Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 73: Basen Górniczy < -- > Wielgowo Borsucza < -- > Basen Górniczy

Trasa (wersja od 4 września 2006 roku):
Basen Górniczy – Gdańska – Most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Żuka – Przylesie – Przytorze – Zdunowska – Sokołowskiego – Bałtycka - Tczewska - Goleniowska - Newtona - Gierczak - Przestrzenna - Most Cłowy - Gdańska - Basen Górniczy.

Trasa (wersja do 4 września 2006 roku):
Basen Górniczy – Gdańska – Most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Żuka – Przylesie – Przytorze – Zdunowska – Sokołowskiego – Zdunowo Szpital

Historia linii 73 zaczyna się 20 grudnia 1972 roku, którą skierowano na trasę Podjuchy – Zdunowo. Długość trasy wynosiła 15 km, przelot wynosił 28 minut w obydwie strony, obsługiwana była 4/2 autobusami z co 16/32 minutową częstotliwością w szczycie i po szczycie. Kursowała we wszystkie dni tygodnia. Na tej trasie jeździła do 1 sierpnia 1974 roku.

1 sierpnia 1974 roku zaczyna jeździć na trasie Basen Górniczy – Zdunowo przez Płonię i Zdroje. Długość trasy wynosiła 15,8 km, przelot 31/28 minut, obsługa 9/4-6 autobusami z co 8/11-17 minutową częstotliwością. W święta obsługa 5/4 autobusami z co 17/14 minutową częstotliwością, przelot trasy 28 minut (zlikwidowano odcinek linii od Zdrojów do Podjuch, wydłużono linię do Basenu Górniczego).
W czasie kursowania linii na tej trasie wielokrotnie zmniejszano lub zwiększano ilość taboru, wprowadzano korektę rozkładów jazdy, zmniejszano ilość brygad ze względu na braki taborowe (1975 rok), zwiększano czas dojazdu z zajezdni do Zdunowa, zmniejszano częstotliwość kursowania, przeprowadzano korektę długości zjazdów i dojazdów, likwidowano kursy na linii, na wnioski „Unikonu” wprowadzano dodatkowe kursy ze Zdunowa, zmieniono odległości międzyprzystankowe i długości linii.

Na czas remontu Mostu Portowego od 8 sierpnia do 5 września 1994 roku linie skierowano ze Zdunowa na Energetyków.
W dniach 10 - 27 października 1994 roku na czas wyłączenia z ruchu Mostu Cłowego z powodu kładzenia nakładki asfaltowej linia jeździ według specjalnego rozkładu jazdy. Po zakończeniu remontu powraca do normalnego rozkładu. Również w tym czasie następuje synchronizacja rozkładu z rozkładem linii 62.
W lipcu 1995 roku były problemy techniczne Mostu Cłowego. Przez dwa dni linia kursowała objazdem. Trwały prace obciążeniowe stwierdzające czy most nadaje się do eksploatacji. Zmniejszono jego nośność.
W dniach 1 – 10 sierpnia 1998 roku trwał remont Mostu Cłowego. Rozkład jazdy linii 73 zsynchronizowana była z rozkładem linii 62 kursującej przez ulice: Anieli Krzywoń. Gryfińską, Hangarową i Eskadrową.
W dniach 26 czerwca do 1 lipca trwał remont Mosty Długiego, linia została wydłużona do ulicy Energetyków. Długość trasy wynosiła 18.480 metrów.
Linia 73 na tej trasie jeździła do 4 września 2006 roku.

Od tej pory jeździ na trasie: Basen Górniczy – Zdroje – Zdunowo – Wielgowo – Dąbie – Basen Górniczy.
Zlikwidowano linię 62, nastąpiło połączenie tras byłych linii 62 i 73. Linia w tej chwili jest linią okólną. Długość trasy w obiegu wynosi 32,8 km.

Na linii obowiązują przystanki dwukierunkowe jak:
"Basen Górniczy", "Księżnej Anny", "Bryczkowskiego", "Fiołkowa", "Wielgowo Borsucza", "Zdunowo Szpital".
Dla wygody pasażerów autobusy zostały dodatkowo oznakowane tablicami: "kierunek Dąbie", "kierunek Zdroje".
W dni powszednie do godziny 20:00 linia kursuje co 30 minut w każdym kierunku, a po godzinie 20:00 i w dni świąteczne linia jeździ co 40 minut także w każdym kierunku, naprzemiennie na liniach 73D i 73Z.
Linia obsługiwana jest w dni powszednie pięcioma brygadami:
73/1 - (04:18 - 20:12)
73/2 - (05:35 - 22:52)
73/3 - (04:55 - 23:32)
73/4 - (04:33 - 22:51)
73/5 - (04:52 - 23:14, często pojazd przegubowy)

W dni świąteczne czterema brygadami:
73/1 - (04:55 - 23:14)
73/2 - (04:56 - 22:53)
73/3 - (04:38 - 22:53)
74/4 - (05:55 - 22:52)
Linia 73 obsługiwana jest przez zajezdnię Dąbie.

W związku z przebudową pętli na Basenie Górniczym od dnia 18 października 2014 roku zostaje ona wyłączona z eksploatacji na czas jej przebudowy. Obsługę pasażerów linii 73 przejęła tymczasowa pętla znajdująca się na ulicy Eskadrowej na wysokości lotniska w kierunku centrum.

Linii po zmianach przebiega na trasie: 73Z MOST CŁOWY – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Szosa Stargardzka – Przylesie – Przytorze – Sokołowskiego – Żuka – Bryczkowskiego – Bałtycka – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Leszczynowa – Eskadrowa – MOST CŁOWY

73D MOST CŁOWY – Przestrzenna – Gierczak – Plac Słowiański – Goleniowska – Tczewska – Bryczkowskiego – Bałtycka – Żuka – Sokołowskiego – Przytorze – Przylesie – Szosa Stargardzka – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Leszczynowa – Eskadrowa – MOST CŁOWY

Po zakończeniu remontu trasy tramwajowej od Mostu Długiego do Basenu Górniczego wraz z pętlą i oddaniu jej do eksploatacji z dniem 29 sierpnia 2015 linia 73D przemianowana na 73 jeździ na trasie:

BASEN GÓRNICZY – Gdańska – most Cłowy – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Szosa Stargardzka – Przylesie – Przytorze – Żuka – Sokołowskiego – Bałtycka – Bryczkowskiego – Tczewska – Goleniowska – plac Słowiański – Gierczak – Przestrzenna – Eskadrowa – most Cłowy – Gdańska – BASEN GÓRNICZY

Jest linią okólną. W przeciwnym kierunku kursuje linia 93.

Obsług taborowa

Dzień powszedni

• 73/93/1 - (4:32-20:04)
• 73/93/2 - (5:42-22:50)
• 73/93/3 - (5:03-23:30)
• 73/93/4 - (4:43-22:42)
• 73/93/5 - (4:51-22:58)

Sobota

• 73/1 - (5:02-22:58)
• 73/2 - (5:10-22:42)
• 73/93/3 - (4:52-23:30)
• 73/4 - (6:02-22:50)

Dzień świąteczny

• 73/1 - (5:02-22:58)
• 73/2 - (5:10-22:41)
• 73/93/1 - (4:52-23:30)
• 73/93/2 - (6:02-22:50)

W związku z zamknięciem mostu Cłowego z dniem 15 czerwca 2016 roku trasa linii uległa zmianie. Od przystanku "Emilii Gierczak" do pętli Basen Górniczy kursuje przez ulice Anieli Krzywoń, Gryfińską, Hangarową i most Pionierów. Na trasie objazdowej obowiązują przystanki "Klombowa" i "Gryfińska".

3 sierpnia 2017 roku wznowiono ruch pojazdów po rocznej odbudowie mostu Cłowego. Linie jeżdżące przez most Cłowy w kierunku Dąbia osiedla Kasztanowego, Śmierdnicy i Wielgowa powróciły na swoje stałe trasy z przed awarii, między innymi linia "73".

Było to możliwe dzięki pozytywnym wynikom prób obciążeniowych, które umożliwiły udostępnienie przeprawy autobusom komunikacji miejskiej, rowerom, pieszym, i także samochodom. Wcześniejsze udostępnienie przeprawy spowodowane zostało odbywającymi się regatami The Tall Ships Races 2017 w dniach 5 - 8 sierpnia 2017 roku.

Ze względu na niewielkie opóźnienia wywołane złymi warunkami atmosferycznymi i koniecznością prowadzenia dalej prac wykończeniowych na chodnikach obiektu (montaż barier energochłonnych, poręczy, oświetlenia itd.) samochody i autobusy poruszały się w obu kierunkach po jezdni jednym pasem, a dla pieszych i rowerów wydzielony został specjalny obustronny pas na krawędziach jezdni.

29 stycznia 2018 roku w związku z uruchomieniem części autobusowej węzła autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki przebiegu linii autobusowych prawobrzeża.

Linia 73 od tej pory kursuje według nowego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania.

Prace przy budowie kanalizacji w Wielgowie (ulica Bałtycka) trwały w dniach 29 lipca 2019 - 23 maja 2020 roku i wymusiły zmiany w kursowaniu linii autobusowej 73. Autobusy linii kursowały na trasie Basen Górniczy — Zdunowo Szpital według specjalnego rozkładu jazdy, z dotychczasową częstotliwością i na ten czas nie jest linią okrężną.

Dla linii 73 przywrócona została stała trasa Basen Górniczy — Zdroje — Zdunowo — Wielgowo — Dąbie — Basen Górniczy (dla linii 73 kursowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy ze skorygowanymi czasami przejazdu i niezmienioną częstotliwością kursowania.

W dniach 16 września - 8 października 2019 roku z powodu prowadzonych prac drogowych nastąpiło zamknięcie wjazdu na most Cłowy od strony lewobrzeża. Linia jeździła w kierunku Zdunowa objazdem przez most Pionierów Miasta Szczecina i ulicę Eskadrową, z pominięciem przystanku „Księżnej Anny” i "Most Cłowy". Odjazdy z Basenu Górniczego zostały opóźnione o 2 minuty w stosunku do czasu rozkładowego.

W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej od 8 sierpnia od godz. 07:00 do 9 sierpnia 2020 do godz. 20:00 linia kursowała na podzielonej trasie: Basen Górniczy — Zdroje — Zdunowo Szpital oraz Wielgowo — Dąbie — Basen Górniczy. Na drugim odcinku kursy były realizowane ok. 15 min później niż w normalnym rozkładzie jazdy.

W związku z zamknięciem dla ruchu przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej (Zdunowo) w okresie od 8 maja (sobota) od godz. 7:00 do 9 maja 2021 (niedziela) do godz. 20:00 oraz od 14 maja (piątek) od godz. 20:00 do 17 maja 2021 (poniedziałek) do godz. 5:00 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii. Autobusy kursować będą na podzielonej trasie: Basen Górniczy – Zdroje – Zdunowo Szpital oraz Wielgowo – Dąbie – Basen Górniczy. Na drugim odcinku kursy będą realizowane ok. 15 minut później niż w normalnie obowiązującym rozkładzie jazdy.

Zamknięcie dla ruchu przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej (Zdunowo) w w dniach 9 lipca (piątek) od godz. 20:00 - 11 lipca 2021 (niedziela) do godz. 23:59 spowodowały wprowadzenie zmian w w kursowaniu linii.

Linia kursowała na podzielonej trasie: Basen Górniczy – Zdroje – Zdunowo Szpital oraz Wielgowo – Dąbie – Basen Górniczy. Na drugim odcinku kursy wykonywane były ok. 15 minut później niż w normalnie obowiązującym rozkładzie jazdy. W dniach 10 - 11 lipca 2021 kurs o godzinie 4:52 w relacji Zdunowo Szpital – Basen Górniczy wykonywany był o godzinie 4:53 w relacji Wielgowo – Basen Górniczy.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.