Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 61: Owocowa Dworzec < -- > Podjuchy

Trasa:
DWORZEC GŁÓWNY PKP – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Plac Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa (z powrotem: Południowa) – Rondo Uniwersyteckie – Cukrowa – Radomska – Południowa – Rondo Hakena – Autostrada Poznańska – Most Świerczewskiego – Autostrada Poznańska – Most 1 Armii Wojska Polskiego – Autostrada Poznańska – Granitowa – Plac Wolności – Metalowa – PODJUCHY

Linia 61 powstała w 1964 roku i jeździła na trasie z Placu Kościuszki – Klucz – Autostrada. Długość trasy wynosiła 20 km.

W latach styczeń 1973 do 26 października 1978 linia kursuje na trasie Łokietka/Puławskiego – Klucz. Długość trasy wynosi 18 km. Przelot trasy 38 minut w szczycie i 35 minut po szczycie. Obsługiwana była 5 autobusami w szczycie i 4 po szczycie z co odpowiednio częstotliwością kursowania 17/20 minut. W szczycie autobusy ciągnęły przyczepy P01.

W kwietniu 1973 roku zlikwidowano kurs pod Operetkę (ulica Potulicka). Również pod koniec kwietnia tego roku zmieniono trasę przy końcówce od alei Piastów wjazd w ulicę Kordeckiego dalej Sikorskiego, Puławskiego – przystanek końcowy przy Politechnice dalej w Piastów i stała trasą linii. W tym okresie zmniejszano lub zwiększano ilość taboru w związku z wprowadzaniem rozkładu letniego czy zimowego. W październiku 1974 roku znowu zmieniono końcowy odcinek trasy z usytuowaniem przystanku końcowego przy ulicy Łokietka. Trasa przebiegała w tym odcinku ulicami: aleja Piastów, Langiewicza, Kr.Jadwigi, Łokietka.

Od października 1979 roku do 30 lipca 1985 roku linia 61 jeździ na trasie Plac Dziecka – Klucz. Długość trasy wynosi 18,8/17,9 km. Przelot trasy odpowiednio w szczycie i po szczycie 40/45/39 minut obsługiwanych przez 7/5 autobusów w szczycie i po szczycie. Również przeniesino przerwy dla kierowców z placu Dziecka do Podjuch (29 listopada 1979).
W tym czasie zwiększano ilość taboru, zwiększano/zmniejszano czas przelotu na trasie, następowały częste zmiany tras i ich skracanie. W 1977 roku 6 lipca zamknięto przejazd przez wydzielone torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu alei Piastów i Łokietka. W związku z tym nastąpiła zmiana wyjazdu z przystanku końcowego przez ulicę Łokietka , Królowej Jadwigi, Narutowicza, aleja Piastów i dalej po stałej trasie.

Od 30 lipca 1985 roku do 15 stycznia 1993 roku 61 jeździ na trasie Dworzec Główny – Klucz. Długość trasy wynosi 20,4 km. Przelot trasy wynosi 47 – 49 minut odpowiednio w szczycie i po szczycie. Linia obsługiwana jest przez 12/7 autobusów odpowiednio w szczycie i po szczycie z co 9/15 minutową częstotliwością kursowania w dzień powszedni. W dzień świąteczny przelot trasy 48 minut, obsługiwana jest przez 7/5 autobusów odpowiednio w szczycie i po szczycie z 15/17 minutową częstotliwością kursowania. W tym okresie na wniosek „Solidarności” zmniejszono ilość godzin pracy kierowców, zmniejszano/zwiększno ilość taboru. Wydłużono trasę do nowej pętli na ulicy Kolumba (12 sierpnia 1991).

Od 15 stycznia 1993 roku wydłużono trasę linii 61 do Autostrady. Kursowała na tej trasie do 3 lipca 1995 roku. Długość trasy wynosiła 22,7 km. Przelot trasy wynosił 48 – 49 minut. Obsługiwana była przez 13/6 autobusów odpowiednio w szczycie i po szczycie, z 10/18-20 minutową częstotliwością kursowania odpowiednio w szczycie i po szczycie. Oczywiście w tym okresie następowały zmiany odległości między przystankami, wprowadzano letni i zimowy rozkład jazdy, przez pewien czas linia kursowała przez Trasę Zamkową z powodu remontu mostu Długiego, dojazd do Dworca Głównego (od 8 sierpnia 1994).

W latach 3 lipca 1995 do chwili obecnej roku linia 61 kursuje na trasie:
DWORZEC GŁÓWNY PKP – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Plac Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa (z powrotem: Południowa) – Rondo Uniwersyteckie – Cukrowa – Radomska – Południowa – Rondo Hakena – Autostrada Poznańska – Most Świerczewskiego – Autostrada Poznańska – Most 1 Armii Wojska Polskiego – Autostrada Poznańska – Granitowa – Plac Wolności – Metalowa – PODJUCHY.
Długość trasy wynosiła od 15.860 – 16.520 metrów. W tym okresie zmieniała się ilość taboru jeżdżącego, czas przelotu trasy, częstotliwość kursowania w szczycie i po szczycie.

Zdarzały się utrudnienia na trasie i częste zmiany rozkładów jazdy z powodu:
- remontu mostu K. Świerczewskiego na Odrze (16-17.07.1995),
- remontu mostu I Armii Wojska Polskiego na Regalicy (22 – 24.07.1995),
- zamknięcie ruchu na Moście Portowym w kierunku centrum dojazd do Dworca Głównego przez Trasę Zamkową i nabrzeże Wieleckie (17 lipca 1996 –16 sierpnia 1996),
- budowa kładki z peronów na ulicy Kolumba. Przeniesienie przystanku końcowego przed budynek Dworca Głównego. Dojazd do dworca przez Trasę Zamkową(18 lipca 1996 – 1 grudnia 1997),
- remont ulicy Wyszyńskiego. Autobusy kursują w obydwu kierunkach przez ulicę Nową (7 lipca 1997 – 29 paździermika 1997),
- budowy nowych mostów drogowych w ciągu Autostrady Poznańskiej nad rzeką Odrą i Regalicą (19 maja 2006 - 29 sierpnia 2008).

Linia jest obsługiwana przez zajezdnię Dąbie:
8 autobusami w dni powszednie:
- 61/1 – (04.47 – 23.29),
- 61/2 – (05.00 – 18.33) linia szczytowa,
- 61/3 – (05.10 – 23.17),
- 61/4 – (05.20 – 18.43) linia szczytowa,
- 61/5 – (04.48 – 23.36),
- 61/6 – (05.09 – 17.30) linia szczytowa,
- 61/7 – (05.17 – 23.09),
- 61/8 – (04.38 – 17.58) linia szczytowa
w dni świąteczne 4 autobusami:
- 61/1 – (04.50 – 23.29),
- 61/2 – (05.10 – 23.16),
- 61/3 – (05.00 – 23.36),
- 61/4 – (05.20 – 23.29).
w dni robocze letnie 8 autobusami:
- 61/1 – (04.50 – 23.29),
- 61/2 – (05.00 – 18.13) linia szczytowa,
- 61/3 – (05.10 – 23.16),
- 61/4 – (05.20 – 18.43) linia szczytowa,
- 61/5 – (04.59 – 23.36),
- 61/6 – (05.09 – 17.33) linia szczytowa,
- 61/7 – (05.17 – 23.09),
- 61/8 – (04.38 – 17.53) linia szczytowa.
w dni świąteczne letnie 4 autobusami:
- 61/1 – (04.50 – 23.29),
- 61/2 – (05.10 – 23.16),
- 61/3 – (05.00 – 23.36),
- 61/4 – (05.20 – 23.29).

Uruchomiono również 2 kwietnia 2007 roku na czas nauki na uczelniach wyższych Szczecina linii wspomagającej 61 BIS, kursującej na trasie: Plac Zwycięstwa – Południowa. Obsługiwana była przez dwa autobusy z co 14 – 16 minutową częstotliwością kursowania. Długość trasy do ulicy Południowej wynosiła 5.120 metrów, a do placu Zwycięstwa 5.480 metrów.

22 czerwca 2009 roku linia 61 bis została zawieszona do odwołania.

20 lipca 2009 roku ZDiTM wznowił kursowanie linii autobusowej 61 bis. Przy okazji nastąpiła zmiana rozkładu jazdy oraz częściowo trasy linii, kursowała po wydłużonej trasie.

Pl. Zwycięstwa – Piastów – Mieszka I go – Cukrowa – Radomska – Południowa – Autostrada Poznańska do przystanku Ustowo Auchan zlokalizowanego na terenie centrum handlowego Auchan. Powrót następuje trasą: Autostrada Poznańska – Cukrowa – Południowa – Mieszka I go – Piastów – Krzywoustego – Pl. Zwycięstwa. Autobusy kursowały we wszystkie dni tygodnia, oprócz dni ustawowo objętych zakazem handlu.

Roboty drogowe przy naprawie nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Łokietka, wymusiły zmianę trasy autobusów linii 61, 61 bis, 81, w dniach 3 grudnia 2009 - 8 czerwca 2010 roku. Linie jeździły w kierunku Dworca Głównego ulicami Piastów – Krzywoustego – plac Zwycięstwa i dalej po stałej trasie, wg obowiązującego rozkładu jazdy. Autobusy zatrzymywały się na przystanku plac Kościuszki na ulicy Krzywoustego. Uległy czasowej likwidacji przystanki zlokalizowane w ciągu ulicy Łokietka.

Od 15 kwietnia 2010 roku ZDiTM zwiększył liczbę kursów obsługiwanych taborem niskopodłogowym między innymi na linii 60.

Na wniosek pasażerów oraz C.H. Auchan Kołbaskowo, z dniem 1 maja 2011 roku ZDiTM wprowadził zmiany na linii autobusowej 61 bis, od tego dnia autobusy jeździły w dni powszednie oraz soboty w godzinach 5:24-22:48 z dotychczasową częstotliwością. Ponadto uruchomiono dla tej linii dodatkowy przystanek „Narutowicza nż” w obu kierunkach.

Na wniosek C. H. Auchan 1 lutego 2012 roku ZDiTM opóźnił kurs linii 61bis z przystanku „Ustowo Auchan”, w dni powszednie i soboty z godziny 22:28 na godzinę 22:43.

Prace torowe w ciągu Wyszyńskiego - Brama Portowa na wysokości alei Niepodległości w dniach 1 - 4 czerwca 2012 roku wymusiły zmianę trasy linii 61, 75, 81, 521, 527, 528 na kierunku do placu Zwycięstwa. Od ulicy Wyszyńskiego linie kursowały ulicami Niepodległości – nawrót na placu Żołnierza – Niepodległości do placu Zwycięstwa i dalej po stałych trasach wg obowiązujących rozkładów jazdy. W kierunku powrotnym autobusy kursują po stałej trasie.

1 września 2012 roku nastąpiła zmiana w rozkładach jazdy. Zmianie uległa nazwa przystanków (na żądanie) z Elektrociepłownia na Potoczna. Przystanki Ustowska przkwalifikowano na przystanek stały.

Zakończenie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Cukrowej, od dnia 14 grudnia 2012 od godziny 23:15 (od rozpoczęcia kursowania linii nocnych) pozwoliło na powrót na swoje podstawowe trasy liniom 61, 61bis. Prace rozpoczęły się 7 listopada 2012 roku.

Przez około pięć tygodni autobusy linii 61 i 61 bis w kierunku Dworca Głównego/placu Zwycięstwa kursowały przez ulice Południową z obsługą dodatkowych przystanków „Transocean nż” i „Południowa nż”, z pominięciem ulicy Cukrowej oraz przystanków: „Ogrodnictwo nż”, „Cukrownia nż”, „Cukrowa” i „Płocka”. Autobusy linii 61 kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy.

Na wniosek pasażerów 18 lutego 2013 roku wprowadzono skomunikowania w dni powszednie dla linia 61
- z przystanku Płocka w kierunku Podjuch o godz. 18:28, 18:47, 19:08, 19:27, 19:47, 20:46
- kursy z Dworca Głównego: 18:09, 18:28, 18:49, 19:08, 19:28, 20:27), z linią 60 (przyjazdy: 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:45), dopuszczalne opóźnienie odjazdu 1 min.

21 lutego 2013 roku na czas naprawy, został ograniczony wjazd w zatokę autobusową na przystanku „Mieszka I” kierunek do centrum dla linii autobusowych 61, 61bis, 81, 83 z powodu zapadnięcia nawierzchni zatoki. Autobusy zatrzymywały się na wysokości ustawionego tymczasowego znaku przystankowego.

W związku z wykryciem niewybuchu z czasów II wojny światowej w dniu 30 czerwca 2013 roku zaistniała konieczność usunięcia znaleziska. Wiązało się to z koniecznością ewakuacji mieszkańców i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W związku z niniejszym linie 61, 75, 81 skierowano objazdem z Bramy Portowej przez ulicę Dworcową, Nową.

Od 1 lipca 2013 autobusy linii 61 zatrzymują się na przystankach “Szwoleżerów nż” i “Narutowicza nż” zlokalizowanych w al. Piastów. Przystanki zostały wprowadzone na wniosek pasażerów. Autobusy kursować będą wg dotychczasowych rozkładów jazdy.

1 lutego 2014 roku ZDiTM wprowadził zmiany na liniach autobusowych 54, 55, 61, 62 (dotychczas 61 bis), 64, 66, 70, 81, 83, 85 (dotychczas 55bis) i 88. Na linii 61 w dni powszednie wprowadził dodatkową brygadę w godzinach szczytów przewozowych, jednocześnie korygując czasy przejazdu. Zmianie uległa organizacja posiłków/podmian kierowców na pętli „Podjuchy Pętla”

Wprowadzono też brygady niskopodłogowe - dni powszednie – 2, 5, 7, 9, i dni świąteczne – 1, 2, 3, 4, 5. Poza tym zmieniono linie 61 bis na linie 62, wraz z korektą godzin odjazdów.

W celu ułatwienia dojazdu od strony Autostrady Poznańskiej i Gumieniec do Dąbia na wniosek pasażerów od 10 czerwca 2014 roku, ZDiTM zmienił rozkład jazdy w celu skomunikowanie na przystanku Granitowa autobusu linii 64 z autobusem linii 61.

Skomunikowanie dotyczyło kursu linii 61 (przyjazd na przystanek Granitowa o godzinie 22:33) z ostatnim autobusem linii 64 odjeżdżającym w kierunku przystanku „Dąbie Osiedle” o godzinie 22:36. W przypadku opóźnienia autobusu linii 61 linia 64 ma oczekiwać do dwóch minut.

4 maja 2016 roku czasowo zawieszono przystanek "Dworzec Główny II" dla linii 61, zlokalizowanego w rejonie budynku dworca. Linia kursuje w obu kierunkach dolną jezdnią, do przystanku "Dworzec Główny" zlokalizowanego przy kładce nad torami.

1 lipca 2016 roku nastąpiła zmiana trasy linii. Od tej pory autobusy kursują na trasie:

OWOCOWA DWORZEC < — > PODJUCHY PĘTLA

Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — aleja Piastów (z powrotem: aleja Piastów — Łokietka — Kopernika — plac Zwycięstwa) — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Radomska — Południowa — rondo Hakena (z powrotem: rondo Hakena — Krygiera — Cukrowa) — Krygiera — most Pomorzan — Krygiera — most Gryfitów — Krygiera — Granitowa — plac Wolności — Metalowa — Szarego — Szlamowa (z powrotem: Szlamowa — Metalowa)

OWOCOWA DWORZEC < — > PODJUCHY PĘTLA

Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — aleja Piastów (z powrotem: aleja Piastów — Łokietka — Kopernika — plac Zwycięstwa) — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Radomska — Południowa (z powrotem: Południowa — rondo Uniwersyteckie) — rondo Hakena — Krygiera — most Pomorzan — Krygiera — most Gryfitów — Krygiera — Granitowa — plac Wolności — Metalowa — Szarego — Szlamowa (z powrotem: Szlamowa — Metalowa). Wybrane kursy w od kwietnia do października.

Z dniem 1 marca 2018 roku, ZDiTM wprowadził nowy rozkład jazdy linii 61, zakładający korektę czasów przejazdu oraz dostosowanie do zmian w siatce komunikacyjnej Prawobrzeża.

Z dniem 1 lutego 2021 roku, ZDiTM na linii 61 nastąpiła zamiana z linią 87 peronów na pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” — autobusy zatrzymują się teraz na przystanku zlokalizowanym bliżej ulicy Nowej (nr 22922).

Dworzec Główny (Owocowa) < — > Podjuchy
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — aleja Piastów (z powrotem: aleja Piastów — Łokietka — Kopernika — plac Zwycięstwa) — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Radomska — Południowa — rondo Hakena (z powrotem: rondo Hakena — Krygiera — Cukrowa) — Krygiera — most Pomorzan — Krygiera — most Gryfitów — Krygiera — Granitowa — plac Wolności — Metalowa — Szarego — Szlamowa (z powrotem: Szlamowa — Metalowa)

Od 1 listopada 2021 roku na liniach 61 i 74 w okresie od listopada do marca na stałe utrzymane zostały działkowe rozkłady jazdy. W związku z powyższym na obu liniach obowiązywał następujący podział rozkładów jazdy:

• dni powszednie poza okresem wakacji letnich,
• dni powszednie w okresie wakacji letnich,
• soboty i dni świąteczne (rozkład całoroczny).

18 grudnia 2021 roku ponownie zamieniono lokalizacją przystanki na pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” z linią 87. Od tej pory, autobusy linii 61 zatrzymują się ponownie w zatoce bliższej ulicy 3 Maja. Zmiany miały związek z zamontowaniem ładowarki dla autobusów elektrycznych (dedykowanych na linię 87) na pętli.

Z powodu ograniczeń finansowych oraz problemów kadrowych przewoźnika, 14 maja 2022 w soboty oraz niedziele i dni świąteczne wprowadzono 30-minutową częstotliwość kursowania przez cały dzień.

Naprawa nawierzchni na przejeździe kolejowo – drogowym na linii kolejowej 408 na ulicy Cukrowej w dniach 13 - 17 marca 2023 roku wymusiła zamknięcie przejazdu. Na czas jego zamknięcia nastąpiły zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej, wyłączono też obsługę przystanków ,,Kwiatkowskiego’’ (24011), ,,Cukrowa’’ (23912), ,,Cukrowa Uniwersytet’’ (23812) dla linii 61, 62, 241, 243, 523 oraz ,,Cukrowa’’ (14112) dla linii 241, 243, 523 oraz przystanek ,,Gorzowska nż’’ (26411) dla linii 61 i 62.

• W kierunku Dworca Głównego (Owocowa) od Przystanku „Ustowska” (nr 25121) kursowała ulicami: Krygiera - Rondo Hakena - Południowa - Rondo Uniwersyteckie i od przystanku „Reda” (23721) swoją trasą według obowiązującego rozkładu jazdy.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.