Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 124: Gumieńce < - > Mierzyn Pod Lipami

Trasa linii:

Gumieńce < - > Mierzyn Pod Lipami
Gumieńce – Kwiatowa – Ku Słońcu – Mierzyn Welecka – Długa – Zeusa – Mierzyn Pod Lipami – Zeusa – Lubieszyńska – Welecka – Szczecin: Ku Słońcu – Kwiatowa – Gumieńce;

Linie uruchomiono 1 września 2016 roku na trasie jw. W dni powszednie wykonuje 16 pełnych obiegów, natomiast w pozostałe 12. Na swojej trasie obsługuje następujące przystanki:
Gumieńce, Hrubieszowska, Mierzyn Spódzielców nż, Mierzyn, Mierzyn Truskawkowa, Mierzyn Modrzewiowa nż, Mierzyn Pod Lipami, Mierzyn Demeter nż, Mierzyn Wichrowa nż, Mierzyn Wspólna nż, Mierzyn Grafitowa, Mierzyn, Mierzyn Spółdzielców nż, Hrubieszowska, Gumieńce. Linię obsługuje PKS Szczecin.

W związku z przebudową ulicy Długiej na Mierzynie na odcinku od ulicy Kolorowej do ulicy Ślicznej, z dniem 12 czerwca 2017 nastąpiła zmiana trasy linii. W kierunku pętli „Mierzyn Pod Lipami” autobusy kursowały objazdem: od przystanku „Mierzyn” przez ulice Welecką, Lubieszyńską i Zeusa do przystanku końcowego. Na zmienionej trasie uruchomione zostały przystanki:
• Mierzyn Grafitowa — wspólny z linią 108,
• Mierzyn Wspólna nż — wspólny z linią 108,
• Mierzyn Wichrowa nż — wspólny z linią 108,
• Mierzyn Demeter nż — tymczasowy przystanek zlokalizowany przy ul. Zeusa na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku.
Ponadto przystanek końcowy „Mierzyn Pod Lipami” został przeniesiony z ulicy Zeusa na ulice Osiedle pod Lipami. Nie był obsługiwany przystanek „Mierzyn Modrzewiowa”. Rozkład jazdy linii nie uległ zmianie.

Z powodu trwającej przebudowy ulicy Kwiatowej, z dniem 25 sierpnia 2017 nastąpiły zmiany w kursowaniu linii. Na linii nastąpiła zmiana lokalizacji przystanku końcowego i początkowego „Gumieńce”.

• Przystanek „Gumieńce” dla wysiadających zlokalizowany został na ulicy Ku Słońcu (kier. rondo Gierosa) przed skrzyżowaniem z ulicą Kwiatową.
• Przystanek „Gumieńce” dla wsiadających zlokalizowany został na ulicy Ku Słońcu (kier. Mierzyn) za skrzyżowaniem z ulicą. Kwiatową.

W związku z zakończeniem przebudowy ulicy Długiej w Mierzynie z dniem 1 października 2017 roku na linii 124 został skorygowany powszedni rozkład jazdy uwzględniający poranny dojazd do szkoły podstawowej przy ulicy Kolorowej. Uruchomiono dodatkowy przystanek „Mierzyn Truskawkowa” w kierunku pętli „Mierzyn Pod Lipami” w rejonie skrzyżowania ulic Długa/Truskawkowa.

Przebudowa ulicy Długiej w Mierzynie na odcinku od ulicy Ślicznej do ulicy Osiedle pod Lipami wymusiła, w dniach 11 lipca - 23 grudnia 2019 roku zmianę trasy i rozkładu jazdy linii 124. W kierunku pętli „Mierzyn Pod Lipami” autobusy kursowały objazdem: od przystanku „Mierzyn” przez ulice Welecką, Lubieszyńską i Zeusa do przystanku końcowego.

Na zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki:

• Mierzyn Grafitowa (nr 94911) – wspólny z linią 108,
• Mierzyn Wspólna nż (nr 96311) – wspólny z linią 108,
• Mierzyn Wichrowa nż (nr 96411) – wspólny z linią 108,
• Mierzyn Demeter nż (nr 69712) – tymczasowy przystanek zlokalizowany przy ulicy Zeusa na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku.

Ponadto przystanek końcowy „Mierzyn Pod Lipami” przeniesiono z ulicy Zeusa na ulice Osiedle pod Lipami i otrzymał nr 69891. Nie były obsługiwane przystanki „Mierzyn Truskawkowa” i „Mierzyn Modrzewiowa”. Rozkład jazdy linii 124 nie uległ zmianie. ZDiTM we współpracy z gminą Dobra 1 maja 2022 wprowadził zmianę tras i numeracji linii autobusowych kursujących na terenie gminy. Zmiany są efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Gminę na wnioski ich mieszkańców. Zmiany są również zgodne z polityką ZDiTM porządkowania numeracji linii komunikacji miejskiej obsługującej gminy ościenne.

Od tego dnia linia zmieniła numerację ze 124 na 224. Linia została zlikwidowana. Przed likwidacją jeździła na trasie:

GUMIEŃCE < — > MIERZYN POD LIPAMI
Szczecin: Kwiatowa — Ku Słońcu — Mierzyn: Welecka — Długa — Zeusa (z powrotem: Zeusa — Lubieszyńska — Welecka)

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.