Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia D53: (linia dodatkowa)

Trasa linii:

Kursuje w okresie wzmożonych przewozów w kierunku Cmentarza Centralnego.

Ludowa< — >Dworska
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Stalmacha — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego) — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego — Roweckiego — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska

Zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z dnia 4 września 2019 roku zmieniające regulamin przewozu osób i wprowadzające zmiany w zakresie dozwolonej numeracji linii komunikacji miejskiej. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu numerów dla linii zwykłych. Nowe zakresy umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu.

Z uwagi na powyższe starą numeracje (linia 853) zastąpiono nową, jako D53 i jest to tosażme z zarządzeniem z 2019 roku dotyczącym uporządkowaniu numeracji linii miejskich obsługiwanych przez zarządzającym komunikacją miejską - ZDiTM na terenie miasta i gmin ościennych.

ZDiTM już w 2015 roku starał się uporządkować numerację dodatkowych linii kursujących w rejon cmentarzy wprowdzając numeracje 8xx, zamiast linii kursujących w poprzednich latach w rodzaju "D67" "D53" czy też "67s", ale jak się okazuje zmieniła się koncepcja i powrócono do numeracji Dxx w roku 2020.

Powrócono do tej nazwy po 6 latach od jej likwidacji (2014) i przenumerowaniu ją na linie 853 w 2015 roku. W latach 2006 - 2014 linia D53 uruchamiana była podczas wzmożonych przewozów pasażerskich w kierunku Cmentarza Centralnego (Dworska) w okresie Wszystkich Świętych i jeździła na trasie:

Emilii Plater Hurt < - > plac Słowińców
Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Spacerowa — Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego — Roweckiego — Witkiewicza — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska

Ogólnie w tych latach linia jeździła w godzinach 9 - 18 z częstotliwością co 5/10 minut obsługiwana przez zajezdnie Klonowica. Zdarzały się lata, że linie obsługiwały też Dąbie i Police.

Zdarzyło się też, że linia nie mogła w 2014 roku korzystać z dotychczasowej pętli Emilii Plater Hurt. W związku z tym przeniesiono przystanek końcowy na pętlę 1 Maja-Bożeny.

1 Maja-Bożeny < - > plac Słowińców
1 Maja — Sczanieckiej — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Spacerowa — Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego — Roweckiego — Witkiewicza — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska

Kursowała w dniach 24, 25, 31 października i 1 listopada 2020 roku na trasie (Ludowa — Dworska) w godzinach 9–18 co 20 minut, a 31 października i 1 listopada z częstotliwością w godzinach 7–9 co 12 minut, w godzinach 9–19 co 8–12 minut.

24 października 2020 (sobota) linia obsługiwana była przez zajezdnie Klonowica 5 brygadami:

• Solaris Urbino 18 1998 (D53/1)
• Solaris Urbino 18 1052 (D53/2)
• Solaris Urbino 18 1952 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 1056 (D53/4)
• Solaris Urbino 18 1151 (D53/5)

25 października 2020 (niedziela)

• Solaris Urbino 18 1153 (D53/1)
• Solaris Urbino 18 1952 (D53/2)
• Solaris Urbino 18 1297 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 1951 (D53/4)
• Solaris Urbino 18 1852 (D53/5)

Decyzja rządu 30 października 2020 roku (podjęta w późnych godzinach popołudniowych) o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października - 2 listopada 2020 roku wymusiła wstrzymanie kursowania linii D53 w zaplanowanej wcześniej organizacji komunikacji miejskiej. Była to, decyzja podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa covid-19.

W dniach 7 - 8 listopada 2020 roku ponownie uruchomiono linie spodziewając się wzmożonych przewozów pasażerskich po zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października - 2 listopada 2020

7 listopada 2020 (sobota)
• Solaris Urbino 18 1850 (D53/1)
• Solaris Urbino 18 1050 (D53/2)
• MAN NG313 1593 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1896 (D53/4)
• Solaris Urbino 18 1852 (D53/5)

8 listopada 2020 (niedziela)
• MAN NG313 1593 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 1297 (D53/5)

Z powodu wzmożonych przewozów w kierunku cmentarzy (Wszystkich Świętych) w dniach 23 października - 2 listopada 2021 roku, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, uruchomił jak co roku dodatkowe linie. I tak na linii kursowały autobusy na trasie:

Ludowa <—> Dworska
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Stalmacha — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego) — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego — Roweckiego — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska

23 października 2021 (sobota)

Kursowały w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 5 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.

• MAN NG313 1595 (D53/1)
• Solaris Urbino 18 1151 (D53/2)
• Solaris Urbino 18 1953 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 1850 (D53/4)
• Solaris Urbino 18 1851 (D53/5)

24 października 2021 (niedziela)

Kursowały w godzinach 9–18 z częstotliwością 24 minuty. Obsługa: 4 autobusy MEGA przegubowe niskopodłogowe z SPAK.

• Solaris Urbino 18 1950 (D53/1)
• Solaris Urbino 18 1951 (D53/2)
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1895 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1897 (D53/4)

30 października 2021 (sobota)

Kursowała w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut. Obsługa: 6 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.

• Solaris Urbino 18 Hybrid 1899 (D53/1)
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1897 (D53/2)
• Solaris Urbino 18 1055 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 1299 (D53/4)
• Solaris Urbino 18 1951 (D53/5)
• MAN NG313 1595 (D53/1)

31 października 2021 (niedziela)

Kursowała w godzinach 7–9 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 9–19 z częstotliwością 8–12 minut. Obsługa: 9 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.

• Solaris Urbino 18 1851 (D53/1)
• Solaris Urbino 18 1852 (D53/2)
• MAN NG363 1750 (D53/3)
• Solaris Urbino 18 1050 (D53/4)
• Solaris Urbino 18 1299 (D53/5)
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1898 (D53/6)
• Solaris Urbino 18 1150 (D53/7)
• Solaris Urbino 18 1062 (D53/8)
• Solaris Urbino 18 1064 (D53/9)

1 listopada 2021 (poniedziałek)

Kursowała w godzinach 7–9 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 9–19 z częstotliwością 8–12 minut. Obsługa: 9 autobusów MEGA przegubowych niskopodłogowych z SPAK.

• Solaris Urbino 18 1061 (D53/1)
• MAN NG363 1751 (D53/2)
• Solaris Urbino 18 1065 (D53/3)
• MAN NG313 1654 (D53/4)
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1894 (D53/5)
• Solaris Urbino 18 1054 (D53/6)
• Solaris Urbino 18 1999 (D53/7)
• MAN NG363 1656 (D53/8)
• MAN NG363 1750 (D53/9)

W 2022 roku linia kursowała:

29 października (sobota) w godzinach 9–18 z częstotliwością 20 minut; obsługiwana przez 5 autobusów MEGA,
• Solaris Urbino 18 1851 (D53/1),
• Solaris Urbino 18 1065 (D53/2),
• Solaris Urbino 18 1954 (D53/3),
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1895 (D53/4),
• Solaris Urbino 18 1590 (D53/5).

30 października (niedziela) w godzinach 9–18 z częstotliwością 24 minuty; obsługiwana przez 4 autobusy MEGA,
• Solaris Urbino 18 1059 (D53/1),
• Solaris Urbino 18 1999 (D53/2),
• MAN NG313 1654 (D53/3),
• Solaris Urbino 18 1061 (D53/4).

1 listopada w godzinach 7–9 z częstotliwością 12 minut i w godzinach 9–19 z częstotliwością 8–12 minut; obsługiwana przez 9 autobusów MEGA.

• Solaris Urbino 18 1053 (D53/1),
• Solaris Urbino 18 1151 (D53/2),
• Solaris Urbino 18 1851 (D53/3),
• Solaris Urbino 18 1064 (D53/4),
• Solaris Urbino 18 1050 (D53/5),
• Solaris Urbino 18 1057 (D53/6),
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1896 (D53/7),
• Solaris Urbino 18 Hybrid 1893 (D53/8),
• MAN NG363 1753 (D53/9)

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.