Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Hasło linii 78: Kołłątaja - Osiedle Arkońskie opublikowane na stronie portalu "Komis" - opracował Michał Szczerbiński przy współpracy Jacka Kalickiego oraz Janusza Światowwgo.

Linia 78: Kołłątaja < -- > Osiedle Arkońskie

Trasa:
Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Orzeszkowej – Krasińskiego – Chopina – Wiśniowy Sad – Osiedle Arkońskie

Dawne dzieje
Z powodu robót torowych na odcinku Zajezdnia Golęcin – Golęcin uruchomiona została w dniu 7 lutego 1984 roku linia 78. Kursowała ona na trasie Ludowa – Gocław. Jej długość wynosiła 9,2 km. Przelot trasy 25-26 minut, obsługiwana była 3-5 autobusami z 12/20-minutową częstotliwością odpowiednio w szczycie i po szczycie. W dni świąteczne przelot wynosił 25 minut, linię obsługiwały 3 autobusy z 20-minutową częstotliwości.

W czasie jej kursowania w tym okresie zmniejszano i zwiększano ilość taboru do jej obsługi, zwiększono czas przejazdu i zsynchronizowano go z rozkładem jazdy linii 58. Roboty na tym odcinku zakończono i 19 listopada 1984 roku linia 78 została zawieszona.

10 kwietnia 1987 roku ponownie uruchomiono czasowo linię 78 z powodu przeprowadzanych prac w ciągu ulicy Kościelnej. Linia jeździła na trasie Gocław – Skolwin (Inwalidzka). Długość trasy 9,1 km, przelot 20 minut w ciągu całego dnia, obsługiwana była 3-5 autobusami z częstotliwością 10-16 minut odpowiednio przed południem i po południu. Natomiast w dni świąteczne 3 autobusami w ciągu całego dnia z 18/20-minutową częstotliwością.
Od 17 listopada 1987 roku wprowadzono na linie dodatkowe kursy przez ulice: Dąbrówki i Kościelną. W związku z tym linia zwiększyła swoją długość do 9,7 km. Przelot trasy wynosił 23-24 minuty 3-6 autobusami z 10/18-minutową częstotliwością odpowiednio przed południem i po.
W dni świąteczne linia była obsługiwana trzema autobusami przez cały dzień z 18/20-minutową częstotliwością, odpowiednio przed południem i po. Na tej trasie została zlikwidowana 13 stycznia 1988 roku.

Ponownie linie 78 uruchomiono 19 stycznia 1989 roku na trasie Osiedle Bukowe – Ludowa. Długość trasy wynosiła 16,5 km, a jej przelot 34–44 minuty. Obsługiwana była 5 autobusami z 17-minutową częstotliwością. Na tej trasie jeździła do 18 października 1989 roku.

Została skrócona wówczas do Osiedla Słonecznego. Długość trasy wynosiła 15,9 km, przelot 33-42 minuty 4 autobusami z 20/21-minutową częstotliwością.
Od 15 października 1990 roku linia została skrócona do Stoczni Warskiego, jej trasa wynosiła 14,1 km, obsługiwana była 3 autobusami w ciągu całego dnia z częstotliwością 22 minuty.
1 marca 1991 roku, po uruchomieniu linii pospiesznych, na tej trasie zostaje zlikwidowana.

Tego samego dnia linia 78 zostaje uruchomiona na trasie Kołłątaja – Osiedle Arkońskie. Długość trasy wynosiła 2,7 km, przelot 8 minut, obsługa 2-3 autobusami z 8/12-minutową częstotliwością przed południem i po.

3 stycznia 1994 roku przestaje kursować z powodu złego stanu torowiska linia 3, co powoduje przedłużenie linii 78, która kursuje teraz codziennie na trasie: Osiedle Arkońskie – Wiosny Ludów- Chopina – Krasińskiego – Orzeszkowej – Kołłątaja – Wyzwolenia – Krasińskiego – Niemierzyńska – Arkońska – Las Arkoński. Długość trasy 5,3 km, przelot 16 minut w ciągu całego dnia powszedniego i świątecznego, obsługa 2-4 autobusami w dni powszednie i świąteczne. Całą linie obsługuje zajezdnia Klonowica. W tym samym czasie powstaje linia nocna oznaczona numerem 78N, kursująca na tej samej trasie co 78.

26 lipca 1997 roku linia 78 po zakończonym remoncie średnim torów w ciągu ulicy Niemierzyńskiej i Arkońskiej zostaje zlikwidowana. Linię tramwajową "3" wydłużono z zajezdni Niemierzyn do Lasu Arkońskiego. Dodano natomiast dwa autobusy do obsługi linii 51, na której zwiększono częstotliwość kursowania z 18 do 9 minut w ciągu dnia powszedniego.

31 sierpnia 1998 roku linię 78 uruchomiono na polecenie Urzędu Miejskiego. Testy trwały do 30 listopada. Kursowała ona od poniedziałku do piątku, bez sobót i dni świątecznych. Kursowała na trasie Osiedle Arkońskie – Chopina – Krasińskiego – Wyzwolenia – Malczewskiego – Matejki – Plac Rodła (obecny peron linii F).

Powrót następował po trasie: Plac Rodła – Wyzwolenia – Kołłątaja (pętla) – Orzeszkowej – Krasińskiego – Chopina – Osiedle Arkońskie. Długość trasy wynosiła 4.425 metrów, obsługa 2-3 autobusami z 12/18-minutową częstotliwością odpowiednio przed południem i po. Linia powstała z podziału linii 51.

4 stycznia 1999 roku wraca na stałą trasę Osiedle Arkońskie - Kołłątaja.

Dzień dzisiejszy
Obecnie linia ta kursuje tylko w dni powszednie: w szczycie co około 16 minut, a poza szczytem co około 20 minut i obsługiwana jest łącznie przez 4 brygady (wspólne z linią 51) z SPA Klonowica. Obsługiwana jest przez tabor typu „MAXI”, zarówno autobusami niskopodłogowymi jaki i Jelczami 120M.

Brygady obsługujące obydwie linie:
• 51-78/1 - (5:01-22:45)
• 51-78/2 - (5:17-22:55)
• 51-78/3 - (5:33-23:00)
• 51-78/4 - (5:17-19:46)

Na czas budowy kolektora deszczowego z dniem 9 lipca 2009 roku do odwołania ulica Kołłątaja na odcinku od ulicy Ks. bpa Naruszewicza do ulicy Orzeszkowej będzie ulicą jednokierunkową. W związku z powyższym uległa zmianie trasa linii autobusowej 51, 69, 78, 87, 523, 530, 532. Prace wykonywała firma ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna.

• Linie 51, 78, 87, 530, 532 w kierunku ulic Orzeszkowej i Warcisława kursowały po stałych trasach wg obowiązującego rozkładu jazdy. W kierunku pętli Kołłątaja kursowały częściowo zmienioną trasą (z pominięciem ulicy Orzeszkowej i części ulicy Kołłątaja) od przystanku „Krasińskiego” linie kursowały ulicami Krasińskiego – Niemcewicza do ronda Sybiraków i dalej po stałych trasach wg obowiązującego rozkładu jazdy.

• w związku z licznymi wnioskami pasażerów, od dnia 24 lipca 2009 roku uruchomiono przystanek tymczasowy dla linii 51, 78, 87 na ulicy Niemcewicza przed skrzyżowaniem z rondem Sybiraków. Przystanek zlokalizowany na dotychczasowym przystanku dla linii nocnych.

• w dniach 31 lipca - 12 sierpnia 2009 roku linie autobusowe B, 51, 78, 87, 530, 532 na kierunku do ulicy Krasińskiego kursują ulicami Kołłątaja – Warcisława – Rapackiego do skrzyżowania z ulicą Krasińskiego (z ominięciem ulicy Orzeszkowej) i dalej po stałych trasach wg dotychczasowego rozkładu jazdy.

Wycinka drzew na ulicy Chopina pomiędzy ulicą Broniewskiego a Wszystkich Świętych w dniach 17 - 20 stycznia 2011 roku - wymusiła przesunięcie o około 100 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Broniewskiego przystanku „Chopina” w kierunku Krasińskiego, dla linii 51, 78, 80, B, 532. Po zakończeniu wycinki przystanek powrócił na stałe miejsce.

Od 1 maja 2011 roku, z powodu wydłużenia niektórych kursów linii 51 do pętli "Głębokie", dołożono piątą brygadę oraz zmodyfikowano częstotliwość kursowania autobusów na linii 78 w godzinach 6:00-18:00 co 15 minut, w pozostałym okresie - co 20 minut. Obsługa taborowa oraz dni kursowania pozostały bez zmian.

Czasy pracy brygad prezentują się następująco:

• 78/1 - (4:54-20:01, zadanie łączone z 51/1)
• 78/2 - (5:14-23:07, zadanie łączone z 51/2)
• 78/3 - (5:15-22:51, zadanie łączone z 51/3)
• 78/4 - (5:07-22:34, zadanie łączone z 51/4)
• 78/5 - (6:04-22:54, zadanie łączone z 51/5)

Linia 78 jeździ na dotychczasowej trasie wg częstotliwości:

• co 15 minut w dni powszednie w godz. 6:00-18:00,
• co 20 minut w dni powszednie w pozostałym okresie.
• linie obsługuje SPA „Klonowica” we wszystkie dni tygodnia.

Remont skrzyżowania ulic Krasińskiego, Niemierzyńska i Niemcewicza, z dniem 18 lipca 2011 roku (w komunikacji nocnej od 18/19 lipca 2011 roku) wymusił zmiany w komunikacji autobusowej.

• autobusy linii 51, 78, 87, B, 525 i 532 jeżdżą objazdem ulicami Krasińskiego – Orzeszkowej – Kołłątaja, z pominięciem przystanku „Niemcewicza” (ul. Niemcewicza).

• autobusy linii 51, 78, 87, 525 i 532 zatrzymują się na dodatkowym przystanku „Orzeszkowej”, a linia „B” na tymczasowym przystanku „Niemcewicza” (ul. Kołłątaja) zlokalizowanym vis-a-vis pętli autobusowej „Kołłątaja”.

Z dniem 28 sierpnia 2012 przeniesiono przystanek „Chopina” dla linii 51, 78, B i 532 w kierunku Krasińskiego Wiadukt do nowej zatoki przystankowej za skrzyżowaniem, przy akademikach.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono na ulicach Kołłątaja, Asnyka i na ulicach w ich sąsiedztwie i dotyczą zarówno kierowców jak i pasażerów komunikacji miejskiej, z dniem 4 listopada 2013 roku (zmiany w organizacji ruchu wprowadzane sukcesywnie pomiędzy 4 października a 4 listopada).

• najważniejszą zmianą jest stworzenie węzła przesiadkowego na ulicy Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka dla linii tramwajowych 2, 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 i B (linie 69 i B będą korzystały z tego węzła wyłącznie w kierunku Osiedla Arkońskiego i ul. Rugiańskiej).

• uruchomienie zintegrowanego węzła przesiadkowego skróci czas podróży do centrum i z centrum, ułatwi przesiadkę oraz ograniczy do minimum przemieszczanie się pasażerów z jednego środka transportu na drugi (rano z autobusu do tramwaju, popołudniu / wieczorem z tramwaju do autobusu) a także poprawi płynność ruchu.

• linia 51, 78 i 87 w obu kierunkach jeżdżą przez ulice Orzeszkowej i Asnyka (z pominięciem dotychczasowego odcinka ulicy Kołłątaja pomiędzy ulicą Orzeszkowej i Rondem Sybiraków. W kierunku Osowa, Warszewa, Podbórza i Osiedla Arkońskiego autobusy zatrzymują się dodatkowo na przystanku Dworzec Niebuszewo, który zlokalizowany jest na ulicy Orzeszkowej na wysokości pętli tramwajowej.

Z dniem 1 października 2019 roku linie 51 i 78 w dni powszednie w godzinach 8–14 kursować będą z częstotliwością co 20 minut z powodu braku kierowców.

Od 9 stycznia 2021 roku do odwołania linia jeździła zmienioną trasą, z powodu prowadzonej przebudowy (I etap) torowisk tramwajowych na odcinku rondo Giedroycia - pętla Dworzec Niebuszewo. Prace prowadzi krakowska firma ZUE.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko na tym odcinku, jak też cała infrastruktura podziemna i nadziemna, zamontowana zostanie informacja pasażerska, powstanie nowa aranżacja przestrzeni użytkowej, jak nasadzenia zieleni wysokiej, powstaną od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

Pętla przy dworcu stanie się węzłem przesiadkowym powiązanym tunelem z dworcem kolejowym. Przebudowany zostanie układ drogowy w tej okolicy. Na pętli powstaną 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną.

Autobusy linii 78 kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” przez Krasińskiego, Wyzwolenia, rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”; powrót przez ulice Barbary, Długosza, Wyzwolenia, Krasińskiego do przystanku „Krasińskiego Wiadukt” i dalej bez zmian.

Nieczynne były przystanki „Niemcewicza” i „Dworzec Niebuszewo”. W zamian uruchomiono przystanek „Krasińskiego” (w obu kierunkach — wspólny z liniami tramwajowymi). Na pętli „Kołłątaja” nastąpiła zmiana kierunku ruchu — autobusy wjeżdżały od strony ronda Giedroycia, a wyjeżdżały przez ulice Barbary i Długosza.

Kołłątaja <—> Osiedle Arkońskie
Kołłątaja - Krasińskiego - Wyzwolenia, rondo Giedroycia (powrót przez Barbary - Długosza - Wyzwolenia - Krasińskiego)— Krasińskiego — Chopina — Wiśniowy Sad

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie Niebuszewa z powodu remontu torowisk - zawieszono przystanki zlokalizowane na pętli autobusowej „Kołłątaja” oraz na ulicy Barbary (nr 12711–17).

W związku z powyższym autobusy linii 51, 78, 92 i 99 oraz 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” kursowały przez ulice Krasińskiego, Niemcewicza, Długosza, Barbary, Kołłątaja, rondo Sybiraków, Niemcewicza, Długosza, Wyzwolenia, do Krasińskiego i dalej bez zmian. Przystanek „Krasińskiego” w kierunku Kołłątaja przeniesiony został na Naruszewicza na odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krasińskiego i Niemcewicza (nr 14591). Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Kołłątaja na odcinku pomiędzy rondem Sybiraków a skrzyżowaniem z ul. Barbary:

• przystanek dla linii 51, 78 i 92 bliżej ronda Sybiraków (nr 12795),
• przystanek dla linii 87 i 99 bliżej ul. Barbary (nr 12794)

Z dniem 18 grudnia 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie Niebuszewa z powodu remontu torowisk autobusy linii 51, 78, 92, 99 i 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) w obu kierunkach kursowały ulicami Kołłątaja i Orzeszkowej, z pominięciem przystanków „Krasińskiego”. Dla obu kierunków obowiązywały przystanki „Niemcewicza” i „Orzeszkowej”.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.