Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 76: Brama Portowa < -- > Nabrzeże Ewa

Trasa:
Tkacka – Grodzka – Sołtysia – Wyszyńskiego (z powrotem: Wyszyńskiego – Tkacka) – Most Długi – Energetyków – Celna – [Most Zielony – Heyki – Most Zielony –] Bulwar Gdański – Bulwar Śląski – Bytomska (z powrotem: Bytomska – Energetyków) – Rybnicka – Hryniewieckiego – Przejazd – Nabrzeże Ewa
Niektóre kursy realizowane są przez ulicę Heyki.

Linia 76 została otwarta w dniu 2 stycznia 1973 roku na trasie: ulica Floriana – Nabrzeże „Ewa” o długości 2,7 km. Przelot trasy wynosił 7 minut. Obsługiwały ją 4 autobusy w szczycie i 1 autobus po szczycie z co 5 minutową częstotliwością kursowania w szczycie i z co 20 minutową częstotliwością po szczycie. W dzień świąteczny linie obsługiwały 2 autobusy w szczycie i 1 po szczycie z co 10/20 minutową częstotliwością kursowania.

Od 29 stycznia 1973 roku linia 76 jeździ z Placu Hołdu Pruskiego do Nabrzeża „Ewa”. Długość trasy wynosiła 4,1 km, a przelot wynosił 11/10 minut odpowiednio w szczycie i po szczycie, 6 autobusami w szczycie i 2 po szczycie z co 5/15 minutową częstotliwością kursowania w szczycie i po szczycie. Linie wydłużoną o odcinek od ulicy Floriana przez Most Długi, Wielką, Sołtysią do Placu Hołdu Pruskiego.

23 października 1973 roku zmniejszono ilość taboru kursującego na linii. Jeździło 5 autobusów w szczycie z częstotliwością kursowania co 6 minut, a po szczycie 1-2 autobusy po szczycie odpowiednio co 15-30 minutową częstotliwością. Linia na tej trasie kursuję do dnia 1 grudnia 1976 roku.

Od 1 grudnia 1976 roku zostaje zmieniona trasa linii 76. Od tej pory jeździ z Osiedla Kaliny do Nabrzeża „Ewa”. Długość trasy wynosiła 8 km. Przelot trasy odpowiednio 23/21 minut 10 autobusami w szczycie i 4 autobusami po szczycie z co 5/12,13 minutową częstotliwością. W dni świąteczne linia obsługiwana była przez 4/3,2 autobusy odpowiednio w szczycie i po szczycie z co 12/16,24 minutową częstotliwością. Linia na tej trasie jeździ do 14 lipca 1993 roku.

W międzyczasie na linii zachodziły zmiany a mianowicie: zwiększano i zmniejszano ilość taboru kursującego na linii, wydłużana czas przejazdu, kierowano część taboru z linii 76 po szczycie na linię 75 zbyt obciążoną.

Od 14 kwietnia 1983 roku część linii 76 obsługiwana była taborem zajezdni Police, były to brygady 76/1, 76/2, 76/4, 76/5, 76/7 i 76/8.

- Od 22 lutego 1988 roku linie 76 w całości obsługuję tylko zajezdnia Klonowica.
- 2 lutego 1989 roku wprowadzono na trasę linię 76 Bis.
- Od 14 lipca linia 76 jeździ trasą: Osiedle Kaliny (przez ulicę Heyki niektóre kursy) do Nabrzeża „Ewa”. Długość trasy wynosiła 8,3 km. Zmniejszono czas przelotu na trasie do 21/22/20 minut. Linia obsługiwana była przez 5 autobusów w szczycie i 2 po szczycie z co 10/28 minutową częstotliwością. Linia jeździła do godziny 18.00.
- 1 maja 1994 roku następuje korekta odległości pomiędzy przystankami i linii. Długość wynosiła 7.440 metrów/8,1 km przez ulicę Heyki.

W związku z remontem Mostu Długiego skrócono trasę linii odcinek Os. Kaliny – Energetyków (8 sierpnia 1994). Zdjęto z obsługi linii 3 autobusy. Linia kursowała na trasie Nab. „Ewa” – Energetyków. Długość trasy wynosiła 2,9 km. Przelot trasy 6/7 minut. Obsługiwana była 2 autobusami w szczycie i 1 po szczycie. Remont zakończono we wrześniu 1994 roku i linia powróciła na swoją stałą trasę.

Z powodu remontu ulicy Wyszyńskiego, która trwała od lipca do 29 października 1997 linia jeździła przez ulicę Dworcową.

20 stycznia 1998 roku następuje zmiana trasy w kierunku Os. Kaliny – linia kursuje przez ulicę 26 Kwietnia, Derdowskiego do Witkiewicza.

1 stycznia 1999 roku następuję likwidacja tzw. „sobót roboczych” – autobusy linii 76 kursują w soboty wg świątecznego rozkładu jazdy.

Od 26 czerwca do października 2000 roku z powodu remontu Mostu Długiego linia kursuje na skróconej trasie Nabrzeże ”Ewa” – Energetyków. Jej Długość wynosiła 2,9 km. Obsługiwana była 1 autobusem w szczycie i po szczycie w dni powszednie i świąteczne.

Linia 76 kursuje na trasie Osiedle Kaliny - Nabrzeże ”Ewa” do dnia 2 lipca 2001 roku. Od tego dnia do chwili obecnej linia 76 kursuje na trasie Tkacka – Nabrzeże „Ewa” z niektórymi kursami prze ulicę Heyki (linia 76 przejęła te kursy po zlikwidowanej linii 70).

Linie obsługuje zajezdnia Klonowica dwoma brygadami w dzień powszedni. Pierwsza to zazwyczaj 12-metrowy niskopodłogowy pojazd, natomiast druga rano jest często obsługiwana autobusem przegubowym, a popołudniu Autosanem H6.
76/1 (05:31–22:53)
76/2 (04:47–09:33, 13:49–17:37)

Jedną brygadą w dzień świąteczny obsługuję zazwyczaj niskopodłogowy pojazd 12-metrowy:
76/1 (05:20–22:50).

Od 11 czerwca 2009 roku na wniosek pasażerów część kursów linii (kierunek Nabrzeże Ewa) skierowana została do nowo wybudowanej pętli przy ulicy Logistycznej.

Nabrzeże Ewa < — > Tkacka
Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — Tkacka — Grodzka (z powrotem: Grodzka — Sołtysia — Wyszyńskiego). Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki.

Logistyczna < — > Tkacka
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — Tkacka — Grodzka (z powrotem: Grodzka — Sołtysia — Wyszyńskiego). Wybrane kursy. Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki. Trasa tą linia jeździła do 31 stycznia 2018 roku.

Z powodu pogrzebu Ks. Abp. Mariana Przykuckiego, który odbywał się w dniu 23 października 2009 roku w godzinach 9:00 - 14:00, nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Grodzkiej. Uroczystości pogrzebowe odbywały się w Katedrze Św. Jakuba.

Na czas trwania uroczystości przystanek linii autobusowej 76 znajdujący się na ulicy Tkackiej został przeniesiony na aleje Niepodległości na wysokości KFC. W związku na powyższe linia 76 kursowała na trasie: KFC – Niepodległości (nawrót na skrzyżowaniu z Bogurodzicy) – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do Nabrzeża Ewa według obowiązującego rozkładu jazdy.

Na wniosek Rady Osiedla oraz pasażerów, z dniem 1 kwietnia 2011 roku wprowadzono zmiany na linii autobusowej 76:
Od tej pory linia obsługuje ulice Heyki w dni wolne i święta. Linia wykonuje 4 kursy przez ulicę Heyki. Odjazdy z ulicy Tkackiej w godzinach: 9:45, 11:27, 15:59 i 22:06. Z przystanku „Heyki” odpowiednio 9:52, 11:34, 16:06 i 22:13.

Jednocześnie zmianie uległy godziny odjazdów - z przystanku „Tkacka” z 10:19 na 10:26 i z 16:35 na 16:45, i z przystanku „Nabrzeże Ewa” z 10:05 na 10:01, 16:19 na 16:15, 16:55 na 16:58 oraz z 22:19 na 22:22.

Z powodu prowadzonej przebudowy węzła komunikacyjnego na Bramie Portowej pomiędzy Niepodległości a Tkacką, od dnia 29 czerwca 2011 roku, przystanek linii 76 czasowo przeniesiono z Tkackiej na Grodzką przed skrzyżowanie z placem Orła Białego. Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu wyznaczono na 30 czerwca 2012 roku.

Od 15 września 2014 roku na wniosek pasażerów zmieniony został rozkład jazdy linii 76. Zmiany dotyczą dwóch porannych kursów z przystanku „Tkacka”. Kurs o godzinie 6:06 wykonywany będzie z podjazdem na przystanki „Składowa” i „Heyki”, natomiast wcześniejszy o godzinie 5:49 wykonywany jest z pominięciem tych przystanków.

W dniu 26 lipca2017 roku z powodu organizacji uroczystości „Wojewódzkich Obchodów Święta Policji”. Zmieniono kursowanie linii 76 w godzinach 9.00 - 13.00. Linia jeździła objazdem od Wyszyńskiego do Bramy Portowej, nawrót na placu Żołnierza Polskiego i dalej do tymczasowego przystanku na Bramie Portowej z pominięciem przystanków "Tkacka", "Grodzka". Na ten czas został uruchomiony dodatkowy przystanek "Brama Portowa" (wspólny z liniami A, B, C, G, 531, 532, 522) oraz przystanek "Brama Portowa" (przy kwiaciarkach).

foto: Janusz Światowy
ZDiTM, od 1 lutego 2018 roku zmienił trasę i rozkład jazdy autobusów linii 76. W ramach tych zmian zlikwidowano przystanek końcowy "Tkacka", który został przeniesiony na przystanek "Brama Portowa" w ciągu alei Niepodległości na wysokości KFC.

Zmieniona trasa przebiega następująco - od ulicy Wyszyńskiego przez aleję Niepodległości (nawrót przez plac Żołnierza Polskiego, aleje Nieodległości i po stałej trasie). Linia po nawrocie odjeżdża ze wspólnego przystanku tramwajowo - autobusowego "Brama Portowa" w kierunku Wyszyńskiego. Jednocześnie zarządzający komunikacją miejską wprowadził dodatkowe kursy przez ulicę Logistyczną.

Od tej pory przystanek "Brama Portowa" na wysokości KFC jest przystankiem dla wysiadających, a przystanek "Brama Portowa" - peron tramwajowo - autobusowy jest dla wsiadających.

Nabrzeże Ewa < — > Brama Portowa
Hryniewieckiego — [Logistyczna —] Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości
Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki i Logistyczną.

Logistyczna < — > Brama Portowa
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości
Wybrane kursy. Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.