Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia D67: (linia dodatkowa)

Trasa linii:

Kursuje w okresie wzmożonych przewozów w kierunku Cmentarza Centralnego.

Ludowa< — >Karola Miarki
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Rugiańska — Komuny Paryskiej — Wilcza — Sczanieckiej — Plater — Staszica — rondo Giedroycia (z powrotem: rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja — Warcisława I — Przyjaciół Żołnierza — Komuny Paryskiej) — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Traugutta — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka)

Warto nadmienić, że linia D67 kursowała w latach 2005 - 2014 na trasie Stocznia Szczecińska/Emilii Plater Hurt - Karola Miarki wg. specjalnego rozkładu jazdy – obsługiwana autobusami przegubowymi przez SPA "Klonowica" i SPA "Dabie" kursująca z różną częstotliwością i w różnych godzinach i różną ilością taboru w poszczególnych dniach. W 2014 roku pętlą końcową była pętla 1 Maja-Bożeny, gdyż dotychczasowa pętla Emilii Plater Hurt była niedostępna.

Warto zanotować fakt kursowania linii 67S jako linii wspomagającej przewozy w rejon cmentarza w latach 2007 - 2013. Jeździła na trasie Ludowa - Karola Miarki w godzinach 9 - 18 z częstotliwością co 12, 24 - 30 minut w różnych dniach i latach. Obsługiwała ją zajezdnia Klonowica 6 autobusami przegubowymi.

Jak, już wspominamy o liniach kursujących w okresie Święta Zmarłych w minionych okresach wspomagających przewozy pasażerskie w tych dniach, warto też zanotować fakt kursowania linii pospiesznych jeżdżących w latach 70 XX wieku na trasie

Kołłątaja — Wyzwolenia — pl. Żołnierza — Brama Portowa — Bolesława Krzywoustego — pl. Kościuszki — Piastów — Ku Słońcu (Osiedle Akademickie).

Powrót odbywał się ulicami Sikorskiego — pl. Kościuszki — Piastów — plac Lenina (Szarych Szeregów) — Mariana Buczka (Piłsudskiego) — Wyzwolenia — Kołłątaja.

Przystanki linii były usytuowane w kierunku Cmentarza Centralnego przy Szpitalu Kolejowym (Wyzwolenia), ul. Świerczewskiego, pl. Żołnierza, pl. Zwycięstwa, ul. Bolesława Krzywoustego, Osiedlu Akademickim, a w drodze powrotnej przy ul. Jagiellońskiej, placu Lenina (Szarych Szeregów), Mariana Buczka (Piłsudskiego), Świerczewskiego, Szpitalu Kolejowym (Wyzwolenia) i Kołłątaja. Opłata za przejazd wynosiła 3 zł.

Czy linia kursująca na trasie Stocznia A. Warskiego — Gumieńce — ul. Ku Słońcu (trasą linii „60") gdzie w godzinach od 9.00 do 19.00 obowiązywała 14-minutowa częstotliwość kursowania.

Przewidziano również skierowanie 12 autobusów na trasę jeśli zajdzie taka potrzeba.

ZDiTM w 2015 roku starał się uporządkować numerację dodatkowych linii kursujących w rejon cmentarzy wprowdzając numeracje 8xx, zamiast linii kursujących w poprzednich latach w rodzaju "D67" "D53" czy też "67s", ale jak się okazuje zmieniła się koncepcja i powrócono do numeracji Dxx w roku 2020.

W 2020 roku zmieniła się koncepcja i powrócono do oznakowania linii na D67 wiązało się to z decyzją prezydenta miasta Piotra Krzystka o uregulowaniu - uporządkowaniu numeracji linii miejskich obsługiwanych przez zarządzającym komunikacją miejską - ZDiTM na terenie miasta i gmin ościennych.

Jest, to zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z dnia 4 września 2019 roku zmieniające regulamin przewozu osób i wprowadzające zmiany w zakresie dozwolonej numeracji linii komunikacji miejskiej. Najistotniejszym jest rozszerzenie zakresu numerów dla linii zwykłych. Nowe zakresy umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu.

Uruchomiono ją, jako linie D67 w dniach 24, 25, 31 października i 1 listopada 2020 w tzw. Tydzień Wszystkich Świętych w związku z trwającą pandemią koronawirusa tzn. rozłożeniem wizyt na cmentarzach w dni poprzedzające rozrzedzające ruch w weekend 31 października - 1 listopada 2020.

24 października 2020 (sobota)

Kursowała na trasie: Ludowa < - >Karola Miarki
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Rugiańska — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — Skargi — Wawrzyniaka — Mickiewicza (z powrotem: Mickiewicza — Soplicy — Gorkiego — aleja Wojska Polskiego — Skargi) — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka)

Linia obsługiwana 7 brygadami prze Dąbie i jeździła z częstotliwością:

• w godz. 9–10 co 20 minut,
• w godz. 10–11 co 15 minut,
• w godz. 11–16 co 12 minut,
• w godz. 16–17:30 co 15 minut;

• Mercedes-Benz O530G 2351 (D67/1)
• Solaris Urbino 18 2217 (D67/2)
• Mercedes-Benz O530G 2352 (D67/3)
• Solaris Urbino 18 2751 (D67/4)
• Mercedes-Benz O530G 2861 (D67/5)
• Solaris Urbino 18 2211 (D67/6)
• Solaris Urbino 18 2067 (D67/7)

25 października 2020 (niedziela)

Kursowała na trasie jw. z częstotliwością:
• w godz. 9–11 co 20 minut,
• w godz. 11–16 co 12 minut,
• w godz. 16–17:30 co 15 minut

• Solaris Urbino 18 2902 (D67/1)
• Solaris Urbino 18 2856 (D67/2)
• Solaris Urbino 18 2852 (D67/3)
• Solaris Urbino 18 2751 (D67/4)
• Mercedes-Benz O530G 2861 (D67/5)
• Solaris Urbino 18 2211 (D67/6)
• Solaris Urbino 18 2067 (D67/7)

31 października i 1 listopada 2020 (sobota, niedziela) nie kursowała

Kursowała na trasie jw. z częstotliwością:
• w godz. 7–9 co 10 minut,
• w godz. 9–10:30 co 7–8 minut,
• w godz. 10:30–16 co 6 minut,
• w godz. 16–17 co 7–8 minut,
• w godz. 17–19 co 10 minut.

Decyzja rządu 30 października 2020 roku (podjęta w późnych godzinach popołudniowych) o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października - 2 listopada 2020 roku wymusiła wstrzymanie kursowania linii D67 w zaplanowanej wcześniej organizacji komunikacji miejskiej. Była to, decyzja podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa covid-19.

W dniach 7 - 8 listopada 2020 roku ponownie uruchomiono linie spodziewając się wzmożonych przewozów pasażerskich oraz w ramach pomocy kupcom handlującym wokół cmentarzy, po zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października - 2 listopada 2020

7 listopada 2020 (sobota)
• Solaris Urbino 18 2854 (D67/1)
• Solaris Urbino 18 2853 (D67/2)
• Solaris Urbino 18 2855 (D67/3)
• Solaris Urbino 18 2851 (D67/4)
• Solaris Urbino 18 2860 (D67/5)
• Solaris Urbino 18 2858 (D67/6)
• Solaris Urbino 18 2852 (D67/7)

8 listopada 2020 (niedziela)
• Solaris Urbino 18 2852 (D67/1)
• Solaris Urbino 18 2854 (D67/2)
• Solaris Urbino 18 2858 (D67/3)
• Solaris Urbino 18 2860 (D67/4)
• Solaris Urbino 18 2851 (D67/5)
• Solaris Urbino 18 2212 (D67/6)
• Solaris Urbino 18 2752 (D67/7)

Z powodu wzmożonych przewozów w kierunku cmentarzy (Wszystkich Świętych) w dniach 23 października - 2 listopada 2021 roku, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, uruchomił jak co roku dodatkowe linie. I tak na linii kursowały autobusy na trasie:

Ludowa <—> Karola Miarki
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Rugiańska — Przyjaciół Żołnierza — Krasińskiego — Słowackiego — Pawła VI — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Traugutta — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka)

23 października 2021 (sobota)
Kursowała w godzinach 9–10 z częstotliwością 20 minut, w godzinach 10–11 z częstotliwością 15 minut, w godzinach 11–16 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 16–17:30 z częstotliwością 15 minut. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.

• Solaris Urbino 2064 (D67/1)
• Solaris Urbino 2065 (D67/2)
• Solaris Urbino 2067 (D67/3)
• Solaris Urbino 2853 (D67/4)
• Solaris Urbino 2852 (D67/5)
• Solaris Urbino 2063 (D67/6)

24 października 2021 (niedziela)
Kursowała w godzinach 9–11 z częstotliwością 20 minut, w godzinach 11–16 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 16–17:30 z częstotliwością 15 minut. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.

• Solaris Urbino 2907 (D67/1)
• Solaris Urbino 2067 (D67/2)
• Solaris Urbino 2066 (D67/3)
• Solaris Urbino 2853 (D67/4)
• Solaris Urbino 2852 (D67/5)
• Mercedes O530G 2975 (D67/6)
• Solaris Urbino 2063 (D67/7)

30 października 2021 (sobota)

Kursowała w godzinach 9–10 z częstotliwością 20 minut, w godzinach 10–11 z częstotliwością 15 minut, w godzinach 11–16 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 16–17:30 z częstotliwością 15 minut. Obsługa: 7 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.

• Solaris Urbino 2064 (D67/1)
• Solaris Urbino 2051 (D67/2)
• Solaris Urbino 2901 (D67/3)
• Solaris Urbino 2856 (D67/4)
• Solaris Urbino 2973 (D67/5)
• Solaris Urbino 2066 (D67/6)
• Solaris Urbino 2853 (D67/7)

31 października 2021 (niedziela)

Kursowała w godzinach 7–9 z częstotliwością 10 minut, w godzinach 9–10:30 z częstotliwością 7–8 minut, w godzinach 10:30–16 z częstotliwością 6 minut, w godzinach 16–17 z częstotliwością 7–8 minut i w godzinach 17–19 z częstotliwością 10 minut. Obsługa: 13 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.

• Solaris Urbino 2216 (D67/1)
• Mercedes O530G 2476 (D67/2)
• Solaris Urbino 2052 (D67/3)
• Solaris Urbino 2061 (D67/4)
• Solaris Urbino 2901 (D67/5)
• Mercedes O530G 2861 (D67/6)
• MAN NG313 2361 (D67/7)
• Solaris Urbino 2906 (D67/8)
• Solaris Urbino 2060 (D67/9)
• Solaris Urbino 2051 (D67/10)
• Solaris Urbino 2065 (D67/11)
• Solaris Urbino 2907 (D67/12)
• Solaris Urbino 2972 (D67/13)

1 listopada 2021 (poniedziałek)

Kursowała w godzinach 7–9 z częstotliwością 10 minut, w godzinach 9–10:30 z częstotliwością 7–8 minut, w godzinach 10:30–16 z częstotliwością 6 minut, w godzinach 16–17 z częstotliwością 7–8 minut i w godzinach 17–19 z częstotliwością 10 minut. Obsługa: 13 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAD.

• Solaris Urbino 2214 (D67/1)
• Solaris Urbino 2053 (D67/2)
• Solaris Urbino 2217 (D67/3)
• Solaris Urbino 2063 (D67/4)
• Solaris Urbino 2067 (D67/5)
• Solaris Urbino 2907 (D67/6)
• Mercedes O530G 2471 (D67/7)
• Solaris Urbino 2057 (D67/8)
• Solaris Urbino 2058 (D67/9)
• Solaris Urbino 2212 (D67/10)
• Solaris Urbino 2068 (D67/11)
• Mercedes O530G 2861 (D67/12)
• Solaris Urbino 2060 (D67/13)

W 2022 roku linia powróciła na trasę przez ulicę Warcisława I i kursowała z częstotliwością:

29 października (sobota) wyjechało na trasę 7 autobusów MEGA w godzinach 9–10 co 20 minut, 10–11 co 15 minut, 11–16 co 12 minut, 16–17:30 co 15 minut
• Solaris Urbino 18 2054 (D67/1),
• Solaris Urbino 18 2066 (D67/2),
• Solaris Urbino 18 2906 (D67/3),
• Solaris Urbino 18 2752 (D67/4),
• Solaris Urbino 18 2064 (D67/5),
• Solaris Urbino 18 2213 (D67/6),
• Solaris Urbino 18 2873 (D67/7).

30 października (niedziela) wyjechało na trasę 7 autobusów MEGA w godzinach 9–11 co 20 minut, 11–16 co 12 minut, 16–17:30 co 15 minut

• Solaris Urbino 18 2752 (D67/1),
• Solaris Urbino 18 2873 (D67/2),
• Solaris Urbino 18 2213 (D67/3),
• Solaris Urbino 18 2054 (D67/4),
• Solaris Urbino 18 2064 (D67/5),
• Solaris Urbino 18 2066 (D67/6),
• Solaris Urbino 18 2906 (D67/7).

1 listopada (wtorek) wyjechało na trasę 13 autobusów MEGA w godzinach 7–9 co 10 minut, 9–10:30 co 7–8 minut, 10:30–16 co 6 minut, 16–17 co 7–8 minut, 17–19 co 10 minut

• Mercedes O530G 2864 (D67/1),
• Solaris Urbino 18 2212 (D67/2),
• Solaris Urbino 18 2851 (D67/3),
• Solaris Urbino 18 2066 (D67/4),
• Mercedes O530G 2352 (D67/5),
• Solaris Urbino 18 2871 (D67/6),
• Solaris Urbino 18 2859 (D67/7),
• Solaris Urbino 18 2061 (D67/8),
• Mercedes O530G 2975 (D67/9),
• Mercedes O530G 2476 (D67/10),
• Solaris Urbino 18 2063 (D67/11),
• Solaris Urbino 18 2752 (D67/12),
• Solaris Urbino 18 2057 (D67/13).

Ludowa < — > Karola Miarki
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Rugiańska — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Pawła VI — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Traugutta — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka)

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.