Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 90: Dworzec Główny (Owocowa)< — > Dworzec Główny (Owocowa)

Uruchomiono ją, w związku z nową i droższą strefą parkowania w centrum miasta 1 kwietnia 2021 roku. Autobusy linii kursują na trasie:

Dworzec Główny (Owocowa) < - - > Dworzec Główny (Owocowa)
3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — Śląska — rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej — Śląska — Wielkopolska — Wąska — Felczaka — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — Narutowicza — 3 Maja
Trasa okrężna — kursy wykonywane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przeciwnym kierunku kursuje linia 95.

Linia jeździ w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 6 - 18 z częstotliwością co 15 minut, jest wsparciem dla strefy płatnego parkowania, która w nowej wersji pojawiła się właśnie 1 kwietnia i linii 70. Linia obsługiwana jest przez zajezdnię Klonowica taborem klasy MIDI.

Autobus jeździ po ulicach objętych płatnymi parkingami, a przystanki usytuowano między ważnymi instytucjami. Uruchomiona linia jest zachętą do pozostawiania samochodów na obrzeżach miasta czy parkingach oddalonych od centrum i korzystania z komunikacji miejskiej (obniżono ceny niektórych biletów). Jest również w tym wszystkim aspekt ekologiczny, co skutkowałoby mniejszą ilością samochodów w mieście, co wiąże się z czystszym powietrzem. Jest jednym z elementów aby strefa płatnego parkowania miała dużą rotację.

Przystanki obowiązujące na linii:

• Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912) – nowy przystanek w ciągu ulicy 3 Maja pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Korzeniowskiego a placem Zawiszy Czarnego (wspólny z linią 95);
• Plac Zawiszy – wspólny z linią 529;
• Brama Portowa (wspólny z liniami 1, 3 i 529);
• Plac Żołnierza Polskiego (wspólny z linią 1);
• Plac Lotników – nowy przystanek zlokalizowany przy placu Lotników pomiędzy ulicą Małopolską i ulicą Mazurską (bliżej skrzyżowania z ulicą Małopolską);
• Plac Grunwaldzki – nowy przystanek w ciągu ulicy Śląskiej za zjazdem z placu Grunwaldzkiego, na parkingu przy boisku szkolnym;
• Śląska – nowy przystanek w ciągu ulicy Śląskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Wielkopolską;
• Wąska Floating Arena – istniejący przystanek zlokalizowany w ciągu ulicy Wąskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Felczaka;
• Odrowąża nż (wspólny z linią 87;
• Urząd Miasta (wspólny z linią 87)
• Felczaka (wspólny z linią 87)
• Piastów – nowy przystanek w ciągu alei Piastów za skrzyżowaniem z ulicą Jagiellońską na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1;
• Plac Kościuszki (wspólny z liniami 61, 62, 81, 83, 523 i 524.
• Narutowicza– nowy przystanek w ciągu ulicy Narutowicza zlokalizowany na miejscach parkingowych za skrzyżowaniem z aleją Piastów;
• Plac Dziecka – nowy przystanek w ciągu ulicy Narutowicza zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ulicą Kusocińskiego, przy budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
• Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912) (wspólny z linią 95).

Z dniem 29 maja 2021 roku, aż do odwołania autobusy linii 90 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Rodła” w kierunku placu Rodła kursowały miedzy przystankami „Brama Portowa” a „Plac Lotników” w kierunku Urzędu Miasta jechały przez plac Zwycięstwa, ulice Świętego Wojciecha i Jagiellońską, z pominięciem placu Żołnierza Polskiego. Przystanek „Brama Portowa” przeniesiony został na peron wspólny z liniami 9, 10, 61 i 87 w kierunku placu Zwycięstwa (nr 10832). Dodatkowo został uruchomiony przystanek „Plac Zwycięstwa” (nr 10711) wspólny z liniami 61, 75 i 87. Zawieszony przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11332). Spowodowane, to zastało zamknięciem przejazdu przez ulice Wyzwolenia na odcinku do placu Rodła w związku z kolejnym etapem prac torowych na tym odcinku.

Dworzec Główny (Owocowa) < — >Dworzec Główny (Owocowa)
3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Wojciecha — Jagiellońska — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — Śląska — rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej — Śląska — Wielkopolska — Wąska — Felczaka — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — Narutowicza — 3 Maja
Trasa okrężna — kursy wykonywane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
W przeciwnym kierunku kursuje linia 95.

Linie obsługiwały spółki autobusowe "Dąbie" i "Klonowica".

Od 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Autobusy linii 90 w dalszym ciągu kursowały objazdem przez Świętego Wojciecha, z pominięciem placu Żołnierza Polskiego.

27 września 2021 roku ZDiTM zawiesił kursowanie linii. Przyczyną jej zawieszenia była niska frekwencja i małe zainteresowanie pasażerów, co było do przewidzenia. Prawdopodobnie już nigdy nie będzie kursowała na tej trasie.

Przywrócono ją do służby liniowej z dniem 1 stycznia 2022 roku ale na trasie:

Dworzec Główny (Owocowa)< — > Dworzec Główny (Owocowa)
3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II — Felczaka — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — Narutowicza — 3 Maja
Trasa okrężna — kursy wykonywane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przeciwnym kierunku kursuje linia 70.

z następującymi przystankami:

• Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912) – istniejący przystanek w ciągu ul. 3 Maja pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Korzeniowskiego a pl. Zawiszy (wspólny z linią 70);
• Plac Zawiszy (nr 22814) – istniejący przystanek dla linii 529;
• Brama Portowa (nr 10814) – istniejący przystanek autobusowy dla linii 76, zlokalizowany przy restauracji KFC;
• Plac Żołnierza Polskiego (nr 11330) – istniejący przystanek autobusowy zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy posesji 32–33;
• Starzyńskiego (nr 13912) – istniejący przystanek linii 70 obsługujący kierunek Dworzec Główny;
• Teatr Współczesny (nr 13811) – istniejący przystanek linii 70 obsługujący kierunek Dworzec Główny;
• Jarowita nż (nr 17111) – istniejący przystanek linii 70 obsługujący kierunek Dworzec Główny;
• Plac Lotników (nr 17831) – istniejący przystanek zlokalizowany przy pl. Lotników pomiędzy ul. Małopolską i Mazurską;
• Plac Grunwaldzki (nr 11622) – istniejący przystanek zlokalizowany za zjazdem z pl. Grunwaldzkiego w al. Jana Pawła II;
• Urząd Miasta (nr 12592) – istniejący przystanek zlokalizowany w ciągu al. Jana Pawła II przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską;
• Urząd Miasta (nr 12522) – istniejący przystanek dla linii 87;
• Felczaka (nr 12321) – istniejący przystanek dla linii 87;
• Piastów (nr 11833) – istniejący przystanek w ciągu al. Piastów za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 (wspólny z linią 812);
• Plac Kościuszki (nr 10411) – istniejący przystanek dla linii 812 zlokalizowany w ciągu al. Piastów przy restauracji KFC;
• Plac Kościuszki (nr 10435) – istniejący przystanek dla linii 61, 62, 81, 83, 523, 524 i 812;
• Narutowicza (nr 21021) – istniejący przystanek w ciągu ul. Narutowicza zlokalizowany na miejscach parkingowych za skrzyżowaniem z al. Piastów;
• Plac Dziecka (nr 18551) – istniejący przystanek w ciągu ul. Narutowicza zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego przy budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
• Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912).

Kursy wykonywane w godz. 6:35–18:36 co 20 minut w dni powszednie.

Z powodu przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Autobusy linii 90 od przystanku „Jarowita” kursowały przez ulicę Małopolską, plac Hołdu Pruskiego, ulicę Matejki, Piłsudskiego do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez zmian. Likwidacji uległy dotychczasowe przystanki „Plac Lotników (nr 17831) oraz „Plac Kościuszki” (nr 10411), zlokalizowany przy restauracji KFC. Uruchomiony został przystanek „Plac Rodła” (nr 11543), zlokalizowany w ciągu ulicy Piłsudskiego za placem Rodła (kierunek plac Grunwaldzki).

Dworzec Główny (Owocowa) < — > Dworzec Główny (Owocowa)
3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II — Felczaka — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — Narutowicza — 3 Maja

W dniach 8 sierpnia - 5 września 2022 roku, firma ROVER prowadziła na alei Papieża Jana Pawła II roboty naprawcze. Prace naprawcze wykonywane były na prawym pasie alei Papieża Jana Pawła II jezdnia wschodnia – przy placu Grunwaldzkim i przy ulicy Felczaka.

Autobusy linii 90 od przystanku „Plac Rodła” w kierunku Urzędu Miasta kursowały przez ulicę Śląską i Wąską do ulicy Felczaka i dalej bez zmian. Przystanek „Plac Grunwaldzki”(11624) został zlokalizowany w ciągu ul. Śląskiej. Na trasie linii 90 został utworzony przystanek „Śląska”(18721) przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską oraz przystanki „Wąska Floating Arena”(18031) oraz „Odrowąża”(18411). Wzdłuż alei Jana Pawła II uległ tymczasowo likwidacji przystanek „Plac Grunwaldzki” (11622).

Organizacja imprezy Żagle 2022 wymusiła wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zmiany obowiązywały w dniach 17 - 22 sierpnia 2022 roku. Autobusy linii 90 kursowały wg normalnego rozkładu jazdy, objazdem: od przystanku „Starzyńskiego” przez ulicę Zygmunta Starego, ulicę Piłsudskiego do placu Rodła i dalej bez zmian. Przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita” nie były obsługiwane.

Z powodu „Uroczystego Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej” w ciągu ulicy Małopolskiej (na odcinku od skrzyżowania z placu Piotra i Pawła do skrzyżowania z ulicą H. Pobożnego) w dniu 22 września 2022 roku w godzinach 10 – 13 nastąpiła czasowa zmiana w organizacji ruchu oraz zmiana trasy na linii 90. Linia od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” jechała zmienioną trasą tj: Plac Żołnierza Polskiego – Matejki – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolska – Matejki – i dalej swoją trasą. Kursowała według normalnego rozkładu jazdy.

Z dniem 1 stycznia 2023 nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 90. Autobusy linii 70 kursować będą wyłącznie w dni powszednie w godz. 7–9 i 13–16, z niezmienioną częstotliwością (co 20 minut).

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.