Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 111: Zajezdnia Police < -- > Jasienica

Trasa:
Zajezdnia Police – Fabryczna – Tanowska – Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Piaskowa – Grzybowa – Piłsudskiego – Mazurska – Kołłątaja – Słoneczna – Szkolna – Batorego – Grunwaldzka – Plac Chrobrego – Police Rynek – Kościuszki – Jasienicka – Kuźnicka – Jasienicka – Dworcowa – Piastów – Jasienica

Kursuje w dni powszednie do godziny 18. Niektóre kursy do Jasienicy, a także z podjazdem do Zakładów Chemicznych (Police, ulica Kuźnicka).

Linię 111 uruchomiono 5 maja 1986 roku na potrzeby pracowników zajezdni Police. Jej długość wynosiła 6,4 km, przelot trasy 18-19 minut, obsługiwana była jednym autobusem, który kursował z 45-46 minutową częstotliwością. Kursowała na trasie Zajezdnia Police (ulica Fabryczna) – Police Rynek w dni robocze i świąteczne.

28 lipca 1987 roku zmieniono jej trasę w związku z zamknięciem dla ruchu ulicy Krasickiego. Długość trasy po zmianie wynosiła 8,8 km, przelot trasy 22-23 minuty, obsługiwana była jednym autobusem z 54-minutową częstotliwością w dni robocze i świąteczne.

Od 3 lutego 1988 roku do chwili obecnej linia 111 niektórymi kursami jeździ do Jasienicy. Długość trasy do Jasienicy wahała się 12,9 – 13,4 km, przelot trasy wahał się od 22 do 35 minut, obsługiwana była w różnych okresach przez jedną, dwie lub trzy brygadami, z 25-54 minutową częstotliwością przed i po południu.

W okresie minionych 20 lat zmieniano charakter linii z całodziennej na szczytową, zmieniano rozkład jazdy, dodawano lub zmniejszano kursy do Jasienicy, przeprowadzono korektę odległości pomiędzy przystankami i długości linii. W listopadzie 1997 roku wprowadzono kursy z podjazdem pod ”Mostostal”, od 20 listopada 1997 roku zdjęto jedną brygadę na potrzeby nowo uruchomionej linii 106.

1 lutego 2000 roku zmieniono godziny podjazdu pod „Mostostal” na godzinę 06:45 i 15:14, przesunięto również przystanek „Mostostal” o 400 metrów.

Linię od samego początku obsługuje zajezdnia w Policach, obecnie jedną brygadą:
111/1 – (5:54–17:37)
Autobus jest wspólny z linią 109.
Długość trasy w kierunku Jasienicy wynosi 15.210 metrów, z Jasienicy do Zajezdni Police 12.970 metrów. Natomiast trasa krótka: w kierunku pętli "Police Rynek" wynosi 6.790 metrów, a do Zajezdni Police 7.130 metrów.

Na liniach 101, 106, 107, 109, 111 i 524 nastąpiło ujednolicenie nazw przystanków z nazwami wprowadzonymi wraz z nowym rozkładem jazdy linii 103 z dniem 1 października 2007 roku, dodając słowo Police do przystanków znajdujących się na terenie Polic i przyległości.

Od 3 grudnia 2007 roku autobusy linii 111 kursowały w dni powszednie w godzinach szczytu ze zmienną częstotliwością. Zachowano kursy wydłużone do Jasienicy.

Konieczność demontażu elementów konstrukcyjnych estakady w dniu 16 kwietnia 2009 roku w godzinach 6:00 – 20:00 wymusiła zamknięcie dla ruchu ulicy Jasienickiej w Policach (na odcinku skrzyżowania ulic Kuźnickiej - Dworcowej). Objazd następował ulicami Kuźnicką, Piotra i Pawła. Trasą objazdową kursowały linie autobusowe 101, 111 oraz Linia Samorządowa wg obowiązujących rozkładów jazdy. Uległy czasowej likwidacji przystanki „Police Jasienicka nż” i „Police Messer nż” w ciągu ulicy Jasienickiej.

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Policach, w dniach 18 kwietnia - 21 listopada 2009na liniach 103, 106, 107, 109, 110, 111, F, 524 i 526 wymusiła zmiany tras i rozkładów jazdy.

• autobusy linii 109, 111 i 526 będą kursowały objazdem od ulicy Piłsudskiego, ulicami Bankową i Zamenhofa do ulicy Piaskowej i dalej bez zmian. Objazd obowiązywał dla obu kierunków. W obu kierunkach nieczynne były przystanki: "Police Wyszyńskiego", "Police Osiedle Chemik" i "Police Piaskowa Szkoła". Na trasie objazdu dla obu kierunków uruchomiono przystanki: "Police Bankowa" przy skrzyżowaniu ulic Bankowej i Wyszyńskiego oraz "Police Zamenhofa" przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Zamenhofa. Dotychczasowe kursy linii 109 w relacji Police Rynek - Police Osiedle Chemik były wykonywane na trasie Police Rynek - Police Bankowa z nawrotem od przystanku "Police Bankowa" ulicami Bankową, Wyszyńskiego, Piłsudskiego i PCK do ulicy Bankowej i dalej przez ulicę Zamenhofa jak w pozostałych kursach. W tym okresie zmieniały się trasy objazdów ze względu na etapowanie prac.

W dniach 28 kwietnia - 1 października 2010 roku z powodu remontu została zamknięta dla ruchu ulica Piaskowa w Policach. Termin zakończenia prac może ulec zmianie. Na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 109, 111.

• linie 103, 109, 111 będą kursowały w obu kierunkach częściowo zmienioną trasą, od przystanku „Osiedle Chemik” ulicami: Wyszyńskiego (nawrót jak linia 107 przy Centrum Handlowym „Kinga”) – Bankową – do ul. Grzybowej i dalej po stałej trasie, wg normalnego rozkładu jazdy. Czasowo ulegną likwidacji przystanki „Piaskowa Szkoła” i „Piaskowa” na ul. Piaskowej.

1 marca 2012 roku nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, F i 524.

• na liniach 109, 110 i 111 uruchomiono przystanek "Police Kołłątaja" (wspólny z linią 103). Przystanek będzie obowiązywał jedynie w kierunku osiedla Chemik/Siedlic.

W dniach 23 lipca - 2 września 2012 roku z powodu remontu zostaje zamknięta dla ruchu ulica Grzybowa w Policach. Na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 111, 524, 526 i Linii Samorządowej. Prace wykonywała firma FDO Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Police.

• linie 103, 111, 524, 526, Linia Samorządowa kursują częściowo zmienioną trasą:
• w kierunku Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie.
• w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie.
• autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy.

W dniach 6 - 30 września 2012 roku z powodu dalszego remontu, znowu została zamknięta dla ruchu ulica Grzybowa w Policach.

• na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 109, 110, 111, 524, 526 i Linii Samorządowej. Prace wykonywała jak wcześniej firma FDO Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Police.

Linie 103, 109, 110, 111, 524, 526, Linia Samorządowa kursowały częściowo zmienioną trasą:

• w kierunku ulicy Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie. • w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami: Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie. Autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy.

Prace prowadzone w Policach na ulicy Grunwaldzkiej, w dniach 29 - 30 września 2016 roku wymusiły zmiany na liniach 102, 103, 106, 109, 110, 111, 524 i 526. W związku z tym zamknięta została dla ruchu ulica Grunwaldzka w Policach na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kościuszki.

• linie 109, 110 i 111 — zostały wycofane z ulic Mazurskiej, Kołłątaja, Szkolnej, Batorego i Grunwaldzkiej i jechały Wojska Polskiego. Kursy były wykonywane z pominięciem przystanków „Police Grunwaldzka”, „Police Szkolna”, „Police Kołłątaja”, „Police Mazurska Kościół”. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywały się na przystanku „Police Wojska Polskiego” (wspólny z linią 101).

Na wiosek pasażerów z dniem 6 listopada 2017 roku, na linii 111 została wprowadzona korekta trasy, która polegała na przesunięciu obecnego przystanku „Police Piotra i Pawła” na ulicę Brzozową. Z powodu powrotu uczniów klas 1–3 do nauki w szkołach z dniem 18 stycznia 2021 odwieszono kursowanie linii na kursach szkolnych.

Z tego samego powodu linię zawieszono ponownie w okresie od 22 marca do 26 kwietnia 2021 roku.

Z powodu prac przy budowie węzła przesiadkowego SKM Police od 16 maja 2023 nastąpiło do odwołania wstrzymanie ruchu w ciągu ulic Batorego i Szkolnej w Policach. Spowodowało to zmianę trasy linii 109, 110 i 111.

Pomiędzy przystankami „Police Rynek” a „Police Mazurska Kościół” autobusy linii kursowały ulicami Grunwaldzką i Kołłątaja, z pominięciem ulic Batorego i Szkolnej. Na ten czas przystanki „Police Grunwaldzka” i „Police Szkolna” nie będą przez obsługiwane. Jednocześnie uruchomiono tymczasowy przystanek „Police Kołłątaja” (nr 53522) w kierunku pętli „Police Rynek”, zlokalizowany w ciągu ul. Kołłątaja przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną (na wysokości przystanku w przeciwnym kierunku).


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.