Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia F: Plac Rodła - Police Wyszyńskiego Polana

Opracowanie tematu Maciej Kubień na podstawie danych ZDiTM Szczecin, informacji własnych, swiatowy.org oraz przy współpracy z Pawłem Pieńkowskim

* * *

Trasa:
Plac Rodła - aleja Wyzwolenia - Malczewskiego - Matejki (z powrotem: Matejki - Piłsudskiego - plac Rodła) - Gontyny - Sczanieckiej - Wilcza - Obotrycka - Bogumińska - Pokoju - Szosa Polska - Przęsocin: Szczecińska - Szczecin: Przęsocińska - Police: Asfaltowa - Piłsudskiego - Wyszyńskiego - Police Osiedle Chemik

Linia F to pierwsza i jak do tej pory jedyna podmiejska pospieszna linia autobusowa. Jej trasa dokładnie pokrywa się z trasą linii zwykłej 107, jednakże autobusy zatrzymują się na mniejszej ilości przystanków.

Testy linii

Przymiarki do uruchomienia pospiesznego połączenia do Polic trwały od przełomu pierwszego i drugiego kwartału 1994 roku. Od początku linia planowana była jako linia wspomagająca, kursująca wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu. W rozkładzie datowanym na 7 kwietnia 1994 roku (nigdy nie wdrożony) możemy znaleźć 7 brygad, kursujących z częstotliwością ok. 10 minut i obsługiwanych przez zajezdnię w Policach.

Pierwszy autobus linii F pojawił się na trasie dopiero dwa miesiące później - 6 czerwca 1994 roku. Wówczas rozpoczęto dwutygodniowe testy linii (do 17 czerwca) w celu zweryfikowania poprawności założeń eksploatacyjnych, a także, aby sprawdzić, z jakim zainteresowaniem pasażerów spotka się nowa linia. Z pierwotnego rozkładu pozostawiono tylko dwie brygady (2 i 6), kursujące z częstotliwością ok. 35 minut i obsługiwane przez zajezdnię Klonowica. Mimo okrojonego rozkładu linia spotkała się z tak dużym zainteresowaniem pasażerów, że testy przedłużono o tydzień - do 24 czerwca.

W czasie testów kursy z placu Rodła były wykonywane w godzinach 5:09-8:44 i 13:42-16:37, a z osiedla Chemik w godzinach 5:41-9:20 i 14:20-17:17. Autobusy zatrzymywały się na przystankach:

• Plac Rodła (peron wspólny z linią 107),
• Sczanieckiej,
• Komuny Paryskiej,
• Hoża nż,
• Pokoju,
• Mazurska nż,
• Piłsudskiego Wiadukt,
• Piłsudskiego,
• Piłsudskiego - PCK (tylko w kierunku placu Rodła),
• Wyszyńskiego,
• Osiedle Chemik.

Granica strefy taryfowej znajdowała się pomiędzy przystankami "Pokoju" i "Mazurska".

Linia uruchomiona na stałe

Wyniki testów spowodowały, że 1 września 1994 roku linia została uruchomiona na stałe. Nie zdecydowano się na wprowadzenie pierwotnego rozkładu jazdy. Liczba brygad została zmniejszona do 5 (wszystkie obsługiwane przez zajezdnię Police), a częstotliwość do 14 minut. Kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:57 i 13:10-18:34, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:26 i 13:39-19:10.

6 października 1994 roku nastąpiła tymczasowa zmiana rozkładu - dwie brygady (2 i 5) przejęła zajezdnia Klonowica. W tym czasie kursy z placu Rodła były wykonywane w godzinach 5:27-9:26 i 12:39-19:10, a z osiedla Chemik w godzinach 5:27-9:39 i 13:10-18:45. Taki rozkład obowiązywał do 28 października 1994 roku. Po tym terminie powrócono do pierwotnego rozkładu z 1 września 1994 roku. Obowiązywał on aż do 29 sierpnia 1997 roku. W międzyczasie, 1 lutego 1996 roku, zlikwidowano taryfę strefową.

1 września 1997 roku przyniósł nowy rozkład ze zwiększoną do 13 minut częstotliwością kursowania. Zmiana ta odbyła się kosztem długości postojów na pętlach, więc ilość brygad nie zwiększyła się. Kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:57 i 13:10-18:09, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:32 i 13:43-18:42.

Już 19 września 1997 roku nastąpiła pierwsza zmiana - na trasie linii uruchomiono dodatkowy przystanek "Mścięcino Krzyżówka". Prawdopodobnie w tym samym czasie przystanek "Hoża" zmienił swój status z warunkowego na stały. Nowo uruchomiony przystanek najwyraźniej nie cieszył się dużym powodzeniem, gdyż już 2 lutego 1998 roku zlikwidowano go.

Spadek znaczenia

Czas przejazdu niewiele różniący się od czasu przejazdu linią 107 oraz wysokie opłaty za przejazd spowodowały powolne zmniejszanie się znaczenia linii F. W ślad za tym przyszły pierwsze ograniczenia w rozkładzie jazdy. Rozkład jazdy, który wszedł w życie 25 czerwca 2001 roku, skrócił okres kursowania linii. Od tego dnia kursy z osiedla Chemik były wykonywane w godzinach 5:27-8:40 i 13:10-16:50, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:12 i 13:43-17:23.

Marzec 2002 roku przyniósł kolejne ograniczenia okresu kursowania, jednak w tym przypadku było to spowodowane głównie ograniczonym budżetem nowo powstałego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Po wprowadzonych 11 marca 2002 roku korektach kursy z osiedla Chemik realizowano w godzinach 5:27-8:29 i 13:10-16:37, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:02 i 13:43-17:15.

25 września 2002 po raz kolejny skorygowano rozkład jazdy. Tym razem nie zlikwidowano kursów, lecz wybrane kursy z placu Rodła zostały przeniesione na dotychczasowy peron rezerwowy, przy wejściu głównym hotelu Radisson-SAS. Zmiana ta podyktowana była uruchomieniem dodatkowych kursów na linii 107 i jednoczesnym postojem dwóch autobusów tej linii przy peronie.

4 maja 2004 roku nastąpiła pierwsza od momentu uruchomienia linii korekta jej czasu przejazdu. Było to spowodowane coraz większym ruchem ulicznym i tworzącymi się zatorami na trasie linii. Przy okazji kilka kolejnych kursów zostało przesuniętych na peron rezerwowy na placu Rodła. W 2004 roku zadecydowano również o corocznym zawieszaniu linii F na okres wakacji szkolnych.

Drastyczne ograniczenie

Wciąż spadające znaczenie linii F i zwiększające się linii 107 spowodowało podjęcie decyzji o drastycznym ograniczeniu częstotliwości kursowania linii F i zwiększeniu w zamian ilości kursów na linii 107. We wprowadzonym 1 września 2004 roku rozkładzie jazdy widniały już tylko 3 brygady, kursujące co 24 minuty i obsługiwane przez SPPK. Kursy z osiedla Chemik były wykonywane w godzinach 5:27-8:48 i 14:02-16:26, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:22 i 14:40-17:04. Równocześnie z wprowadzeniem tego rozkładu jazdy ponownie uruchomiono dla linii F przystanek "Mścięcino Krzyżówka", a na placu Rodła przystanek linii F został na stałe przeniesiony na dawny peron rezerwowy.

Korekta nowego rozkładu jazdy nastąpiła już 1 października 2004 roku. Wówczas to zlikwidowano ostatni obieg w porannym szczycie, a w zamian uruchomiono dodatkowy w szczycie popołudniowym. Po tych zmianach kursy z osiedla Chemik były realizowane w godzinach 5:27-8:32 i 13:34-16:29, a z placu Rodła w godzinach 6:03-9:04 i 14:16-17:04.

Następną korektę wprowadzono dwa miesiące później, 1 grudnia 2004 roku. Polegała ona na niewielkim przesunięciu godzin odjazdów kilku kursów. Okres kursowania nie zmienił się. Powyższy rozkład jazdy obowiązywał do 4 września 2006 roku. Wówczas wprowadzono korektę godziny odjazdu jednego kursu oraz przekwalifikowano przystanek "Mazurska" z warunkowego na stały.

Znacząca zmiana rozkładu jazdy została wdrożona 3 września 2007 roku. Jej wprowadzenie miało być powiązane z planowaną akcją zmiany rozkładów jazdy na wszystkich liniach pospiesznych (ostatecznie wprowadzono zmiany tylko na liniach F i C).

Nowy rozkład jazdy nie zmienił częstotliwości kursowania, ani nie wprowadził zmian w ilości kursów. Zmienił się nieco okres kursowania (kursy z osiedla Chemik w godzinach 5:26-8:34 i 13:47-16:38, a z placu Rodła w godzinach 6:10-9:05 i 14:28-17:17), a ponadto po raz kolejny skorygowano czasy przejazdu na linii. 1 września 2008 roku wprowadzono korektę rozkładu, która spowodowała ujednolicenie nazw przystanków z linią 107. Następna korekta miała miejsce 1 września 2010 roku. Wówczas zmieniono godzinę odjazdu jednego kursu.

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Policach, w dniach 18 kwietnia - 21 listopada 2009 roku na liniach 103, 106, 107, 109, 110, 111, F, 524 i 526 wymusiła zmiany tras i rozkładów jazdy.

• autobusy linii 107 i linii F kursowały objazdem od ulicy Piłsudskiego przez ulicę Wyszyńskiego do przystanku końcowego "Police Bankowa" na ulicy Bankowej, a następnie przez ulicę Bankową i ulicę Grzybową do ronda i dalej bez zmian. W obu kierunkach nieczynne były przystanki: "Police Wyszyńskiego" i "Police Osiedle Chemik", a ponadto przystanek "Police PCK" w kierunku placu Rodła. Przystanek końcowy "Police Bankowa" był zlokalizowany na ulicy Bankowej za skrzyżowaniem z ulicą Wyszyńskiego. W tym okresie zmieniały się trasy objazdów ze względu na etapowanie prac.

Aktualny rozkład jazdy

Obecny rozkład jazdy obowiązuje od 1 marca 2012 roku. Częstotliwość kursowania nie uległa zmianie, minimalnie zmienił się natomiast okres kursowania, a także czasy przejazdu.

Autobusy linii F obecnie zatrzymują się na przystankach:

• Plac Rodła,
• Sczanieckiej,
• Komuny Paryskiej,
• Hoża,
• Pokoju,
• Police Mścięcino Krzyżówka,
• Police Mazurska,
• Police Przybora,
• Police Piłsudskiego Rondo,
• Police PCK (tylko w kierunku placu Rodła),
• Police Wyszyńskiego,
• Police Osiedle Chemik.

Kursy wykonywane są w godzinach:
• z osiedla Chemik: 5:25-8:35 i 13:51-16:39,
• z placu Rodła: 6:09-9:10 i 14:29-17:17.

Na linii kursują trzy brygady, obsługiwane przez SPPK:
• F/1: 5:24-9:01 i 14:14-17:47 (tabor MAXI),
• F/2: 5:54-9:38 i 14:38-17:01 (tabor MEGA),
• F/3: 6:18-8:37 i 13:50-17:23 (tabor MEGA).

Wszystkie brygady obsługiwane są taborem niskopodłogowym przez zajezdnie Police.

Z powodu dużego natężeniem ruchu w alei Wyzwolenia i na ulicy Malczewskiego zmieniono trasy autobusów linii 68, 101, 107 i F. Do godziny 17:00 w dniu 24 grudnia 2013 roku autobusy jeździły z pominięciem odcinka alei Wyzwolenia i ulicy Malczewskiego. Pojazdy zawracały na Placu Rodła i ulicy Matejki i jechały w kierunku Polic i Osiedla Kormoranów. Nieczynny był przystanek „Malczewskiego”. Taka organizacja komunikacji miejskiej obowiązywała do odwołania w dniach 30 - 31 grudnia 2013 roku.

Uroczystość nadania imienia rondu przy ulicy Piłsudskiego odbyła się w dniu 6 czerwca 2014 roku w godzinach w godzinach 10:45 - 11:45. Wymusiło to, zamknięcie ulic dojazdowych do ronda. W tym czasie obowiązywały zmienione trasy kursowania autobusów:

• inia 107 i F kursowały w obu kierunkach ulicami Bankową i Przybora z pominięciem przystanków Police Wyszyskiego, Police PCK, Police Piłsudskiego Rondo oraz Police Przybora w kierunku Kingi. Autobus będzie się zatrzymywał przy skrzyżowaniu Bankowej i Grzybowej.

Zawieszenie linii

1 września 2014 ZDiTM zawiesił kursowanie linii F. Powodem tej decyzji było wprowadzenie zmian na linii A, która wybranymi kursami jeździ na trasie Osiedle Bukowe - Police Osiedle Chemik, zastępując dotychczasowe kursy linii F. Tabor obsługujący linię F został przeniesiony na linię A.

Odwieszenie linii

2 marca 2015 roku po interwencji burmistrza Polic pana Władysława Diakuna i interwencji radnego pana Grzegorza Ufniarza przywrócono kursowanie linii F na obowiązującej poprzednio trasie. Linia będzie jeździła tylko w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych co 24 minuty, przynajmniej na razie do 30 czerwca 2015 roku (do wakacji).

Uruchomienie nowej pętli autobusowej "Police Wyszyńskiego Polana" w dniu 1 lipca 2018 roku wymusiło wprowadzenie nowego rozkładu jazdy, zakładającego wydłużenie kursów do nowej pętli z dniem 3 września 2018 roku dla linii pospiesznej "F". Pętla znajduje w Policach przy ulicy Wyszyńskiego, w rejonie tzw. piaskownika i jest od tej pory przystankiem końcowy dla linii F. Częstotliwość kursowania nie uległa zmianie. Od tej pory kursuje na wydłużonej trasie.

Plac Rodła < -- > Police Wyszyńskiego Polana

aleja Wyzwolenia - Malczewskiego - Matejki (z powrotem: Matejki - Piłsudskiego - plac Rodła) - Gontyny - Sczanieckiej - Wilcza - Obotrycka - Bogumińska - Pokoju - Szosa Polska - Przęsocin: Szczecińska - Szczecin: Przęsocińska - Police: Asfaltowa - Piłsudskiego - Wyszyńskiego.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, ZDiTM zawiesił kursowanie linii nie podając przyczyny. Prawdopodobnie jest to związanie z oszczędnościami wprowadzonymi przez Urząd Miasta.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.