Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia C: Plac Rodła < -- > Osiedle Kasztanowe

Trasa:
Plac Rodła – Aleja Piłsudskiego – Matejki – Plac Hołdu Pruskiego – Plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Piłsudskiego) – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Most Cłowy – Przestrzenna – Gierczak – Plac Słowiański – Goleniowska – Kniewska – Lubczyńska – Kablowa – Osiedle Kasztanowe

Początki komunikacji aglomeracji szczecińskiej sięgają końca XIX wieku i początku XX wieku, kiedy pan Pabst prywatny przedsiębiorca uruchomił pierwsze połączenie autobusowe z Głębokiego na ulicę Arkońską. Linia ta nie istniała długo została zlikwidowana w 1906 roku.

Powrót komunikacji autobusowej na ulice aglomeracji szczecińskiej następuje w grudniu 1927 roku po 22 latach nieobecności. Zostaje uruchomione połączenie pomiędzy Lotniskiem a Dąbiem. Linia ta cieszyła się dużym powodzeniem i w związku z tym zaczęły powstawać następne linie.

W roku 1929 uruchomiono linie na trasie Gocław – Police i oznakowano ją jako linie "P". Na otwarcie tej linii zaproszono oficjeli Szczecina i Polic. Autobus tej linii kursował z częstotliwością co 1,5 godziny. Jego trasa wynosiła około 11 kilometrów.

Koniec przedwojennej komunikacji autobusowej nastąpił w związku z silnymi nalotami bombowymi w roku 1944 na Szczecin, gdzie zostały obrócone w perzynę połączenia tramwajowe. Autobusy zostały skierowane do obsługi tras tramwajowych.

Dopiero w 1947 roku udało się uruchomić komunikację autobusową dwoma autobusami marki „Büssing – NAG” - 50 osobowych i czterema ciężarówkami marki GMC otrzymanymi z UNRR-y, na których zmontowano ławki wzdłuż burt i uchwytami dla osób stojących.

W 1948 roku dostawy nowych autobusów umożliwiły uruchomienie nowych linii. W tym okresie pojawiło się nowe literowe oznaczenie linii od A do H.

Pod koniec 1955 roku było już 8 linii autobusowych między innymi linia C, która w tym czasie jeździła na trasie Głębokie – Tanowo. W tym samym roku zmieniono oznaczenie literowe na cyfrowe i linia C otrzymała numer 53.

Po 36 latach znowu pojawia się linia oznaczona jako C, ale jeździ na trasie Dąbie Osiedle – plac Rodła jako linia pośpieszna. Uruchomiono ją 6 maja 1991 roku. Jej długość wynosiła 12,7 km, przelot trasy w ciągi 21 – 23 minut, obsługiwana była 2 autobusami przed południem i 1 autobusem po południu z częstotliwością odpowiednio 28/56 minut.

Na tej trasie jeździ około 2 lat, kiedy to trasa linii C zostaje wydłużona w dniu 12 stycznia 1993 roku o odcinek Dąbie - Osiedle Kasztanowe. Jednocześnie następuje zwiększenie częstotliwości kursowania i dodanie dodatkowego taboru do obsługi linii. Długość trasy wynosi 21,5 km, przelot w ciągu 33 minut. Obsługiwana jest 4 autobusami przed południem i 2 po południu z częstotliwością odpowiednio 20/40 minut.

13 września tego roku następuje korekta przelotu trasy w kierunku Osiedla Kasztanowego z 33 minut do 36 minut. Jednocześnie przeprowadzono korektę odległości pomiędzy przystankami i zmieniono częściowo trasę linii z powodu złego stanu nawierzchni ulicy Kniewskiej. W związku z tym długość linii wynosiła 19.950 metrów. Po zakończeniu remontu ulicy Kniewskiej w dniu 25 lipca 1994 roku linia wraca na swoją starą trasę. Długość linii C wynosi 20.530 metrów.

W dniach 8 sierpnia do 5 września 1994 linia C z powodu remontu Mostu Długiego jeździ przez Trasę Zamkową do placu Rodła, później powraca na trasę przez ulicę Wyszyńskiego.

Z powodu remontu nawierzchni mostu Cłowego w dniach 10 – 27 października 1994 roku skierowano linie C objazdem przez ulicę A. Krzywoń, Gryfińską, Hangarową, Eskadrową.

Linia C od 1 października 1995 roku była obsługiwana 4 brygadami. Brygady 1, 2, 3 obsługiwane były przez zajezdnię w Dąbiu, a brygada 4 przez zajezdnię z Klonowica.

Zamknięcie ruchu na Moście Portowym w kierunku do placu Rodła z powodu jego remontu w dniach 17 lipca do 18 sierpnia 1996 roku wymusiło zmianę trasy linii C przez Trasę Zamkową i plac Żołnierza Polskiego.

Od 1 lutego 1997 roku linia C zaczyna kursować również w wolne soboty i dni świąteczne. W tych dniach linie obsługuje zajezdnia z Dąbia.

Z powodu remontu ulicy Wyszyńskiego od dnia 7 lipca 1997 roku linia jeździ w obydwu kierunkach przez Trasę Zamkową. Po zakończeniu remontu 29 października 1997 roku wraca na stałą trasę.

I znowu, ale od 6 lipca 1998 roku linia C z powodu remontu Estakady Pomorskiej w kierunku centrum – [przystanek Basen Górniczy zostaje przeniesiony na pętlę z jej objazdem]. Linia jeździ w kierunku prawobrzeża po wydzielonym pasie ruchu. W czasie remontu Estakady Pomorskiej dochodzi remont Mostu Cłowego od 1 sierpnia dodatkowo linia C zmienia trasę wraz z liniami 56, 62 i kursuje prze ulice: A. Krzywoń, Gryfińską Hangarową, Eskadrową. 4 sierpnia zakończono remont Estakady Pomorskiej i w związku z tym przywrócono na tym odcinku jazdę wg starego układu. Później, bo 10 sierpnia przywrócono ruch po stałej trasie linii w związku z zakończeniem remontu Mostu Cłowego.

Od 12 sierpnia 1998 roku cała linia obsługiwana jest przez zajezdnie w Dąbiu. 1 stycznia 1999 roku zlikwidowano dzień rozkładowy „soboty robocze” i we wszystkie soboty linia kursuje wg świątecznego rozkładu jazdy.

W 2000 roku od 26 czerwca linie C skierowano przez Trasę Zamkową z powodu ponownego remontu Mostu Długiego. 23 października remont zostaje zakończony i linia wraca na swoją stałą trasę.

Warto również wspomnieć o utworzeniu z dniem 15 września 2003 roku linii C Bis, która jeździła na trasie Plac Rodła - Dąbie Osiedle do dnia 1 października 2007 roku, kiedy zostaje zlikwidowana a jej kursy włączone zostają do linii C.

Połączenie linii C i C bis skutkował tym, że linia C jeździła jak dotychczas, z co 20 minutową częstotliwością w szczycie dnia powszedniego, ze wzmocnieniem szczytu rannego kursami na skróconej trasie Dąbie Osiedle – Plac Rodła (dotychczasowej linii C bis) i co 40 minut w pozostałych godzinach oraz co 80 minut w dni świąteczne.

Od 1993 roku do chwili obecnej linia kursuje na tej trasie z odchyłkami na czas remontów ulic czy zdarzeń losowych.

Z dniem 2 października 2006 roku na wniosek pasażerów, uruchomiony zostanie przystanek „Plac Słowiański” dla linii C i C bis.

Z dniem 16 kwietnia 2007 roku na wniosek pasażerów komunikacji zmieniony został status przystanku „Stacja Doświadczalna na żądanie” na przystanek stały dla linii 77 i C.

Na wniosek mieszkańców i w porozumieniu z Radą Osiedla Załom, z dniem 19 maja 2008 roku wprowadzone zostały zmiany w rozkładzie jazdy powszednim i świątecznym linii C.

Z dniem 20 kwietnia 2009 roku realizując wnioski pasażerów, ZDiTM wprowadził korektę rozkładu jazdy linii pospiesznej C. Linia rozpoczynała jazdę wcześniej - pierwszy kurs z przystanku Emilii Gierczak w kierunku Osiedla Kasztanowego realizowany będzie o godzinie 4:33, zaś z osiedla Kasztanowego o godzinie 4:52.

Z dniem 21 września 2009 roku została zmieniona trasa linii C w związku z przebudową mostów wzdłuż ulicy Goleniowskiej na odcinku od ulicy Lubczyńskiej do ulicy Kniewskiej - nad rzeką Chełszczącą i rzeką Żołnierska Struga. Przewidywany koniec prac i powrót na stałe trasy nastąpi 21 czerwca 2010 roku.

Linia będzie kursowała w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Dąbie Osiedle” linia jeździ ulicami Goleniowska – Lubczyńska – Kniewska (nawrót na pętli przed Zakładami Drobiarskimi) – Kniewska – Lubczyńska i dalej po stałej trasie do Osiedla Kasztanowego według normalnego rozkładu jazdy.

Jednocześnie zostały uruchomione zastępcze przystanki w obu kierunkach są to:

• „Lubczyńska nż” zlokalizowany na ulicy Lubczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Goleniowską,
• „Kniewska” kierunek Załom zlokalizowany na peronie pierwszym pętli przed Zakładami Drobiarskimi,
• „Kniewska” kierunek Dąbie Osiedle zlokalizowany na peronie drugim pętli przed Zakładami Drobiarskimi. Na podanych wyżej przystankach będzie zatrzymywać się autobus linii C.
• w związku z tym zawieszono na czas remontu przystanki „Kniewska I” na ulicy Kniewskiej, „Stacja Doświadczalna” „Wolińska” na ulicy Goleniowskiej.

Obsługa taborowa przedstawia się następująco:

Dzień powszedni

• C/1 (5:06-8:43;13:47-16:39)
• C/2 (5:02-23:37)
• C/3 (5:17-9:41;12:48-19:18)
• C/4 (6:27-7:18;14:34-22:59)
• C/5 (4:33-18:38)
• C/6 (6:48-7:58)
• C/7 (7:11-9:04)

Dni świąteczne oraz Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok

• C/1 (4:52-23:37)
Wszystkie brygady są obsługiwane przez zajezdnię Dąbie.

Prowadzone prace drogowe w dniach 17 - 18 września 2010 roku wymusiły zamknięcie dla ruchu modernizowanej ulicy Matejki na odcinku od ulicy Malczewskiego do Placu Rodła. Na czas prowadzonych prac autobusy linii 101, 107, C, 59, 525, 524 na kierunku do placu Rodła kursowały objazdem przez aleje Wyzwolenia. Dla wszystkich autobusów linii dziennych obowiązywał przystanek wspólny z linią C. Prace prowadzone były przez firmę IRMA.

Konieczność odtworzenia nawierzchni asfaltowych jezdni zachodniej w ciągu ulic Wyzwolenia - Niepodległości na odcinku od ulicy Małopolskiej do Bramy Portowej w dniach 10 - 11 września 2011 roku uległy zmianie trasy linii pospiesznych A, B, C, na kierunku do Prawobrzeża.

• od placu Rodła linie jeździły ulicami Piłsudskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – Farną – Sołtysią do Wyszyńskiego i dalej po stałych trasach wg obowiązujących rozkładów jazdy. W kierunku powrotnym autobusy jeździły po stałej trasie.

• od placu Rodła linie kursowały ulicami Piłsudskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – Farną – Sołtysią do Wyszyńskiego i dalej po stałych trasach wg obowiązujących rozkładów jazdy. W kierunku powrotnym autobusy kursowały po stałej trasie. Na czas wykonywania prac uległy czasowej likwidacji przystanki: plac Rodła „LOT” (dla linii A, B) oraz Brama Portowa (dla linii A, B, C).

Na trasie objazdowej uruchomione zostaną przystanki:

• plac Rodła (dla linii A, B) zlokalizowany na ulicy Piłsudskiego przed ulicy Matejki – przystanek wspólny z linią „C”,
• plac Hołdu Pruskiego (dla linii A, B, C) zlokalizowany w zatoce autobusowej pomiędzy ulocą Mariacką a Farną.

Budowa i zamknięcie dla ruchu ulicy osiedlowej na Osiedlu Kasztanowym w dniach 16 - 20 kwietnia 2012 roku wymusiło jazdę autobusów linii C, 77, 522 po skróconej trasie (bez wjazdu w drogę osiedlową) bez dojazdu do stałego przystanku końcowego. Przystanek końcowy linii był zlokalizowany w zatoce wzdłuż Ogrodów Działkowych na wysokości zamkniętej dla ruchu ulicy wyjazdowej z Osiedla. Autobusy kursowały wg obowiązujących stałych rozkładów jazdy.

Od dnia 20 sierpnia 2012 przystanek „Wyszyńskiego” kierunek Brama Portowa znajdujący się na torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Wyszyńskiego jest przystankiem wspólnym dla linii tramwajowej 2, 7, 8 oraz autobusów linii pośpiesznych A, B, C (od września D, G). Jest to przystanek podwójny. Zatrzymanie pierwszego tramwaju lub autobusu na przystanku winno nastąpić na wysokości wyznaczonej linii zatrzymania.

Przejazd autobusów pośpiesznych na ciągu Most Długi – Wyszyńskiego – Brama Portowa odbywa się BUS pasem po torowisku – zjazd na jezdnię w ciągu Brama Portowa - Niepodległości. Jednocześnie uległ likwidacji przystanek dla tych linii autobusowych w zatoce autobusowej.

Wykrycie niewybuchu z czasów II wojny światowej w dniu 30 czerwca 2013 roku spowodowało operacje usunięcia znaleziska w godzinach 9:00 - 15:00. Wymusiło to ewakuację mieszkańców i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Niewybuch znajdował się w Odrze w pobliżu Urzędu Celnego. Na czas prowadzenia akcji wyznaczone zostały strefy ewakuacji mieszkańców wraz z miejscem zbiórki osób ewakuowanych i strefę wyłączoną z ruchu.

• linie pospieszne A, B, C jeździły objazdem od Bramy Portowej przez ulice Krzywoustego, Mieszka I go, Autostradą Poznańską (Krygiera), Gryfińską. Przejazd w kierunku centrum odbywał się tą samą trasą. Linie zostały wzmocnione dodatkowymi autobusami (minimum 5 sztuk). Na trasie objazdowej linii obowiązywały bilety jak na liniach zwykłych.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe, wymusiło w dniach 6, 8 i 9 lipca 2013 roku w godzinach 7:00 - 17:00, na ulicy. Goleniowskiej ruch wahadłowy. Wobec tego na liniach autobusowych C i 77 występowały opóźnienia w kursowaniu. Z powodu nie zakończenia prac wykonawca przedłużył termin czasowej organizacji ruchu wahadłowego do dnia 12 lipca 2013 roku.

Z dniem 1 maja 2014 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na liniach C i 77. Zmieniono rozkłady jazdy, czasy przejazdów pomiędzy przystankami oraz nazwy i kategorie niektórych przystanków. Zmieniono także częstotliwość kursowania linii C.

• w soboty i dni świąteczne pomiędzy godzinami 9:30 a 18 linia C jeździ częściej niż obecnie. Kursy były wykonywane z częstotliwością co 45 – 50 minut. W pozostałym okresie częstotliwość wynosiła 80 – 90 minut. W dni robocze w godzinach pomiędzy szczytem porannym a popołudniowym oraz w godzinach wieczornych kursy będą wykonywane co 45 minut.

• dodatkowo w dni powszednie o godzinie 4:28 będzie wykonywany dodatkowy kurs linii C na trasie Emilii Gierczak – Osiedle Kasztanowe. Kurs będzie wykonywany z przystanku dla linii 77 zlokalizowanego na ulicy Anieli Krzywoń.

Na wniosek Rady Osiedla Kasztanowe oraz przewoźników zmieniono także czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami dla linii C i 77 w obu kierunkach. Trasę pomiędzy Osiedlem Kasztanowym a Placem Rodła autobus linii C pokona w ciągu 38 minut (dotychczas przejazd wynosił 40 min). W kierunku Osiedla Kasztanowego przejazd wyniesie 40 minut.

• jednocześnie zmianie uległy nazwy i kategorie przystanków. Przystanek „Załom Fabryka” otrzyma nazwę „Kablowa”. Przystanek „Załom Krzyżówka” z przystanku na żądanie zostanie przemianowany na stały, natomiast przystanek „Kniewska I” będzie przystankiem na żądanie.

Na wniosek pasażerów od poniedziałku 2 czerwca 2014 roku zmieniono rozkład jazdy linii C. Zmiana dotyczy kursu z Osiedla Kasztanowego, który z godziny 6:42 został przesunięty na godzinę 7:03. Zmiana dotyczy dni powszednich. Pozostałe kursy pozostają bez zmian.

Z dniem 1 sierpnia 2014 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na liniach autobusowych 58, 59, „A”, „C”, 523 i 524.

• autobusy linii pospiesznej „C” zatrzymują się na pętli „Plac Rodła” na dotychczasowym przystanku wspólnym z linią pospieszną „F” (przy Radissonie,). Jeżdżą od przystanku „Brama Portowa” przez Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - plac Hołdu Pruskiego – Matejki - plac Rodła i dalej przez aleje Wyzwolenia do Bramy Portowej i Osiedla Kasztanowego. Linia „C” dodatkowo zatrzymuje się na przystanku „Plac Rodła LOT” (słupek 11535) w kierunku Osiedla Kasztanowego.

Naprawą nawierzchni przy wjeździe na przystanek autobusowo – tramwajowy „Wyszyńskiego” w dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2014 roku wymusiła wstrzymanie jazdy autobusów po torowisku. Na czas prowadzenia prac zmieniono lokalizacje przystanku. Po zjeździe z Mostu Długiego autobusy zatrzymywały się w zatoce przystankowej a nie jak dotychczas na torowisku. Linie pośpieszne A, B i C zatrzymywały się na przystanku wspólnym z liniami 61, 75 i 81 natomiast linia 807 na przystanku wspólnym z liniami 52 i 76.

Rozpoczęcie przebudowy pętli autobusowo – tramwajowej na Basenie Górniczym od 18 października 2014 roku wymusiło reorganizacje komunikacji miejskiej pomiędzy prawo a lewobrzeżem miasta.

• autobusy linii pośpiesznych A, A bis, B, C, D, E G jadące w kierunku prawobrzeża, na Basenie Górniczym zatrzymywały się w zatoce na wysokości pętli.

Firma Energopol 30 marca 2015 roku oddała do eksploatacji po remoncie torowiska na przyczółkach Mostu Długiego.

• przywrócono stara organizację komunikacji miejskiej sprzed remontu. Linia tramwajowa 3 kursująca w relacji Pomorzany – Las Arkoński jeździ stałą trasą przez ulice Nową i Dworcową. Przystanek „Wyszyńskiego” w kierunku Bramy Portowej dla autobusów linii pospiesznych A, B, C, D, E, G i 807 był zlokalizowany na peronie tramwajowym (jak przed zamknięciem Mostu Długiego).

W dniach 18 października 2014 - 29 sierpnia 2015 roku, ZDiTM zmienił organizacje komunikacji miejskiej na Basenie Górniczym, w związku z przebudową pętli autobusowo – tramwajowej, pętla została wyłączona z eksploatacji.

• autobusy linii pośpiesznych A, A bis, B, C, D, E G jadące w kierunku prawobrzeża na Basenie Górniczym zatrzymywały się w zatoce na wysokości pętli.

Modernizacją sieci ciepłowniczej prowadzona przez Szczecińską Energetykę Cieplną, w rejonie Placu Rodła, w dniach 19 czerwca - 21 lipca 2015 roku, wymusiła jazdę autobusów linii C po częściowo zmienionej trasie. W kierunku Placu Rodła autobusy kursowały od Placu Żołnierza Polskiego aleją Wyzwolenia do Placu Rodła.

• czasowej likwidacji uległ przystanek końcowy Plac Rodła. W związku z tym autobusy linii C dodatkowo zatrzymywały się na przystanku Plac Rodła, wspólnym dla linii A, B i D, który był przystankiem końcowym dla pasażerów linii C. Przystankiem początkowym dla pasażerów udających się w kierunku Osiedla Kasztanowego był przystanek Plac Rodła LOT.

Od 29 sierpnia 2015 roku, ZDiTM wprowadził na pętli Basen Górniczy nowe przypisania linii autobusowych do poszczególnych peronów. Spowodowało to oddanie pętli do eksploatacji po remoncie trasy tramwajowej.

• peron 2 został przypisany liniom C, G, 522, 531, 532 (przystanek numer 60521).

Od 30 listopada 2015 na wniosek pasażerów w dni powszednie wprowadzono skomunikowanie linii 107 i C na pętli Plac Rodła. Dotyczy ono kursu o godzinie 5.30 Czas oczekiwania autobusu linii 107 na autobus linii C wynosić będzie do 2 minut.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerów w trybie natychmiastowym w dniach 5 - 27 stycznia 2016 roku zostało z eksploatacji wyłączone torowisko tramwajowe na ulicach Gdańskiej i Energetyków (inwestycja zakończona w 2015 roku przez firmę Energopol Szczecin).

Decyzja została podjęta wspólnie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i spółkę Tramwaje Szczecińskie na podstawie negatywnych wyników badań spawów szyn torowiska na ulicy Gdańskiej Energetyków oraz występujących licznych awarii (pęknięcia). Ekspertyza wykazała nieprawidłowości w 108 na ponad 800 spawów torowisk.

Z tego powodu w autobusach linii pośpiesznych A, B, C, D, E i G na całych trasach obowiązywała taryfa jak dla linii zwykłych. Dodatkowo autobusy te zatrzymywały się na przystankach Merkatora, Parnica, Port Centralny Energetyków. Były to przystanki na żądanie. Dla pasażerów udostępniono parking Selgrosa czynny w godz. 6 – 22.

Jednocześnie umożliwiono pasażerom posiadającym bilety okresowe jazdę na ich podstawie pociągami spółki Przewozy Regionalne w granicach administracyjnych Szczecina.

Od 16 kwietnia 2016 roku, ZDiTM umożliwił dojazd z Placu Rodła na przystań przy ulicy Przestrzennej, który zajmie żeglarzom 16 minut. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i turystów, autobus linii C zatrzymuje się na tym przystanku sezonowo od 1 kwietnia do 31 października.

Pojazdy linii C, od tej pory zatrzymują się na przystanku Camping na żądanie. Do tej pory dojazd nad Jezioro Dąbie był trudniejszy, ponieważ wszystkie autobusy ruszały z Basenu Górniczego. Nie było żadnego, który dojeżdżał bezpośrednio z miasta.

Od 30 maja 2016 roku, do odwołania został zamknięty w kierunku Dąbia Most Cłowy. W kierunku miasta przejezdny był tylko dla aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i komunikacji miejskiej, jedną nitką.

Awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej.

Autobusy linii 56, 72, 73, 93, 96 i C jeżdżące do Dąbia były kierowane objazdami. Zwieszono czasowo zostanie przystanek „Księżnej Anny”.

Później bo 15 czerwca 2016 roku został wyłączony z eksploatacji z powodu złego stanu technicznego aż do odwołania (groził zawaleniem).

• autobusy linii 72, 73, 93, 522 oraz C, jeżdżące w kierunku Dąbia, jeździły w obu kierunkach ulicą Gryfińską, Hangarową, przez Most Pionierów.

• wyłączono z eksploatacji przystanek "Księżnej Anny", a przystanek "Emilii Gierczak" dla linii 72, 93, C i 522 w kierunku osiedla Kasztanowego i Wielgowa przeniesiono na ulicę Anieli Krzywoń.

• dla linii C uruchomiono dodatkowy przystanek "Gryfińska".

Inwestycja prowadzona przez firmę Eurovia Polska S.A. od sierpnia - 28 grudnia 2016 roku na alei Wyzwolenia wymuszała z etapowaniem częste zmiany w lokalizacji przystanków linii A, B, C, D, 86, 522, 529, 531,532. W ramach inwestycji wyremontowano jezdnie i chodniki, pojawiła się ścieżka rowerowa, podpórki, stojaki i ławki.

• w przypadkach dużego nasilenia ruchu w alei Wyzwolenia pomiędzy placem Rodła a placem Żołnierza Polskiego zezwalano na kursowanie autobusów przez ulicę Piłsudskiego, Matejki, plac Żołnierza Polskiego, Niepodległości.

Zamknięcie i remont mostu w ciągu ulicy Emilii Gierczak, z dniem 4 maja 2017 wymusiło wprowadzenie zmian w kursowaniu linii 65, 856 i C i uruchomienie linia 872.

• autobusy linii C w kierunku os. Kasztanowego kursowały od mostu Pionierów Miasta Szczecina przez Eskadrową – Hangarową – Struga – Gryfińską – Krzywoń do ulicy Gierczak i dalej bez zmian do os. Kasztanowego (z pominięciem ulicy Przestrzennej). Uruchomiony został przystanek „Gryfińska” , a przystanek „Emilii Gierczak” przeniesiony został z ulice E.Gierczak na ulice A. Krzywoń. W kierunku placu Rodła trasa przejazdu nie uległa zmianie. Obowiązywał normalny rozkład jazdy.

Organizacją dnia 09 lipca 2017 roku imprezy ,,Triathlon Szczecin 2017’’ wymuszono zmiany w kursowaniu linii pospiesznych. • linie A, B, C w godzinach 8:00 - 15:00 jadące w kierunku prawobrzeża od przystanku plac Rodła jechały Trasą Zamkową i dalej Gdańską z pominięciem przystanków ,,Brama Portowa’’ i ,,Wyszyńskiego’’. Przystanek dla linii A, B, C jadących w kierunku Os. Bukowego, Os. Słonecznego, Os. Kasztanowego zlokalizowany został w zatoce na wysokości pętli.

Organizacja imprez „The Tall Ships Races 2017” oraz „Pyromagic”, w dniach 31 lipca - 14 sierpnia 2017 roku wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

noce 5/6, 6/7 sierpnia linia C na trasie Plac Rodła – Osiedle Kasztanowe co 30 minut, tabor: SPAD – 3 autobusy

• kursy z Placu Rodła: 23:30, 0:00, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00,
• kursy z Wyszyńskiego do Osiedla Kasztanowego: 23:36, 0:06, 0:36, 1:06, 1:36, 2:06.

• noc 7/8 sierpnia, linia C na trasie Plac Rodła – Osiedle Kasztanowe co 30 minut, tabor: SPAD – 3 autobusy

• kursy z Placu Rodła: 23:30, 0:00, 0:30,
• kursy z Wyszyńskiego do Osiedla Kasztanowego: 23:36, 0:06, 0:36.

3 sierpnia 2017 roku wznowiono ruch pojazdów po rocznej odbudowie mostu Cłowego. Linie jeżdżące przez most Cłowy w kierunku Dąbia osiedla Kasztanowego, Śmierdnicy i Wielgowa powróciły na swoje stałe trasy z przed awarii, między innymi linia pospieszna "C".

Było to możliwe dzięki pozytywnym wynikom prób obciążeniowych, które umożliwiły udostępnienie przeprawy autobusom komunikacji miejskiej, rowerom, pieszym, i także samochodom. Wcześniejsze udostępnienie przeprawy spowodowane zostało odbywającymi się regatami The Tall Ships Races 2017 w dniach 5 - 8 sierpnia 2017 roku.

Ze względu na niewielkie opóźnienia wywołane złymi warunkami atmosferycznymi i koniecznością prowadzenia dalej prac wykończeniowych na chodnikach obiektu (montaż barier energochłonnych, poręczy, oświetlenia itd.) samochody i autobusy poruszały się w obu kierunkach po jezdni jednym pasem, a dla pieszych i rowerów wydzielony został specjalny obustronny pas na krawędziach jezdni.

Z dniem 29 stycznia 2018 roku linia kursuje według nowego rozkładu jazdy, ale kursuje też po zmienionej trasie. Jest to związane z oddaniem do eksploatacji węzła autobusowo - tramwajowego pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki połączeń komunikacyjnych na prawobrzeżu.

Linia od tej pory kursuje z częstotliwością co 30 minut w dni powszednie w godzinach szczytu, i co 40 minut w pozostałym okresie oraz w soboty, niedziele i święta i co 60 minut w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Nastąpiło przeniesienie przystanku krańcowego „Plac Rodła” — przystanek zlokalizowany jest przy budynku PZU (dotychczasowy przystanek krańcowy linii G). Dodatkowo linia C nie obsługuje dotychczasowego przystanku „Plac Rodła LOT” zlokalizowanego w ciągu alei Wyzwolenia.

Od 1 marca 2018 roku, ZDiTM na linii C wprowadził zmiany:

• w dni powszednie kurs o godzinie 4:55 z Osiedla Kasztanowego przesunięto na godzinę 4:50,
• w dni powszednie uruchomiono dodatkowe kursy o godzinie 6:25 z placu Rodła i o godzinie 7:05 z Osiedla Kasztanowego,
• we wszystkie dni tygodnia kurs o godzinie 22:14 z Osiedla Kasztanowego przesunięto na godzinę 22:02.

Z dniem 2 września 2019 roku, na linii C wprowadzono nowy rozkład jazdy ze skorygowanymi czasami przejazdu. Częstotliwość kursowania nie uległa zmianie. W dni powszednie uruchomiono dodatkowy kurs o godzinie 5:05 w relacji Plac Rodła – Kablowa.

W dniach 16 września - 8 października 2019 roku z powodu prowadzonych prac drogowych nastąpiło zamknięcie wjazdu na most Cłowy od strony lewobrzeża. Linia jeździła w kierunku Dąbia objazdem przez most Pionierów Miasta Szczecina, ulicę Hangarową i Gryfińską, z pominięciem przystanku „Centrum Żeglarskie”. Przystanek „Emilii Gierczak” przeniesiony został na ulicę Anieli Krzywoń. Na linii obowiązywał normalny rozkład jazdy.

Z dniem 1 lutego 2020 roku, ZDiTM na linii C uruchomił dodatkowe przystanki „Kniewska nż” (71711 i 71712). W dni robocze zmianie uległa trasa kursów:
• Plac Rodła — Osiedle Kasztanowe o godz. 5:00 na Plac Rodła — Kablowa,
• Plac Rodła — Kablowa o godz. 5:05 na Plac Rodła — Osiedle Kasztanowe.

Od 23 stycznia 2021 roku aż do odwołania wprowadzono zmiany w kursowaniu linii z powodu rozpoczynającego się kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w ciągu ulicy Matejki na odcinku od Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Przebudowa tzw. ciągu Wyzwolenia od placu Żołnierza poprzez Wyzwolenia, plac Rodła, rondo Giedrojcia do Dworca Niebuszewo. Autobusy nawracały na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Matejki.

Plac Rodła<—>Osiedle Kasztanowe
Piłsudskiego — Matejki — plac Rodła — Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Goleniowska — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

Z dniem 29 maja - 23 lipca 2021 roku autobusy linii C między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Rodła” w kierunku placu Rodła kursowały przez plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego i ulice Matejki i zatrzymywały się na przystanku końcowym „Plac Rodła” zlokalizowanym przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523). Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku prawobrzeża, nr 11535).

Osiedle Kasztanowe <—> plac Rodła
Osiedle Kasztanowe — Kablowa — Lubczyńska — Kniewska — Goleniowska — Lubczyńska — rondo Gryfa — Goleniowska — Newtona — Gierczak — Przestrzenna — Eskadrowa — most Cłowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Portowy — Energetyków — most Długi — Wyszyńskiego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Matejki — plac Rodła (powrót Wyzwolenia w kierunku prawobrzeża)

22 lipca 2021 roku dodatkowe autobusy linii C wykonały nietypowy kurs na swojej trasie z powodu zakończenia meczu Pogoń Szczecin – NK Osijek z Chorwacji i 25 lipca 2021 po meczu Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze. Autobus linii wykonał kurs na trasie Witkiewicza (przystanek Jana Bosko kierunek Zakłady Piekarnicze) – Santocka – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego i dalej zgodnie z przebiegiem linii C do Osiedla Kasztanowego. Na trasie obowiązywały przystanki linii 75, a od Wyszyńskiego przystanki dla linii C.

Dla dodatkowych autobusów linii wszystkie przystanki były przystankami na żądanie. W przypadku wcześniejszego dojazdu autobusów pod stadion postój mógł odbywać się wyłącznie na ulicy Twardowskiego (odcinek pomiędzy Mickiewicza a Witkiewicza). Wjazd tylko od strony Mickiewicza.

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Linii C i H zawracanie w rejonie placu Rodła odbywało się od przystanku „Brama Portowa” przez al. Niepodległości, al. Wyzwolenia, Piłsudskiego, Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego, al. Niepodległości do przystanku „Brama Portowa”. Przystanek krańcowy „Plac Rodła” zlokalizowany był w ciągu Piłsudskiego przy budynku PZU (nr 11526). Nie był obsługiwany przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu Wyzwolenia za placem Rodła (kier. Brama Portowa, nr 11535). Utrzymany też został przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku placu Rodła.

8 sierpnia 2021 po meczu Pogoń Szczecin - Piast Gliwice autobus linii wykonał dodatkowy kurs na trasie Twardowskiego – 26 kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego i dalej zgodnie z przebiegiem do Osiedla Kasztanowego.

Ponownie uruchomiono dodatkowe autobusy w dniu 18 września 2021 roku z powodu organizacji meczu Pogoń Szczecin – Cracovia. Przystanki początkowe dla dodatkowej komunikacji autobusowej były zlokalizowane na ul. Twardowskiego, były przystankami „na żądanie”.

• rezerwa dodatkowa do obsługi linii C - Po zakończonym meczu ok. godz. 16:30 linia C wykonała kurs na trasie: Twardowskiego – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego – Basen Górniczy – Przestrzenna – Dąbie Osiedle – Osiedle Kasztanowe. Na trasie obowiązywały wszystkie przystanki linii 75 (na odcinku Turzyn Dworzec – Wyszyńskiego) oraz C (od Wyszyńskiego do Os. Kasztanowego).

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie placu Rodła - zlikwidowano wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu alei Piłsudskiego na odcinku między placem Rodła a ulicą Matejki.

W związku z tym autobusy linii C od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” kursowły zmienioną trasą w obu kierunkach przez al. Wyzwolenia, z nawrotem na pl. Rodła. Na zmienionej trasie obowiązywał przystanek końcowy „Plac Rodła”, zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, w zatoce parkingowej (nr 11536).

Z dniem 18 grudnia 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany z powodu remontu torowisk w związku z tym autobusy linii C od placu Żołnierza Polskiego kursowały przez Wyzwolenia, Mazowiecką, plac Hołdu Pruskiego do placu Żołnierza Polskiego i dalej bez zmian. Przystanek końcowy zlokalizowano w ciągu Wyzwolenia przy delikatesach (nr 11532).

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

Autobusy linii C kursowały na skróconej trasie do przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313), zlokalizowanego w ciągu Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z Małopolską. Powrót następował przez Małopolską, place Hołdu Pruskiego, Żołnierza Polskiego (al. Kwiatową), Niepodległości do przystanku „Brama Portowa” i dalej bez zmian. Zlikwidowano dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11532).

Plac Żołnierza Polskiego < — > Osiedle Kasztanowe
aleja Wyzwolenia — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia) — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Goleniowska — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

Z powodu przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Na linii C przywrócona została trasa Osiedle Kasztanowe – Plac Rodła. W kierunku pętli „Osiedle Kasztanowe” autobusy wykonują nawrót na placu Rodła. Przystanek końcowy „Plac Rodła” (nr 11532) zlokalizowany jest w ciągu alei Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką. Likwidacji uległ przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313). Dodatkowo w kierunku pętli „Osiedle Kasztanowe” uruchomiono przystanek „Plac Rodła” (nr 11535), zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką (przy „Locie”).

Plac Rodła < — > Osiedle Kasztanowe
plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Goleniowska — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.