Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 221: Głębokie < – > Sławoszewo

Trasa:
Głębokie — Kupczyka — Wołczkowo: Lipowa — Dobra: Szczecińska — Graniczna — Dębowa — Grzepnica — Sławoszewo: Złota

ZDiTM we współpracy z gminą Dobra 1 maja 2022 wprowadził nową siatkę połączeń autobusowych kursujących na terenie gminy. Nastąpiła zmiana tras i numeracji linii autobusowych. Zmiany są efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Gminę na wnioski ich mieszkańców.

Linia będzie miała połączenie ze szczecińskimi liniami tramwajowymi w jednym z punktów przesiadkowych. W tym przypadku będzie to hub przesiadkowy Głębokie, wspólny przystanek linii tramwajowych 9 i 12 oraz autobusowych 51, 103 i 106. Nie będzie już kursów skróconych do Grzepnicy.

Wprowadzony został cykliczny i łatwy do zapamiętania rozkład jazdy, który miał ułatwić planowanie podróży i przesiadek. Ponadto, częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej została zwiększona. Zmiana numeracji wynikała z przyjętej przez miasto Szczecin strategii, w której wszystkie linie podmiejskie miałyby mieścić się w zakresie 2xx.

Linia 221 to stara wersja linii 121. Jej trasa nie została zmieniona, ale rozkład jazdy uległ znacznej zmianie.

Kursy wykonywane są z częstotliwością:
• w dni powszednie: w godzinach szczytu co około 30 minut, w pozostałym okresie co 60 minut,
• w soboty i dni świąteczne: przez cały dzień co 60 lub 120 minut.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.