Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 76: Brama Portowa < -- > Nabrzeże Ewa < -- > Logistyczna

Trasa:
Tkacka – Grodzka – Sołtysia – Wyszyńskiego (z powrotem: Wyszyńskiego – Tkacka) – Most Długi – Energetyków – Celna – [Most Zielony – Heyki – Most Zielony –] Bulwar Gdański – Bulwar Śląski – Bytomska (z powrotem: Bytomska – Energetyków) – Rybnicka – Hryniewieckiego – Przejazd – Nabrzeże Ewa
Niektóre kursy realizowane są przez ulicę Heyki.

Linia 76 została otwarta w dniu 2 stycznia 1973 roku na trasie: ulica Floriana – Nabrzeże „Ewa” o długości 2,7 km. Przelot trasy wynosił 7 minut. Obsługiwały ją 4 autobusy w szczycie i 1 autobus po szczycie z co 5 minutową częstotliwością kursowania w szczycie i z co 20 minutową częstotliwością po szczycie. W dzień świąteczny linie obsługiwały 2 autobusy w szczycie i 1 po szczycie z co 10/20 minutową częstotliwością kursowania.

Od 29 stycznia 1973 roku linia 76 jeździ z Placu Hołdu Pruskiego do Nabrzeża „Ewa”. Długość trasy wynosiła 4,1 km, a przelot wynosił 11/10 minut odpowiednio w szczycie i po szczycie, 6 autobusami w szczycie i 2 po szczycie z co 5/15 minutową częstotliwością kursowania w szczycie i po szczycie. Linie wydłużoną o odcinek od ulicy Floriana przez Most Długi, Wielką, Sołtysią do Placu Hołdu Pruskiego.

23 października 1973 roku zmniejszono ilość taboru kursującego na linii. Jeździło 5 autobusów w szczycie z częstotliwością kursowania co 6 minut, a po szczycie 1-2 autobusy po szczycie odpowiednio co 15-30 minutową częstotliwością. Linia na tej trasie kursuję do dnia 1 grudnia 1976 roku.

Od 1 grudnia 1976 roku zostaje zmieniona trasa linii 76. Od tej pory jeździ z Osiedla Kaliny do Nabrzeża „Ewa”. Długość trasy wynosiła 8 km. Przelot trasy odpowiednio 23/21 minut 10 autobusami w szczycie i 4 autobusami po szczycie z co 5/12,13 minutową częstotliwością. W dni świąteczne linia obsługiwana była przez 4/3,2 autobusy odpowiednio w szczycie i po szczycie z co 12/16,24 minutową częstotliwością. Linia na tej trasie jeździ do 14 lipca 1993 roku.

W międzyczasie na linii zachodziły zmiany a mianowicie: zwiększano i zmniejszano ilość taboru kursującego na linii, wydłużana czas przejazdu, kierowano część taboru z linii 76 po szczycie na linię 75 zbyt obciążoną.

Od 14 kwietnia 1983 roku część linii 76 obsługiwana była taborem zajezdni Police, były to brygady 76/1, 76/2, 76/4, 76/5, 76/7 i 76/8.

- Od 22 lutego 1988 roku linie 76 w całości obsługuję tylko zajezdnia Klonowica.
- 2 lutego 1989 roku wprowadzono na trasę linię 76 Bis.
- Od 14 lipca linia 76 jeździ trasą: Osiedle Kaliny (przez ulicę Heyki niektóre kursy) do Nabrzeża „Ewa”. Długość trasy wynosiła 8,3 km. Zmniejszono czas przelotu na trasie do 21/22/20 minut. Linia obsługiwana była przez 5 autobusów w szczycie i 2 po szczycie z co 10/28 minutową częstotliwością. Linia jeździła do godziny 18.00.
- 1 maja 1994 roku następuje korekta odległości pomiędzy przystankami i linii. Długość wynosiła 7.440 metrów/8,1 km przez ulicę Heyki.

W związku z remontem Mostu Długiego skrócono trasę linii odcinek Os. Kaliny – Energetyków (8 sierpnia 1994). Zdjęto z obsługi linii 3 autobusy. Linia kursowała na trasie Nab. „Ewa” – Energetyków. Długość trasy wynosiła 2,9 km. Przelot trasy 6/7 minut. Obsługiwana była 2 autobusami w szczycie i 1 po szczycie. Remont zakończono we wrześniu 1994 roku i linia powróciła na swoją stałą trasę.

Z powodu remontu ulicy Wyszyńskiego, która trwała od lipca do 29 października 1997 linia jeździła przez ulicę Dworcową.

20 stycznia 1998 roku następuje zmiana trasy w kierunku Os. Kaliny – linia kursuje przez ulicę 26 Kwietnia, Derdowskiego do Witkiewicza.

1 stycznia 1999 roku następuję likwidacja tzw. „sobót roboczych” – autobusy linii 76 kursują w soboty wg świątecznego rozkładu jazdy.

Od 26 czerwca do października 2000 roku z powodu remontu Mostu Długiego linia kursuje na skróconej trasie Nabrzeże ”Ewa” – Energetyków. Jej Długość wynosiła 2,9 km. Obsługiwana była 1 autobusem w szczycie i po szczycie w dni powszednie i świąteczne.

Linia 76 kursuje na trasie Osiedle Kaliny - Nabrzeże ”Ewa” do dnia 2 lipca 2001 roku. Od tego dnia do chwili obecnej linia 76 kursuje na trasie Tkacka – Nabrzeże „Ewa” z niektórymi kursami prze ulicę Heyki (linia 76 przejęła te kursy po zlikwidowanej linii 70).

Linie obsługuje zajezdnia Klonowica dwoma brygadami w dzień powszedni. Pierwsza to zazwyczaj 12-metrowy niskopodłogowy pojazd, natomiast druga rano jest często obsługiwana autobusem przegubowym, a popołudniu Autosanem H6.
76/1 (05:31–22:53)
76/2 (04:47–09:33, 13:49–17:37)

Jedną brygadą w dzień świąteczny obsługuję zazwyczaj niskopodłogowy pojazd 12-metrowy:
76/1 (05:20–22:50).

Od 11 czerwca 2009 roku na wniosek pasażerów część kursów linii (kierunek Nabrzeże Ewa) skierowana została do nowo wybudowanej pętli przy ulicy Logistycznej.

Nabrzeże Ewa < — > Tkacka
Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — Tkacka — Grodzka (z powrotem: Grodzka — Sołtysia — Wyszyńskiego). Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki.

Logistyczna < — > Tkacka
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — Tkacka — Grodzka (z powrotem: Grodzka — Sołtysia — Wyszyńskiego). Wybrane kursy. Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki. Trasa tą linia jeździła do 31 stycznia 2018 roku.

Z powodu pogrzebu Ks. Abp. Mariana Przykuckiego, który odbywał się w dniu 23 października 2009 roku w godzinach 9:00 - 14:00, nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Grodzkiej. Uroczystości pogrzebowe odbywały się w Katedrze Św. Jakuba.

Na czas trwania uroczystości przystanek linii autobusowej 76 znajdujący się na ulicy Tkackiej został przeniesiony na aleje Niepodległości na wysokości KFC. W związku na powyższe linia 76 kursowała na trasie: KFC – Niepodległości (nawrót na skrzyżowaniu z Bogurodzicy) – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do Nabrzeża Ewa według obowiązującego rozkładu jazdy.

Na wniosek Rady Osiedla oraz pasażerów, z dniem 1 kwietnia 2011 roku wprowadzono zmiany na linii autobusowej 76:
Od tej pory linia obsługuje ulice Heyki w dni wolne i święta. Linia wykonuje 4 kursy przez ulicę Heyki. Odjazdy z ulicy Tkackiej w godzinach: 9:45, 11:27, 15:59 i 22:06. Z przystanku „Heyki” odpowiednio 9:52, 11:34, 16:06 i 22:13.

Jednocześnie zmianie uległy godziny odjazdów - z przystanku „Tkacka” z 10:19 na 10:26 i z 16:35 na 16:45, i z przystanku „Nabrzeże Ewa” z 10:05 na 10:01, 16:19 na 16:15, 16:55 na 16:58 oraz z 22:19 na 22:22.

Z powodu prowadzonej przebudowy węzła komunikacyjnego na Bramie Portowej pomiędzy Niepodległości a Tkacką, od dnia 29 czerwca 2011 roku, przystanek linii 76 czasowo przeniesiono z Tkackiej na Grodzką przed skrzyżowanie z placem Orła Białego. Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu wyznaczono na 30 czerwca 2012 roku.

Od 15 września 2014 roku na wniosek pasażerów zmieniony został rozkład jazdy linii 76. Zmiany dotyczą dwóch porannych kursów z przystanku „Tkacka”. Kurs o godzinie 6:06 wykonywany będzie z podjazdem na przystanki „Składowa” i „Heyki”, natomiast wcześniejszy o godzinie 5:49 wykonywany jest z pominięciem tych przystanków.

W dniu 26 lipca2017 roku z powodu organizacji uroczystości „Wojewódzkich Obchodów Święta Policji”. Zmieniono kursowanie linii 76 w godzinach 9.00 - 13.00. Linia jeździła objazdem od Wyszyńskiego do Bramy Portowej, nawrót na placu Żołnierza Polskiego i dalej do tymczasowego przystanku na Bramie Portowej z pominięciem przystanków "Tkacka", "Grodzka". Na ten czas został uruchomiony dodatkowy przystanek "Brama Portowa" (wspólny z liniami A, B, C, G, 531, 532, 522) oraz przystanek "Brama Portowa" (przy kwiaciarkach).

foto: Janusz Światowy
ZDiTM, od 1 lutego 2018 roku zmienił trasę i rozkład jazdy autobusów linii 76. W ramach tych zmian zlikwidowano przystanek końcowy "Tkacka", który został przeniesiony na przystanek "Brama Portowa" w ciągu alei Niepodległości na wysokości KFC.

Zmieniona trasa przebiega następująco - od ulicy Wyszyńskiego przez aleję Niepodległości (nawrót przez plac Żołnierza Polskiego, aleje Nieodległości i po stałej trasie). Linia po nawrocie odjeżdża ze wspólnego przystanku tramwajowo - autobusowego "Brama Portowa" w kierunku Wyszyńskiego. Jednocześnie zarządzający komunikacją miejską wprowadził dodatkowe kursy przez ulicę Logistyczną.

Od tej pory przystanek "Brama Portowa" na wysokości KFC jest przystankiem dla wysiadających, a przystanek "Brama Portowa" - peron tramwajowo - autobusowy jest dla wsiadających.

Nabrzeże Ewa < — > Brama Portowa
Hryniewieckiego — [Logistyczna —] Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości
Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki i Logistyczną.

Logistyczna < — > Brama Portowa
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości
Wybrane kursy. Wybrane kursy z podjazdem na ulicę Heyki.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, ZDiTM wprowadził na linii 76 zmianę częstotliwości kursowania: w dni powszednie: w godzinach 5–8 oraz w godzinach 13–16 co 20 minut, w godzinach 9–12 co 30 minut, po godzinie 17 co 40 minut. Nastąpiła korekta czasów przejazdu w dni powszednie w soboty oraz dni świąteczne. Wprowadzone cięcia związane są z prowadzoną przez prezydenta Piotra Krzystka polityką oszczędności.

Od 1 lutego 2020 roku nastąpiły kolejne regulacje na linii 76:

• kursy wykonywane na trasie Brama Portowa — Składowa oraz Składowa — Brama Portowa, autobusy odjeżdżają z przystanku „Heyki”.
• w dni powszednie zwiększono liczbę kursów obsługujących przystanek przy ul. Heyki.
• w dni powszednie kurs Brama Portowa — Nabrzeże Ewa o godz. 20:02 został skrócony do przystanku „Heyki”, a kurs relacji Nabrzeże Ewa — Brama Portowa o godzinie 20:25 jest wykonywany o godzinie 20:29 na trasie Heyki — Brama Portowa.

Od 10 kwietnia 2021 roku, ZUE wraz z podwykonawcami przystępują do kolejnego podetapu przebudowy torowisk placu Żołnierza Polskiego, co wiąże się z wprowadzeniem zmian organizacji ruchu w rejonie placu aż do odwołania. Niemożliwy będzie przejazd dla ruchu ogólnego od strony Bramy Portowej w kierunku placu Rodła.

W związku z powyższym linia kursuję od Mostu Długiego przez Małą Odrzańską (Ucho Sternickiego) — Nabrzeże Wieleckie — Dworcową — do placu Brama Portowa (aleja Niepodległości). Przystanek końcowy i początkowy dla linii 76 (wspólny z linią 75 w kierunku Dworca Głównego).

Nabrzeże Ewa < — > Brama Portowa
Hryniewieckiego — [Logistyczna —] Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Mała Odrzańska (Ucho Sternickiego) — Nabrzeże Wieleckie — Dworcowa — aleja Niepodległości — Wyszyńskiego
Logistyczna < — > Brama Portowa
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Mała Odrzańska (Ucho Sternickiego) — Nabrzeże Wieleckie — Dworcowa — aleja Niepodległości — Wyszyńskiego

Od 7 czerwca 2021 z powodu zmiany organizacji ruchu (zamknięciem dla ruchu ulic Bulwar Gdański i Bulwar Śląski i wytyczeniem tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Energetyków i św. Floriana) autobusy linii 76 kursowały na zmienionej trasie. Zmieniona organizacja ruchu w tym rejonie spowodowana przebudową ulic na Międzyodrzu, prowadzona przez firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z Gdyni

• Na odcinku między przystankami „Wyszyńskiego” i „Bytomska” autobusy jadą ulicami Energetyków, św. Floriana, Władysława IV i Bytomską. Uruchomiony został przystanek „Przychodnia Portowa”. Trasa powrotna pozostanie bez zmian.

• Kursy wykonywane w relacji Brama Portowa – Nabrzeże Ewa/Logistyczna bez podjazdu do ulicy Heyki, wykonywane z pominięciem przystanku „Celna”. Rozkład jazdy nie ulegnie zmianie.

• Kursy wykonywane w relacji Brama Portowa – Heyki – Nabrzeże Ewa/Logistyczna wykonywane z pominięciem przystanku „Bulwar Gdański”. Na odcinku Brama Portowa – Heyki – Składowa rozkład jazdy uległ przyspieszeniu o 1 minutę w stosunku do normalnie obowiązującego. Na odcinku Bytomska – Nabrzeże Ewa/Logistyczna rozkład jazdy nie uległ zmianie.

• Kursy wykonywane na trasie Heyki – Brama Portowa wykonywane z pominięciem przystanków „Bulwar Gdański i „Bytomska”. Dodatkowo został uruchomiony przystanek „Przychodnia Portowa”. Na odcinku Heyki – Składowa rozkład jazdy uległ opóźnieniu o 2 minuty w stosunku do normalnie obowiązującego. Na odcinku Wyszyńskiego – Brama Portowa rozkład jazdy nie uległ zmianie.

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Na linii 76 przywrócono trasę w obu kierunkach przez Wyszyńskiego oraz zawracanie na placu Żołnierza Polskiego. Przystanek końcowy „Brama Portowa” zlokalizowany przy restauracji KFC (nr 10814). Przystanek dla wsiadających „Brama Portowa” zlokalizowany na torowisku tramwajowym (przystanek wspólny z liniami pospiesznymi w kierunku prawobrzeża, nr 10813).

Przejście do kolejnego etapu prac przy przebudowie układu drogowego na Międzyodrzu z dniem 13 września 2021 nastąpiła zmiana trasy linii.

• w kierunku Nabrzeża Ewa/Logistycznej autobusy powrócą na stałą trasę przez bulwar Gdański i bulwar Śląski. Nie będzie obsługiwany przystanek „Przychodnia Portowa”.
• w kierunku Bramy Portowej przebieg trasy pozostaje bez zmian. Przystanek „Bytomska” został przeniesiony o ok. 150 metrów w kierunku mostu Długiego.

Z powodu dalej prowadzonych prac przy przebudowie układu drogowego na Międzyodrzu od 10 listopada 2021 nastąpiła zmiana trasy linii 76. W kierunku Bramy Portowej od ulicy Bytomskiej autobusy kursowały przez ulice Bulwar Śląski, Bulwar Gdański, Św. Floriana do tymczasowego ronda na Energetyków i dalej bez zmian.

Przystanek „Bytomska” w kierunku Bramy Portowej zlokalizowano w ciągu ulicy Bytomskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bulwar Śląski, na wysokości budynku Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście.

Z powodu niemożności przejazdu ulicą Hryniewieckiego w związku z jej przebudową od 17 listopada 2021 do odwołania zostało zawieszone kursowanie linii 76 na odcinku od przystanku „PŻM nż” do „Nabrzeże Ewa”. Kursy wykonywane w kierunku „Nabrzeże Ewa” kierowane były do przystanku „Logistyczna”.

29 marca 2022 przeniesiono przystanek „Bytomska” w kierunku Nabrzeża Ewa w ciąg ulicy Władysława IV po zachodniej stronie skrzyżowania z bulwarem Śląskim. W przeciwnym kierunku, przystanek zlokalizowano po zachodniej stronie bramy portu. Jednocześnie, przywrócono przystanki „Bulwar Gdański” (na żądanie, tylko w kierunku Nabrzeża Ewa) i „Hryniewieckiego”.

Z dniem 18 maja 2022 aż do odwołania nastąpiła zmiana trasy linii 76 w kierunku Nabrzeża Ewa i ulicy Logistycznej w związku z następnym etapem prac przy przebudowie układu drogowego na Międzyodrzu i zamknięciem dla ruchu ul. Celnej. Ulica Celna została całkowicie zamknięcie dla ruchu pojazdów.

• Kursy bez podjazdu na ul. Heyki wykonywane były od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Energetyków, rondo Portowców, ul. św. Floriana, Bulwar Gdański do przystanku „Bytomska” i dalej bez zmian.

• Kursy z podjazdem na ul. Heyki wykonywane były od przystanku „Wyszyńskiego” przez ul. Energetyków, rondo Portowców, ul. św. Floriana, Bulwar Gdański do przystanku „Składowa” i dalej bez zmian.

• Wyłączono z użytkowania przystanek „Celna”. W zamian uruchomiono przystanek „Przychodnia Portowa” (na żądanie), zlokalizowany w ciągu ul. Energetyków za skrzyżowaniem z ul. Celną (wspólny z linią 52, nr 62811).

Z dniem 6 czerwca 2022 roku nastąpiła kolejna zmiana trasy i rozkładu jazdy linii 76 w związku z prowadzonymi dalej pracami na Międzyodrzu. I tak linia:

• W kierunku Nabrzeża Ewa i Logistycznej likwidacji uległ przystanek „PŻM” (nr 61312). Przystanek zastępczy (nr 61391) zlokalizowano w ciągu ul. Logistycznej za skrzyżowaniem z ul. Hryniewieckiego. Przystanek ten obowiązuje tylko dla kursów wykonywanych przez przystanek „Logistyczna”.

• Dla kursów w relacji Nabrzeże Ewa – Brama Portowa od przystanku „Ogrody »Portowiec«” autobusy kursowały wyznaczonym objazdem przez ul. Logistyczną i ul. Kujota do przystanku „Hryniewieckiego” i dalej bez zmian. Likwidacji uległ przystanek „PŻM” (nr 61311). Przystanek zastępczy (nr 61391) zlokalizowano w ciągu ul. Logistycznej za skrzyżowaniem z ul. Hryniewieckiego.

• Dla kursów w relacji Logistyczna – Brama Portowa oraz Nabrzeże Ewa – Logistyczna – Brama Portowa od przystanku „Logistyczna” autobusy kursowały wyznaczonym objazdem przez ul. Logistyczną i ul. Kujota do przystanku „Hryniewieckiego” i dalej bez zmian. Likwidacji uległ przystanek „PŻM” (nr 61311). Przystanek zastępczy (nr 61391) zlokalizowano w ciągu ul. Logistycznej za skrzyżowaniem z ul. Hryniewieckiego i obowiązywał tylko dla autobusów jadących od pętli „Nabrzeże Ewa”.

Wprowadzona zmiana zakładała ruch jednokierunkowy na ul. Hryniewieckiego w kierunku do ul. Logistycznej oraz ruch jednokierunkowy na ul. Kujota w kierunku do ul. Bytomskiej. Objazd został wytyczony łącznikiem/drogą dojazdową biegnącą pomiędzy ulicami Hryniewieckiego a Kujota.

26 lipca 2022 roku nastąpiła zmiana trasy i rozkładów jazdy w kursowaniu linii 76, w związku z otwarciem dla ruchu ronda Portowców oraz zamknięciem bulwaru Gdańskiego i bulwaru Śląskiego na Międzyodrzu.

• Autobusy linii w kierunku Nabrzeża Ewa i Logistycznej dla kursów bez podjazdu na ulicę Heyki od przystanku „Przychodnia Portowa” kursowały przez rondo Portowców, ulicę św. Floriana, ulicę Władysława IV, ulicę Bytomską do przystanku „Bytomska” i dalej bez zmian.

• Autobusy linii w kierunku Nabrzeża Ewa i Logistycznej dla kursów z podjazdem na ulicę Heyki od przystanku „Bulwar Gdański” kursowały przez ulicę św. Floriana, rondo Portowców, ulicę św. Floriana, ulicę Władysława IV, ulicę Bytomską do przystanku „Bytomska” i dalej bez zmian.

• Kursy linii w relacji Heyki – Brama Portowa od przystanku „Bulwar Gdański” wykonywane były przez ulicę św. Floriana, rondo Portowców do ulicy Energetyków i dalej bez zmian. Dla tych kursów nieobsługiwany będzie przystanek „Bytomska”.

Postępujące prace przy przebudowie układu drogowego na Międzyodrzu wymusiły zmianę kierunku ruchu na ul. Hryniewieckiego i kolejną zmianę trasy linii 76 z dniem 8 sierpnia 2022 roku.

• Autobusy w kierunku Nabrzeża Ewa i ul. Logistycznej kursowały przez ul. Kujota do ul. Logistycznej i dalej bez zmian. Dla kursów do Nabrzeża Ewa (także przez ul. Logistyczną) został uruchomiony tymczasowy przystanek „PŻM” (nr 61390), zlokalizowany na ul. Logistycznej przed skrzyżowaniem z ul. Hryniewieckiego.

• Autobusy w kierunku Bramy Portowej kursowały stałą trasą przez ul. Hryniewieckiego.

Nabrzeże Ewa < — > Brama Portowa
Hryniewieckiego — [Logistyczna —] Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości
Logistyczna < — > Brama Portowa
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Wyszyńskiego — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości
Nabrzeże Ewa < — > Brama Portowa
Hryniewieckiego — [Logistyczna —] Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Mała Odrzańska — Nabrzeże Wieleckie — Dworcowa — aleja Niepodległości — Wyszyńskiego (z powrotem: Wyszyńskiego — most Długi)
Logistyczna < — > Brama Portowa
Logistyczna — Hryniewieckiego — Kujota — Rybnicka — Bytomska — Władysława IV — Energetyków (z powrotem: Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska) — most Długi — Mała Odrzańska — Nabrzeże Wieleckie — Dworcowa — aleja Niepodległości — Wyszyńskiego (z powrotem: Wyszyńskiego — most Długi)

6 lutego 2023 roku na linii 76 w kierunku Nabrzeża Ewa i Logistycznej przywrócono stałą trasę między przystankami „Wyszyńskiego” i „Bytomska” (przez bulwar Gdański i bulwar Śląski). Z uwagi na powyższe przystanek „Przychodnia Portowa” nie będzie już przez tę linię obsługiwany. Przystanek „Celna” (nr 60721), zlokalizowany w ciągu ulicy Celnej, obowiązuje dla wszystkich kursów, a dla kursów z podjazdem na ulice Heyki uruchomiono przystanek „Bulwar Gdański” (na żądanie, nr 61022), zlokalizowany na bulwarze Gdańskim za skrzyżowaniem z ulocą Celną. Natomiast w kierunku Bramy Portowej uruchomiono nowy przystanek „Celna” (na żądanie, nr 60711), zlokalizowany na torowisku tramwajowym.

• autobusy w relacji Heyki – Brama Portowa jeżdżą trasą: Heyki – bulwar Gdański – św. Floriana – rondo Portowców – Energetyków – Wyszyńskiego. Na tych kursach nie będzie obsługiwany przystanek „Przychodnia Portowa”. W zamian uruchomiono przystanki „Bulwar Gdański” (na żądanie, nr 61022) i „Celna” (na żądanie, nr 60711).

Z powodu tragicznego stanu technicznego jezdni końcowego odcinka ulicy Hryniewieckiego od 21 marca 2023 roku do odwołania ZDiTM zawiesił kursowanie linii 76 na odcinku od przystanku „PŻM” do „Nabrzeże Ewa”. Wyłączono z użytku przystanki: „Nabrzeże Ewa” (nr 61511) oraz „Ogrody Portowiec nż” (nr 61411 i 61412). Kursy wykonywane w kierunku „Nabrzeże Ewa” kierowane były na przystanek „Logistyczna”.

Chodzi o końcowy odcinek ulicy Hryniewieckiego, która prowadzi do elewatora Ewa oraz terminalu kontenerowego DB. Końcowy odcinek ulicy należy do PKP Polskie Linie Kolejowe i nie jest we władaniu miasta. Latem 2022 roku, ZDiTM doraźnie próbował latać feralny odcinek, bo kolejowa spółka się do tego nie paliła. Niewiele to jednak dało i z tąd to zawieszenie.

Postępujące prace drogowe w rejonie nowego ronda w porcie spowodowały, że wykonawca MTM S.A z Gdyni od 1 kwietnia 2023 roku przywrócił ruch dwukierunkowy na ulicy Hryniewieckiego i Logistycznej. Zmiana organizacji ruchu oznacza również zmiany w kursowaniu linii 76:

• Autobusy jadące w kierunku Logistycznej wycofano z objazdu przez ulicę Kujota i od przystanku „Hryniewieckiego” kursowały przez ulicę Hryniewieckiego, nowe rondo i ulicę Logistyczną do pętli „Logistyczna”. Uruchomiony został przystanek „PŻM” zlokalizowany w ciągu ulicy Hryniewieckiego przed rondem (nr 61312).

• Likwidacji uległ tymczasowy przystanek „PŻM” zlokalizowany w ciągu ulicy Logistycznej przed rondem (nr 61390).

Z powodu złego stan drogi prowadzącej do pętli „Nabrzeże Ewa” na stałe wyłączono z obsługi przystanki „Nabrzeże Ewa” i „Ogrody »Portowiec«”. Wszystkie kursy realizowane są do pętli „Logistyczna”.

Brama Portowa < — > Logistyczna
aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — Celna — [Heyki —] Bulwar Gdański — Bulwar Śląski — Bytomska (z powrotem: Bytomska — Władysława IV — Energetyków) — Rybnicka — Kujota — Hryniewieckiego — Logistyczna


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.