Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 59: Plac Rodła < -- > Wiszesława

Trasa:
PLAC RODŁA – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Świętojańska – WISZESŁAWA

W 1960 roku linia 59 jeździła na trasie Krzekowo (linia tramwajowa 5 i 7) – Bezrzecze. Kursowała od godziny 5:15 do godziny 22:35. Opłata za przejazd wynosiła 1,50 złotego.
1 lipca 1967 roku linie przedłużono do PGR-u jednocześnie wprowadzając obsługę jednoosobową.
W 1968 linia jeździ na trasie Krzekowo – Szeroka – Koralowa – Bezrzecze pętla. Trasa przejazdu wynosiła 3,3 km.

Od 9 lutego 1971 roku linia 59 zaczyna jeździć do Wołczkowa (co drugi kurs). Trasa do Wołczkowa wynosiła 5,3 km, przelot 10-15 minut, obsługiwana była 1-2 autobusami z 15-25 i 30-40 minutową częstotliwością przed i po południu.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej uruchomiło linie 59 w 1979 roku na trasie Plac Hołdu Pruskiego – Szpital Golęcin. Długość lini wynosiła 7,1 km, przelot trasy w ciągi 20 minut, obsługiwany 1 autobusem, kursujący z co 50 minutową częstotliwością. Pierwotnie linia 59 jeździła w kresie szczytu przewozowego.

Jako linia całodzienna zaczyna jeździć od 21 grudnia 1982 roku i w związku z tym zwiększono jej częstotliwość wynosiła 25/50 minut w szczycie i po. Dołożono również jedną brygadę przed południem. W dni świąteczne linie obsługiwała 1 brygada z co 50 minutową częstotliwością.

16 stycznia 1986 roku linii 59 zmieniono trasę. Od tej pory zaczęła jeździć z ulicy Strzałowskiej do Elektrowni Pomorzany (Szczawiowa). Wydłużona trasa wynosiła 12,5 km, przelot trwał 36/35 minut, obsługa taborowa 4/2 autobusami z co 20/40 minutową częstotliwością przed południem i po południu.

9 listopada 1987 roku dołożono po jednej brygadzie przed i po południu. W międzyczasie dołożono kursy do rozkładu jazdy , nastąpiła korekta długości trasy 13,2 km, przelot 35 –38 minut w różnych okresach. Linia na tej trasie jeździ do 1 grudnia 1990 roku.

1 grudnia 1990 roku linia 59 zaczyna swoją pracę na trasie Plac Rodła – Wiszesława i jeździ do chwili obecnej. Długość trasy wynosiła 8,6 km. Przelot 25/24 minuty, obsługa taborowa 4/2 autobusami z co 14/28 minutową częstotliwością przed i po południu.

15 października 1990 roku zmniejszono o jeden autobus kursujący w szczycie.

Od 26 marca 1992 roku ujednolicono czas jazdy o 2 minuty na wspólnych odcinkach z liniami 101 i 107.

1 maja 1994 następuję korekta odległości między przystankami oraz długości linii. Długość trasy wynosi 8,25 km.

Od 19 października – 20 listopada 1998 roku skrócono trasę linii z powodu remontu przejazdu kolejowego przez ulicę Świętojańską. Kursowała na trasie Plac Rodła - Szpital Golęcin.

Linie 59 obsługuję zajezdnia Klonowica dwoma autobusami w dni powszednie:
59/1 – (04.43 – 23.03)
59/2 – (0507 – 22.44)
w dni świąteczne też dwoma autobusami:
59/1 – (05.35 – 23.03)
59/2 – (05.07 – 21.57)
Trasa w kierunku Wiszesława wynosi 8.110 metrów, a w kierunku placu Rodła 7.990 metrów.

Z dniem 13 stycznia 2014 roku została zmieniona trasa linii. Trasa po zmianach przedstawia się następująco:
PLAC RODŁA – Matejki (z powrotem: Malczewskiego – Wyzwolenia) – Gontyny – Sczanieckiej – Hoża – Robotnicza – Dębogórska – Świętojańska – Pokoju – NEHRINGA POMNIK

Linia kursować będzie:
· w dni powszednie:
- w godzinach 5:00-18:00 co 36-48 minut, w godzinach 18:00-23:00 co 30 minut
· w soboty:
- w godzinach 5:00-9:00 co 60 minut, w godzinach 9:00-18:00 co 36-48 minut, w godzinach 18:00-23:00 co 30 minut
· w niedziele i dni świąteczne
- w godzinach 5:00-18:00 co 60 minut, w godzinach 18:00-23:00 co 30 minut

Linia obsługiwana przez SPA „Klonowica” 3 pojazdami MAXI niskopołogowymi, z zadaniem łączonym: 58/1+59/1.

Z dniem 6 lipca 2017, ZDiTM wprowadził zmianę trasy i rozkładów jazdy linii 59 w związku z modernizacją wiaduktu znajdującego się w ciągu ulicy Hożej przy linii kolejowej 406 Szczecin - Trzebież. Prace mają potrwać do połowy grudnia 2017 roku.

Trasa linii po zmianie Plac Rodła<—>Nehringa Pomnik
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Komuny Paryskiej — Rugiańska — Druckiego-Lubeckiego — Blizińskiego — Ludowa (z powrotem: Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego) — Dębogórska — Grzymińska — Studzienna — Robotnicza — Dębogórska — Wiszesława — Świętojańska — Pokoju — Szosa Polska

Plac Rodła<—>Studzienna
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Komuny Paryskiej — Rugiańska — Druckiego-Lubeckiego — Blizińskiego — Ludowa (z powrotem: Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego) — Dębogórska — Grzymińska — Studzienna (z powrotem: Studzienna — Robotnicza — Dębogórska)

26 kwietnia 2018 roku oddano do użytku po kapitalnym remoncie wiadukt znajdujący się w ciągu ulicy Hożej nad torami kolejowymi, na trasie linii 406 łączącej Szczecin z Trzebieżą.

• linie 58 i 59 powracają na swoje stałe trasy i rozkłady sprzed remontu. Likwidacji uległy dodatkowe przystanki: „Ludowa” (nr 16001) na ul. Blizińskiego, „Studzienna” (nr 44610) na ul. Studziennej w kierunku ul. Grzymińskiej. Uruchomiono ponownie przystanki „Komuny Paryskiej” (kier. Gocław), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”.

Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Hożej i Studziennej wymusiła w dniach 16 maja - 3 lipca 2018 roku zmianę trasy autobusów linii 58, 59, 523 i 524.

W kierunku Placu Rodła, Przecławia i Pomorzan autobusy kursowały przez ulicę Hożą z pominięciem ulicy Studziennej i Zgorzeleckiej. W związku z powyższym zmieniona została lokalizacja przystanku „Żelazna”. Na czas prowadzonych prac przystanek był zlokalizowany w ciągu ulicy Hożej na wysokości posesji 4 zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu.

Z dniem 1 lutego 2021 roku, ZDiTM na linii 59 we wszystkie dni tygodnia wprowadził nowy rozkład jazdy ze skorygowanymi godzinami kursów. Kurs o godzinie 4:19 w relacji Plac Rodła — Nehringa został zlikwidowany.

Plac Rodła < — > Nehringa
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Robotnicza (z powrotem: Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka) — Dębogórska — Wiszesława — Świętojańska — Pokoju — Szosa Polska

Plac Rodła < — >Studzienna
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Studzienna — Żelazna — Grzymińska — Studzienna (z powrotem: Studzienna — Zgorzelecka — Hoża)

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Autobusy linii 58 i 59 w kierunku Gocławia, Nehringa i Studziennej od przystanku początkowego „Plac Rodła” kursowały w prawo w Matejki, nawrót na wysokości Małopolskiej i dalej przez Matejki na stałej trasie.

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie placu Rodła - zlikwidowano wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu alei Piłsudskiego na odcinku między placem Rodła a ulicą Matejki.

W związku z tym autobusy linii 58 i 59 od przystanku „Matejki” kursowały zmienioną trasą przez Malczewskiego, Wyzwolenia, plac Rodła, Wyzwolenia, z nawrotem przez plac Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki:

• „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),
• „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mazowiecką i Małopolską, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, w zatoce parkingowej (nr 11537) – przystanek krańcowy,
• „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku pl. Rodła (nr 11313),
• „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku Niebuszewa (nr 11530),„Malczewskiego” zlokalizowany w ciągu ul. Malczewskiego za skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia, w kierunku ul. Matejki, wspólny z linią 107 (nr 13011).

Z dniem 18 grudnia 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany z powodu remontu torowisk, w związku z tym autobusy linii 59, od skrzyżowania Wyzwolenia/Malczewskiego do skrzyżowania Wyzwolenia/Mazowiecka w kierunku placu Żołnierza Polskiego kursowały wschodnią jezdnią Wyzwolenia („pod prąd”). Tymczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11513) zlokalizowano w ciągu Wyzwolenia przed placem Rodła, na wysokości przystanku tramwajowego.

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

• W kierunku pętli „Plac Rodła” kursowała dotychczasową trasą, ale ruch przeniesiony został ponownie na zachodnią jezdnię alei Wyzwolenia. Przystanek końcowy „Plac Rodła” (nr 11537) zlokalizowany został w dotychczasowej lokalizacji. Natomiast zlikwidowany został dotychczasowy przystanek przelotowy „Plac Rodła” (nr 11513), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła.

• W kierunku pętli „Gocław”, „Nehringa” i „Studziennej” od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11314) linia kursowała przez ulice Małopolską, w lewo na torowisko tramwajowe, Matejki do przystanku „Matejki” i dalej bez zmian. Zlikwidowane zostały dotychczasowe przystanki „Plac Rodła” (nr 11530) i „Malczewskiego” (nr 13011). W zamian uruchomiono „Filharmonia” na torowisku tramwajowym (nr 11412). Z powodu przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

• kierunku pętli „Plac Rodła” od przystanku „Matejki” kursują przez ulicę Matejki, plac Hołdu Pruskiego, plac Żołnierza Polskiego, aleję Wyzwolenia do przystanku końcowego „Plac Rodła” (nr 11532), zlokalizowanego w ciągu alei Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką. Zlikwidowany został dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11537). W zamian uruchomiono przystanki: „Filharmonia” (nr 11410), zlokalizowane w ciągu ulicy Matejki przed skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką, oraz „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11314), zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia za placem Żołnierza Polskiego.

• w kierunku pętli „Gocław”, „Nehringa” i „Studzienna” od przystanku początkowego „Plac Rodła” (nr 11532) kursowały przez ulicę Piłsudskiego, Matejki do przystanku „Matejki” i dalej bez zmian. Likwidacji uległ przystanek „Filharmonia” (nr 11412).

Plac Rodła < — > Nehringa
aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — Malczewskiego — Matejki — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Robotnicza (z powrotem: Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka) — Dębogórska — Wiszesława — Świętojańska — Pokoju — Szosa Polska

Plac Rodła < — > Studzienna
aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — Malczewskiego — Matejki — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Studzienna — Żelazna — Grzymińska — Studzienna (z powrotem: Studzienna — Zgorzelecka — Hoża)

Z dniem 1 stycznia 2023 nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 59, we wszystkie dni tygodnia wprowadzono uruchomiono dodatkowe kursy:

· o godz. 4:41 z pętli „Plac Rodła”,
· o godz. 5:05 z pętli „Nehringa”.

Z dniem 14 lutego 2023 na linii 59 we wszystkie dni tygodnia zostały zlikwidowane kursy:
• o godz. 4:41 z pętli „Plac Rodła”,
• o godz. 5:05 z pętli „Nehringa”.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.