Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Opracował Michał Szczerbiński, na podstawie Kalendarium KOMIS-u, schematu sieci komunikacji nocnej, oraz informacji własnych, aktualizacja Janusz Światowy

Linia 522: Warszewo < -- > Osiedle Kasztanowe

Warszewo – Złotowska – Dzierżonia (z powrotem: Perlista – Szwedzka – Duńska – Szczecińska – Miejska – Rostocka) – Kormoranów – Bandurskiego – Przyjaciół Żołnierza – Wilcza – Szanieckiej – Cyryla i Metodego – Boguchwały – Asnyka – Rondo Sybiraków – Niemcewicza – Krasińskiego – Aleja wyzwolenia – Rondo Giedrojcia – Aleja Wyzwolenia – Plac Witosa – Aleja Wyzwolenia – Plac Rodła – Aleja Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Most Cłowy – Przestrzenna – Gierczak – Plac Słowiański – Racławicka – Stacyjna – Pomorska – Plac Słowiański – Goleniowska – Dąbie Osiedle – Goleniowska Kniewska – Lubczyńska – Kablowa – Osiedle Kasztanowe

Historię tejże linii możemy porównać z dawną linią 204N, która kursowała w latach 90-tych ubiegłego wieku. Łączyła ona Dąbie z Zajezdnią Police, kursując po trasie bardzo zbliżonej do trasy obecnej linii 522.

1 lipca 1997 roku przeprowadzono pierwszą wielką reformę komunikacji nocnej i wówczas zaczyna kursować linia 517 łącząca Dąbie Osiedle z Placem Rodła.

W czerwcu 2000 roku rozpoczął się remont Mostu Długiego, który spowodował zmianę trasy. Linia 517 została skierowana na Trasę Zamkową i kursowała tak do 23 października 2000 roku.

W czasie remontu Mostu Długiego a mianowicie 1 lipca 2000 roku przeprowadzono kolejną reformę komunikacji nocnej. Postanowiono wydłużyć linię do Osiedla Kasztanowego.

Jedna z kolejnych zmian trasy nastąpiła podczas kolejnej a zarazem ostatniej jak na razie reformy komunikacji nocnej 1 października 2003 roku. Trasa została wydłużona z Placu Rodła do pętli "Kormoranów" z kursami do pętli Warszewo.

1 października 2008 roku przeprowadzono niewielką kosmetykę godzin odjazdów. Przesunięto odjazd z Osiedla Kasztanowego z godziny 23:40 na 23:43 a z pętli Warszewo z 0:35 na 0:38.

Ciekawostką jest przedstawiony projekt organizacji komunikacji nocnej w 2003 roku przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Zakładał on stworzenie linii 322, która miała kursować na trasie od Basenu Górniczego do Osiedla Kasztanowego. Niestety projekt ten został do dnia dzisiejszego tylko projektem i wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie wykorzystany.

W dniu dzisiejszym linia 522 obsługiwana jest przez dwie brygady, a przewoźnikiem jest PKS Szczecin. Obsługiwana jest przez tabor solowy jak i przegubowy. Czas przejazdu z Warszewa do Osiedla Kasztanowego wynosi 52 minut, w przeciwnym kierunku czas wydłuża się o minutę, a długość trasy szacowana jest na około 30 kilometry.

Z dniem 21 września 2009 roku została zmieniona trasa linii 522 w związku z przebudową mostów wzdłuż ul. Goleniowskiej na odcinku od ulicy Lubczyńskiej do ulicy Kniewskiej - nad rzeką Chełszczącą i rzeką Żołnierska Struga. Przewidywany koniec prac i powrót na stałe trasy nastąpi 28 czerwca 2010 roku.

Linia kursowała w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Dąbie Osiedle” linia kursuje ulicami Goleniowska – Lubczyńska – Kniewska (nawrót na pętli przed Zakładami Drobiarskimi) – Kniewska – Lubczyńska i dalej po stałej trasie do Osiedla Kasztanowego według normalnego rozkładu jazdy.

Jednocześnie zostały uruchomione zastępcze przystanki w obu kierunkach są to:
- „Lubczyńska nż” zlokalizowany na ulicy Lubczyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Goleniowską,
- „Kniewska” kierunek Załom zlokalizowany na peronie pierwszym pętli przed Zakładami Drobiarskimi,
- „Kniewska” kierunek Dąbie Osiedle zlokalizowany na peronie drugim pętli przed Zakładami Drobiarskimi. Na podanych wyżej przystankach będzie zatrzymywać się autobus linii 522.

W związku z tym zawieszono na czas remontu przystanki „Kniewska I” na ulicy Kniewskiej, „Stacja Doświadczalna” „Wolińska” na ulicy Goleniowskiej.

Prowadzenie prac zabezpieczających budowę w ciągu alei Niepodległości w dniach 8 - 15 lutego 2010 roku przystanek autobusowy „Niepodległości” znajdujący się na wysokości dawnej "Kaskady" dla linii A, B, C, D, G, 522, 529, 531, 532 został czasowo przeniesiony o ok. 10 – 15 metrów w kierunku ulicy Bogurodzicy. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PoIAS sp. z o.o. Rozkład jazdy autobusów pozostaje bez zmian.

Otwarcie dla ruchu tramwajowego trasy w ciągu ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej po zakończonym kapitalnym remoncie, w dniu 22 września 2012 roku wymusiło wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej:
• linia 522 kursuje w obu kierunkach od przystanku „Kołłątaja” przez ulicę Kołłątaja do Ronda Sybiraków i dalej po swojej trasie, z pominięciem ulic Krasińskiego i Niemcewicza oraz przystanku „Krasińskiego”.
• autobusy zatrzymują się na przystankach „Niemcewicza” wspólnych dla linii tramwajowych 2 i 12 w obu kierunkach.
• wprowadzono skomunikowanie linii 522 w kierunku Dąbia Osiedla z linią 525 w kierunku Krzekowa na przystanku „Kołłątaja” o godzinie 4:10 we wszystkie noce. Maksymalny czas oczekiwania autobusu linii 525 wynosi 2 minuty.

Oddaniem do eksploatacji przystanków autobusowych na ulicy Warcisława (Trasa Północna) oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Rostocką, z dniem 5 listopada 2012 roku wprowadzono zmiany na liniach autobusowych 57, 68 i 522.
• 57 i 522 w kierunku Warszewa zatrzymywały się na przystanku „Kormoranów” w zatoce autobusowej na ulicy Rostockiej między skrzyżowaniami z ulicami Thugutta i Kresowa a Warcisława,
• 57 i 522 w kierunku Kołłątaja zatrzymywały się na przystanku „Kormoranów nż” – przystanek warunkowy – w zatoce autobusowej na ulicy Rostockiej przed skrzyżowaniem z Warcisława,
• 68 i 522 zatrzymują się na przystanku „Kormoranów” – przystanek końcowy w zatoce autobusowej na ulicy Warcisława, między skrzyżowaniami z ulicą Kresową a Rostocką,
• 57, 68 i 522 w kierunku Kołłątaja/Placu Rodła zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Kresowa” zlokalizowanym na ulicy Bandurskiego, za skrzyżowaniem z ulicami Thugutta i Kresowa (dotychczasowa tymczasowa lokalizacja przystanku „Kormoranów” do Kołłątaja).
• likwidacji uległ tymczasowy przystanek „Kormoranów” w kierunku Warszewa, zlokalizowany na Bandurskiego przed skrzyżowaniem z ulicami Thugutta i Kresowa.

Zmiana organizacji ruchu na Niebuszewie (ulice Asnyka, Orzeszkowej, Kołłątaja) mające na celu usprawnienie przesiadek w relacjach tramwaj - autobus - tramwaj, 4 listopada 2013 roku, ZDiTM wprowadził zmiany na liniach tramwajowych 2 i 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87, B, 522 i 523.

• ustanowiono nowy przystanek Niemcewicza zlokalizowany na ulicy Asnyka za Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2 i 12 w kierunku Warszewa/Skolwina
• ustanowiono nowy przystanek Niemcewicza zlokalizowany na ulicy Asnyka przed Rondem Sybiraków, wspólny z liniami tramwajowymi 2 i 12 w kierunku pętli Kołłątaja.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadzono zmiany na liniach nocnych 522 i 534:
• na linii 522 wydłużono ostatni kurs realizowany z przystanku krańcowego KORMORANÓW o godzinie 4:45 w celu poprawy skomunikowania z linią C w kierunku Osiedla Kasztanowego, trasa linii została wydłużona do przystanku „Brama Portowa”, która umożliwiała przesiadkę na wspólnym dla obu linii przystanku w dni powszednie (przyjazd l.522 o 5:00, odjazd l.C o 5:07).

Z dniem 15 lutego 2016 roku uruchomiono nowy przystanek Staw Brodowski w obu kierunkach dla linii autobusowych 57, 58, 59, 63, 68, 82, 101, 107, 522 i 524.

Zamknięcie mostu Cłowego w dniach 15 czerwca 2016 - 3 sierpnia 2017 roku wymusiło zmianę trasy linii. Od pętli Basen Górniczy kursuje przez most Pionierów, ulice Hangarową, Gryfińską oraz Anieli Krzywoń do przystanku "Emilii Gierczak". Na trasie objazdowej obowiązują przystanki "Hangarowa", "Bagienna", "Gryfińska" i "Klombowa".

W dniach 16 września - 8 października 2019 roku z powodu prowadzonych prac drogowych nastąpiło zamknięcie wjazdu na most Cłowy od strony lewobrzeża. Linia jeździła w kierunku Dąbia objazdem przez most Pionierów Miasta Szczecina i ulicę Eskadrową, z pominięciem przystanku „Księżnej Anny”. Na linii obowiązywał normalny rozkład jazdy.

Od 9 stycznia 2021 roku do odwołania linia jeździła objazdem, z powodu prowadzonej przebudowy (I etap) torowisk tramwajowych na odcinku rondo Giedroycia - pętla Dworzec Niebuszewo. Prace prowadzi krakowska firma ZUE.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko na tym odcinku, jak też cała infrastruktura podziemna i nadziemna, zamontowana zostanie informacja pasażerska, powstanie nowa aranżacja przestrzeni użytkowej, jak nasadzenia zieleni wysokiej, powstaną od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

Pętla przy dworcu stanie się węzłem przesiadkowym powiązanym tunelem z dworcem kolejowym. Przebudowany zostanie układ drogowy w tej okolicy. Na pętli powstaną 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną.

Warszewo <—> Osiedle Kasztanowe
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Szczecińska — Rostocka — Bandurskiego — Przyjaciół Ronda — Przyjaciół Żołnierza — Wilcza — Sczanieckiej — Cyryla i Metodego — Ofiar Oświęcimia — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska (z powrotem: Goleniowska — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Newtona) — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

Kormoranów <—> Dąbie Osiedle
Warcisława I — Rostocka — Bandurskiego (z powrotem: Bandurskiego — Kresowa — Warcisława I) — Przyjaciół Ronda — Przyjaciół Żołnierza — Wilcza — Sczanieckiej — Cyryla i Metodego — Ofiar Oświęcimia — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska (z powrotem: Goleniowska — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Newtona) — Goplańska

Warszewo <—> Dąbie Osiedle
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Szczecińska — Rostocka — Bandurskiego — Przyjaciół Ronda — Przyjaciół Żołnierza — Wilcza — Sczanieckiej — Cyryla i Metodego — Ofiar Oświęcimia — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska (z powrotem: Goleniowska — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Newtona) — Goplańska

Kormoranów <—> Osiedle Kasztanowe
Warcisława I — Rostocka — Bandurskiego (z powrotem: Bandurskiego — Kresowa — Warcisława I) — Przyjaciół Ronda — Przyjaciół Żołnierza — Wilcza — Sczanieckiej — Cyryla i Metodego — Ofiar Oświęcimia — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska (z powrotem: Goleniowska — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Newtona) — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

Autobusy linii 522 kursowały według normalnego rozkładu jazdy. Na ten czas wyłączono przystanki „Niemcewicza” i „Boguchwały”. W zamian uruchomione przystanki „Ofiar Oświęcimia” (w kierunku prawobrzeża wspólny z liniami 53, 60 i 67; w kierunku Cyryla i Metodego na Ofiar Oświęcimia za skrzyżowaniem ze Staszica). Dodatkowo przystanki „Cyryla i Metodego” zostały czasowo przeniesione z dotychczasowej lokalizacji w rejon skrzyżowania Cyryla i Metodego z Ofiar Oświęcimia.

W dniach 29 maja - 23 lipca 2021 roku z powodu zamknięcia przejazdu w ciągu alei Wyzwolenia na odcinku od placu Żołnierza do placu Rodła linia jeździła objazdem w kierunku placu Rodła przez plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego i ulice Matejki.

Przystanek „Plac Rodła” dla linii 522 w kierunku Warszewa, Rostockiej, Osowa i os. Arkońskiego zlokalizowany został przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523).

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Autobusy linii 522 i 532 między przystankami „Brama Portowa” a „Rayskiego” w kierunku Warszewa, Rostockiej, Osowa i os. Arkońskiego kursowały przez Niepodległości, Wyzwolenia, nawrót na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Matejki i dalej przez Wyzwolenia. Przystanek „Plac Rodła” zlokalizowano w ciągu Wyzwolenia na odcinku pomiędzy ulicami Małopolską i Mazowiecką (nr 11532).w ramach kolejnego etapu prac przy przebudowie torowisk na Niebuszewie

Od 20 listopada 2021 roku wprowadzono zmiany w ramach kolejnego etapu prac przy przebudowie torowisk na Niebuszewie, linia w kierunku Warszewa/Rostockiej od przystanku „Kołłątaja” kursuje przez ulice Kołłątaja, rondo Sybiraków i Niemcewicza do Cyryla i Metodego i dalej bez zmian.

Likwidacji uległy tymczasowe przystanki „Ofiar Oświęcimia” (nr 14291) i „Cyryla i Metodego” (nr 16892). Jednocześnie na tej linii uruchomiono przystanki „Niemcewicza” (w ciągu ul. Kołłątaja przed rondem Sybiraków, nr 14392) i „Boguchwały” (w ciągu Cyryla i Metodego za skrzyżowaniem z Niemcewicza, nr 14692). Trasa przejazdu w kierunku Dąbia Osiedla/Osiedla Kasztanowego nie uległa zmianie.

Z dniem 18 grudnia 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany z powodu remontu torowisk w związku z tym autobusy linii 522 od skrzyżowania Wyzwolenia/Malczewskiego do skrzyżowania Wyzwolenia/Mazowiecka w kierunku placu Żołnierza Polskiego kursowały wschodnią jezdnią Wyzwolenia („pod prąd”). Tymczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11513) zlokalizowano w ciągu Wyzwolenia przed placem Rodła, na wysokości przystanku tramwajowego.

Od 22 stycznia 2022 w związku z kolejnym etapem przebudowy alei Wyzwolenia, autobusy linii 812, 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku ronda Giedroycia od przystanku „Rayskiego” kursowały przez aleje Wyzwolenia, ulice Ofiar Oświęcimia i Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian. Przystanek „Odzieżowa” zlokalizowano w ciągu ulicy Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ulicą Odzieżową (nr 12831). Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Staszica pod kładką (nr 12720, wspólny z liniami 53, 60, 67, 87 i B; nie dotyczy linii 812, której przystanek w dalszym ciągu zlokalizowany będzie w zatoce, nr 12721). Dodatkowo w tym kierunku uruchomiono przystanek „Ofiar Oświęcimia” (nr 14221, wspólny z liniami 53, 60 i 67).

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

• Autobusy linii 522 w kierunku pętli „Osiedle Kasztanowe” i „Dąbie Osiedle” kursowały dotychczasową trasą, ale ruch przeniesiony został ponownie na zachodnią jezdnię Wyzwolenia. Przystanek „Plac Rodła” (nr 11535) zlokalizowano w ciągu Wyzwolenia za placem Rodła. Zlikwidowany został przystanek „Plac Rodła” (nr 11513), zlokalizowany w ciągu Wyzwolenia przed placem Rodła.

• W kierunku pętli „Warszewo” i „Rostocka” od przystanku „Plac Żołnierza Polskiego” kursowały przez Małopolską, w lewo na torowisko tramwajowe, ul. Matejki, ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia do przystanku „Rayskiego” i dalej bez zmian. Zlikwidowany został dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11532). W zamian uruchomiono przystanek „Filharmonia” na torowisku tramwajowym (nr 11412).

Przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Autobusy linii 522 między przystankami „Brama Portowa” i „Rayskiego” w obu kierunkach kursować będą stałą trasą przez pl. Rodła. Likwidacji ulegnie przystanek „Filharmonia” (nr 11412). Uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” (nr 11532), zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką (kier. Niebuszewo).

 Foto: zditm
foto: ZDiTM,
zamknięcie Wyzwolenia
Na czas całkowitego zamknięcia alei Wyzwolenia w obu kierunkach na odcinku od Ronda Giedroycia do ulicy Lubomirskiego, od 13 sierpnia 2022 roku wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji w związku z przebudową torowisk tramwajowych na tym odcinku.

Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle” i „Zajezdnia Golęcin” od ronda Giedroycia kursowały przez ulice Staszica, Lubomirskiego do alei Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Staszica za rondem Giedroycia. Przystanek „Odzieżowa” (z wyłączeniem linii B) zlokalizowano w ciągu alei Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ulicą Lubomirskiego.

Kolejne zmiany na alei Wyzwolenia nastąpiły 17 grudnia 2022 roku związane z przebudową torowiska tramwajowego. Autobusy linii 806, 812, B, 522, 523, 525, 530, 532 w kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska”, „Plac Rodła”, „Osiedle Bukowe”, „Osiedle Kasztanowe”, „Dąbie Osiedle”, „Cukrowa”, „Przecław” i „Zajezdnia Golęcin” od ronda Giedroycia kursować będą przez aleję Wyzwolenia, ulicę Felczaka, ulicę Unisławy, plac Witosa do alei Wyzwolenia i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu alei Wyzwolenia za rondem Giedroycia (na wysokości przebudowywanego przystanku tramwajowego, nr 12734). Przystanek „Odzieżowa” zostanie wyłączony z użytkowania. Uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Unisławy” (nie dotyczy linii B), zlokalizowany w ciągu ulicy Unisławy za skrzyżowaniem z ulicą Niedziałkowskiego (nr 19011).

6 lutego 2023 roku na liniach 2, 7, 8, 522, 531 i 532 uruchomiono nowe przystanki „Celna” (nr 60711 w kierunku centrum, nr 60712 w kierunku Turkusowej) w obu kierunkach, zlokalizowano je w ciągu ulicy Energetyków na wysokości Urzędu Celnego i Przychodni Portowej. Przystanki mają status na żądanie. Jednocześnie nastąpiła zmiana statusu przystanków „Energetyków” ze stałego na żądanie.

W dniach 9 - 11 maja 2023 nastąpiło wyłączenie z eksploatacji ul. Rostockiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Łącznej, na czas usunięcia awarii sieci wodociągowej. Autobusy jeździły objazdami od przystanku "Łączna nż” (nr 45612) skręcą w ul. Łączną nawrót przez ul. Przepiórki i Świergotki ( postój wyrównawczy do rozkładowego odjazdu), ul. Łączną i od ul. Rostockiej swoją stałą trasą. Na zmienionych trasach obowiązywały istniejące przystanki.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.