Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 88: C.H. "Ster" < -- > Stobno Stacja

Trasa:
Centrum Handlowe "Ster" - Stobno Stacja (z niektórymi kursami skróconymi do przystanku Okulickiego)

Jest najmłodszą linią uruchomioną 1 września 2011 roku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Linia została uruchomiona po wieloletnich staraniach mieszkańców, bo w tych rejonach miasta nie było żadnej komunikacji publicznej poza linią tramwajową. Dla mieszkańców Osiedla Kapitanów będzie to udogodnienie, by dostać się do tramwaju na pętli przy Kwiatowej, a nim do centrum. W kosztach obsługi kursów do Stobna partycypować będzie gmina Kołbaskowo. Na linii będą kursowały 12-metrowe autobusy.

Autobusy zatrzymują się na następujących przystankach:
• „C. H. STER” na parkingu centrum handlowego,
• „Osiedle Kapitanów” w pobliżu skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Maczka,
• „Hrubieszowska” w kierunku C.H. STER w obecnej zatoczce autobusowej, zaś w kierunku Stobna obok stacji paliw,
• „Gumieńce” w kierunku C.H. STER na ul. Kwiatowej obok skrzyżowania z ulicą Brodnicką, zaś w kierunku Stobna na przystanku wspólnym z linią 528,
• „Kwiatowa” na obecnych przystankach wspólnych z liniami 60 i 529,
• „Jagodowa” w pobliżu skrzyżowania ulic Okulickiego i Jagodowej,
• „Głogowska” dla kursów do i z Stobna w ciągu ulicy Okulickiego obok skrzyżowania z ulicami Głogowskiej i Przemyskiej, natomiast dla kursów do „Okulickiego” na ulicy Przemyskiej, za skrzyżowaniem z ulicą Okulickiego,
• „Okulickiego” dla kursów do i z Stobna w ciągu ulicy Okulickiego między skrzyżowaniami z ul. Anhellego a Hallera, natomiast dla kursów skróconych, na ulicy Anhellego, przed skrzyżowaniem z ulicą Okulickiego,
• „Okulickiego" dla kursów do i z Stobna w ciągu ulicy Okulickiego między skrzyżowaniami z ul. Anhellego a Hallera, natomiast dla kursów skróconych, na ulicy Anhellego, przed skrzyżowaniem z ulicą Okulickiego,
• „Ostoja Osiedle" przy granicy miasta,
• „Przylep" na istniejących przystankach PKS,
• „Stobno 65 nż" w pobliżu centrum logistycznego Elbaco,
• „Stobno Kościół" w kierunku pętli Stobno Stacja, w centrum wsi, obok skrzyżowania z ulicą prowadzącą do stacji kolejowej. Po zakończeniu prac budowlanych, przystanek zostanie przeniesiony do istniejącej zatoczki w pobliżu kościoła,
• „Stobno Stacja" na rampie kolejowej.

Autobusy linii jeżdżą tylko w dni powszednie w godzinach 5:00-17:30 z 24-minutową częstotliwością w godzinach szczytu, a po szczycie co 24-36 minut. Kursy skoordynowane są z liniami tramwajowymi 8 i 8bis. Linie obsługuje zajezdnia Klonowica dwoma brygadami:

• 88/1 – (5:49-16:34)
• 88/2 – (4:56–8:43;13:52–17:44).

Z dniem 16 września 2011 roku wprowadzono skomunikowania na pętli Gumieńce tramwajów linii 8 odjeżdżających w kierunku Basenu Górniczego z autobusami linii 88 przyjeżdżającymi z C.H. STER. Maksymalny czas oczekiwania tramwaju wynosi 2 minuty w stosunku do rozkładowej godziny odjazdu.

1 marca 2012 roku wprowadzono zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej 88. Linia kursowała w dni robocze w godzinach 4:55 – 18:15. W godzinach szczytu autobusy kursują z 12 - 24 minutową częstotliwością. Kursy do Stobna wykonywane w godzinach szczytu z częstotliwością co 60 minut, w pozostałym okresie co 120 minut.

Z dniem 1 lutego 2014 roku wydłużono linie do miejscowości: Małe StobnoBobolin Warnik. Linia również kursuje w soboty, niedziele i dni świąteczne. ZDiTM w tych dniach uruchomił 3 obiegi w relacji C.H Ster (odjazd o godzinach 9:15, 15:51, 21:31) - Warnik (odjazd o godzinie 9:45, 16:22, 22:05). Obsługa we wszystkie dni tygodnia taborem MIDI.

Z dniem 1 kwietnia 2014 ZDiTM wprowadził kolejne zmiany na linii 88. Zmianie uległa trasa linii od przystanku „Gumieńce” w kierunku C.H. STER, autobusy kursować będą ulicami Ku Słońcu – Polskich Marynarzy – Maczka i dalej swoją trasą przez ul. Ku Słońcu do przystanku „Gumieńce”, z pominięciem podjazdu pod C.H. STER.

Jednocześnie wydłużono wybrane kursy ze Stobno Stacja do Warnika, a w soboty i dni świąteczne wykonywane są dodatkowe kursy na trasie w relacji Maczka – Warnik – Maczka w godzinach porannych i popołudniowych. Wprowadzono również zadanie łączone w soboty i dni świąteczne na brygadach: 70/2+88/2 i 70/3+88/3.

W związku z wprowadzonymi zmianami trasa linii przebiega następująco:

MACZKA – Kwiatowa – Okulickiego – Przylep – Stobno – STOBNO STACJA – MAŁE STOBNO – BOBOLIN – WARNIK.

Na wniosek gminy Kołbaskowo od poniedziałku 10 listopada 2014 roku wprowadzono zmiany na liniach 70, 83 i 88, uruchomiono nowe przystanki.

Ostoja skrzyżowanie nż. W obu kierunkach przystanki zlokalizowane w zatokach autobusowych na drodze między Szczecinem a Przylepem przy skrzyżowaniu z drogą do Ostoi.

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku autobusy linii 88 jadące w kierunku Gumieniec zatrzymują się na dodatkowym przystanku o nazwie „Stobno Kościół”. Przystanek będzie zlokalizowany na wysokości przystanku dla przeciwnego kierunku.

15 - 31 maja 2015 roku zmieniona została trasa autobusu linii 88 z powodu prowadzonych prac drogowych w miejscowości Warnik (na terenie Gminy Kołbaskowo). Wjazd do Warnika odbywał się drogą prowadzącą w kierunku Kołbaskowa. Rozkład jazdy oraz częstotliwość kursów nie zmieniła się.

Nowy przewoźnik

1 grudnia 2016 roku ZDiTM ogłosił przetarg na obsługę wybranych linii dziennych i nocnych oraz transportu na żądanie.

Do przetargu jako jedyny stanął PKS Szczecin, który wygrał między innymi obsługę linii 88 na rok 2017. Otwarcie ofert nastąpiło 19 grudnia 2016, a 28 grudnia 2016 roku podpisano umowę na świadczenie usługi przewozowej.

Z dniem 15 lutego 2017 roku na linii 88 nastąpiła zmiana powszedniego i świątecznego rozkładu jazdy polegająca na zmianie trasy dla kursów rozpoczynających się na pętli „Warnik”.

Na odcinku między przystankami „Warnik” i „Stobno 15” trasa przebiega przez Będargowo. Na zmienionym odcinku trasy uruchomiono dodatkowy przystanek „Będargowo 12 nż”, zlokalizowany w Będargowie na wysokości posesji 12. W kierunku do Warnika trasa nie ulegnie zmianie i w dalszym ciągu przebiega przez Bobolin.

Z powodu trwającej przebudowy ulicy Kwiatowej, z dniem 25 sierpnia 2017 roku nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 88, 108, 124, 528 i 536.

• autobusy linii 88 kursowały na skróconej trasie Warnik/Stobno Stacja/Okulickiego — Kwiatowa.

• przystanek końcowy „Kwiatowa” (nr 20292) zlokalizowano na ulicy Kingi, na wysokości kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, w zatoce postojowej. W kierunku przystanku końcowego „Kwiatowa” obsługiwany jest również dotychczasowy przystanek pośredni „Kwiatowa” (nr 20221), zlokalizowany na ulicy Okulickiego, wspólny z linią 60.

• w kierunku Warnika/Stobna/Okulickiego powrót następował ulicami Kingi i Wrocławską, z obsługą przystanku „Wrocławska” (nr 25711), wspólnego z linią 60, oraz bez obsługi dotychczasowego przystanku „Kwiatowa” (nr 20222) w kierunku ulicy Wrocławskiej, zlokalizowanego na ulicy Okulickiego.

• uruchomiona też linie zastępcza 888, kursująca na trasie Maczka – Gumieńce po fragmencie dotychczasowej trasy linii 88, wyłącznie w dni powszednie.

• przystanek „Gumieńce” dla wysiadających (nr 20150) zlokalizowano na ulicy Ku Słońcu (kier. rondo Gierosa) przed skrzyżowaniem z ulicą Kwiatową.

• przystanek „Gumieńce” dla wsiadających (nr 20151) zlokalizowano ulicy Ku Słońcu (kier. Mierzyn) za skrzyżowaniem z ulicą Kwiatową.

Od dnia 9 października 2017 roku nastąpią zmiany w kursowaniu linii: 58, 59, 62, 83, 88.

• linia 88 – dodano poranny kurs w dni świąteczne na trasie Kwiatowa (ulica Kingi) – Stobno Stacja. Z ulicy Kwiatowej o godzinie 4:59, ze Stobna Stacja o godzinie 5:27.

W dniach 13 - 14 grudnia 2017 roku z powodu prac drogowych nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 3920Z, na odcinku Stobno – Będargowo.

W związku z tym linia 88 kursowała po skróconej trasie do ronda w Będargowie. Powrót przez Warnik – Bobolin – Stobno i dalej swoją stałą trasą. Przystanek ,,Będargowo 12’’, w uzgodnieniu z Centralą Ruchu, został przeniesiony w okolice ronda w Będargowie.

25 sierpnia 2017 roku rozpoczęła się przebudowa ulicy Kwiatowej i linia 88 kursowała na skróconej trasie Warnik/Stobno Stacja/Okulickiego — Kwiatowa.

• przystanek końcowy „Kwiatowa” (nr 20292) zlokalizowany był na ulicy Kingi, na wysokości kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, w zatoce postojowej. W kierunku przystanku końcowego „Kwiatowa” obsługiwany był również dotychczasowy przystanek pośredni „Kwiatowa” (nr 20221), zlokalizowany na ulicy Okulickiego, wspólny z linią 60.

• w kierunku Warnika/Stobna/Okulickiego w drodze powrotnej linia jechała ulicami Kingi i Wrocławską, z obsługą przystanku „Wrocławska” (nr 25711), wspólnego z linią 60, oraz bez obsługi dotychczasowego przystanku „Kwiatowa” (nr 20222) w kierunku ulicy Wrocławskiej, zlokalizowanego na ulicy Okulickiego.

Zakończył się remont ulicy Kwiatowej i z dniem 24 kwietnia 2018 roku i na swoją trasę powróciła linia 88 w relacji Warnik - Maczka, a na pętlę Gumieńce linie 108, 124 i 528.

Przebudowa ulicy Kwiatowej nieco się przedłużyła, prace przy remoncie miały zakończyć się w listopadzie 2017 roku, następnie w połowie stycznia, a później 8 marca 2018 roku. Niestety i tych terminów nie dotrzymano. Ostateczny termin zakończenia prac ustalono na 16 kwietnia 2018 roku pod groźbą naliczania kar umownych w granicach 30 tysięcy złotych za każdy następny dzień opóźnienia.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku linia 88 podzielona została na dwie linie:

• jako linia 88 realizowane będą kursy na trasie Maczka – Okulickiego;
• jako linia 244 realizowane będą kursy na trasie Maczka – Stobno Stacja – Warnik.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.