Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 79: Osiedle Słoneczne < -- > Jezierzyce

Trasa:
Basen Górniczy – Gdańska – Most Cłowy – Przestrzenna – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka – Topolowa (z powrotem: Topolowa – Mostowa – Topolowa) – Jezierzyce

Powstała ona 17 sierpnia 1984 roku i do chwili obecnej jeździ na tej samej trasie - Basen Górniczy – Jezierzyce. Długość jej wahała się od 18,8 do 19,6 km, przelot wynosił 34-36 minut, obsługiwana początkowo przez 2/1 autobusy z 40/80-minutową częstotliwością, odpowiednio przed południem i po południu. Powstała z rozdzielenia linii 72 na 72 i 79.

Na przestrzeni tych lat zmieniała się długość trasy, dodawano kursy lub je odejmowano, następowała korekta długości pomiędzy przystankami i długości linii, przeprowadzano synchronizację z linią 72, zmieniano częstotliwość kursowania.

W czasie remontu Mostu Cłowego między 10 - 27 października 1994 roku linie skierowano objazdem przez ulice: Struga, Hangarową, Eskadrową z pominięciem Dąbia (wyłączona z ruchu ulica Przestrzenna).

1 sierpnia 1998 roku rozpoczęto remont Mostu Cłowego. Znowu linia 79 omija Dąbie i jeździ przez ulice: Struga, Hangarową i Eskadrową. Na czas tego remontu utworzono linię 83 kursującą na trasie Emilii Gierczak – Lotnisko. Po zakończeniu remontu linię tą zlikwidowano, a na swoje trasy powróciły autobusy linii 56, 62, 79 i C.

Linia 79 jest linią o bardzo stabilnej trasie. Na przestrzeni lat nie zmieniano jej ani razu (oprócz wspomnianych objazdów).

W związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla prawobrzeżnej części Szczecina w dniach 12 sierpnia – 4 września 2006 roku została zamknięta dla ruchu ulica Anieli Krzywoń na odcinku od ulicy Emilii Gierczak do ulicy Mierniczej. Objazd zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu następował przez ulicę Koszarową.

Konieczność odtworzenia nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Topolowej, na odcinku od ulicy Mostowej do Buczynowej, dnia 10 grudnia 2006 roku do odwołania wymusiła jazdę autobusów linii 79 na skróconym odcinku do przystanku „Topolowa” w Jezierzycach. Nawrót na placu przy Kościele.

Linia 79 - kursowała w obu kierunkach, po częściowo zmienionej trasie, od przystanku „Emilii Gierczak” kierunek Jezierzyce, ulicami Emilii Gierczak – Koszarową - Anieli Krzywoń do przystanku „Klombowa” i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Emilii Gierczak” (kierunek Basen Górniczy), zlokalizowany na ulicy Anieli Krzywoń został czasowo przeniesiony na (przystanek wspólny z liniami 56, 62) ulicę Emilii Gierczak.

Linia obsługiwana jest od samego początku przez zajezdnię Dąbie.

W chwili obecnej linia obsługiwana jest w dni powszednie trzema autobusami:

• 79/1 – (05:04 – 23:36)
• 79/2 – (04:19 – 08:42, 14:00 – 18:21, często pojazd przegubowy)
• 79/3 – (04:43 – 22:58)

W dni świąteczne natomiast dwoma autobusami:
• 79/1 – (04:51 – 23:08)
• 79/2 – (07:54 – 17:24)
Trasa zarówno w kierunku Basenu Górniczego, jak i Jezierzyc wynosi 18.650 metrów.

Remontem nawierzchni w dniach 24 - 25 marca 2007 roku wymusił zamkniecie ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buczynową do skrzyżowania z ulicą Mostową. W związku z tym przystanek końcowy "Jezierzyce" dla linii 79 został czasowo przeniesiony w pobliże skrzyżowania ulicy Topolowej i Buczynowej (przed kościołem). Rozkład jazdy autobusów pozostaje bez zmian.

Przebudowa ulicy Struga, w dniach 27kwietnia - 31 sierpnia 2011 roku (z możliwością przedłużenia) wymusiła wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej:

• linia 79 w kierunku Basenu Górniczego od ulicy Zwierzynieckiej kursowała ulicą Pomorską i ulicą Struga (północna wspomagająca), tak jak linia 73D. Przystanek Struga nż został przeniesiony na istniejący przystanek na jezdni wspomagającej.

Kolejnego etap przebudowy ulicy Struga z dniem 19 grudnia 2012 roku w sposób dynamiczny w godzinach przedpołudniowych zostanie udostępniona dla ruchu ulica Struga (jezdnia główna wjazd i wyjazd dla ruchu tranzytowego) bez możliwości zjazdu na ulicę Struga – wspomagające.

• udostępniono przejazd przez wiadukty nad ulicą Struga na wysokości ulicy Łubinowej i Jasnej. Uległy zmianie trasy jazdy linii autobusowych 65, 66, 71, 73z, 77, 79, A, B, D, E, 532.

• linie 73Z, 79 w kierunku do Wielgowa – Jezierzyc jeżdżą częściowo zmieniając trasę ulicy Struga – wspomagającą do wysokości zjazdu na jezdnię główną (w rejonie ulicy Iwaszkiewicza) i ulicy Struga do Zwierzynieckiej i dalej po stałych trasach.

• przystanek „Botaniczna” został przeniesiony do zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ulicą Iwaszkiewicza (dotychczasowa lokalizacja przed sklepem Real). Uległ czasowej likwidacji przystanek Struga nż. W kierunku Basenu Górniczego linie kursują po dotychczasowej trasie.

Zmiany ułatwiające poruszanie się po prawobrzeżu zostały wprowadzone 20 czerwca 2013 roku. Były związane z kończącą się modernizacją ulicy Struga. I tak:

• Zmienione zostaną trasy autobusów linii 54 (kursy z Zakładów Mięsnych wykonywane stałą trasą – z ulicy Pomorskiej pojadą od razu w kierunku Kijewa), natomiast linie 73Z, 79 i G na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łubinową do ronda w obu kierunkach jeżdżą jezdnią wspomagającą wjazdową do miasta.

Od 1 października 2013 roku wprowadzono zmiany tras linii 73 Z i 73 D, 79 i G.

• linia 79 jeździ wg nowego rozkładu jazdy, północną (wjazdową do miasta) jezdnią wspomagającą ulicy Struga w obu kierunkach. Autobusy zatrzymują się na przystankach: „Botaniczna”– zlokalizowanym w pobliżu posesji 31a/31b, „Struga nż” (w kierunku Wiosennej) – zlokalizowanym w dotychczasowej zatoce za skrzyżowaniem z ulicą Pomorską.

Na wniosek pasażerów, od dnia 2 grudnia 2013 roku, ZDiTM na linii 79 w dni robocze przyspiesza o 3 minuty kursy w godzinach:

• z Basenu Górniczego z godziny 5:15-8:43 na godziny 5:12-8:40, za wyjątkiem kursu o godzinie 7:21, który zostanie przyspieszony o 1 minutę (7:20),
• z Jezierzyc z godziny 4:41-7:38 na godziny 4:38-7:75.

W związku z przebudową pętli na Basenie Górniczym od dnia 18 października 2014 roku zostaje ona wyłączona z eksploatacji na czas jej przebudowy. Obsługę pasażerów linii 79 przejęła tymczasowa pętla znajdująca się na ulicy Eskadrowej na wysokości lotniska w kierunku centrum.

Linii po zmianach przebiega na trasie: MOST CŁOWY – Eskadrowa – Przestrzenna – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka – Topolowa (z powrotem: Topolowa – Mostowa – Topolowa) – JEZIERZYCE

Z dniem 4 maja 2015 roku ZDiTM zmienił trasę linii 79 i będzie kursować na nowej trasie: na odcinku od pętli "Jezierzyce" do ulicy Struga jak dotychczas, a następnie ulicami Gryfińską, Batalionów Chłopskich, Leszczynową i Eskadrową do pętli "Most Cłowy". Na nowym odcinku trasy autobusy zatrzymywać się będą na przystankach:
• "Bagienna" - w obu kierunkach, wspólne z linią 65,
• "Torfowa nż" - tylko w kierunku Jezierzyc, wspólny z linią 65,
• "Zdroje Krzyżówka" - w obu kierunkach, wspólne z linią 65,
• "Hangarowa nż" - tylko w kierunku Jezierzyc, wspólny z linią 65,
• "Most Cłowy" - przystanek końcowy, dotychczasowy przystanek linii 79.

Na linii 79 nastąpiła też zmiana nazw przystanków:
"Przyszłości" w kierunku mostu Cłowego na "Przyszłości PEKAES" (wraz ze zmianą numeru na 81312),
"Płonia" w obu kierunkach na "Uczniowska".

Od 29 sierpnia 2015 po oddaniu do eksploatacji nowej trasy tramwajowej na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ulicy Turkusowej i wyremontowanej trasy od Mostu Długiego do Basenu Górniczego linia 79 kursuje po skróconej trasie:

RONDO UŁANÓW PODOLSKICH (Zdroje Krzyżówka) - Batalionów Chłopskich - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka – Topolowa (z powrotem: Topolowa – Mostowa – Topolowa) – JEZIERZYCE.

Trasa w kierunku Jezierzyc wynosi 12.190 metrów a w kierunku Ronda Ułanów Podolskich 12.450 metrów.

Organizacja 9 lipca 2017 roku imprezy ,,Triathlon Szczecin 2017’’ wymusiła zmiany w kursowaniu linii.

• linia 79 w kierunku ,,Ronda Ułanów Podolskich’’ jechała częściowo zmienioną trasą od skrzyżowania ulic Struga - Gryfińska - ulicami Hangarową, Eskadrową nawrót pod Mostem Pionierów i dalej ulicą Hangarową do Andre Citroena, a od przystanku ,,Jaśminowa ZUS’’ stałą trasą. Autobusy zatrzymywały się na tymczasowym przystanku zlokalizowanym na ulicy Hangarowej.

Z dniem 29 stycznia 2018 roku w związku z uruchomieniem części autobusowej węzła autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki przebiegu linii autobusowych prawobrzeża, linia 79 zmieniła trasę przejazdu i jeździ według nowego rozkładu jazdy. Od tego dnia linia kursuje na następującej trasie:

Turkusowa < — > Jezierzyce
Walecznych — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Przyszłości — Pyrzycka — Topolowa.

Z dniem 1 kwietnia 2018 rokum ZDiTM zmienia trasę i rozkład jazdy linii. Wycofał linie z pętli "Turkusowa" i skierował ją od ulicy Walecznych przez ulice Pszenną, rondo Reagana i Handlową do pętli "Osiedle Słoneczne". Na nowym odcinku trasy obowiązują przystanki:
• Walecznych nż,
• Pszenna nż,
• Rondo Reagana nż,
• Osiedle Słoneczne.

Ponadto w kierunku Jezierzyc uruchomiony został przystanek "Wiosenna nż" wspólny z linią 91. W soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach porannych i wieczornych częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 40 minut, w pozostałym okresie nie ulegnie zmianie.

Od tej pory jeździ ona na trasie:

Osiedle Słoneczne < — > Jezierzyce
Handlowa — rondo Reagana — Pszenna — Walecznych — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Przyszłości — Pyrzycka — Topolowa

W dniach 24 - 29 marca 2022 roku linia, w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Mącznej, Pszennej i Walecznych kursowała na zmienionej trasie. Nie były wykonywane kursy do pętli „Osiedle Słoneczne”. Linie przekierowano od ulicy Walecznych do pętli „Turkusowa”.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.