Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 77: Osiedle Bukowe < -- > Osiedle Kasztanowe

Trasa:
Osiedle Bukowe – Kolorowych Domów – Chłopska – Handlowa – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Krzywoń – Gierczak – plac Słowiański – Racławicka – Stacyjna – Pomorska – Plac Słowiański – Goleniowska – Kniewska – Lubczyńska – Kablowa – Osiedle Kasztanowe

Linie 77 utworzono w dniu 2 kwietnia 1973 roku. Jeździła na trasie Dąbie Dworzec – Załom. Długość linii wynosiła 7,6 km. Przelot trasy z Dąbia wynosił 14, a z Załomia 17 minut. Obsługa linii jednym autobusem jeżdżącym co 36 minut. W tym czasie obowiązywał rozkład tak dla dnia powszedniego jak i świątecznego. Na trasie z Dąbia do Załomia linia jeździła do 3 listopada 1980 roku.

W tym okresie zwiększono postój na krańcówkach, przeniesiono przerwy posiłkowe do Dąbia, zmniejszono częstotliwość (40-43 minuty po szczycie rannym), zmieniono rozkład jazdy na wniosek fabryki wydłużając trasę na odcinku Dąbie Osiedle – Załom i dodając jeden autobus do obsługi linii. Długość trasy wynosiła 8,8 km. Zwiększano też przelot z Dąbia i z Załomia oraz częstotliwość kursowania.

Od 2 kwietnia 1980 toku linia 77 zaczyna jeździć na trasie Osiedle Słoneczne – Załom. Długość trasy wynosiła 13,2 km. Przelot trasy z Osiedla Słonecznego wynosił 34/33, a z Załomia 34/34 minuty odpowiednio w szczycie i po szczycie. Obsługa linii 2-4 autobusami z częstotliwością 19-25 oraz 38-minutową w szczycie i po szczycie. Na tej trasie kursuje do dnia 16 grudnia 1985 roku.

Od 16 grudnia 1985 roku 77 jeździ na trasie Osiedle Słoneczne – Załom – Osiedle Kasztanowe. Długość trasy zwiększa się i wynosi 15,1 km. Przelot trasy wynosił 36/35. Obsługa linii 4/2 autobusy z częstotliwością 20/40 minutową w szczycie i po szczycie. Linia oczywiście jeździła w dni świąteczne, obsługiwana była dwoma autobusami przez cały dzień z co 40 minutową częstotliwością. Przelot trasy 35 minut. Linia 77 obsługę na tej trasie kończy z dniem 3 listopada 1989 roku.

Od 3 listopada 1989 roku linia 77 zaczyna kursować z Osiedla Bukowego na Osiedle Kasztanowe. Długość linii wynosiła 16,9 km, przelot trasy w ciągu 39-40 minut w dni powszednie w szczycie i po szczycie oraz w dni świąteczne. Obsługa linii 3-5 autobusami, z 18-30 minutową częstotliwością w dzień powszedni oraz 2-3 wozami, z 30-45 minutową częstotliwością w dni świąteczne.

Od 12 stycznia 1993 roku zmieniono częstotliwość kursowania na 20-30 minut z obsługą taborową 4-3 w szczycie i po szczycie, dni świąteczne pozostawiając bez zmian.

Od 10 marca 1994 roku następuje zmiana trasy linii w związku z remontem ulicy Kniewskiej. Linia jeździła objazdem przez ulicę Lubczyńską. Długość trasy 14,4 km, przelot trasy 35 minut w szczycie i po szczycie, obsługa linii bez zmian.

Od 12 marca do 30 lipca 1994 roku utworzono dodatkowe połączenie linią 77 Bis do obsługi trasy przez ulicę Goleniowską i Lubczyńską w związku z remontem ulicy Kniewskiej. Po zakończonym remoncie zlikwidowano to połączenie. Na swoje stałe trasy powróciły autobusy linii 77 i C. Długość trasy wynosiła wtedy 16.120 metrów.

Od 11 kwietnia 1994 roku wprowadzono korektę odległości pomiędzy przystankami.

Na potrzeby obsługi linii 77 utworzono linię 77 Bis jako wspomagającą. Zawieszano ją i odwieszano na okres ferii zimowych i wakacji kursowała w zależności od potrzeb to do Dąbia Dworca to do Dąbia Osiedla. Później ustanowiono stałą trasę podaną niżej, kursowała ona od poniedziałku do piątku:

Osiedle Bukowe – Kolorowych Domów – Klęskowo – Osiedle Słoneczne – Łubinowa – Sanktuarium – Wiosenna – Bagienna – Gryfińska – Klombowa – Emilii Gierczak – Dąbie Dworzec. Linia została zawieszona z dniem 3 grudnia 2007 roku.

Linia 77 kursuje do chwili obecnej. Obsługiwana przez zajezdnie Dąbie, w dni powszednie przez 4 autobusy przegubowe:

• 77/1 – (04:47 – 22:33)
• 77/2 – (05:08 – 23:02)
• 77/3 – (05:28 – 23:24)
• 77/4 – (04:46 – 08:38, 13:50 – 17:33)

Natomiast w dni świąteczne 3 autobusami przegubowymi:
• 77/1 – (05:08 – 23:33)
• 77/2 – (08:38 – 22:43)
• 77/3 – (04:46 – 19:48)
Trasa w kierunku Osiedla Bukowego wynosi 16.440 metrów, a w kierunku Osiedla Kasztanowego 16.390 metrów.

Z dniem 16 kwietnia 2007 roku na wniosek pasażerów komunikacji zmieniony został status przystanku „Stacja Doświadczalna na żądanie” na przystanek stały dla linii 77 i C.

Od 3 grudnia 2007 roku zlikwidowana została linia szkolna 77 Bis.

Nowo wybudowane zatoki autobusowe w ciągu ulicy Kolorowych Domów z dniem 7 kwietnia 2008 roku, spowodowały przeniesienie przystanku „Kolorowych Domów” w kierunku ulicy Chłopskiej dla linii A, E, 65, 66, 77, 84, 531, 532, 534 do wybudowanej zatoki, przystanek o tej samej nazwie ale w kierunku pętli Bukowe dla tych linii został oddany do użytku wcześniej bo 3 kwietnia 2008 roku.

Z dniem 21 września 2009 roku została zmieniona trasa linii 77 w związku z przebudową mostów wzdłuż ulicy Goleniowskiej na odcinku od ulicy Lubczyńskiej do ulicy Kniewskiej - nad rzeką Chełszczącą i rzeką Żołnierska Struga. Przewidywany koniec prac i powrót na stałe trasy nastąpi 21 czerwca 2010 roku.

• linia kursowała w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Dąbie Osiedle” linia jeździ ulicami Goleniowska – Lubczyńska – Kniewska (nawrót na pętli przed Zakładami Drobiarskimi) – Kniewska – Lubczyńska i dalej po stałej trasie do Osiedla Kasztanowego według normalnego rozkładu jazdy.

Jednocześnie zostały uruchomione zastępcze przystanki w obu kierunkach są to:

• „Lubczyńska nż” zlokalizowany na ulicy Lubczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Goleniowską,
• „Kniewska” kierunek Załom zlokalizowany na peronie pierwszym pętli przed Zakładami Drobiarskimi,
• „Kniewska” kierunek Dąbie Osiedle zlokalizowany na peronie drugim pętli przed Zakładami Drobiarskimi. Na podanych wyżej przystankach będzie zatrzymywać się autobus linii 77.
• w związku z tym zawieszono na czas remontu przystanki „Kniewska I” na ulicy Kniewskiej, „Stacja Doświadczalna” „Wolińska” na ulicy Goleniowskiej.

Do 31 sierpnia 2010 linia 77 była obsługiwana przez 4 autobusy przegubowe z zajezdni Dąbie. Podział brygad przedstawiał się następująco:

• 77/1 – (4:54 – 22:27)
• 77/2 – (5:14 – 22:56)
• 77/3 – (5:34 – 23:18)
• 77/4 – (4:49 – 8:32, 14:09 – 17:27)

Natomiast w dni świąteczne 3 autobusami przegubowymi:

• 77/1 – (5:14 – 23:17)
• 77/2 – (8:44 – 22:37)
• 77/3 – (4:49 – 19:42)

Trasa w kierunku Osiedla Bukowego wynosi 16.440 metrów, a w kierunku Osiedla Kasztanowego 16.390 metrów.

Od 1 września 2010 nastąpiła korekta rozkładu jazdy, dodano jedną brygadę w dni powszednie i świąteczne, którą obsługuje tabor MAXI. Na chwilę obecną podział brygad przedstawia się następująco:

Dni Powszednie

• 77/1 - (4:54-22:27)
• 77/2 - (5:14-22:56)
• 77/3 - (5:34-23:18)
• 77/4 - (4:49-8:32;14:09-17:27)
• 77/5 - (22:29-23:42 zadanie łączone z 534/1 tabor MAXI)

Dni Świąteczne

• 77/1 - (5:14-23:17)
• 77/2 - (8:44-22:37)
• 77/3 - (4:49-19:42)
• 77/4 - (22:29-23:42 zadanie łączone z 534/1 tabor MAXI)

Budowa i zamknięcie dla ruchu ulicy osiedlowej na Osiedlu Kasztanowym w dniach 16 - 20 kwietnia 2012 roku wymusiło jazdę autobusów linii C, 77, 522 po skróconej trasie (bez wjazdu w drogę osiedlową) bez dojazdu do stałego przystanku końcowego. Przystanek końcowy linii był zlokalizowany w zatoce wzdłuż Ogrodów Działkowych na wysokości zamkniętej dla ruchu ulicy wyjazdowej z Osiedla. Autobusy kursowały wg obowiązujących stałych rozkładów jazdy.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe, wymusiło w dniach 6, 8 i 9 lipca 2013 roku w godzinach 7:00 - 17:00, na ulicy Goleniowskiej ruch wahadłowy. Wobec tego na liniach autobusowych C i 77 występowały opóźnienia w kursowaniu. Z powodu nie zakończenia prac wykonawca przedłużył termin czasowej organizacji ruchu wahadłowego do dnia 12 lipca 2013 roku.

Z dniem 1 maja 2014 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na liniach C i 77. Zmieniono rozkłady jazdy, czasy przejazdów pomiędzy przystankami oraz nazwy i kategorie niektórych przystanków. Zmieniono także częstotliwość kursowania linii C.

Na wniosek Rady Osiedla Kasztanowe oraz przewoźników zmieniono także czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami dla linii C i 77 w obu kierunkach.

• autobus linii 77 pokona całą trasę z Osiedla Kasztanowego na Osiedle Bukowe w ciągu 38 minut (dotychczas było 35 min), natomiast w kierunku przeciwnym w 40 min (dotychczas 36 min)

• jednocześnie zmianie uległy nazwy i kategorie przystanków. Przystanek „Załom Fabryka” otrzyma nazwę „Kablowa”. Przystanek „Załom Krzyżówka” z przystanku na żądanie zostanie przemianowany na stały, natomiast przystanek „Kniewska I” będzie przystankiem na żądanie.

1 maja 2016 roku na trasie linii 66, 71, 73, 77 i 79 w kierunku ulicy Wiosennej pojawił się dodatkowy przystanek "Struga zajezdnia" na żądanie. Jest on wspólny z liniami 65, 531 i 532.

9 listopada 2015 roku, ZDiTM wprowadził korektę rozkładów jazdy linii 77, 79, 93 i E.

• w dni powszednie kurs linii wykonywany obecnie w relacji Bagienna (odjazd 4:55) - Osiedle Kasztanowe wykonywany będzie w relacji Wiosenna (odjazd 4:53) - Osiedle Kasztanowe.

Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 54, 64, 77, 80, 101, 108.

• na linii 77 nastąpiła zmiana powszedniego, sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy polegająca na przesunięciu kursu z Osiedla Bukowego z godziny 22:36 na godzinę 22:40.

W związku z przebudową skrzyżowania ulic Przelotowej – Handlowej – Łubinowej i Nałkowskiej (budowa ronda) od dnia 20 lutego 2017 roku do odwołania prowadzone były prace związane z asfaltowaniem zatoki przystankowej Osiedle Słoneczne dla linii autobusowych 66, 77 i 532 zlokalizowanej na ulicy Łubinowej w kierunku ulicy Struga, nastąpiła zmiana lokalizacji przystanku (przystanek przeniesiony o około 50 m od obecnej lokalizacji w kierunku ulicy Struga).

Organizacją imprezy ,,Triathlon Szczecin 2017’’ w dniu 09 lipca 2017 roku wymusiła wprowadzenie zmiany w kursowaniu linii.

• linia 77 w kierunku Os. Bukowego jedzie częściowo zmienioną trasą od przystanku ,,Gryfińska’’ ulicami Hangarową, Eskadrową, nawrót pod Mostem Pionierów i dalej Hangarową, Struga i od przystanku ,,Bagienna’’ swoją stałą trasą.

29 stycznia 2018 roku w związku z uruchomieniem części autobusowej węzła autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki przebiegu linii autobusowych prawobrzeża.

Linia 77 od tej pory kursuje z częstotliwością co 30 minut w dni powszednie w godzinach szczytu i co 40 minut w pozostałym okresie oraz w soboty, niedziele i święta, Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie.

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
Pętla Bukowe
22 maja 2023
Z dniem 3 października 2022 roku, linia została wydłużona wybranymi kursami w dni powszednie do pętli „Załom Leśna”, która została oddana do eksploatacji w 2021 roku. Pętla leży przy drodze ze Szczecina przez Pucice, Kliniska Wielkie do Goleniowa. Inwestorem była Gmina Goleniów, która wykonała też część ulicy Leśnej. Inwestycja kosztowała ponad 10 mln złotych.

Wydłużone kursy w godzinach porannych - przyjazd 6:28, odjazd 6:30 i popołudniowych - przyjazd 15:58, odjazd 16:00.

Osiedle Bukowe < — > Załom Leśna
Szczecin: Kolorowych Domów — Chłopska — rondo Reagana — Handlowa — Łubinowa — Struga — Gryfińska — Krzywoń — Gierczak — Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska (z powrotem: Goleniowska — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Newtona) — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe — Załom: Leśna

27 lutego 2023 roku do nowego węzła Załom Leśna przedłużono kolejne 4 kursy wykonywane w dni powszednie.

Rozpoczynające się roboty budowlane przy budowie węzła przesiadkowego SKM Dąbie (Północ) z dniem 28 sierpnia 2023 roku do odwołania autobusy linii 77 kursowały zmienioną trasą. Zamknięta dla ruchu została ulica Stacyjna od skrzyżowania z ulicą Racławicką do skrzyżowania z ulicą Pomorską.

Ruch został skierowany objazdem: od ulicy Racławickiej za mostem nad rzeką Płonią autobusy skręcały w prawo w ulicę Nurkową, dalej skręcały w lewo przez przygotowany łącznik do ulicy Stacyjnej, skręcały w lewo w ulicę Stacyjną i Racławicką i powrót przez ulicę Racławicką do skrzyżowania z ulicami Newtona, Goleniowską i Pomorską.

Przystanki „Dąbie Dworzec” nr 71011 i 71012 zostały przeniesione na przeciwną stronę jezdni i zlokalizowane przed skrzyżowaniem z ulicą Nurkową. Przystanki otrzymały numery 71013 (kier. Dąbie Osiedle, Osiedle Kasztanowe, Zakłady Drobiarskie, Zakłady Mięsne) i 71014 (kier. Klucz, Osiedle Bukowe, Warszewo, Rostocka). Rozkłady jazdy nie uległy zmianie.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.