Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Temat linii 525 na trasie Krzekowo - Wiszesława opracował Bauer na podstawie kalendarium KOMIS-u, oraz informacji własnych.

Linia 525: Krzekowo < -- > Wiszesława

Trasa linii:
Krzekowo - Klonowica - Unii Lubelskiej - Wojska Polskiego - Spacerowa - Niemierzyńska - Arkońska - Krasińskiego - Wyzwolenia - Plac Rodła i dalej po stałej trasie aż do Wiszesława.

Jeszcze do połowy lat 90 – tych na szczecińskich torowiskach mieliśmy okazję oglądać nocne tramwaje. Taki właśnie środek transportu, a konkretnie linia 6N, zapewniała mieszkańcom Golęcina i okolic komunikację po zachodzie słońca. Gdy w grudniu 1996 roku nocne tramwaje odeszły do lamusa, we wspomnianym rejonie powstała potrzeba zorganizowania komunikacji nocnej. Mieszkańcy musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż nastąpiło to ponad osiem miesięcy po likwidacji nocnych tramwajów. Dnia 1 lipca 1997 roku na mocy wielkiej rewolucji komunikacji nocnej uruchomiono dwie linie autobusowe, mające zaspokoić potrzeby mieszkańców Golęcina. Jedną z nich była linia 505 kursująca w relacji Krzekowo – Wiszesława. Jej trasa przedstawiała się następująco:

Pętla Krzekowo - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Jagiellońska - Plac Sprzymierzonych - Piłsudskiego - Plac Rodła - Matejki - Malczewskiego - Parkowa - Dubois - Firlika - Nocznickiego - Stalmacha - Lubeckiego - Konarskiego - Ludowa (z powrotem Konarskiego) - Dębogórska – pętla Wiszesława.

Taka trasa linii umożliwiała komunikację z większymi centrami przesiadkowymi miasta. Wraz z linią 510 zapewniała dogodny transport do zajezdni Golęcin, z którego korzystali głównie jej pracownicy.

Po 2000 roku postanowiono zmienić trasę linii, a co za tym idzie obsłużyć rejony ulic Spacerowej – Arkońskiej – Niemierzyńskiej. Nowa trasa linii ukształtowała się w sposób:

Pętla Krzekowo - Klonowica - Unii Lubelskiej - Wojska Polskiego - Spacerowa - Niemierzyńska - Arkońska - Krasińskiego - Wyzwolenia - Plac Rodła i dalej po stałej trasie aż do pętli Wiszesława.

Trasa ta obowiązuje do dziś, czego nie można powiedzieć o numerze linii. W związku z reformą numeracji linii nocnych, 1 października 2003 roku 505 przenumerowano na 525.

Trasa linii jest w miarę stabilna. W ostatnich latach tylko raz zmieniała swoją trasę. Od 26 marca do 30 lipca 2007 roku linia kursowała objazdem z powodu remontu wiaduktu w ciągu ulicy Druckiego - Lubeckiego. W kierunku Krzekowa autobus jechał ulicami: Robotniczą, Hożą, Obotrycką, Komuny Paryskiej i Rugiańską do ulicy Lubeckiego i dalej po stałej trasie. Z tego powodu o trzy minuty przyspieszone zostały kursy linii wykonywane z pętli Wiszesława. Zawieszony został ponad to przystanek „Konarskiego” w kierunku Krzekowa. W odwrotnym kierunku trasa linii nie zmieniła się.

Linia obsługiwana była przez zajezdnię Klonowica, autosanami H6. Niekiedy, z okazji imprez organizowanych w mieście, na linię wystawiany jest tabor przegubowy. Sytuacja taka miała miejsce 10 czerwca 2007 roku oraz 15 czerwca 2008 roku. W obu przypadkach na linii pojawiły się Ikarusy 280, w drugim przypadku był to wóz o numerze 1097. Linia kursuje z częstotliwością od 60 do 120 minut. Długość trasy wynosi około 14 kilometrów, zaś czas przejazdu 27 - 28 minut.

W dniach 6 marca - 2 kwietnia 2010 roku trwał remont pętli tramwajowej Krzekowo i układu torowego przed pętlą na ulicy Żołnierskiej. Wstrzymany został ruch kołowy w rejonie pętli na ulicy Żołnierskiej od ulicy Klonowica do ulicy Szerokiej. W związku z powyższym zmianie uległy trasy autobusów tam kursujących.

• linia 525 kursowała wg normalnego rozkładu jazdy na skróconej trasie: Wiszesława – Klonowica Zajezdnia.

Prowadzone prace drogowe w dniach 17 - 18 września 2010 roku nastąpiło zamknięcie dla ruchu modernizowanego odcinka ulicy Matejki od ulicy Malczewskiego do Placu Rodła. Na czas prowadzonych prac autobusy linii 101, 107, C, 59, 524, 525 na kierunku do pl. Rodła kursować będą objazdem przez al. Wyzwolenia.

Z powodu kolejnego etapu przebudowy ulic Arkońskiej i Niemierzyńskiej, od 4 lipca 2011 roku, Zarząd Dróg wprowadził zmiany w kursowaniu linii 525.

• linia nocna 525 w kierunku Wiszesława kursowała od ulicy Arkońskiej przez ulice Broniewskiego, z pominięciem Wszystkich Świętych. W przeciwnym kierunku linia jechała ulicami Chopina – Wiosny Ludów – Malinową – Wojciechowskiego – Arkońską i dalej po swojej trasie według obowiązującego rozkładu jazdy.

• zlikwidowano na ten czas przystanki: „Wszystkich Świętych” w obu kierunkach oraz „Arkońska Szpital” i „Tatrzańska” w kierunku Krzekowa. Przygotowano dodatkowy przystanek „Chopina” w kierunku Krzekowa.

• przystanek „Arkońska Szpital” przeniesiony został na ulice Arkońską miedzy skrzyżowaniem ulic Bułgarską i Broniewskiego.

• później bo, 18 lipca 2018, linia z powodu remontu skrzyżowania ulic Krasińskiego, Niemierzyńska i Niemcewicza, kursowała objazdem ulicami Krasińskiego – Orzeszkowej – Kołłątaja, z pominięciem przystanku „Niemcewicza” (ulica Niemcewicza).

W dniach 11 - 25 czerwca 2012 roku zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Arkońskiej. Zmiany obowiązywały z powodu wprowadzonych prac związanych z modernizacją skrzyżowania ulicy Arkońskiej z ulicą Wojciechowskiego. Skrzyżowanie zostało zamknięte dla pojazdów, a ruch skierowany został objazdem przez ulice Tatrzańską. Ulica Arkońska na odcinku od Wojciechowskiego do Tatrzańskiej była dwukierunkowa po której jeździły linie 80 i 525.

• autobusy linii 525 w kierunku Krzekowa kursowały objazdem przez ulice Zdrojową i Tatrzańską, według normalnego rozkładu jazdy.

Otwarcie dla ruchu tramwajowego trasy w ciągu ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej po zakończonym kapitalnym remoncie, w dniu 22 września 2012 roku wymusiło wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej:

• autobusy linii 80 i 525 wróciły na swoje podstawowe trasy. Od pętli tramwajowej Las Arkoński za skrzyżowanie z ulicą Papieża Pawła VI autobusy kursują po pasie tramwajowo-autobusowym w obu kierunkach, i dalej po pasie na torowisku do przystanku „Muzeum Techniki”. Autobusy linii 80 i 525 dodatkowo zatrzymują się na przystanku „Wojciechowskiego” w obu kierunkach.

Otwarcie dla ruchu tramwajowego trasy w ciągu ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej po zakończonym kapitalnym remoncie, w dniu 22 września 2012 roku wymusiło wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej:

• wprowadzono skomunikowanie linii 522 w kierunku Dąbia Osiedla z linią 525 w kierunku Krzekowa na przystanku „Kołłątaja” o godzinie 4:10 we wszystkie noce. Maksymalny czas oczekiwania autobusu linii 525 wynosi 2 minuty.

Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Firlika w dniach 8 września 2014 - 4 lutego 2015 roku, wymusiła zmianę trasy i lokalizacje przystanków dla linii 53, 60, 67, 525 i 526.

• linie 525 i 526 w kierunku Wiszesława i Polic pojadą bez zmian, w kierunku przeciwnym objazdem ulicami 1 Maja i Ceglaną. Na czas prowadzenia prac Zakład Wodociągów i Kanalizacji wyłączył z ruchu ogólnego ulice Nocznickiego i Firlika pomiędzy ulicami 1 Maja a Ceglaną.

Etapowanie prac z przebudową ulicy Arkońskiej wymusiło od czwartku 15 lutego 2018 roku, do odwołania zmianę lokalizacji przystanków „Spacerowa” dla linii 80 i 525.

• dla autobusów linii 525 jadących w kierunku pętli „Krzekowo” przystanki zostały zlokalizowane w ciągu alei Wojska Polskiego, a dla jadących w kierunku „Wiszesława” pozostawiono bez zmian.

W piątek 14 lutego 2020 roku otwarta dla ruchu została zmodernizowana ulica Arkońska na odcinku od pętli Las Arkoński do ronda Olszewskiego. W związku z tym na liniach 80 i 525 uruchomione zostały nowe przystanki:

• „Las Arkoński” (na żądanie, na wysokości pętli tramwajowej),
• „Stadion »Arkonia«” (na żądanie, na wysokości stadionu i parkingu),
• „Międzyparkowa” (na żądanie, w rejonie skrzyżowania ul. Arkońskiej z dojazdem do parkingu kąpieliska „Arkonka”),

„Rondo Olszewskiego”:

• dla linii 80 i 525 od strony ul. Arkońskiej (stały – zmiana statusu z „na żądanie”),
• dla linii 525 w kierunku Wiszesława (wspólny z liniami 1 i 9 od strony centrum miasta).

Likwidacji uległy przystanki „Stadion Arkonia«” dla linii 80 i 525 znajdujące się w tymczasowej lokalizacji. Dodatkowo dla linii 525 uruchomione zostały przystanki „Zawadzkiego Kościół” w obu kierunkach.

Projekt obejmował przebudowę ulicy Arkońskiej, budowę torowiska tramwajowego oraz pętli tramwajowo-autobusowej „Las Arkoński”, budowę ronda oraz parkingu przy stadionie K.S. Arkonia. Pracami objęto również budowę chodników oraz ścieżek rowerowych. Wykonawcą była firma Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji to ponad 90 mln zł. Nadzór nad realizacją sprawował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Autobusy linii 524 i 525 w kierunku Polic i Zajezdni Golęcin od przystanku „Plac Rodła” kursowały w prawo w Matejki, nawrót na wysokości Małopolskiej i dalej przez Matejki na stałej trasie.

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie placu Rodła z powodu remontu torowisk - zlikwidowano wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu alei Piłsudskiego na odcinku między placem Rodła a ulicą Matejki.

Autobusy linii 525 w obu kierunkach kursowały zmienioną trasą przez ul. Malczewskiego, z pominięciem pl. Rodła. Nieobsługiwane były przystanki „Plac Rodła” w obu kierunkach. Przystanek „Matejki” w kierunku Zajezdni Golęcin zlokalizowano w ciągu ul. Malczewskiego przed skrzyżowaniem z ul. Matejki, wspólny z linią 835 (nr 13141).

Od 22 stycznia 2022 w związku z kolejnym etapem przebudowy alei Wyzwolenia, autobusy linii 812, 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku ronda Giedroycia od przystanku „Rayskiego” kursowały przez aleje Wyzwolenia, ulice Ofiar Oświęcimia i Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian. Przystanek „Odzieżowa” zlokalizowano w ciągu ulicy Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ulicą Odzieżową (nr 12831). Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Staszica pod kładką (nr 12720, wspólny z liniami 53, 60, 67, 87 i B; nie dotyczy linii 812, której przystanek w dalszym ciągu zlokalizowany będzie w zatoce, nr 12721). Dodatkowo w tym kierunku uruchomiono przystanek „Ofiar Oświęcimia” (nr 14221, wspólny z liniami 53, 60 i 67).

Przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Autobusy linii 525 w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin” między przystankami „Rayskiego” i „Matejki” kursowały stałą trasą przez plac Rodła i Matejki. Zlikwidowano przystanek „Matejki” (nr 13141), zlokalizowany w ciągu Malczewskiego. W zamian uruchomiono zostaną przystanki: „Plac Rodła” (nr 11526), zlokalizowany w ciągu Piłsudskiego za skrzyżowaniem z Roosevelta, oraz „Matejki” (nr 13131), zlokalizowany w ciągu Matejki przed skrzyżowaniem z Malczewskiego.

 Foto: zditm
foto: ZDiTM,
zamknięcie Wyzwolenia
Na czas całkowitego zamknięcia alei Wyzwolenia w obu kierunkach na odcinku od Ronda Giedroycia do ulicy Lubomirskiego, od 13 sierpnia 2022 roku wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji w związku z przebudową torowisk tramwajowych na tym odcinku.

Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle” i „Zajezdnia Golęcin”; od ronda Giedroycia kursowały przez ulice Staszica, Lubomirskiego do alei Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Staszica za rondem Giedroycia. Przystanek „Odzieżowa” (z wyłączeniem linii B) zlokalizowano w ciągu alei Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ulicą Lubomirskiego.

Kolejne zmiany na alei Wyzwolenia nastąpiły 17 grudnia 2022 roku związane z przebudową torowiska tramwajowego. Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle”, „Cukrowa”, „Przecław” i „Zajezdnia Golęcin” od ronda Giedroycia kursować będą przez aleję Wyzwolenia, ulicę Felczaka, ulicę Unisławy, plac Witosa do alei Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu alei Wyzwolenia za rondem Giedroycia (na wysokości przebudowywanego przystanku tramwajowego, nr 12734). Przystanek „Odzieżowa” zostanie wyłączony z użytkowania. Uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Unisławy” (nie dotyczy linii B), zlokalizowany w ciągu ulicy Unisławy za skrzyżowaniem z ulicą Niedziałkowskiego (nr 19011).

1 stycznia 2023 nastąpiła zmiana operatora linii na PKS Szczecin. Skorygowano też rozkład jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania.

· kurs o godz. 23:30 z pętli „Zajezdnia Golęcin” przesunięty zostanie na godz. 23:40,
· kurs o godz. 23:58 z pętli „Krzekowo” przesunięty zostanie na godz. 0:08,
· kurs o godz. 0:30 z pętli „Zajezdnia Golęcin” przesunięty zostanie na godz. 0:40,
· kurs o godz. 0:58 z pętli „Krzekowo” przesunięty zostanie na godz. 1:08,
· kurs o godz. 1:30 z pętli „Zajezdnia Golęcin” przesunięty zostanie na godz. 1:40,
· kurs o godz. 1:58 z pętli „Krzekowo” przesunięty zostanie na godz. 2:08,
· likwidacji ulegną kursy o godz. 2:30 z pętli „Zajezdnia Golęcin” i o godz. 2:58 z pętli „Krzekowo”,
· kurs o godz. 3:56 z pętli „Zajezdnia Golęcin” przesunięty zostanie na godz. 3:26,
· kurs o godz. 4:30 z pętli „Krzekowo” przesunięty zostanie na godz. 4:00.

Od nocy 13/14 lutego 2023 nastąpiła korekta rozkładu jazdy linii 525:
• kurs o godz. 2:08 z pętli „Krzekowo” przesunięty zostanie na godz. 3:08,
• w noce czw/pt, pt/sob i sob/nd uruchomione zostaną dodatkowe kursy: o godz. 2:08 z pętli „Krzekowo” i o godz. 2:40 z pętli „Zajezdnia Golęcin”,
• kurs o godz. 3:26 z pętli „Zajezdnia Golęcin” przesunięty zostanie na godz. 3:56,
• kurs o godz. 4:00 z pętli „Krzekowo” przesunięty zostanie na godz. 4:28.

Z dniem 8 lipca 2023 roku nastąpiła kolejna odsłona prac związanych z przebudową torowisk tramwajowych. Wznowiono także kursowanie tramwajów na odcinku plac Rodła – rondo Giedroycia i udrożniono na całej długości aleje Wyzwolenia.

Z tego powodu autobusy linii B, 522, 523, 525, 530, 532 między rondem Giedroycia a przystankiem „Rayskiego” (kierunek centrum) kursowały całą długością aleja Wyzwolenia (z pominięciem ulic Felczaka i Unisławy). Likwidacji uległ tymczasowy przystanek „Unisławy” (nr 19011). Uruchomiono przystanki: „Lubomirskiego” (wspólny z liniami tramwajowymi, nr 12811, nie dotyczy linii B) i „Plac Witosa” (przystanek tymczasowy zlokalizowany na wysokości przystanku tramwajowego, nr 18914, nie dotyczy linii B). Trasa linii B w kierunku osiedla Arkońskiego nie uległa zmianie.

Autobusy linii 522, 523, 525, 530, 532 między przystankiem „Plac Witosa” a rondem Giedroycia (kierunek Niebuszewo) kursowały całą długością alie Wyzwolenia (z pominięciem ulic Lubomirskiego i Staszica). Likwidacji uległ tymczasowy przystanek „Staszica” (nr 19111). Uruchomiono przystanki: „Lubomirskiego” (wspólny z liniami tramwajowymi, nr 12812) i „Kołłątaja” (przystanek tymczasowy zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed rondem Giedroycia, nr 12735).

Kursie linii 525 o godz. 3:56 z Zajezdni Golęcin zostanie skomunikowany z linią 522 i wykonywany o godz. 4:10 na przystanku „Kołłątaja” zlokalizowanym w ciągu alei Wyzwolenia przed rondem Giedroycia (nr 12735).

Likwidacja pętli „Krzekowo”, po prawie siedemdziesięciu latach jej istnienia i budowa przedłużenia ulicy Sosabowskiego, od nocy 29/30 lipca 2023 roku autobusy linii 525 kursują w nowej, stałej relacji Wernyhory – Zajezdnia Golęcin (nawrót następuje na rondzie Karskiego).

Wernyhory < — > Zajezdnia Golęcin
Wernyhory — Klonowica — Unii Lubelskiej — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — Arkońska — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Stalmacha — Druckiego-Lubeckiego — Ludowa — Dębogórska — Zajezdnia Golęcin

Po wielu miesiącach od oddania po generalnym remoncie placu Rodła i okolicznych ulic (inwestycja modernizacji torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w ciągu alei Wyzwolenia od placu Żołnierza przez plac Rodła i dalej przez rondo Giedroycia, Kołłątaja, Asnyka do Dworca Niebuszewo), z dniem 23 marca 2024 roku wdrożono stałą organizację ruchu w rejonie placu Rodła.

W związku niniejszym w kierunku Zajezdni Golęcin: przystanek „Plac Witosa” zlokalizowany jest na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa, przystanek „Rayskiego” zlokalizowany jest na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa, przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany jest na torowisku tramwajowym od strony Niebuszewa (przystanek linii 2 i 3).

w kierunku Wernyhory: dodatkowy przystanek „Plac Rodła” zlokalizowany jest na torowisku tramwajowym od strony ulicy Matejki, przystanek „Rayskiego” zlokalizowany jest na torowisku tramwajowym od strony placu Rodła, przystanek „Plac Witosa” zlokalizowany jest na torowisku tramwajowym od strony placu Rodła.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.