Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 226: Gumieńce - Lubieszyn Granica

Trasa:
Gumieńce — Kwiatowa — Ku Słońcu — Mierzyn: Welecka — Lubieszyńska — Skarbimierzyce — Dołuje: Słoneczny Sad — Lubieszyn — Lubieszyn Rondo — Lubieszyn Granica

ZDiTM we współpracy z gminą Dobra 1 maja 2022 wprowadził zmianę tras i numeracji linii autobusowych kursujących na terenie gminy. Zmiany są efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Gminę na wnioski ich mieszkańców z powodu nieustannie powiększającej się liczby mieszkańców gminy związanej z przemieszczaniem się ludności z centrów miast na przedmieścia, co powodowało perturbacje w komunikacji miejskiej gminy graniczącej ze Szczecinem. Zmiany są również zgodne z polityką ZDiTM porządkowania numeracji linii komunikacji miejskiej obsługującej gminy ościenne.

Wprowadzony został cykliczny i łatwy do zapamiętania rozkład jazdy. Ponadto, częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej została zwiększona, a od tego dnia, każda linia w gminie Dobra posiadała połączenie z liniami tramwajowymi w jednym z punktów przesiadkowych.

Linia 226 to nowa wersja linii 108. Jej trasa nie została zmieniona, ale rozkład jazdy uległ nieznacznej zmianie. Kursy wykonywane są z częstotliwością:

• w dni powszednie: w godzinach szczytu co 20 - 40 minut (pomiędzy przerwą 40-minutową kurs 223, co daje częstotliwość co 20 minut), w pozostałym okresie co 60 minut (naprzemiennie z 223, co daje częstotliwość co 30 minut).
• w soboty i dni świąteczne: przez cały dzień co 60 minut (naprzemiennie z 223, co daje częstotliwość co 30 minut).

Dodatkowo niektórymi kursami autobusy podjeżdżają do targowiska w Lubieszynie, po dwa kursy w porannym i popołudniowym szczycie kończą swój bieg na pętli Lubieszyn Granica, a kurs o 5:27 z Gumieniec w dalszym ciągu jest wykonywany przez Wąwelnicę (jak w rozkładzie 108). Kursy do Dobrej przejęła natomiast linia 223. Linia jest obsługiwana przez PKS Szczecin.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.