Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii nocnych

* * *

Byłe linie nocne komunikacji szczecińskiej

Opracowując poniższy temat byłych linii nocnych komunikacji szczecińskiej zdawałem sobie sprawę, że fakty podane niżej są niepełne. Z kronik, z których korzystałem są poważne dziury (brak informacji z początków komunikacji nocnej).

* * *

10 lutego 1968 roku uruchomiono nocną linię MN, która jeździła na trasie Wielka – Dąbie – Zdroje – Klucz. Po pięciu dniach przedłużono ją do Placu Żołnierza Polskiego. 6 maja 1968 roku mikrobusową linię nocną zawieszono. Kroniki nie podają, kiedy została definitywnie zlikwidowana.

* 1 stycznia 1973 roku uruchomiono pierwsze służbowe linie nocne w ilości 6 brygad. Linie te rozwoziły i przywoziły kierowców i motorniczych obsługujących linie autobusowe i tramwajowe. Autobusy nocne służbowe miały obowiązek zabierania pasażerów.

* Od 25 stycznia 1978 roku zaczęto numerować linie nocne służbowe. Kursy tych linii korygowane były według potrzeb na wnioski kierowców i motorniczych.

* 25 stycznia 1978 roku V linia nocna służbowa – zmieniono jej trasę na odcinku od ulicy Zalewskiego do Kołłątaja. Autobus jeździł z Zaleskiego ulicami Akademicką, Rewolucji Październikowej (Niemierzyńska) do zajezdni Niemierzyn i na Kołłątaja.

* 12 marca 1978 roku nastąpiły zmiany w kursowaniu linii nocnych nr III, VI, XI, XII, XIII, XIV i XV w związku z wprowadzeniem 4 dodatkowych autobusów do obsługi linii nocnych oraz oddanie zajezdni Dąbie do eksploatacji.

* 1 kwietnia 1979 roku kursują linie o nr N-III, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. Obsługa linii nocnych 16 autobusami. Wprowadzono na trasy dodatkowe 2 autobusy. Zwiększono czasy przelotów tras, jak również ilość połączeń w godzinach wieczornych i rannych dla obsługi zajezdni Klonowica i Dąbie. W tym okresie wprowadzono połączenia w kierunku Zakola, Lasu Arkońskiego, Wołczkowa, Dolnej Odry.

* 10 września 1979 roku dla linii N-I – zmiana częściowa trasy. Godzina 01.00 zajezdnia Klonowica trasa bez zmian od ulicy Dąbrowskiego jedzie przez Piastów, plac Kościuszki, Bohaterów Warszawy, do Mickiewicza.

* Linia N-XII zmiana godzin 04.32 Perlista (końc. 57), 04.37 Bandurskiego, 23.55 i 01.05 Smierdnica (jeśli są pasażerowie).

* Autobus nocnej linii 102 – nastąpiła częściowa zmiana trasy. Zapewnienie połączeń z Policami i Dąbiem – zmiany przejazdów autobusów do Gocławia i Polic.

* 1 lutego 1980 roku linie N-IV, V i 102 na wniosek kierowców wprowadzono kursy na Osiedle Leningradzkie w Policach.

* 2 kwietnia 1981 roku utworzono nową linie nocną 201 N, która jeździła na trasie Osiedle Słoneczne – zajezdnia Klonowica. Długość jej wynosiła 18,8 km przejeżdżała trasę w ciągu 45 minut. Obsługiwana była 2 autobusami kursującymi z co 50 minutową częstotliwością, a 3 grudnia 1986 roku przedłużono ją do Osiedla Bukowego w związku z tym została wydłużona trasa – wynosiła 19,9 km przelot i częstotliwość pozostał ten sam.

* 30 listopada 1982 roku zmieniono rozkład jazdy i trasę linii N-VII – zlikwidowano kurs do Dołuj, a 6 grudnia linii N- II – zlikwidowano przejazd prze ulice Radomską.

* 3 marca 1983 roku częściowa zmiana trasy linii N- III – wprowadzono kurs na osiedle Słoneczne, częściowa zmiana trasy linii N – XIII – wprowadzono połączenie z zajezdnią Pogodno, a na N – XIX opóźniono wyjazd z zajezdni Dąbie o 17 minut.

* 29 kwietnia 1983 roku zmieniono trasę linii N – V – wprowadzono kurs prze osiedle Kaliny, N –VI i N - XII – wprowadzono połączenie z placem Lenina (Sprzymierzonych) i synchronizację z linią N – XII i N- VI.

* 7 lutego 1984 roku – wprowadzenie połączeń linii 202N z linią 203N. Uruchomiono linie 203N ze względu na brak połączeń zajezdni Golęcin – Gocław (zamknięta trasa).

* w dniach 20 lutego do 26 marca 1984 roku na N – V i N – XI przesunięto godziny wyjazdu z 23.50 na 24.00 oraz wprowadzenie na linii N – V kursu do Gocławia o ile była obsługa.

* 18 listopada 1984 roku następuje likwidacja linii 203N.

* 1 lipca 1985 roku na N –VIII następuję zmiana trasy, dodano kurs przez Leśno Górne przy zjeździe do zajezdni Klonowica z Tatynia (rozwózka pracowników po pracy).

* 15 lipca 1985 roku nastąpiła synchronizacja N – XVI z N - 1 na placu Lenina (Sprzymierzonych) – zmiana nastąpiła na wniosek motorniczych z zajezdni Pogodno.

* 7 września 1985 roku na linii N – IV i N – V wprowadzono kursy przez Szosę Polską (wieczorem) jeśli była obsługa – zmiana na wniosek motorniczych z zajezdni Niemierzyn.

* 30 września 1985 roku na linii 68 N kursującej na trasie Stocznia Warskiego – Pomorzany Dobrzyńska nastąpiła zmiana trasy jeździła od: Firlika, Łady, Jana z Kolna, Narzeże Wieleckie, Dw.Główny, Owocowa, Potulicka, Piekary, Dąbrowskiego, Jabłonowska, Boczna, Szpitalna a z powrotem przez Powst. Wlkp, Jabłonowska.

* 9 października 1985 roku na linii N – I następuję zmiana trasy z powodu remontu ulicy Duńskiej, a na liniach N –IV i N – V z powodu remontu ulicy Robotniczej. Na linii 204 N wprowadzono dodatkowe kursy do Basenu Górniczego, Dąbie-Pomnik i Zdunowa o ile była obsługa. Wprowadzenie dodatkowych kursów na wniosek kierowców.

* 15 października 1985 roku na linii N – III wprowadzono dodatkowe kursy z Wyspy Puckiej.

* 26 listopada 1985 roku na linii N – V wprowadzono dodatkowy kurs do Hożej. Na linii N – VII dodatkowy kurs o 04.58 na trasie: Zajezdnia Niemierzyn – Wszystkich Świętych – Chopina – Pawła VI. Dodatkowy kurs na wniosek motorniczych.

* 29 listopada 1985 roku dla linii 75 N wprowadzono przerwę na posiłek o godzinie 02.50 na terenie zajezdni Klonowica.

* 13 stycznia 1986 roku dla linii 202 N następuje zmiana rozkładu jazdy i trasy. Obsługa linii 2 autobusami przez zajezdnię w Policach od 30 stycznia.

* 30 stycznia 1986 roku na linii 204 N kursującej na trasie Zajezdnia Police – Dworzec PKP Dąbie:
przez Fabryczną, Tanowską, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Piłsudskiego, Mazurską, Kołłątaja, Grunwaldzką, Police Rynek, Wojska Polskiego Mścięcino, Przęsocin, Policką, Nehringa, Pokoju, Bogumińską, Obotrycką, Wilczą, Sczanieckiej, Platter, Staszica, Kołłątaja, Wyzwolenia, Pl.Roddła, Niepodległości, Bramę Portową, Wyszyńskiego, Nab.Weleckie, Kolumba, Dw.Główny, Kolumba, Nab. Weleckie, Wnergetyków, Gańską, Eskadrową, Leszczynową, Zdroje, Walecznych, Pszenną, Handlową, Os. Słoneczne, łubinową, Struga, Gryfińską, Krzywoń, Gierczak, Pl. Słowiański, Racławicka (Pomorska), Stacyjną, Dw.Dąbie, zwiększono obsługę linii o 1 autobus.

* 18 lutego 1986 roku linia 75 N jeżdżąca na trasie Zajezdnia Klonowica - Dw. Główny o długości 10,2 km, obsługiwana 1 autobusem z co 60 minutową częstotliwością przy przelocie trasy 20-25 minut – zmieniono jej rozkład jazdy i przeniesiono przerwy na teren zajezdni Klonowica.

* 14 marca 1986 roku na linii 68 N nastąpiło zwiększenie czasu jazdy.

* 15 lutego 1987 roku na liniach N-1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16 i 21 zmniejszono tabor o 3 autobusy i znowu 25 kwietnia 1987 roku zwiększono o 3 autobusy.

* w dniach 27 maja – 8 czerwca 1987 roku na liniach AN –3, 12,17 zlikwidowano kursy do Wiskordu o 0.45 i wprowadzono kurs o 0.10.

* 9 listopada 1987 roku na linii 68 N jeżdżącej na trasie St.Warskiego – Pomorzany następuje zmiana trasy (objazd przez ulicę Owocową) długość je wynosi 8,2 km z przelotem 18 – 22 minuty obsługiwana 1 autobusem, a 8 grudnia następuje dopasowanie kursów z linią jeżdżącą do Wiskordu na godzinę 4.40 i PKP 2.40.

* 26 stycznia 1988 roku na linii AN-4 wprowadzony został kurs do osiedla Chemik (Oaza) – kursem o godzinie 24.00. Odjazd z zajezdni Golęcin wprowadzony na wniosek motorniczych.

* 24 lutego 1988 roku na linii AN-3 wprowadzono kurs przez ulicę Kościelną (tylko do pętli) o godzinie 4.22. Odjazd ze Stołczyna – wprowadzony na wniosek motorniczych z Pogodna i Golęcina.

* 24 lutego 1988 roku wprowadzono również dla linii AN-4 kurs przez ulicę Kościelną (tylko do pętli) o godzinie 24.00 – odjazd z zajezdni Police (TW – III) i o godzinie 3.50 odjazd ze Stołczyna oraz dla linii AN-22, kurs prze ulicę Kościelną (tylko do pętli) o godzinie 0.23 odjazd z Kołłątaja i 3.20 odjazd ze Stołczyna.

* 27 lutego dla linii AN-8 wprowadzono kurs do ulicy Ustowskiej o godzinie 4.10 – na polecenie dyspozytora z Klonowica.

* 25 października 1988 dla linii 204N/1, 204/2, AN-2, AN-3, AN-6, AN-21 nastąpiła synchronizacja z linią N-4/2 o godzinie 3.33 i 4.30 na Bramie Portowej przy „Grzybku”. Synchronizacja nastąpiła na wniosek kierowców z Polic.

* 28 lutego 1989 roku wprowadzona na linii AN-1 kurs z Pomorzan o godzinie 4.33 na wnioski kierowców.

* 8 marca 1989 roku uruchomiono nową linię nocną 203N.

* 4 września 1989 roku na linii 75 N następuję synchronizacja kursów z przyjazdami pociągów, a 6 grudnia zostaje zmniejszona ilość kursów na linii na wniosek „Solidarności”.

* 21 stycznia 1990 roku zostaje zlikwidowana linia 68 N kursująca na trasie St. Warskiego – Pomorzany z powodu uruchomienia linii tramwajowych nocnych 3 i 6 w kierunku Pomorzan.

* 11 września 1989 roku uruchomiono nową linię nocną 205 N kursującą na trasie Cukrowa – Dw. Główny a zlikwidowano ją 9 lutego 1990 roku z powodu słabego jej wykorzystania.

* 9 lutego 1990 roku uruchomiono linie 207 N na trasie Kołłątaja – Warszewo i w związku z tym nastąpiła zmiana rozkładów na liniach AN-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 22.

* w latach od 16 marca 1990 do 24 marca 1994 roku na liniach AN-1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17 następowały częste korekty rozkładów jazdy (kursów) – wprowadzano i likwidowano kursy.

* 24 maja 1995 roku następuje likwidacja linii AN-7 i 17.

* w nocy z 8/9 lipca 1995 roku następuje wstrzymanie kursowania linii nocnych 201 N/1 i 2, 203 N i 204 N/1-2 z powodu zamknięcia Mostu Cłowego na czas badań obciążeniowych mostu.

* w dniu 1 lipca 1997 roku następuje likwidacja linii nocnych 57N, 75N, 78N, 201N, 202N, 203N, 204N, AN – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22 z powodu wprowadzenia nowej sieci komunikacji nocnej.

* 1 lipca 1997 roku uruchomiono nowe linie nocne o numeracji 501 – 516.

Trasy ważne 01 lipca 1997 do 31 sierpnia 1998 roku:
501 - Krzekowo – Szeroka – Szafera – Zawadzkiego – Klonowica – Wernyhory – Reduty Ordona (Czorsztyńska) – Witkiewicza – Santocka – 26 Kwietnia – Turzyn – Krzywoustego – plac Kościuszki – plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – Dworzec Główny. Długość linii wynosiła 10.320 metrów.

502 - Warszewo – Dzierżonia(Perlista) – Szwedzka – Szczecińska – Miejska – Rostocka – Bandurskiego – Wilcza – Sczanieckiej – Cyryla i Metodego – Bogusławy – Asnyka – Niemcewicza – Krasińskiego – Wyzwolenia – plac Rodła – Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – Dworzec Główny. Długość trasy 11.140 metrów.

503 - Plac Rodła – Piłsudskiego – plac Sprzymierzonych – Piastów – Mieszka I – Cukrowa. Długość trasy 6.660 metrów.

504 - Pomorzany – Dobrzyńska – Budziszyńska – Powstańców Wielkopolskich – Piastów – plac Sprzymierzonych – Piłsudskiego – plac Rodła – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza – Niepodległości – Brama Portowa – 3 Maja – Narutowicza – Potulicka – Czarnieckiego. Długość trasy 7.850 metrów.

505 - Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Boh.Warszawy – Jagiellońska – plac Sprzymierzonych – Piłsudskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Nocznickiego – Stalmacha – Lubeckiego – Konarskiego – Ludowa – Dębogórska – Wiszesława. Długość trasy 10.490 metrów.

506 - Zajezdnia Police – Fabryczna – Tanowska – Wyszyńskiego – Piaskowa – Grzybowa – Siedlecka – Grunwaldzka – Police Rynek – Wojska Polskiego – Asfaltowa – Mścięcino – Stołczyńska – Skolwin – Nad Odrą – Lipowa – Gocław – Światowida – Wiszesława – Dębogórska – Ludowa(Konarskiego) – Lubeckiego – Stalmacha – Nocznickiego – Firlika – Łady – Jana z Kolna – Nab.Wieleckie – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – Inowrocławska – Dobrzyńska (Pomorzany). Długość trasy 28.050 metrów.

507 - Dworzec Główny PKP – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – plac Brama Portowa – plac Zwycięstwa – plac Kościuszki – Krzywoustego – Turzyn – Bohaterów Warszawy – Mickiewicza – Wernyhory – Klonowica – Szeroka – Modra – Koralowa – Bezrzecze. Długość trasy do Krzekowa wynosiła 7.790 metrów a do Bezrzecza 10.160 metrów. Do Bezrzecza linie przedłużono 20 października 1997 roku do starej pętli.

508 - Gumieńce – Kwiatowa – Okulockiego – Ku Słońcu – Sikorskiego – plac Kościuszki – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – Dworzec Główny. Długość trasy wynosiła 6.200 metrów.

509 - Głębokie – aleja Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – aleja Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – Aleja 3 Maja – Narutowicza – Potulicka – Czarnieckiego. Długość trasy wynosiła 8.490 metrów.

510 - Pomorzany Dobrzyńska – Budziszyńska (z powrotem: Budziszyńska – Inowrocławska – Dobrzyńska) – Aleja Powstańców Wielkopolskich – Milczańska – Mieszka I – Południowa – Rondo Uniwersyteckie – Południowa – Radomska – Cukrowa – Rondo Uniwersyteckie – Krakowska – Wrocławska – Okulickiego – Ku Słońcu – Santocka – Witkiewicza – Żwirki i Wigury – Czorsztyńska – Mickiewicza – Wernyhory (z powrotem: Wernyhory – Reduty Ordona – Witkiewicza) – Klonowica – Unii Lubelskiej – Aleja Wojska Polskiego – Spacerowa – Arkońska – Niemierzyńska – Krasińskiego – Aleja Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Aleja Wyzwolenia – Plac Witosa – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Piłsudskiego – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Hoża – Robotnicza – Dębogórska – Wiszesława. Długość trasy wynosiła 25.010 metrów.

511 - Krzekowo – Klonowica – Zawadzkiego – Szafera – aleja Wojska Polskiego – plac Sprzymierzonych – Piłsudskiego – plac Rodła – – Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków & – Gdańska – Most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Zdroje Krzyżówka – Batalionów Chłopskich – Struga – Łubinowa – os.Słoneczne – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe. Długość trasy wynosiła 19.980 metrów.

512 - Zajezdnia Police – Fabryczna – Tanowska – Siedlecka – Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Piaskowa – Grzybowa – Piłsudskiego – Mazurska – Kołłątaja – Grunwaldzka – Police Rynek – Woj.Polskiego – Mścięcino – Przęsocin – Policka – Nehringa – Pokoju – Bogumińska – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława – Kołłątaja – Niemcewicza – Krasińskiego – Wyzwolenia – plac Rodła – Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nab.Wieleckie – Dw.Główny. Długość trasy wynosiła 28.220 metrów.

513 - Klucz – Rymarska – Przodowników Pracy – Metalowa – plac Wolności – Granitowa – Batalionów Chłopskich – Zdroje Krzyżówka – Walecznych – Mączna – os.Bukowe – Kolorowych Domów – Chłopska – Handlowa – os.Słoneczne – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Krzywoń – Gierczak – Racławicka Dw.Dąbie – Stacyjna – Pomorska – Goleniowska – Kniewska – Lubczyńska – Kablowa – Osiedle Kasztanowe. Długość trasy wynosiła 26.380 metrów.

514 - Osów – Chorzowska – Chopina – Krasińskiego – Wyzwolenia – plac Rodła – Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – Most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Zdroje Krzyżówka – Batalionów Chłopskich – Struga – Łubinowa – os.Słoneczne – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe. Długość trasy wynosiła 19.710 metrów.

515 - Studzienna – Hoża – Obotrycka – Wilcza – Sczanieckiej – Gontyny – Matejki – Wyzwolenia – plac Rodła – Niepodległości – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – Most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Zdroje Krzyżówka – Batalionów Chłopskich – Struga – Jasna – os.Słoneczne – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe. Długość trasy wynosiła 18.400 metrów.

516Osiedle Bukowe – Kolorowych Domów – Chłopska – Handlowa – os.Słoneczne – Handlowa – Dąbska – Zoologiczna – Szosa Stargardzka – (z powrotem: – Przyszłości) – Szosa Stargardzka – Zdunowska – Zdunowo Dw. – Bałtycka – Bryczkowskiego (Wielgowo). Długość trasy wynosiła 17.170 metrów.

Trasy obowiązujące od 1 lipca 2000 do 1/2 października 2003 roku.
Trasy linii 501, 502, 504, 505, 506,507, 509, 510, 511, 512, 516 nie zmieniły się, natomiast linie podane niżej jeździły innymi trasami:

503 - Kormoranów – Bandurskiego – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława I – Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Niemcewicza – Krasińskiego – Aleja Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Aleja Wyzwolenia – Plac Witosa – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Piłsudskiego – Plac Grunwaldzki – Aleja Piłsudskiego – Plac Odrodzenia – Aleja Piłsudskiego – Plac Sprzymierzonych – Aleja Piastów – Plac Kościuszki – Aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa – Rondo Uniwersyteckie – Cukrowa. Długość linii wynosiła 11.810 metrów.

508 - Pomorzany Dobrzyńska – Budziszyńska (z powrotem: Budziszyńska – Inowrocławska – Dobrzyńska) – Smolańska – Chmielewskiego – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Plac Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Sikorskiego – Rondo Siwka – Sikorskiego – Ku Słońcu (z powrotem: Kwiatowa – Okulickiego – Ku Słońcu) – Gumieńce. Długość linii wynosiła 9.580 metrów.

513 - Klucz – Rymarska – Przodowników Pracy – Metalowa – Plac Wolności – Granitowa – Batalionów Chłopskich – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Chłopska – Handlowa – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Krzywoń – Gierczak – Plac Słowiański – Racławicka (z powrotem: Racławicka – Stacyjna – Pomorska – Plac Słowiański) – Dąbie Dworzec. Długość linii wynosiła 16.200 metrów.

514 - [Osów – Chorzowska – Chopina – Wiśniowy Sad –] Osiedle Arkońskie – Wiśniowy Sad – Chopina – Krasińskiego – Orzeszkowej – Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Niemcewicza – Krasińskiego – Aleja Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Aleja Wyzwolenia – Plac Witosa – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Łubinowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe. Długość linii do Osowa wynosiła 20.360 metrów a do osiedla Arkońskiego 17.640 metrów.

515 - [Wiszesława – Dębogórska – Robotnicza –] Studzienna – Hoża – Obotrycka – Wilcza – Sczanieckiej – Gontyny – Matejki – Aleja Piłsudskiego – Plac Rodła – Aleja Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – Osiedle Bukowe. Długość linii z Wiszesława 19.480 metrów a od Studziennej 18.310 metrów

dodano linie 517
[Osiedle Kasztanowe – Kablowa – Lubczyńska – Kniewska – Goleniowska –] Dąbie Osiedle – Goleniowska – Plac Słowiański – Racławicka – Stacyjna – Pomorska – Plac Słowiański – Gierczak – Przestrzenna – Most Cłowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Most Portowy – Energetyków – Most Długi – Wyszyńskiego – Plac Brama Portowa – Aleja Niepodległości – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Piłsudskiego – Plac Rodła. Długość linii wynosiła 21.280 metrów.

Z nocy 1 na 2 października 2003 roku nastąpiła ponowna reorganizacja linii nocnych – zmieniono trasy niektórych linii i numeracje linii.

Trasy linii nocnych w latach 90 XX wieku:
75 N - Krzekowo- Żołnierska - Szeroka - Szafera - Zawadzkiego - Klonowica -Wernyhory - Reduty Ordona - (Żwirki i Wigury - Czorsztyńska) - Witkiewicza -Santocka - 26 Kwietnia - PI. Kościuszki - Bolesława Krzywoustego - PI. Zwycięstwa -Brama Portowa - Wyszyńskiego - Nabrzeże Wieleckie - Kolumba – Dworzec Główny
Odjazdy z Krzekowa: 22.55, 24.00, 1.00, 3.05, 4.05 Odjazdy z Dworca Głównego: 23.30, 0.30, 1.30, 3.35, 4.35

78 NOsiedle Arkońskie - Wiosny Ludów - Chopina - Krasińskiego - Orzeszkowej - Kołłątaja -Wyzwolenia - Krasińskiego - Niemierzyńska - Arkońska – Las Arkoński
Odjazdy z Osiedla Arkońskiego: 23.03, 0.13, 0.43, 1.18, 1.53, 3.50, 4.30
Odjazdy z Lasu Arkońskiego: 22.46, 23.20*, 23.40*, 24.00, 0.26, 0.56, 1.31, 2.06*, 3.01*, 3.35, 4.13, 4.43* * kurs do Kołłątaja

201 NZajezdnia Klonowica - Klonowica - Zawadzkiego - Szofera - Wojska Polskiego - Pl. Zwycięstwa - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Nabrzeże Wieleckie - Kolumba - Dworzec Główny - Kolumba - Nabrzeże Wieleckie - Energetyków - Gdańska - Eskadrowa - Leszczynowa - Zdroje Krzyżówka - Gryfińska - Struga - Łubinowa -Handlowa - Chłopska - Kolorowych Domów - Osiedle Bukowe
Odjazdy z Klonowica: 23.20, 23.56, 0.52, 2.44, 3.25
Odjazdy z Osiedla Bukowego: 23.07, 0.05, 1.40, 2.36, 3.32, 4.08*
* kurs do pl. Kościuszki

202 N - Gocław - Lipowa - Nad Odrq - Stołczyńska - Mścięcino - Police Asfaltowa - Wojska Polskiego - Police Rynek - Grunwaldzka - Siedlecka - Grzybowa - Piaskowo - Wyszyńskiego - Piłsudskiego - Tanowska - Fabryczna – Zajezdnia Police
Odjazdy z Gocławia: 23.25, 0.15, 0.50, 2.20, 3.35, 4.05, 4.40, 5.15
Odjazdy z Zajezdni Police: 22.50, 23.20, 24.00, 1.40, 2.55, 3.22, 4.05, 4.40

203 N - Klucz - Rymarska - Przodowników Pracy - Metalowa - PI. Wolności - Granitowa -Batalionów Chłopskich - Zdroje - Leszczynowa - Eskadrowa - Gdańska - BASEN GÓRNICZY -Gdańska - Przestrzenna - Gierczak - Dgbie Dworzec - Goleniowska - Kniewsko -Lubczyńska - Kablowa - Załom – Osiedle Kasztanowe
Odjazdy z Klucza: 0.10, 3.56,
z Basenu Górniczego do Osiedla Kasztanowego: 22.28, 0.32, 4.24
Odjazdy z Osiedla Kasztanowego: 23.04, 1.06, 4.58
z Basenu Górniczego do Klucza: 23.34, 3.30

204 NZajezdnia Police - Fabryczna - Tanowska - Piłsudskiego - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa -Piłsudskiego - Mazurska - Kołłglaja - Grunwaldzka - Police Rynek - Wojska Polskiego - Mścięcino - Przęsocin - Policka - Nehringa - Pokoju - Bogumińska - Obotrycka - Wilcza - Sczanieckiej - Plater - Staszica - Kołłątaja - Wyzwolenia - Pl. Rodła - Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Nabrzeże Wieleckie - Kolumba - DWORZEC GŁÓWNY - Kolumba - Nabrzeże Wieleckie -Energetyków - Gdańska - Eskadrowa - Leszczynowa - Zdroje - Walecznych - Pszenna - Handlowa - Osiedle Słoneczne - Łubinowa - Struga - Gryfińska - Krzywoń - Gierczak - Pl. Słowiański - Racławicka - (Pomorska) - Stacyjna – Dąbie Dworzec
Odjazdy z Zajezdni Police: 22.25*, 23.00, 23.25*, 0.15, 1.50, 2.45, 3.10**
Odjazdy z Dąbia Dworca: 0.20, 1.35, 3.05, 4.00, 4.30
z Dworca Głównego do Zajezdni Police: 23.20, 0.20
kurs do Dworca Dąbie przez Dworzec Główny ** kurs do Dworca Głównego

207 NKołłątaja - Asnyka - Boguchwały - Cyryla i Metodego - Sczanieckiej - Wilcza - Bondurskiego - Roztocka - Szczecińska - Duńska - Szwedzka - Dzierżona - (Perlista) - Złotowska - Warszewo
Odjazdy z Kołłątaja: 22.45, 23.20, 23.55, 0.32, 1.15, 3.10, 3.43, 4.15 Odjazdy z Warszewa: 23.01, 23.36, 0.11, 0.48, 1.31, 3.25, 4.00, 4.30.

Warto również wspomnieć o nocnych liniach tramwajowych, które jeździły jeszcze w latach 90 XX wieku po trasach linii tramwajowych miasta. Były to linie:
1 N - Jezioro Głębokie – Aleja Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – Boh. Warszawy – Jagiellońska – plac Sprzymierzonych – Piłsudskiego – plac Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Hutnicza – Stocznia Szczecińska

3 N - Dw. Niebuszewo – Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka – Kołłątaja – Wyzwolenia – plac Rodła – Niepodległości – Brama Portowa – Dworcowa – Nowa – Dw.Główny – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska (Pomorzany)

4 N - Budziszyńska (Pomorzany)– Powstańców Wielkopolskich – Piastów – – Piastów – plac Sprzymierzonych – Piłsudskiego – plac Rodła – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – plac Brama Portowa – 3-go Maja – Narutowicza – Potulicka (Piekary)

5 N - Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Piastów – plac Sprzymierzonych – Piłsudskiego – plac Rodła –Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Hutnicza – Stocznia Remontowa

6 N - Lipowa – (Gocław)– Światowida – Wiszesława – Dębogórska – Ludowa – Druckiego-Lubeckiego – Stalmacha – Nocznickiego – Hutnicza – Firlika – Łady – Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – Dworzec Główny – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska (Pomorzany

7 N - Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Boh. Warszawy – Krzywoustego – Krzwoustego – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – (Basen Górniczy)

8 N - Gumieńce – Kwiatowa – Okulickiego – Ku Słońcu – Sikorskiego – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – (Basen Górniczy)

9 N - Jezioro Głębokie – Aleja Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – 3-go Maja – Narutowicza – Potulicka – (Piekary)


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.