Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 123: Kościno < -- > Stolec

Trasa:
Kościno – Dołuje – Lubieszyn – Dobrą – Buk – Łęgi – Rzędziny - Stolec

Jest to jedna z najmłodszych linii autobusowych uruchomionych z dniem 1 stycznia 2015 roku. Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy w dniu 14 listopada 2014 roku pomiędzy gminą Szczecin a gminą Dobra Szczecińska w osobach prezydenta Piotra Krzystka i wójta gminy Dobra Teresę Dera. Gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach utrzymania linii.

Porozumienie międzygminne zostało podpisane w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który ma mieszkańcom Szczecina jak i Gminy Dobra, dać możliwość przemieszczania się komunikacją miejską na biletach obowiązujących wg taryfy biletowej ZDiTM.

Linia będzie kursować w dni robocze w godzinach 4:00 - 21:20 i wykona 12 obiegów, zaś w dni świąteczne w godzinach 5:30 - 20:20 wykona 8 obiegów.

Linia będzie zatrzymywała się na następujących przystankach:
KOŚCINO - STOLEC
KOŚCINO, Kościno Sowy nż, Dołuje: Perkoza nż, Kościół nż, Dołuje, Makowa nż, Lubieszyn: Lubieszyn nż, Skrzyżowanie, Rondo, DOBRA: Zwierzynieck nż, Las nż, Osiedle, Rondo, Osiedle, Las nż, Buk: Skrzyżowanie nż, Kościół, Boisko nż, Łęgi: Skrzyżowanie nż, Wieś, Skrzyżowanie nż, Rzędziny, Rzędziny Szkoła, Stolec Górka nż, STOLEC.

Trasa o długości 27.180 metrów a przelot 50 minut.

STOLEC - KOŚCINO
STOLEC, Stolec Górka nż, Rzędziny: Rzędziny Szkoła, Rzędziny, Łęgi: Skrzyżowanie nż, Wieś, Skrzyżowanie nż, Buk: Boisko nż, Kościół, Skrzyżowanie nż, DOBRA: Las nż, Osiedle, Rondo, Osiedle, Las nż, Zwierzynieck nż, Lubieszyn: Rondo, Skrzyżowanie, Dołuje: Makowa nż, Kościół nż, Perkoza nż, Kościno Sowy nż, KOŚCINO.

Trasa o długości 26.890 metrów a przelot 47 minut. Linie obsługuje PKS Szczecin.

1 września 2015 roku na wniosek Gminy Dobra wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej na trasach pomiędzy Szczecinem a Gminą Dobra a także na terenie gminy.

Autobusy linii 123 jeżdżą zmienioną trasą Stolec - Lubieszyn Rondo. Kursy są wykonywane przez ul. Graniczną w Dobrej, gdzie uruchomiono dwa nowe przystanki "Dobra Wiklinowa" i "Dobra Lazurowa". Zlikwidowany zostanie przystanek "Dobra Las".

Lubieszyn Rondo < — > Stolec
Lubieszyn — Dobra: Graniczna — Szczecińska — Buk — Łęgi: Północna — Na Świdwie — Północna — Rzędziny — Stolec

Prace prowadzone w ciągu ulicy Szczecińskiej w Dobrej spowodowały od 18 sierpnia 2021 roku do odwołania zmiany w kursowaniu linii 123.

Linia 123 omijała przystanek „Dobra Rondo” w obu kierunkach. Przystanki zastępcze zostały zlokalizowane:
• w kierunku Lubieszyna przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Szczecińskiej,
• w kierunku Stolca przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej przy ulicy Granicznej.

1 grudnia 2021 roku na linii uruchomiono przystanki „Łęgi Zachodnia” (w obu kierunkach), zlokalizowane w ciągu ulicy Północnej w Łęgach, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zachodnią. Przystanki od tej pory mają status „na żądanie”.

ZDiTM we współpracy z gminą Dobra 1 maja 2022 wprowadził zmianę tras i numeracji linii autobusowych kursujących na terenie gminy. Zmiany są efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Gminę na wnioski ich mieszkańców. Zmiany są również zgodne z polityką ZDiTM porządkowania numeracji linii komunikacji miejskiej obsługującej gminy ościenne.

Od tego dnia linia zmieniła numerację ze 123 na 223. Linia 123 została zlikwidowana. Przed przenumerowaniem linia jeździła na trasie:

LUBIESZYN RONDO < — > STOLEC
Lubieszyn — Dobra: Graniczna — Szczecińska — Buk — Łęgi: Północna — Na Świdwie — Północna — Rzędziny — Stolec


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.