Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Historię linii 63 opracowałem przy współpracy Pawła Pieńkowskiego.

Linia 63: Kołłątaja < -- > Skolwin

Trasa:
Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – Policka – Nehringa – Kościelna – Nad Odrą – Stołczyńska – Orłowska – Artyleryjska – Kamienna – Plażowa – Inwalidzka – Skolwin

Linię 63 uruchomiono w 1964 roku na trasie Kołłątaja - Hoża.

W 1968 roku kursowała na trasie: Kołłątaja - Asnyka - Cyryla i Metodego - Marcina - Rynkowa - Wilcza II - Obotrycka - Bogumińska(Ogródki Działkowe II) - Pokoju II - Nehringa - Policka - Szosa Polska - Glinki - Nehringa.

Od stycznia 1973 do 17 listopada 1979 kursowała na trasie: Kołłątaja - Kościelna przez Asnyka - Boguchwały - Cyryla i Metodego - Sczanieckiej - Wilcza - Obotrycka - Bogumińska - Pokoju - Nehringa (Policka - Szosa Polska) - Kościelna - Glinki - Kościelna.

Przyczyną tego stanu rzeczy było wyłączenie ulicy Nehringa w związku z przebudową ulicy, jak również częste wyłączenia z ruchu. W tym okresie były też częste zmiany rozkładów jazdy.
Długość trasy wahała się od 9,8 - 10,4 km. Kursowały na trasie w dni powszednie 4, a w świąteczne 3 autobusy z częstotliwością 22 - 24 minuty. Zresztą w tym czasie ilość autobusów i czas przejazdu zmieniały się.

Na wnioski mieszkańców Skolwina, WPKM z dniem 1 listopada 1984 roku zmienia częściowo przebieg trasy linii 63. Autobusy tej linii kursowały ulicami: Kołłątaja, Boguchwały, Cyryla i Metodego, Obotrycką, Bogumińską, Pokoju, Szosa Polska, Policka, Kościelna, Nad Odrą, Stołczyńską, Inwalidzką, Plażową, Kamienną, Artyleryjską. Orłowską (powrót ulicą Stołczyńską).

Na nowym odcinku trasy linii 63 usytuowano nowe następujące przystanki autobusowe - przy kościele na ulicy Inwalidzkiej, na Kamiennej, na Orłowskiej przed przejazdem kolejowym — końcowy. Jednocześnie uległy likwidacji dotychczasowe przystanki - Skolwln — pętla, Skolwin boisko i Nowy Świat (w kierunku Skolwina) oraz przy ulicy Nehringa w związku z wycofaniem ruchu autobusów ta ulica po zakończeniu sezonu działkowego.

Autobusy kursowały z 10 — 11-minutowa częstotliwością w okresach szczytów przewozowych, z 16 minutowa częstotliwością w okresach poszczytowych i 19 minutową w godzinach wieczornych w dni powszednie.

W dni świąteczne natomiast obowiązywała 30 minutowa częstotliwość kursowania w godzinach rannych i wieczornych i 13 - 19 minutowa w pozostałym okresie.

W latach 1980 - 1997 linia 63 linia zaczęła kursować na trasie Kołłątaja - Skolwin o długości 16,4 km - 18,5 km z różną częstotliwością kursowania. W tym czasie likwidowano niektóre kursy lub je dodawano, wydłużano trasy, zwiększano ilość kursujących autobusów. Wiązało się to z częstymi remontami na trasie, przywracaniem i kończeniem sezonu działkowego.

W grudniu 1997 uruchomiono dodatkową linie 63 Bis na trasie Gocław - Skolwin o długości 8,8 km z częstotliwością kursowania w dni powszednie i świąteczne co 21 minut.
Początkowo na trasie 63 jeździło w dni powszednie i świąteczne 4-5 autobusów obsługiwanych przez TBA I (Klonowica) brygady 1, 3, 4 i TBA II (Dąbie) brygady 2, 5. Uruchomienie dodatkowej linii związane było z pracami drogowymi w ciągu ulicy Kościelnej, co wymusiło również skrócenie trasy linii, która kursowała z częstotliwością w dni powszednie i świąteczne 26-27 minut na trasie Kołłątaja - Kościelna o długości 10,4 km.

9 lutego 1998 roku zakończono roboty drogowe w ciągu ulicy Kościelnej i przywrócono linię na jej stała trasę Kołłątaja - Skolwin o długości 17,7 km z częstotliwością w szczycie i po szczycie odpowiednio 45/44/42 minuty, 8 brygadami w szczycie i po szczycie 4-5. Trasę obsługiwały autobusy TBA I (Klonowica) brygady 1, 2, 4 i TBA III (Police) brygady 3, 5, 6, 7, 8.

Od 1998 do chwili obecnej trasa linii nie zmieniła się. Przedstawia się ona następująco:

Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – Policka – Nehringa – Kościelna – Nad Odrą – Stołczyńska – Orłowska – Artyleryjska – Kamienna – Plażowa – Inwalidzka – Skolwin

W 1998 roku prowadzony był remont kanalizacji w ciągu ulicy Artyleryjskiej, co spowodowało zmianę trasy. Od przystanku "Stołczyńska" autobusy skierowano przez ulicę Inwalidzką do Skolwina. Zawieszono w związku z tym przystanki: "Wodna nż", "Nowy Świat", "Artyleryjska", "Górnicza nż" i "Kamienna". Po dwóch miesiącach zakończono naprawę kanalizacji i autobusy powróciły na stałe trasy.

Zakończenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej - deszczowej na ulicy Inwalidzkiej, na odcinku od ulicy Stołczyńskiej do Kościoła, wymusiło z dniem 25 sierpnia 2006 roku zmianę trasy autobusu linii 63.

Autobusy kursowały od przystanku „Kołłątaja” do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej. Od przystanku „Stołczyńska” zlokalizowanego w ciągu ulicy Stołczyńskiej autobusy kursowały ulicą Inwalidzką, w obu kierunkach z nawrotem za Kościołem, do przystanku „Wodna” na ulicy Stołczyńskiej i dalej stałą trasą do tymczasowej pętli na ulicy Pancernej. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

Na ulicy Inwalidzkiej na wysokości posesji 82 został wyznaczony tymczasowy przystanek w kierunku tymczasowej pętli na ulicy Pancernej, natomiast przy posesji 91 wyznaczony został tymczasowy przystanek w kierunku pętli Kołłątaja.

Od dnia 8 stycznia - 15 maja 2007 roku (termin ten może ulec zmianie) z powodu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego:
- ul. Stołczyńskiej na odcinku od ul. Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin,
- ul. Orłowskiej i Artyleryjskiej.
Z tego powodu zmienione zostały trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych. Między innymi linia 63 kursowała na skróconej trasie w relacji: Kołłątaja – Skolwin ( Orna– Celulozowa) według dotychczasowego rozkładu jazdy.

Dla linii 58, 63, 102 i 526 utrzymany został dodatkowy przystanek: ”Kościelna ZBiLK nż” zlokalizowany na ulicy Kościelnej pomiędzy przystankami Dąbrówki a Stołczyn Kościół.

Pasażerowie posiadający bilety miesięczne na linię 63 upoważnieni byli dodatkowo do przejazdu liniami zwykłymi na odcinku: Zagórskiego – Mścięcino krzyżówka – Inwalidzka - Skolwin (kościół) i dalej Kamienną do Pancernej.

16 lipca 2007 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ulic Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin. Linia 63 kursowała na trasie w relacji: Kołłątaja – Stołczyńska - Inwalidzka - Kamienna - Skolwin (ul. Pancerna) według specjalnego rozkładu jazdy.

Od 3 grudnia 2007 roku nastąpiły zmiany na liniach autobusowych 58, 61 Bis, 63, 68, 77 Bis, 101, 103, 106, 107, 109, 111, B i D, a także uruchomiona została linia 110. Na linii 63 w soboty, niedziele i dni świąteczne został uruchomiony dodatkowy kurs o godzinie 4:39 z przystanku "Zagórskiego" do pętli "Kołłątaja".

Od ponad roku znów na trasie linii 63 prowadzone są prace przy budowie "kanalizy", co powoduje perturbacje w komunikacji. Występują częste zmiany rozkładów jazdy, co szczególnie denerwuje pasażerów. Od 16 czerwca - 17 września 2008 roku linia kursuje na trasie Kołłątaja - Nehringa o długości 9,6 km.

Na linii 63 na stałej trasie (Kołłątaja - Skolwin) w dzień powszedni kursowało 8 brygad obsługiwanych przez dwie zajezdnie:
- Klonowica; brygady 63/1, 2, 4,
- Police; brygady 63/3, 5, 6, 7, 8.
W dzień świąteczny natomiast trzy brygady:
- Klonowica: 63/2,
- Police: 63/1 i 63/3.
Trasa linii wynosiła 17,8 km.

Czasowo zmieniona organizacja linii i jej skrócenie spowodowało przeniesienie trzech zadań na tymczasową linię 863 z dniem 16 czerwca 2008 roku, aż do odwołania (do około 20 października 2008). Zamknięto dla ruchu kołowego ulicę Kościelną na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nehringa, z powodu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Linia autobusowa 863 jeździ na trasie:
Ludowa – Gocław – Stołczyn – Skolwin oraz na trasie: Ludowa – Gocław wg specjalnego rozkładu jazdy.
Kursy w relacji Ludowa – Skolwin w dni powszednie po godzinie 21 oraz w soboty i dni świąteczne do godziny 8:30 i po godzinie 18 wykonywane są trasą okrężną: od przystanku „Stołczyńska” ulicą Inwalidzką do pętli "Skolwin", następnie po 2-minutowym postoju normalną trasą powrotną (ulicami Inwalidzką, Kamienną, Plażową, Artyleryjską, Orłowska, Stołczyńską) w kierunku pętli "Ludowa". Długość trasy wynosi 2,2 km.

Obecnie w dzień powszedni na 63 kursuje pięć brygad obsługiwanych wyłącznie przez zajezdnię Klonowica:
- 63/1 (4:46-23:08),
- 63/2 (6:03-8:02, 14:16-17:15),
- 63/3 (5:08-23:28),
- 63/4 (5:23-22:48),
- 63/5 (4:32-8:40, 13:41-17:39),
W dzień świąteczny natomiast kursują dwie brygady, po jednej z polickiej i lewobrzeżnej zajezdni:
- 63/1 (4:51-23:01, SPPK),
- 63/2 (4:56-23:04, SPAK).

Dodatkowo autobus ze SPAK wyjeżdżający na 58/1 wykonuje "półkurs" z Kołłątaja do Nehringa o 4:37 jako 63/3.

Zasadniczo na linii kursują pojazdy 12-metrowe. Zdarzają się wyjątki w postaci Ikarusa 280 ze SPAK. Przed rozpoczęciem robót kanalizacyjnych w północnych dzielnicach Szczecina na linii (63/8 w dzień powszedni i 63/3 w dzień świąteczny) kursował pojazd 15 lub 18-metrowy z SPPK. Były to pojazdy marki MAN zarówno drugiej jak i trzeciej generacji, a w latach 2005 i 2006 także Ikarusy 280 z polickiej zajezdni.

W związku z przebudową sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Kościelnej, na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nad Odrą, z dniem 5 marca 2008 roku linie autobusowe 58, 63 kursowały zgodnie z obowiązującym objazdem przez ulice Dąbrówki. Przewidywany termin zakończenia prac 30 kwietnia 2008 roku.

Linia 63 – kursowała na trasie: Kołłątaja – Pancerna wg normalnego rozkładu jazdy. Od przystanku „Kościelna ZBilK nż” linia kursuje objazdem ulicami Kościelną – Dąbrówki do ulicy Nad Odrą i dalej po stałej trasie. Przystanek „Dąbrówki” został przeniesiony z Kościelnej na Dąbrówki 4.

Z powodu licznych próśb mieszkańców ulicy Nad Odrą, na czas przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ciągu ulicy Kościelnej, na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nad Odrą, od dnia 1 kwietnia 2008 roku zostały uruchomione dodatkowe przystanki dla linii autobusowych 58, 63.

8 września 2008 roku uruchomiono dodatkowe kursy na linii 63 w dni powszednie: o godzinach 4.32 i 13.42 z Kołłątaja, 8.14 i 17.14 z Nehringa.

18 października 2008 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Dąbrówki do ulicy Nehringa, w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Linia wróciła na swoją starą trasę.

Z powodu kładzenia asfaltu na ulicy Artyleryjskiej, w dniu 3 listopada 2008 roku linia autobusowa 63 od ulicy Orłowskiej kursowała po trasie zastępczej tj. ulicami Górniczą – Pancerną do Kamiennej, wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Zmiana organizacji ruchu na Niebuszewie (ulice Asnyka, Orzeszkowej, Kołłątaja) mająca na celu usprawnienie przesiadek w relacjach tramwaj - autobus - tramwaj, od dnia 4 listopada 2013 roku, wprowadzona przez ZDiTM na liniach tramwajowych 2 i 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87, B, 522 i 523.

Przystanki w kierunku Skolwina - Niemcewicza” (nowy nr słupka – 14312) jako dodatkowy przystanek zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2, 12
Przystanki w kierunku pętli Kołłątaja - Niemcewicza” (nowy nr słupka – 14311) jako dodatkowy przystanek zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2, 12,

Od 9 marca 2015 roku wybrane kursy realizują podjazdy pod fabrykę w ciągu ulicy Nad Odrą. Uruchomiono nowy przystanek "Teleyard" obowiązujący w obu kierunkach pomiędzy istniejącymi przystankami "Nad Odrą 4" i "Cegłówka".

Dnia 1 września 2015 roku uruchomiony został przystanek "Ostrowska nż" w kierunku ulicy Pokoju, zlokalizowany w ciągu ulicy Bogumińskiej przy stacji paliw Orlen. Przystanek "Staw Brodowski" w rejonie kładki przy ulicy Wilczej uruchomiony został 15 lutego 2016 roku.

Od 15 lutego 2016 roku uruchomiony został nowy przystanek o nazwie "Staw Brodowski" dla linii autobusowych 57, 58, 59, 63, 68, 82, 101, 107, 522 i 524.

Przystanki obowiązują dla obu kierunków ruchu pomiędzy przystankami Wilcza Wiadukt a Komuny Paryskiej/Pasterska. Przystanek w kierunku Placu Rodła i pętli Kołłątaja zlokalizowany jest w zatoce za skrzyżowaniem z ulicą Kułakowskiego. Przystanek w kierunku Polic, Warszewa i Gocławia został usytuowany przed ulicą Jarogniewa.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku dla linii 51, 57, 63, 69, 82 i 87 nastąpiła zmiana lokalizacji przystanku końcowego Kołłątaja.
• nowy przystanek obowiązuje w soboty, niedziele i dni świąteczne dla linii 63 wyruszającej o godzinie 22:30 z pętli Skolwin,
• nowy przystanek obowiązuje w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie la linii 63 rozpoczynającej kurs o godzinie 22:30 z pętli Skolwin
Nowym przystankiem końcowym jest przystanek o numerze 12701, zlokalizowany na ulicy Kołłątaja przed rondem Giedroycia.

Od 9 stycznia 2021 roku do odwołania linia jeździła zmienioną trasą, z powodu prowadzonej przebudowy (I etap) torowisk tramwajowych na odcinku rondo Giedroycia - pętla Dworzec Niebuszewo. Prace prowadzi krakowska firma ZUE.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko na tym odcinku, jak też cała infrastruktura podziemna i nadziemna, zamontowana zostanie informacja pasażerska, powstanie nowa aranżacja przestrzeni użytkowej, jak nasadzenia zieleni wysokiej, powstaną od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

Pętla przy dworcu stanie się węzłem przesiadkowym powiązanym tunelem z dworcem kolejowym. Przebudowany zostanie układ drogowy w tej okolicy. Na pętli powstaną 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną.

Na pętli „Kołłątaja” nastąpiła zmiana kierunku ruchu — autobusy wjeżdżały od strony ronda Giedroycia, a wyjeżdżały przez ulice Barbary i Długosza.

Autobusy linii 63 kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od ulicy Cyryla i Metodego przez ulice Ofiar Oświęcimia, Staszica, rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”; powrót przez ulice Barbary, Długosza, Wyzwolenia, rondo Giedroycia, Staszica, Ofiar Oświęcimia do Cyryla i Metodego i dalej bez zmian.

Nieczynne były przystanki „Niemcewicza” i „Boguchwały”. W zamian uruchomiono przystanki „Ofiar Oświęcimia” (w kierunku pętli „Kołłątaja” wspólny z liniami 53, 60 i 67; w kierunku ulic Cyryla i Metodego na ulicy Ofiar Oświęcimia za skrzyżowaniem z ulicą Staszica). Ponadto:
• w obu kierunkach autobusy dodatkowo zatrzymywały się na przystankach „Kołłątaja” w ciągu ulicy Staszica;
• przystanki „Cyryla i Metodego” zostały czasowo przeniesione z dotychczasowej lokalizacji w rejon skrzyżowania ulic Cyryla i Metodego z ulicą Ofiar Oświęcimia.

Kołłątaja <—> Skolwin
Kołłątaja — Cyryla i Metodego — Ofiar Oświęcimia - Staszica, rondo Giedroycia (powrót przez Barbary, Długosza, Wyzwolenia, rondo Giedroycia, Staszica, Ofiar Oświęcimia do Cyryla i Metodego) — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Policka — Nehringa — Kościelna — Nad Odrą — Stołczyńska — Orłowska — Artyleryjska — Kamienna — Plażowa — Inwalidzka

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie Niebuszewa z powodu remontu torowisk - zawieszono przystanki zlokalizowane na pętli autobusowej „Kołłątaja” oraz na ulicy Barbary (nr 12711–17).

W związku z powyższym autobusy linii 57, 63 i 82 od przystanku „Cyryla i Metodego” kursowały przez Cyryla i Metodego, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Kołłątaja, Barbary, Długosza, Niemcewicza, rondo Sybiraków, Niemcewicza do Cyryla i Metodego i dalej bez zmian. W rejonie skrzyżowania ulic Cyryla i Metodego, Niemcewicza i Boguchwały uruchomiono tymczasowe przystanki „Boguchwały” w obu kierunkach (nr 14691 w kierunki Kołłątaja, nr 14692 w kierunki ul. Sczanieckiej). Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu Kołłątaja na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z Barbary a rondem Sybiraków:

• przystanek dla linii 57 i 82 bliżej ul. Barbary (nr 12792),
• przystanek dla linii 63 bliżej ronda Sybiraków (nr 12793),
• Linie 57, 63 i 82 nie będą obsługiwać przystanków „Cyryla i Metodego” (tymczasowych przystanków na żądanie), „Ofiar Oświęcimia” i „Kołłątaja” (w ciągu ul. Staszica).

Od 15 stycznia 2022 roku do odwołania wprowadzono zmiany w kursowaniu linii 63 z powodu braków kadrowych w SPPK.

• w dni powszednie obowiązywał tymczasowy rozkład jazdy. W godzinach szczytu kursy były wykonywane co 15 minut, poza godzinami szczytu co 25 minut, po godzinie 17 co 30 minut.
• w soboty, niedziele i dni świąteczne rozkład jazdy nie uległ zmianie.

30 kwietnia 2022 asfaltowanie ronda Sybiraków i ulicy Asnyka, spowodowało kursowanie linii objazdem przez ulice Ofiar Oświęcimia, Staszica i rondo Giedroycia do pętli „Kołłątaja”, zaś w przeciwnym kierunku przez ulice Barbary, Długosza, aleję Wyzwolenia, rondo Giedroycia, Staszica, Ofiar Oświęcimia do przystanku „Cyryla i Metodego” i dalej bez zmian. 9 maja linia powróciła na trasę sprzed zmian.

Od 1 sierpnia 2022 z powodu braków kadrowych w Policach obsługę dwóch brygad w dni powszednie, soboty oraz dni świąteczne przejął PKS Szczecin. Od tego dnia, w dni powszednie na linii kursują trzy autobusy z zajezdni Klonowica, dwa z zajezdni PKS Szczecin oraz dwa z SPPK. W pozostałe dni linię obsługują dwa pojazdy z PKS oraz jeden ze SPAK.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.