Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

Linia Cmentarna (linia dodatkowa)

* * *

Trasa linii:

Police Tanowską < - > Police Tanowską
Józefa Piłsudskiego - Kardynała Wyszyńskiego - Piaskową - Grzybową - Józefa Piłsudskiego - Dębową - Cisową - Asfaltową - Wojska Polskiego - Grunwaldzka

 Foto: SPPK
Cmentarz komunalny w Policach znajduje się w części drogi wojewódzkiej 114 przy ulicy Tanowskiej, około 18 kilometrów na północ od Szczecina, naprzeciw Starostwa Powiatowego. Przy nekropolii są też przystanki komunikacji miejskiej linii 103. Zdjęcie z archiwum SPPK

Zajmuje rozległy teren o powierzchni 10 ha w ciągu ulicy Tanowskiej w kierunku Trzeszczyna w otulinie lasów miejskich Puszczy Wkrzańskiej. Okalają go ulice Wróblewskiego, Siedlecka, Tanowska i Piłsudskiego.

Nekropolia funkcjonuje od lat 30. XX wieku, ale cmentarzem głównym Polic został dopiero w latach 60. XX wieku. Wcześniej zmarłych chowano na cmentarzu przy ulicy Mazurskiej.

Linia uruchamiana była jako linia bezpłatna na czas wzmożonych przewozów pasażerskich w okresie Wszystkich Świętych na wniosek Burmistrza Polic.

W latach 2006 - 2009 zmieniano organizację ruchu na ulicy Tanowskiej w związku ze Świętem Zmarłych na odcinku od ulicy Siedleckiej do ulicy Piłsudskiego. Na tym odcinku obowiązywał ruch jednokierunkowy od ulicy Siedleckiej.

Z tego powodu następowała zmiana trasy linii 103 kursującej w relacji Głębokie - Police Rynek, która po częściowo zmienionej trasie od ulicy Tanowskiej jechała ulicami: Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Bankową – Grzybową – Piłsudskiego – Mazurską – Kołłątaja – Grunwaldzką do Police Rynek wg normalnego rozkładu jazdy. W kierunku od Polic do Głębokiego autobusy będą kursowały stałą trasą. Można stwierdzić, że linia częściowo spełniała rolę dzisiejszej linii cmentarnej.

W dniach 30 października do 1 listopada 2010 roku uruchomiono w Policach tzw. Linie Cmentarną na czas wzmożonych odwiedzin mieszkańców na cmentarzu. Kursy wykonywane były w godzinach 8:00-20:00. Jeździły z częstotliwością co 30 minut.

W latach 2011 - 2014 linia kursuje na tej samej trasie i w tych samych godzinach i z tą samą częstotliwością co w latach poprzednich i późniejszych.

SPPK Sp. z o. o. uruchomiła w dniach 30 - 31 października i 1 - 2 listopada 2015 roku dodatkową linie autobusową kursującą na terenie Polic do Cmentarza Komunalnego w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego Tanowska Cmentarz były następujące: 8,00; 8,30; 9,00; 9,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00.

Rozkłady jazdy wywieszone były na przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przejazdu linii.

Spółka "Police" w dniach 29 - 31 października i 1 listopada 2016 roku na zlecenie Gminy Police uruchomiła dodatkową linie autobusową. Autobus kursował co pół godziny począwszy od godziny 8:00 - przystanek przy ulicy Tanowskiej (obok starostwa). Ostatni kurs o godzinie 20:00 spod cmentarza.

25 października po raz kolejny, Burmistrz Polic podjął decyzje o uruchomieniu linii autobusowej tzw. cmentarnej w dniach 28 - 31 października oraz 1 listopada 2017 roku, dowożącej pasażerów chcących się dostać na cmentarz z okazji obchodzonych dni Wszystkich Świętych.

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej (cmentarz): 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 19.00; 20.00.

1 listopada 2017 roku na dodatku cmentarnym jeździł Solaris Urbino 12 3046.

Burmistrz Polic wydał komunikat 9 października 2018, o uruchomieniu dodatkowych bezpłatnych autobusów w związku z Dniem Wszystkich Świętych, które jeździły w dniach 29, 30, 31 października oraz 1 listopada 2018 roku.

Trasa 1
Trasa przebiegała ulicami: Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową, Wojska Polskiego, Grunwaldzką.
Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 8,00; 8,30; 9,00; 9,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 19,00; 20,00.

Trasa 2
Autobus kursował na trasie: Police Tanowska – Cmentarz Jasienica.
• godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 9,50; 12,20; 14,35; 16,50;
• godziny odjazdów z Cmentarza Jasienica: 10,50; 12,45; 15,00; 17,15.

Bezpłatne linie cmentarne obsługiwały dwa autobusy podane niżej:
• linię LC1 obsługiwał MAN NL313-15 3020 (wybrane kursy rezerwy wykonał 3022)
• linię LC2 obsługuje MAN NL313-15 3022.

24 października burmistrz Polic podjął decyzję o uruchomieniu w dniach 30, 31 października oraz 1, 2 i 3 listopada 2019 roku dodatkowej bezpłatnej komunikacji miejskiej w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Autobusy kursowały na trasie:

Police Tanowska < - > Police Tanowska
Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową, Mazurska Kościół, Kołłątaja, Grunwaldzką.

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00.

Police Tanowska < - > Cmentarz Jasienica - godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 9.50, 12.20, 14.35, 16.50, godziny odjazdów z Cmentarza w Jasienicy: 10.15, 12.45, 15.00, 17.15.

Linie cmentarną obsługiwały w dniach 30 i 31 października 2019 autobusy MAN Nl283 3061 (LC1) i 3028 (LC2), 1 listopada 2019 autobusy MAN Nl283 3050 (LC1) i 3053 (LC2). 2 listopada 2019 MAN Nl283 3053 (LC1) i 3028 (LC2). 3 listopada 2019 MAN Nl283 3053 (LC1) i 3028 (LC2).

27 października burmistrz Polic podjął decyzję o uruchomieniu w dniach 30, 31 października oraz 1, 2 listopada 2020 roku dodatkowej bezpłatnej komunikacji miejskiej w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Autobusy kursowały na trasie:

Police Tanowska < - > Police Tanowska
Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową, Mazurska Kościół, Kołłątaja, Grunwaldzką.

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 8,00; 8,30; 9,00; 9,30; 10,00; 10,30; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00,

Obsługa 1 autobusem.

Police Tanowska < - > Cmentarz Jasienica
Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej - 9,50; 12,20; 14,35; 16,50
Godziny odjazdów z Cmentarza Jasienica - 10,50; 12,45; 15,00; 17,15.

Obsługa 1 autobusem.

Rozkład jazdy obowiązujący w 2020 roku na linii LC

Linie cmentarne w Policach obsługiwały autobusy:
• MAN NL283 3054 (LC1)
• Solaris Urbino 12 3045 (LC2)

Decyzja rządu 30 października 2020 roku (podjęta w późnych godzinach popołudniowych) o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października - 2 listopada 2020 roku wymusiła wstrzymanie kursowania linii LC w zaplanowanej wcześniej organizacji komunikacji miejskiej. Była to, decyzja podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa covid-19.

W dniach 3 - 8 listopada 2020 roku ponownie uruchomiono linie, spodziewając się wzmożonych przewozów pasażerskich tudzież w ramach pomocy kupcom handlującym wokół cmentarzy, aby mogli częściowo upłynnić zgromadzony towar, po zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października - 2 listopada 2020

3 listopada 2020 (wtorek)
• Solaris Urbino 12 3045 (LC1)

4 listopada 2020 (środa)
• Solaris Urbino 12 3045 (LC1)

5 listopada 2020 (czwartek)
• Solaris Urbino 12 3046 (LC1)

6 listopada 2020 (piątek)
• Solaris Urbino 12 3041 (LC1)

7 listopada 2020 (sobota)
• MAN NL283 3059 (LC1)

8 listopada 2020 (niedziela)
• MAN NL283 3059 (LC1)

Burmistrz Polic podjął decyzję o uruchomieniu w dniach 30, 31 października oraz 1 i 2 listopada 2021 roku dodatkowej bezpłatnej komunikacji miejskiej w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

Trasa linii przebiegała następującymi ulicami: Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową, Wojska Polskiego, Grunwaldzką, Tanowską.

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy bramie głównej Cmentarza przy ulicy Tanowskiej: 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00. Rozkład jazdy obowiązujący w 2021 roku na linii LC

30 października 2021 (sobota)

• MAN NL283 3051 (D1)
• Solaris Urbino 12 3055 (D2)

31 października 2021 (niedziela)

• MAN NL283 3051 (D1)
• Solaris Urbino 12 3055 (D2)

1 listopada 2021 (poniedziałek)

• MAN NL283 3051 (D1)
• Solaris Urbino 12 3055 (D2)

2 listopada 2021 (wtorek)

• MAN NL283 3051 (D1)

Na trasie:
Police Tanowska < - > Cmentarz Jasienica
Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 9:50, 12:20, 14:35, 16:50.
Godziny odjazdów z Cmentarza Jasienica: 10:50, 12:45, 15:00, 17:15. Rozkład jazdy obowiązujący w 2021 roku Jasienica

Jak co roku SPPK Sp. z o.o. wraz z Powiatem Polickim w dniach 29 - 31 października i 1 listopada 2022 uruchomił BEZPŁATNĄ linię autobusową na Cmentarz w Policach. Autobusy zatrzymywały się na następujących przystankach: Tanowska, Chodkiewicza, Wyszyńskiego, Osiedle Chemik, Piaskowa Szkoła, Piaskowa, Grzybowa, Przybora, Mazurska, Mścięcino Krzyżówka, Wojska Polskiego, Police Rynek, Grunwaldzka, Cmentarz. Rozkład jazdy obowiązujący w 2022 roku na linii LC

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

29 października (sobota)
• MAN NL283 3050 (LC/1).

30 października (niedziela)
• MAN NL283 3050 (LC/1).

31 października (poniedziałek)
• MAN NL283 3051 (LC/1).

1 listopada (wtorek)
• MAN NL283 3051 (LC/1).

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.