Wernyhory” do przystanku „Brzozowskiego” ruch tramwajów obywał się wahadłowo, jednym torem według obowiązujących rozkładów jazdy. Na czas przebudowy trasy autobusów linii 53, 60, 74, 75, 80 i 105 nie uległy zmianie.

Podstawowym założeniem dla tej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa. Na inwestycje uzyskano dofinansowanie ok.3 mln zł. z Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Połączenie kilku ulic o dużym natężeniu ruchu i skomplikowany układ drogowy powodował, że w tym rejonie dochodziło do kilkudziesięciu wypadków rocznie.

rondo Karskiego 2016 rok
foto: Janusz Światowy,
rondo Karskiego 2016 rok
Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żołnierskiej zbudowano rondo o średnicy 22 m z jezdnią dwupasmową o szerokości 10 m. Natomiast u zbiegu ulic Mickiewicza i Czorsztyńskiej zamontowano sygnalizację świetlną. Poprawił się także komfort i bezpieczeństwo pasażerów i pieszych. Przebudowane zostały chodniki oraz perony przystankowe (w tym przystanki autobusowo - tramwajowe).

rondo Karskiego 2016 rok
foto: Janusz Światowy,
zjazd z ronda Karskiego 2016 rok
Inwestycja obejmowała także przebudowę torowiska tramwajowego wzdłuż ulic Żołnierskiej i Mickiewicza, na odcinku od Samosierry do przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z Brzozowskiego, co wpisuję się w systematyczne wymiany/przebudowy torowisk tramwajowych w mieście.

Finał prac przy przebudowie skrzyżowania nastąpił 21 października 2016 roku na swoje trasy wróciły autobusy linii 53, 74, 75,80, 521, 527 i 529.

Ale to nie koniec perturbacji z dojazdem na pętlę Krzekowo. Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg w dniu 17 kwietnia 2018 roku, na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Brzozowskiego do mostu Akademickiego, w ramach programu "Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II". Realizacjatego zadania będzie dofinansowana ze środków UE.

Firmy, które chciałyby podjąć się tego zadania powinny złożyć swój akces do 20 czerwca 2018 roku. Terminy otwarcia ofert przesuwano wielokrotnie, ostateczne otwarcie zaplanowano na 18 lipca 2018 roku. Okazało się, że do przetargu stanęła tyko jedna firma tj. konsorcjum warszawskich firm TOR-KAR-SON spółka z o.o i TOR-KAR-SON Zbigniew Kargul, która zażądała za wykonanie pracy kwotę 53,6 mln złotych, miasto chciało przeznaczyć na ten cel połowę tej sumy. Trwają analizy dokumentów i sprawdzane są możliwości finansowe miasta.

Po analizach miastu wyszło, że na razie nie ma wystarczających środków na sfinansowanie inwestycji i plany przebudowy torowiska i trakcji w ciągu ulicy Mickiewicza odłożyły na półkę, jak powiedział Michał Przepiera, z-ca prezydenta w studio TVP3 4 listopada 2019 roku.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.