Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Temat linii 523 na trasie Wiszesława - Przecław opracował Michał Szczerbiński na podstawie kalendarium KOMIS-u, schematów komunikacji nocnej oraz informacji własnych.

Linia 523: Wiszesława < -- > Przecław

Trasa linii:
Wiszesława – Dębogórska – Robotnicza – Studzienna – Hoża – Obotrycka – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława I – Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Niemcewicza – Krasińskiego – Aleja Wyzwolenia – Rondo Giedrojcia – Aleja Wyzwolenia – Plac Witosa – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Piłsudskiego – Plac Grunwaldzki – Aleja Piłsudskiego – Plac Odrodzenia – Aleja Piłsudskiego – Plac Sprzymierzonych – Aleja Piastów – Powstańców Wlkp. - Milczańska - Mieszka I – Cukrowa – Rondo Uniwersyteckie – Cukrowa – Kombinat – Osiedle Kresy – Osiedle Zielone Pole – Przecław

Historię tejże linii możemy porównać z linią 503, którą uruchomiono 1 lipca 1997 roku podczas pierwszej reformy komunikacji nocnej. Kursowała ona jednak na całkiem innej trasie a mianowicie łączyła pętle Cukrową z pętlą „Plac Rodła”.

Pierwsza zmiana trasy nastąpiła 1 lipca 2000 roku, kiedy to przeprowadzono kolejną reformę komunikacji nocnej i zmieniono wówczas przebieg trasy linii 503. Trasę wydłużono przez Aleję Wyzwolenia, Niemcewicza, Warcisława I, Przyjaciół Żołnierza, Bandurskiego do pętli Kormoranów.

Trasa przebiegała następująco:

Kormoranów – Bandurskiego – Przyjaciół Żołnierza – Warcisława – Kołłątaja – Niemcewicza – Krasińskiego – Wyzwolenia – Plac Rodła – Piłsudskiego – Plac Sprzymierzonych – Piastów – Mieszka I – Cukrowa.

Kolejna zmiana trasy nastąpiła w nocy z 1 na 2 października 2003 roku. Przeprowadzono kolejną dość sporą reformę komunikacji nocnej. Zmieniono numeracje i linia 503 od tej pory kursuje pod numerem 523. Nie tylko zmienił się numer linii, ale także trasa znacznie uległa zmianie. Skierowano ją na pętle „Wiszesława”.

Niespodziankę dla mieszkańców Przecławia przygotował ZDiTM na początku 2004 roku. Postanowiono wydłużyć wybrane kursy linii 523 do pętli „Przecław”.

Niewielką kosmetykę odjazdów z pętli przeprowadzono w nocy z 1 na 2 lutego 2005 roku. Wydłużono czas przejazdu z pętli Wiszesława do pętli Przecław o 4 minuty a w przeciwnym kierunku o 5 minut. Spowodowało to zmianę rozkładu jazdy, który prezentował się następująco:

• z Wiszesława: z godz. 0:00 na 0:05, z 1:00 na 1:25, z 2:55 na 2:50, z 3:55 na 4:05 i z 4:45 na 5:04
• z Przecławia: z 0:30 na 0:45 i z 3:25 na 3:26
• z Cukrowej: z 23:30 na 23:32, z 0:35 na 0:51, z 1:30 na 2:00, z 3:30 na 3:32 i z 4:20 na 4:35

Jedną z ostatnich poważnych zmian dokonano 1 października 2005 roku. W celu przyspieszenia odjazdu ostatniego kursu z pętli „Wiszesława” wprowadzono drugą brygadę, która wykonywała obieg na trasie: Plac Rodła (4:25) – Wiszesława (4:45) – Plac Rodła. Tym samym zlikwidowany został wykonywany dotychczas kurs z Wiszesława o godz. 5:04. Zmianie uległa także trasa. Autobusy kursują z pominięciem Cmentarza Centralnego, od placu Szyrockiego pojechały trasą przez aleję Powstańców Wielkopolskich i ulicą Milczańską do ulicy Mieszka I.

Z powodu robót drogowych dla bezpieczeństwa pasażerów zamknięto 25 lipca 2006 roku przystanek „Przyjaciół Żołnierza”. Kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicy Przyjaciół Żołnierza nastąpiła 20 października 2006 roku. Z powodu budowy kładki nad tą ulicą autobusy linii 523 kursowały zmienioną trasą, która wyglądała następująco: od przystanku "Łucznicza" ulicami Warcisława I, Kresową, Bandurskiego i Przyjaciół Ronda do przystanku "Pasterska" i dalej na dotychczasowej trasie. Rozkład jazdy nie uległ wtedy zmianie a ponadto nieobsługiwany był wtedy przystanek „Przyjaciół Żołnierza”. Zamieszanie trwało tylko jedną noc i kolejnej nocy linia 523 wróciła na poprzednią trasę.

27 sierpnia 2008 roku rozpoczęła się budowa kolejnego IV etapu obwodnicy Szczecińskiej. Zawieszono wtedy przystanek „Przyjaciół Żołnierza” w kierunku pętli „Kołłątaja”. Prace zakończono 30 września 2008 roku.

Później bo w dniach 28 września - 1 grudnia 2008 roku został zamknięty dla ruchu wjazd z ulicy Warcisława w ulic Przyjaciół Żołnierza.

• Linia 523 – kursowała po częściowo zmienionej trasie: od przystanku „Orzeszkowej zlokalizowanym na ulicy Kołłątaja” jechała ulicą Orzeszkowej – Krasińskiego – do nowo budowanego odcinka obwodnicy – Przyjaciół Żołnierza do przystanku „Przyjaciół Żołnierza” i dalej po stałej trasie, wg normalnego rozkładu jazdy. W czasie wykonywania prac uległ likwidacji w obu kierunkach przystanek „Łucznicza” na ulicy Warcisława. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywały się na przystankach „Krasińskiego” „Łabędzia”.

W chwili obecnej linia 523 jest obsługiwana przez dwie brygady, a przewoźnikiem jest PKS Szczecin. Na trasie możemy spotkać pojazdy solowe a nawet przegubowe (9 lutego 2008 wystawiono wtedy Mercedesa O405G), a niekiedy pojazdy niskopodłogowe, wówczas wysyłany jest DAB. Czas przejazdu z pętli Wiszesława do Przecławia wynosi 34 minuty a w przeciwnym kierunku czas wydłuża się do 36 minut. Długość trasy szacowana jest na około 18 kilometrów w obydwu kierunkach.

Na czas budowy kolektora deszczowego z dniem 9 lipca 2009 roku do odwołania ulica Kołłątaja na odcinku od ulicy Ks. bpa Naruszewicza do ulicy Orzeszkowej była ulicą jednokierunkową. W związku z powyższym uległa zmianie trasa linii autobusowej 51, 69, 78, 87, 523, 530, 532. Prace wykonuje ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna.

• linie 69, 523 w kierunku Warcisława – Rugiańskiej kursowały po stałej trasie wg obowiązującego rozkładu jazdy.

• w kierunku pętli Kołłątaja linie kursowały (z pominięciem części ulicy Kołłątaja) po częściowo zmienionej trasie: od przystanku „Łucznicza” na ulicy Warcisława linie kursowały ulicami Warcislawa – Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka do ronda Sybiraków i dalej po stałych trasach wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Otwarcie dla ruchu tramwajowego trasy w ciągu ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej po zakończonym kapitalnym remoncie, w dniu 22 września 2012 roku wymusiło wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej:

• linia 523 kursuje w obu kierunkach od przystanku „Kołłątaja” przez ulicę Kołłątaja do Ronda Sybiraków i dalej po swojej trasie, z pominięciem ulic Krasińskiego i Niemcewicza oraz przystanków „Krasińskiego” i „Niemcewicza” (w kierunku Cukrowej). Autobusy zatrzymują się na przystanku „Niemcewicza” wspólnym dla linii tramwajowych 2 i 12 w kierunku Dworca Niebuszewo.

Remont przejazdu kolejowego na ulicy Cukrowej, w dniach 7 listopada - 14 grudnia 2012 roku, wymusił zmianę trasy linii 61, 61bis, 81, 83 i 523.

Przecławia/Będargowa od przystanku „Płocka” kursowały przez ulice Radomską i Południową z obsługą dodatkowych przystanków „Radomska” i „Ogrodnictwo nż”, z pominięciem przystanku „Cukrowa” (nie dotyczy linii 523 na trasie do Cukrowej).

• w kierunku Dworca Głównego/plac Kościuszki autobusy kursowały przez ulice Południową z obsługą dodatkowych przystanków „Ogrodnictwo nż” i „Południowa nż”, z pominięciem ulicy Cukrowej i przystanków: „Cukrownia nż”, „Cukrowa” oraz „Płocka”.

Zmiana organizacji ruchu na Niebuszewie (ulice Asnyka, Orzeszkowej, Kołłątaja) mające na celu usprawnienie przesiadek w relacjach tramwaj - autobus - tramwaj, 4 listopada 2013 roku ZDiTM wprowadził zmiany na liniach tramwajowych 2 i 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87, B, 522 i 523.

• ustanowiono nowy przystanek Niemcewicza zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2 i 12 w kierunku Rugiańskiej/Wiszesława. Dotychczasowy przystanek "Orzeszkowej" zlikwidowano

• ustanowiono nowy przystanek Niemcewicza zlokalizowany na ulicy Kołłątaja przed Rondem Sybiraków, w kierunku pętli Kołłątaja, dotychczasowy przystanek "Orzeszkowej" pełni rolę przystanku na żądanie.

Z dniem 1 sierpnia 2014 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na liniach autobusowych 58, 59, „A”, „C”, 523 i 524.

• autobusy linii 523 i 524 kursują przez ulicę Robotniczą i Hożą, z pominięciem ulicy Studziennej. W kierunku Hożej autobusy linii 523 i 524 zatrzymują się na przystanku „Żelazna” (nr 44512), z pominięciem przystanku „Zgorzelecka” (44521). Ponadto autobusy linii 523 obsługują przystanek „Robotnicza 5” w obu kierunkach, zaś linia 524 w kierunku Pomorzan.

Przebudowa ulicy Warcisława na odcinku od ulicy Orzeszkowej do ulicy Przyjaciół Żołnierza, od 11 marca 2015 roku wymusiła objazd autobusów linii 69 i 523.

• dla autobusów jadących w kierunku Rugiańskiej (linia 69) i Wiszesława (linia 523) od przystanku "Niemcewicza" trasa przebiegać będzie ulicami: Asnyka, Kadłubka, Kołłątaja, Orzeszkowej, Krasińskiego, Przyjaciół Żołnierza do przystanku "Przyjaciół Żołnierza" i dalej bez zmian.

Z dniem 6 lipca 2017 roku, ZDiTM wprowadził zmianę tras i rozkładów jazdy linii 523 w związku z modernizacją wiaduktu znajdującego się w ciągu ulicy Hożej przy linii kolejowej 406 Szczecin - Trzebież.

Wykonawcą modernizacji obiektu było konsorcjum firm KOWAL Sp. z o.o. i NIWA Szczecin Sp. z o.o. Koszt robót to 5 286 304,58 zł. Prace potrwają do połowy grudnia 2017 roku.

Linia 523 jeździła częściowo zmienioną trasą od ulicy Przyjaciół Żołnierza - ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Lubeckiego, Konarskiego, Ludową, Dębogórską wg normalnego rozkładu jazdy. Nieczynne dla linii były przystanki: „Komuny Paryskiej” (kier. Gocław), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”, „Robotnicza 5”. Dodatkowo został uruchomiony przystanek „Golisza” w obu kierunach.

Trasa linii po zmianach:

Wiszesława<—>Cukrowa
Wiszesława — Dębogórska — Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego — Rugiańska — Komuny Paryskiej — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątata) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa

Wiszesława<—>Przecław
Szczecin: Wiszesława — Dębogórska — Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego — Rugiańska — Komuny Paryskiej — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Warzymice — Przecław

26 kwietnia 2018 roku oddano do użytku po kapitalnym remoncie wiadukt znajdujący się w ciągu ulicy Hożej nad torami kolejowymi, na trasie linii 406 łączącej Szczecin z Trzebieżą. Autobusy komunikacji miejskiej wracają na swoje stałe trasy z przed przebudowy:

• linie 523 i 524 powracają na dotychczasowe trasy i stałe rozkłady jazdy.

Wiszesława < — > Cukrowa
Wiszesława — Dębogórska — Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka — Hoża (z powrotem: Hoża — Robotnicza) — Bogumińska — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątata) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa

Wiszesława < — > Przecław
Szczecin: Wiszesława — Dębogórska — Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka — Hoża (z powrotem: Hoża — Robotnicza) — Bogumińska — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Warzymice — Przecław

Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Hożej i Studziennej wymusiła w dniach 16 maja - 3 lipca 2018 roku zmianę trasy autobusów linii 58, 59, 523 i 524.

W kierunku Placu Rodła, Przecławia i Pomorzan autobusy kursowały przez ulicę Hożą z pominięciem ulicy Studziennej i Zgorzeleckiej. W związku z powyższym zmieniona została lokalizacja przystanku „Żelazna”. Na czas prowadzonych prac przystanek był zlokalizowany w ciągu ulicy Hożej na wysokości posesji 4 zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu.

W dniach 15 stycznia - 14 marca 2020, linia kursowała objazdem w kierunku Cukrowej/Przecławia w związku z I etapem przebudowy placu Szarych Szeregów od placu Szarych Szeregów przez Wojska Polskiego, Mickiewicza, Bolesława Śmiałego, 5 Lipca do placu Szarych Szeregów.

Od 9 stycznia 2021 roku do odwołania linia jeździła objazdem, z powodu prowadzonej przebudowy (I etap) torowisk tramwajowych na odcinku rondo Giedroycia - pętla Dworzec Niebuszewo. Prace prowadzi krakowska firma ZUE.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko na tym odcinku, jak też cała infrastruktura podziemna i nadziemna, zamontowana zostanie informacja pasażerska, powstanie nowa aranżacja przestrzeni użytkowej, jak nasadzenia zieleni wysokiej, powstaną od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

Pętla przy dworcu stanie się węzłem przesiadkowym powiązanym tunelem z dworcem kolejowym. Przebudowany zostanie układ drogowy w tej okolicy. Na pętli powstaną 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną.

Wiszesława <—> Cukrowa
Wiszesława — Dębogórska — Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka — Hoża (z powrotem: Hoża — Robotnicza) — Bogumińska — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Naruszewicza — Krasińskiego — Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa

Wiszesława <—> Przecław
Szczecin: Wiszesława — Dębogórska — Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka — Hoża (z powrotem: Hoża — Robotnicza) — Bogumińska — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — Naruszewicza — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Warzymice — Przecław

Autobusy linii 523 kursowały według normalnego rozkładu jazdy. Na ten czas wyłączono przystanek „Niemcewicza”. W zamian uruchomiono przystanek „Krasińskiego” (w obu kierunkach – wspólny z liniami tramwajowymi) oraz „Orzeszkowej” (w kierunku pętli „Wiszesława” – naprzeciwko przystanku w stronę pętli „Cukrowa”).

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Autobusy linii 523 między przystankami „Plac Rodła” i „Rayskiego” w kierunku Zajezdni Golęcin kursowały przez Piłsudskiego, nawrót na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Matejki i dalej przez Wyzwolenia.

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie placu Rodła z powodu remontu torowisk - zlikwidowano wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu alei Piłsudskiego na odcinku między placem Rodła a ulicą Matejki.

Autobusy linii 523 w kierunku Zajezdni Golęcin kursowały zmienioną trasą: od pl. Grunwaldzkiego przez ul. Rayskiego do przystanku „Rayskiego” i dalej bez zmian. Nieobsługiwany był przystanek „Plac Rodła”. Kurs o godz. 4:25 w relacji Plac Rodła – Zajezdnia Golęcin wykonywany był o godzinie 4:24 z Placu Grunwaldzkiego do Zajezdnia Golęcin.

Od 20 listopada 2021 roku wprowadzono zmiany w ramach kolejnego etapu prac przy przebudowie torowisk na Niebuszewie, linia w kierunku Zajezdni Golęcin od przystanku „Kołłątaja” kursowała przez Kołłątaja do Warcisława I i dalej bez zmian. Linia nie obsługiwała przystanku „Krasińskiego” (nr 14512). Jednocześnie uruchomiony został przystanek „Niemcewicza” (w ciągu Kołłątaja przed rondem Sybiraków, nr 14392). Trasa przejazdu w kierunku Cukrowej/Przecławia nie uległa zmianie. Odcinek ulicy Kołłątaja pomiędzy Rondem Giedroycia, a Rondem Sybiraków w dostępny jedynie dla autobusów komunikacji miejskiej.

Od 18 grudnia 2021 roku linia kursowała między placem Grunwaldzkim a przystankiem „Rayskiego” w obu kierunkach przez Rayskiego. Nie był obsługiwany przystanek „Plac Rodła”.

Od 22 stycznia 2022 w związku z kolejnym etapem przebudowy alei Wyzwolenia, autobusy linii 812, 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku ronda Giedroycia od przystanku „Rayskiego” kursowały przez aleje Wyzwolenia, ulice Ofiar Oświęcimia i Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian. Przystanek „Odzieżowa” zlokalizowano w ciągu ulicy Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ulicą Odzieżową (nr 12831). Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Staszica pod kładką (nr 12720, wspólny z liniami 53, 60, 67, 87 i B; nie dotyczy linii 812, której przystanek w dalszym ciągu zlokalizowany będzie w zatoce, nr 12721). Dodatkowo w tym kierunku uruchomiono przystanek „Ofiar Oświęcimia” (nr 14221, wspólny z liniami 53, 60 i 67).

Natomiast w kierunku Cukrowej/Przecławia od przystanku „Orzeszkowej” autobusy kursowały przez ulicę Kołłątaja i rondo Giedroycia do przystanku „Kołłątaja” i dalej bez zmian. Uruchomiono przystanek „Niemcewicza”, zlokalizowany w ciągu ulicy Kołłątaja za rondem Sybiraków (nr 14391). Nieczynny dla linii 523 będzie przystanek „Krasińskiego”.

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

• Autobusy linii 523 w kierunku pętli „Cukrowa” i „Przecław” od przystanku „Rayskiego” kursowały przez al. Wyzwolenia, ul. Piłsudskiego do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez zmian. Uruchomiono przystanek „Plac Rodła” (nr 11543), zlokalizowany w ciągu ul. Piłsudskiego za pl. Rodła. Dotychczasowy kurs w relacji Zajezdnia Golęcin – Plac Grunwaldzki wykonywany jest do przystanku „Plac Rodła”.

Przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Autobusy linii 523 między przystankami „Plac Grunwaldzki” i „Rayskiego” w obu kierunkach kursowały stałą trasą przez pl. Rodła. Przystanek „Plac Rodła” (nr 11541) w kierunku pętli „Zajezdnia Golęcin” zlokalizowano w ciągu Piłsudskiego pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotychczasowy kurs w relacji Plac Grunwaldzki – Zajezdnia Golęcin wykonywany zostanie na trasie Plac Rodła – Zajezdnia Golęcin.

 Foto: zditm
foto: ZDiTM,
zamknięcie Wyzwolenia
Na czas całkowitego zamknięcia alei Wyzwolenia w obu kierunkach na odcinku od Ronda Giedroycia do ulicy Lubomirskiego, od 13 sierpnia 2022 roku wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji w związku z przebudową torowisk tramwajowych na tym odcinku.

Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle” i „Zajezdnia Golęcin”; od ronda Giedroycia kursowały przez ulice Staszica, Lubomirskiego do alei Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Staszica za rondem Giedroycia. Przystanek „Odzieżowa” (z wyłączeniem linii B) zlokalizowano w ciągu alei Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ulicą Lubomirskiego.

Kolejne zmiany na alei Wyzwolenia nastąpiły 17 grudnia 2022 roku związane z przebudową torowiska tramwajowego. Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle”, „Cukrowa”, „Przecław” i „Zajezdnia Golęcin” od ronda Giedroycia kursować będą przez aleję Wyzwolenia, ulicę Felczaka, ulicę Unisławy, plac Witosa do alei Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu alei Wyzwolenia za rondem Giedroycia (na wysokości przebudowywanego przystanku tramwajowego, nr 12734). Przystanek „Odzieżowa” zostanie wyłączony z użytkowania. Uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Unisławy” (nie dotyczy linii B), zlokalizowany w ciągu ulicy Unisławy za skrzyżowaniem z ulicą Niedziałkowskiego (nr 19011).

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.