Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Temat linii 534 na trasie Osiedle Bukowe - Wielgowo Borsucza opracował Michał Szczerbiński na podstawie kalendarium KOMIS-u, schematów komunikacji nocnej oraz informacji własnych.

Linia 534: Osiedle Bukowe < -- > Wielgowo Borsucza

Trasa linii:
Osiedle Bukowe - Kolorowych Domów - Chłopska - Handlowa - Osiedle Słoneczne - Handlowa - Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka (z powrotem Przyszłości - Pyrzycka - Śmierdnica - Pyrzycka - Przyszłości) Żuka - Zdunowska - Sokołowskiego - Bałtycka (z powrotem: Bałtycka - Zdunowska) – Wielgowo Borsucza

Pod koniec lat 90–tych zaczęły się prężnie rozwijać okolice Wielgowa, a co za tym idzie zwiększyły się potoki pasażerskie w tych rejonach. Z racji tego, iż w rejonie nie istniała żadna linia nocna, mieszkańcy zaczęli pisać petycje z prośbą o jej uruchomienie.

Ich prośby zostały spełnione 1 lipca 1997 roku, kiedy to przeprowadzono pierwsza reformę komunikacji nocnej i utworzono 16 nowych linii nocnych. Od tej pory Wielgowo, a także Kijewo obsługiwane było przez linię 516. Linia ta znacząco pokrywała się z linią 54 na odcinku od Osiedla Bukowego do Kijewa.

1 października 2003 roku, w czasie kolejnej reformy komunikacji nocnej, przenumerowano linię z 516 na 534 i pod tym oznaczeniem kursuje do dnia dzisiejszego.

1 marca 2005 roku postanowiono wzbogacić trasę linii o wjazd kieszeniowy do pętli Smierdnica na wniosek mieszkańców Jezierzyc. W związku z tym uległy zmianie godziny odjazdów z pętli Wielgowo Bryczkowskiego, które od tej pory wyglądają następująco: 0:15, 3:10 i 4:05.

Z powodu małego zainteresowania linią, we wrześniu 2005 roku okrojono ją z trzech obiegów do jedynie dwóch obiegów w ciągu nocy. Zmieniono także rozkład, który prezentował się od tej chwili następująco:

z Osiedla Bukowego: 23:50, 3:45
z pętli Wielgowo Bryczkowskiego: 0:15, 4:05.

Kolejne zmiany w kursowaniu linii 534 zaszły 1 listopada 2005 roku. Zmieniono wtedy rozkład jazdy, który przedstawiały się następująco:

z Osiedla Bukowego z godz. 3:45 na 3:13
z pętli "Wielgowo Bryczkowskiego" z godz. 4:05 na 3:33

1 lutego 2006 roku dokonała się kolejna reforma w istnieniu linii. Na wniosek pasażerów linia skierowana została w rejony Sławociesza. Od ulicy Żuka nowa trasa przebiegała ulicami Przylesie i Przytorze i potem po stałej trasie. Na nowym odcinku uruchomiono przystanki:

• Przylesie, Ośrodek, Leśniczówka, Stary Szlak, Drwali, Lutyków, Zdunowo Dworzec
• nieobsługiwane są przystanki „Zdunowo Las" oraz „Zdunowo Szpital". Ponadto uruchomiono przystanek „Przyszłości PEKAES" w kierunku Śmierdnicy, który obowiązywał dotychczas tylko dla linii 79.

Prowadzone prace drogowe w dniach 26 lipca - 31 grudnia 2006 roku wymusiły zamknięcie dla ruchu modernizowanego odcinka ulicy Niedźwiedziej, a tym samym likwidacja przystanku ,,Jelenia” w obu kierunkach. Na czas prowadzonych robót autobusy linii 54, 84 i 534 kursowały objazdem przez ulice Tarpanową. Na trasie objazdu wyznaczono przystanki:
• Focza w obu kierunkach,
• Jelenia w obu kierunkach.

Wszystko wraca do normy 10 stycznia 2007 roku nastąpiła mała modyfikacja organizacji ruchu na pętli Kijewo. Autobusy od tej pory nie wjeżdżają na pętlę, lecz zatrzymują się na przystankach w ciągu ulicy Niedźwiedziej.

Ciekawostką był utworzony przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej projekt organizacji komunikacji nocnej, zakładający stworzenie linii 324, która niczym nie różniła się od obecnej 534. Po krótkim czasie zaniechano jednak tego pomysłu.

Czas przejazdu z pętli Osiedle Bukowe do pętli Wielgowo Bryczkowskiego wynosił 23 minuty, w kierunku przeciwnym czas przejazdu wydłużał się do 31 minut. Długość trasy od pętli Osiedle Bukowe do pętli Wielgowo Bryczkowskiego wynosi około 15 kilometrów, a w kierunku przeciwnym wzrasta do około 19 kilometrów.

Na czas remontu odcinka ulicy Szosa Stargardzka w dniach 6 -12 września 2010 roku wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Nitka wjazdowa do miasta została całkowicie zamknięta dla ruchu. Ruch pojazdów w kierunku centrum odbywał się lewym pasem ruchu nitki wyjazdowej z miasta. Na pasie tym usytuowany był tymczasowy przystanek autobusowy ,,Balińskiego nż” dla linii 73D, 79, G, 534 dla kierunku do miasta.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzono zmiany na liniach nocnych 522 i 534:

• na linii 534, opóźniony został dotychczasowy kurs realizowany z przystanku krańcowego Osiedle Bukowe z godzinie 23:50 na godzinę 00:06, w celu umożliwienia pasażerom przyjeżdżającym z centrum miasta linią 532 przesiadki na Osiedlu Słonecznym (przyjazd l. 532 – o godz. 00:03, odjazd l. 534 – o godz. 00:09) i kontynuowaniu podróży linią 534 w kierunku Wielgowa. W konsekwencji wprowadzenia zmian opóźnieniu ulegają kursy:

• z przystanku krańcowego Wielgowo Bryczkowskiego w kierunku Osiedla Bukowego – z godziny 00:16 na godzinę 00:32; • z przystanku krańcowego Osiedle Bukowe, dotychczasowy kurs realizowany do Kijewa opóźniany zostaje z godziny 00:50 na godzinę 1:06. Na wniosek mieszkańców z dniem 13 czerwca 2016 roku linia została wydłużona do pętli Wielgowo Borsucza.

Na dzień dzisiejszy linia 534 obsługiwana jest przez jedną brygadę, a przewoźnikiem jest zajezdnia Dąbie. Kursuje na niej zazwyczaj tabor solowy i często można na niej spotkać MAN-a NL202, a także w wyjątkowych sytuacjach tabor przegubowy. Tak było m.in.:

• 13 czerwca 2008 roku gdy z okazji "Dni Morza" na 534 pojawił się Ikarus 280 2096
• 9 sierpnia 2009 roku, gdy z okazji festiwalu "Pyromagic", na 534 wysłano MAN NG272 2606

Otwarcie węzła Tczewska przebudowie z dniem 19 czerwca 2014 wymusiło zmiany na liniach autobusowych 56, 73D/Z i 534:

• autobusy linii 534 na kursach z Osiedla Bukowego do Wielgowo Bryczkowskiego obsługują dodatkowy przystanek „Zdunowo Szpital” (słupek 73712).

Remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej wymusił zmiany w kursowaniu linii 73 D, 73 Z i 534 w dniach 27 - 30 marca 2015 roku.

• linia 534 w noce 27/28.03 do 29/30.03 kursowała na skróconej trasie: Osiedle Bukowe - Zdunowo Szpital – ZDUNOWO DWORZEC według normalnego rozkładu jazdy. W w/w noce nie były obsługiwane przystanki: Wielgowo, Wiślana, Bałtycka i Wielgowo Bryczkowskiego.

13 czerwca 2016 roku, na wniosek pasażerów wydłużona została linia autobusowa 534 do przystanku Wielgowo Borsucza. Zmianie uległ rozkład jazdy, ale wszystkie skomunikowania z liniami 531 i 532 na przystanku Osiedle Słoneczne zostały zachowane.

Prace przy budowie kanalizacji w Wielgowie ( ulica Bałtycka) trwały w dniach 29 lipca 2019 - 23 maja 2020 roku i wymusiły zmiany w kursowaniu linii autobusowej 534. Autobusy kursowały na trasie Osiedle Bukowe — Zdunowo Szpital. Na linii 534 przywrócono stałą trasę Osiedle Bukowe — Wielgowo Borsucza. Obowiązywał będzie rozkład jazdy sprzed zamknięcia ul. Bałtyckiej dla ruchu, z utrzymaną obsługą taborem niskopodłogowym.

Osiedle Bukowe <—> Wielgowo Borsucza
Kolorowych Domów — Chłopska — rondo Reagana — Handlowa — Łubinowa — Handlowa — rondo Reagana — Dąbska — Zoologiczna — Niedźwiedzia — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka (z powrotem: Szosa Stargardzka — Przyszłości — Pyrzycka — Przyszłości — Szosa Stargardzka — Zwierzyniecka) — Przylesie — Przytorze — Żuka — Sokołowskiego — Bałtycka (z powrotem: Bałtycka — Żuka — Przytorze) — Bryczkowskiego

W związku z zamknięciem dla ruchu przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej (Zdunowo) w okresie od 8 maja (sobota) od godz. 7:00 do 9 maja 2021 (niedziela) do godz. 20:00 oraz od 14 maja (piątek) od godz. 20:00 do 17 maja 2021 (poniedziałek) do godz. 5:00 wprowadzono zmiany w kursowaniu linii. Autobusy kursowały na skróconej trasie Osiedle Bukowe – Zdunowo Szpital. Przystanek „Zdunowo Dworzec” w kierunku Osiedla Bukowego zlokalizowany był w ciągu ulicy Sokołowskiego (nr 73612). Nie były obsługiwane przystanki: Wielgowo, Wiślana, Bałtycka, Bryczkowskiego, Fiołkowa, Wielgowo Borsucza.

Zamknięcie dla ruchu przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Bałtyckiej (Zdunowo) w w dniach 9 lipca (piątek) od godz. 20:00 - 11 lipca 2021 (niedziela) do godz. 23:59 spowodowały wprowadzenie zmian w w kursowaniu linii.

Linia 534 kursowała na skróconej trasie Osiedle Bukowe – Zdunowo Szpital. Przystanek „Zdunowo Dworzec” w kierunku Osiedla Bukowego zlokalizowany był w ciągu ulicy Sokołowskiego (nr 73612). Nie były obsługiwane przystanki: Wielgowo, Wiślana, Bałtycka, Bryczkowskiego, Fiołkowa, Wielgowo Borsucza.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.