Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 64: Dąbie Osiedle < -- > Klucz Autostrada

Trasa:
DĄBIE OSIEDLE – Goleniowska – Plac Słowiański – Racławicka – Stacyjna – Pomorska – Plac Słowiański – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Granitowa – Plac Wolności – Metalowa – Przodowników Pracy – Rymarska – KLUCZ

Linia 64 swoją działalność rozpoczęła 20 grudnia 1972 roku na trasie Dąbie Osiedle – Daleszewo. Długość wynosiła 17,4 km, przelot z Dąbia i Daleszewa wynosił 45/43 minut, obsługa 5/4 autobusami z co 20/25 minutową częstotliwością przed i po południu. Autobusy ciągnęły za sobą przyczepy P-01.

2 listopada 1973 roku skrócono trasę linii 64 (zmniejszono również ilość brygad obsługujących linie w celu poprawy częstotliwości na linii 80) z Dąbia Osiedla do Autostrady. Długość linii wynosiła 14,3 km, przelot 35/33 minuty, obsługa taborowa linii 4/3 autobusami z co 20/25 częstotliwością przed i po południu. 6 marca 1974 roku znowu zwiększono ilość taboru kursującego na linii o 1 autobus przed i po południu z co 16/20 minutową częstotliwością.

13 lutego 1975 roku uległ likwidacji odcinek trasy przez ulicę Tczewską, Nowogrodzką i Warmińską (kursowała jak linia 56 przez Goleniowska) i w związku z tym trasa jej przedstawiała się następująco: Dąbie Osiedle – Autostrada przez Goleniowską, Newtona, E. Gierczak, A. Krzywoń, Gryfińską, Batalionów Chłopskich, Granitową, Metalową, Przodowników Pracy, Rymarską.
Długość trasy wynosiła 13,6 km, a przelot wynosił 29 minut , obsługa taborowa 3/2 autobusami z co 23/34 minutową częstotliwością w dni świąteczne. W dni powszednie przelot wynosił 31/29, obsługa taborowa 5/4 autobusami z co 14/17 minutową częstotliwością.

15 stycznia 1975 roku następuję zmiana trasy linii 64. Skierowano linie z podjazdem pod Dworzec Dąbie. Długość linii wynosiła 14,4 km, przelot trasy z Dąbia 32/29 minut z Autostrady 34/32 minuty, obsługa taborowa 5/4 autobusami, z co 14-15/17-18 minutową częstotliwością kursowania przed i po południu. W święta przelot z Dąbia 29, a z Autostrady 32 minuty, obsługa taborowa 3/2 autobusy z co 24/35 minutową częstotliwością przed i po południu.

Od 17 listopada 1980 roku linia zaczyna jeździć na trasie Autostrada – Zakłady Drobiarskie. Długość wynosiła 17,7 – 18,1 km. Przelot trasy z Zakładów Drobiarski 41/37 minut, obsługa taborowa 7/5 autobusami z co 12/17 minutową częstotliwością przed i po południu.
W między czasie dodawano-zmniejszano ilość taboru, wydłużano trasy, zmniejszano czas jazdy w szczycie, korygowano częstotliwość. Linia na tej trasie kursuje do 15 stycznia 1993 roku.

Warto wspomnieć, że 2 maja 1980 roku została utworzona linia 63 BIS na trasie Zakłady Drobiarskie – Autostrada. Długość trasy wynosiła 17,7 km, przelot 37/41 minut z Zakładów i Autostrady, obsługa taborowa 2 a w kresie późniejszym 3 autobusami z co 41 a później 29 minutową częstotliwością. Linie zawieszono 17 listopada 1980 roku.

15 stycznia 1993 roku linie 64 skierowano na trasę Podjuchy Pętla – Dąbie Osiedle. Długość trasy wynosiła 9,55 km przelot w dni powszednie i świąteczne 21 minut, obsługa taborowa 5/3 autobusy z co 10/18-20 i 20/30 częstotliwością przed i po południu w dni powszednie i świąteczne.
11 kwietnia 1994 roku następuję korekta odległości między przystankami i długości linii. Wynosi ona 9,08 km. Od 1 lipca 1994 roku zostaje wprowadzony letni rozkład jazdy.

Na krótki okres od 3 lipca – 3 września 1995 roku linia 64 zostaje skrócona do Dąbia Dworzec. Długość wynosiła 6,95 km, przelot trasy 16 minut, obsługa 2 autobusami przez cały dzień z 20 minutową częstotliwością.
W czasie kursowania na tej trasie następuje zmiana ilości taboru, częstotliwości kursowania, występują utrudnienia w postaci remontu ulicy Pomorskiej oraz mostu przez Płonię i Kanału Ulgi, skracano i wydłużano kursy linii. Linia na tej trasie jeździ do 1 marca 1999 roku.

Od 1 marca 1999 roku linia 64 do dnia dzisiejszego jeździ na trasie Klucz – Dąbie Osiedle. Długość trasy wynosi 12,93 km, przelot 29 minut w dni powszednie i świąteczne, obsługa taborowa 4/3 i 3/2 autobusy, z co 20/25 i 25/35 minutową częstotliwością w dni powszednie i świąteczne przed i po południu.

Linia obsługiwana jest przez zajezdnie Dąbie 4 autobusami w dni powszednie:

64/1 – (04.36 – 22.03)
64/2 – (04.56 – 23.33)
64/3 – (05.16 – 23.33)
64/4 – (04.59 – 08.22, 13.54 – 19.08)

a w dni świąteczne 3 autobusami:
64/1 – (08.04 –19.20)
64/2 – (04.43 – 23.24)
64/3 – (05.05 – 23.12)
Długość trasy w chwili obecnej wynosi w kierunku Klucza 13.260 metrów i w kierunku Dąbia Osiedle 13.100 metrów.

Z powodu budowy kanalizacji sanitarno/deszczowej na skrzyżowaniu ulic Metalowej/Floriana Szarego (dojazd do pętli Podjuchy) w dniach 3 lipca - 11 października 2006 roku linia jadąc od strony Klucza w kierunku Zdroje Krzyżówka nie wjeżdżała na pętlę Podjuchy. Przystanek dla linii czasowo zlokalizowano na ulicy Metalowej 8.

Budowa sieci kanalizacyjno/wodociągowej dla prawobrzeżnej części Szczecina w dniach 12 sierpnia - 18 września 2006 roku włącznie, wymusiła zamknięcie dla ruchu ulice Anieli Krzywoń na odcinku od ulicy Emilii Gierczak do ulicy Mierniczej.

Linia kursowała w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie - od przystanku „Klombowa” ulicami Anieli Krzywoń – Koszarową do Emilii Gierczak i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Emilii Gierczak” w kierunku Dąbie Osiedle zlokalizowany na Anieli Krzywoń został czasowo przeniesiony na Koszarową przed skrzyżowanie z Emilii Gierczak. Przystanek „Emilii Gierczak” w kierunku Klucza zlokalizowany na Emilii Gierczak został czasowo przeniesiony na Koszarową na wysokości targowiska.

Zamknięcie dla ruchu Przodowników Pracy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mechaniczną do skrzyżowania z Widzewską wymusiła budowa kanalizacji w okresie 16 kwiecień - 24 lipca 2007 roku.

Autobusy w obu kierunkach kursowały objazdem przez ulice Mechaniczną i Widzewską według obowiązującego rozkładu jazdy. Lokalizacja przystanków nie uległa zmianie.

1 lutego 2014 roku wprowadzono zmianę rozkładu jazdy i korektę czasu przejazdu i koordynację z liniami 55 i 66 na wspólnym odcinku. Zmianie też uległa organizacja posiłków / podmian kierowców na pętli „Podjuchy Pętla”. Ponadto uruchomiono dodatkowy przystanek „Tokarska nż” w kierunku Dąbia Osiedle, zlokalizowany za skrzyżowaniem ulic Przodowników Pracy i Tokarskiej. Dotychczasowe kursy w relacji Klucz Pętla – Zdroje Krzyżówką zostały wydłużone do przystanku „Bagienna” (przystanek na ulicy Struga w kierunku Osiedla Bukowego.

Od 19 listopada 2014 roku na wniosek Rady Osiedla Żydowce – Klucz autobusy linii 55 i 64 jadące w kierunku Klucza zatrzymują się na nowym przystanku „Tokarska na żądanie”. Przystanek zlokalizowany jest przy Przodowników Pracy w rejonie posesji 101.

I PZU Maraton Szczeciński spowodował utrudnienia w ruchu 19 września 2015 roku w godzinach 9:00 - 16:00. Autobusy linii 64 w kierunku Klucza jeździły od skrzyżowania ulic Struga i Gryfińskiej ulicami Hangarową, Eskadrową, nawrót pod mostem Pionierów, dalej Hangarową do ulicy Citroena i dalej bez zmian. Uruchomiono też tymczasowy przystanek "Bagienna" na ulicy Struga za skrzyżowaniem z ulicą Gryfińską. W kierunku Dąbia od skrzyżowania ulic Struga i Gryfińskiej autobusy kursowały przez ulicę Struga, nawrót na wysokości zajezdni SPA Dąbie i dalej ulicami Struga i Gryfińską.

Z dniem 1 stycznia 2017 nastąpiła zmiana powszedniego, sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy polegająca na przesunięciu kursu z Klucza z godz. 22:25 na godz. 22:29.

Z powodu uruchomienia węzła autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz wprowadzeniu zmian w siatce połączeń komunikacyjnych prawobrzeża, z dniem 29 stycznia 2018 roku linia 64 zmieniła trasę przejazdu. Od tego dnia kursuje:

Dąbie Osiedle < — > Klucz Autostrada
Goplańska — Goleniowska — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Newtona (z powrotem: Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska) — Gierczak — Krzywoń — Gryfińska — Batalionów Chłopskich — Granitowa — plac Wolności — Metalowa — Szarego — Szlamowa — Metalowa (z powrotem: Metalowa — Szarego — Szlamowa — Metalowa) — Dmowskiego — Rymarska

Linia jeżdżąca na trasie – Dąbie Osiedle < - > Klucz Autostrada kursuje od tej pory z częstotliwością co 20 minut przez cały dzień we wszystkie dni.

Z dniem 1 marca 2018 roku, ZDiTM wprowadził skomunikowania z linią 61.

Rozpoczynające się roboty budowlane przy budowie węzła przesiadkowego SKM Dąbie (Północ) z dniem 28 sierpnia 2023 roku do odwołania autobusy linii 64 kursowały zmienioną trasą. Zamknięta dla ruchu została ulica Stacyjna od skrzyżowania z ulicą Racławicką do skrzyżowania z ulicą Pomorską.

Ruch został skierowany objazdem: od ulicy Racławickiej za mostem nad rzeką Płonią autobusy skręcały w prawo w ulicę Nurkową, dalej skręcały w lewo przez przygotowany łącznik do ulicy Stacyjnej, skręcały w lewo w ulicę Stacyjną i Racławicką i powrót przez ulicę Racławicką do skrzyżowania z ulicami Newtona, Goleniowską i Pomorską.

Przystanki „Dąbie Dworzec” nr 71011 i 71012 zostały przeniesione na przeciwną stronę jezdni i zlokalizowane przed skrzyżowaniem z ulicą Nurkową. Przystanki otrzymały numery 71013 (kier. Dąbie Osiedle, Osiedle Kasztanowe, Zakłady Drobiarskie, Zakłady Mięsne) i 71014 (kier. Klucz, Osiedle Bukowe, Warszewo, Rostocka). Rozkłady jazdy nie uległy zmianie.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.