Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 106: Głębokie < -- > Police Rynek

Trasa:
Głębokie – Zegadłowicza – Pilchowo: Szczecińska – Leśna – Leśno Górne – Siedlice – Police: Wyszyńskiego – Piłsudskiego – Siedlecka – Grunwaldzka – Plac Chrobrego – Police Rynek

W dni powszednie linia kursuje do godziny 22, w dni świąteczne natomiast w godzinach 6-21.

Jak podają kroniki, linia 106 rozpoczęła swoją działalność 1 czerwca 1974 roku jako linia pośpieszna, otwarta na życzenie mieszkańców Dąbia.
Kursowała na trasie: Plac Lotników – Brama Portowa – Wielka (Wyszyńskiego) – Gdańska – Basen Górniczy – Przestrzenna – Dąbie – Dąbie Osiedle.
Trasa wynosiła 12,9 km, przelot trasy w ciągu 25 minut, obsługiwana była 4 autobusami z 15-minutową częstotliwością w ciągu całego dnia. Kursowała również w dni świąteczne. Została zlikwidowana na tej trasie 18 sierpnia 1974 roku.

Ponownie linię 106 uruchomiono 3 lipca 1978 roku na trasie: Police – Osiedle Chemik – Zakłady Chemiczne II. Trasa wynosiła 10,5 km, przelot wynosił 25 minut obsługiwana była 1 autobusem z 60-70 minutową częstotliwością kursowania. Od 1 września tego roku wydłużono trasę linii o 2,5 km, wynosiła więc 13,km, przelot 28 minut. Obsługiwana była 1-2 autobusami z 30-60 minutową częstotliwością.

W tym samym roku, ale 16 października dołożono do obsługi linii dodatkowe 2 autobusy przed południem w związku z tym częstotliwość wynosiła od 15 do 60 minut. Od 2 lutego 1980 roku zwiększono ilość taboru o 1 autobus przed południem i częstotliwość kursowania wynosiła 5 minut.

Od 10 czerwca 1981 roku linia kursuje na trasie Police Rynek – Jasienica (Bibrokwas). Trasa linii wynosiła 13 km przelot 28 minut w ciągu całego dnia czterema autobusami przed południem z 5–11 minutową częstotliwością i 1 autobusem po południu z 60-minutową częstotliwością kursowania.

Od 11 listopada 1982 roku zdjęto z obsługi linii 1 autobus i skrócono czas kursowania. Do 5 grudnia 1985 roku linia obsługiwana jest przez zajezdnię Klonowica, a od tego dnia obsługę linii przejmuje zajezdnia Police.

Linia 106 była linią podmiejską, obowiązywały na niej opłaty strefowe. Opłaty za każdą rozpoczętą strefę taryfową pobierane były tak jak za przejazd całej strefy, opłaty za przejazdy pomiędzy pojedynczymi przystankami równały się opłatom za jedną strefę taryfową.

28 lipca 1987 roku zostaje wydłużona trasa linii. Wynosiła ona 14,7 km w związku z zamknięciem dla ruchu ulicy Krasickiego. Jak podają kroniki od tego czasu linię obsługuje jeden autobus, przelot wynosił 33 minuty z 60-minutową częstotliwością kursowania.

Na tej dacie urywają się informację na temat kursowania tej linii. Trudno ustalić datę likwidacji linii na tej trasie.

Informacja o uruchomieniu nowej linii 106 obsługiwanej przez SPPK pojawia się 17 listopada 1997 roku. Trasa jej biegnie wówczas następująco:
Głębokie – Pilchowo – Leśno Górne – Siedlice – Osiedle Chemik – Wyszyńskiego – Piłsudskiego – Siedlecka – Grunwaldzka – Police Rynek.

Wynosiła ona 12.990 metrów, natomiast przelot wynosił 25 minut, obsługiwana była jednym autobusem z 65-minutową częstotliwością w ciągu całego dnia. Linia jeździła również w dni świąteczne i w soboty.

17 lipca 1998 roku na trasie linii uruchomiono dodatkowy przystanek „Sierakowo nż”, a 1 stycznia 1999 roku uległ likwidacji tzw. dzień rozkładowy „soboty robocze”.

W marcu 2002 roku - następuje korekta w rozkładach jazdy linii 106 zapowiadająca dostosowywanie kursowania linii do aktualnych potrzeb przewozowych.

W tej chwili linia obsługiwana jest przez SPPK Police trzema brygadami w dzień powszedni (tylko brygada 1 jest całodzienna, reszta to dodatki).
• 106/1 – (4:52–22:25)
• 106/2 – (7:11–8:14)
• 106/3 – (15:36–16:30)
Jedna brygada kursuje w soboty, dni świąteczne i dni specjalne.
• 106/1 – (5:41–21:45)
Brygada 1 jest obsługiwana taborem niskopodłogowym, a w okresie letnim obsługuje ją pojazd 15-metrowy w związku ze wzmożonymi przewozami w rejon kąpieliska "Głębokie". Brygada 2 jest łączona z linią 109, natomiast 3 z linią pracowniczą "Zakładów Chemicznych" i obsługiwana autobusem wielkopojemnym przez cały rok.
Długość trasy do pętli "Police Rynek" wynosi 13.310 metrów, a do Głębokiego 13.120 metrów.

W dniu 3 czerwca 2007 roku w godzinach 8:00 - 15.30 zostały zamknięte dla ruchu ulice Wyszyńskiego, część ul. Bankowej, Zamenhofa i Piaskowa w Policach, oraz droga do Siedlic w związku z organizacją imprezy „Policka Piętnastka”.

• linia 106 kursowała na trasie Głębokie – Siedlice wg obowiązującego rozkładu jazdy. Wyrównanie czasu przejazdu następowało na pętli w Siedlicach, gdzie linia ta w godzinach 8:00 – 15:00 miała przystanek końcowy.

Z dniem 1 października 2007 roku na linii 106 został wprowadzony nowy rozkład jazdy dostosowany do nowego rozkładu jazdy linii 1 i 9.

• autobusy kursowały z dotychczasową, 60-minutową częstotliwością, z korektą godzin odjazdów z obu pętli. Uruchomiono też dodatkowe kursy.

Na liniach 101, 106, 107, 109, 111 i 524 nastąpiło ujednolicenie nazw przystanków z nazwami wprowadzonymi wraz z nowym rozkładem jazdy linii 103 z dniem 1 października 2007 roku, dodając słowo Police do przystanków znajdujących się na terenie Polic i przyległości.

Od 3 grudnia 2007 roku nastąpiły zmiany na liniach autobusowych 58, 61 Bis, 63, 68, 77 Bis, 101, 103, 106, 107, 109, 111, B i D, a także uruchomiona została linia 110.

• na linii 106 nastąpiła korekta godzin odjazdów wybranych kursów we wszystkie dni tygodnia oraz uruchomienie dodatkowych kursów wykonywanych w dni nauki w szkołach o godzinie 6:35 z pętli "Police Rynek" i 7:04 z Głębokiego.

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Policach, w dniach 18 kwietnia - 21 listopada 2009 roku na liniach 103, 106, 107, 109, 110, 111, F, 524 i 526 wymusiła zmiany tras i rozkładów jazdy.

• autobusy linii 106 będą kursowały objazdem od ulicy Siedleckiej ulicami Grzybową, Bankową, Zamenhofa i Piaskową do ulicy Wyszyńskiego i dalej bez zmian. Objazd obowiązywał dla obu kierunków. Nieczynne były przystanki "Police Piłsudskiego Rondo" (w kierunku Głębokiego), "Police PCK" (w kierunku Rynku), "Police Wyszyńskiego" (w obu kierunkach), "Police Osiedle Chemik" (w obu kierunkach). Na trasie objazdu uruchomiono przystanki "Police Grzybowa" w kierunku Głębokiego na ulicy Bankowej za skrzyżowaniem z ulicą Grzybową, "Police Bankowa" dla obu kierunków na ulicy Bankowej przed skrzyżowaniem z ulicą Zamenhofa, "Police Zamenhofa" w kierunku Głębokiego na ulicy Zamenhofa przed skrzyżowaniem z ulicą Piaskową, "Police Piaskowa Szkoła" dla obu kierunków, "Police Okulickiego" dla obu kierunków przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Wyszyńskiego. Kursy w relacji Police Osiedle Chemik - Głębokie były wykonywane na wydłużonej trasie Police Bankowa - Głębokie.

W dniu 7 czerwca 2009 roku od godzinach 9:30 - 12.30 została zamknięta dla ruchu kołowego ulica Wyszyńskiego w Policach na odcinku od CHU Kinga do ulicy Piaskowej oraz droga z Polic przez Siedlice do Pilchowa w związku z organizacją imprezy „Policka Piętnastka”. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN – Police.

• Linia 106 nie wykonała kursów: z pętli Głębokie o godzinie 10:15 i z Police Rynek o godzinie 10:46.

Z dniem 20 lipca 2009 roku uruchomiono na wniosek Gminy Police przystanek "Siedlice Las na żądanie" dla linii autobusowych 106 i 110 (dla linii 110 od 1 września). Przystanek dla obu kierunków usytuowany będzie w nowo wybudowanych zatokach pomiędzy Policami a przystankiem Siedlice.

Organizacja imprezy biegowej – XXIII Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka” w dniu 5 czerwca 2011 roku w godzinach 9:00 - 15.00 wymusiła zamknięcie dla ruchu ulic:

• Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Bankowej,
• Bankowa na odcinku od Wyszyńskiego do Zamenhofa,
• Zamenhofa na całej długości,
• Piaskowa od Zamenhofa do Wyszyńskiego w Policach,
• oraz drogi powiatowej nr 06132 na odcinku Police – Siedlice.
• organizatorem imprezy jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN – Police.
• linia 106 kursowała na trasie: Głębokie – Siedlice wg obowiązującego rozkładu jazdy. Wyrównanie czasu przejazdu nastąpiło na pętli w Siedlicach, gdzie linia ta w godzinach 9:00 – 15:00 miała przystanek końcowy.

1 marca 2012 roku nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, F i 524.

• na linii 106 obowiązuje nowy rozkład jazdy ze skorygowanym czasem przejazdu. Na pętli "Głębokie" kursy realizowane będą z przystanku wspólnego z linią 103. Ponadto w dni powszednie nastąpi zmiana okresów kursowania dla wybranych kursów:

kursy, realizowane dotychczas jedynie w okresie nauki w szkołach, wykonywane będą przez cały rok:

• godz. 6:15 w relacji Siedlice Pętla - Police Rynek,
• godz. 6:32 z pętli "Police Rynek" (przesunięty z godz. 6:35),
• godz. 7:04 z Głębokiego (skrócony do przystanku "Police Osiedle Chemik"),

kursy, realizowane dotychczas przez cały rok, wykonywane będą jedynie w okresie nauki w szkołach:

• godz. 7:18 z pętli "Police Rynek" (przesunięty z godz. 7:17),
• godz. 7:53 z Głębokiego.

Na wniosek pasażerów, od dnia 1 lutego 2013 roku, ZDiTM wprowadził korektę rozkładów jazdy na liniach autobusowych 101 i 106.

Odjazdy z Głębokiego

• godz. 7:53 na godz. 7:22 (kurs wykonywany w dni nauki w szkołach),
• godz. 10:38 na godz. 10:41,
• godz. 11:38 na godz. 11:41,
• godz. 12:38 na godz. 12:41,
• godz. 21:55 na godz. 22:15.

Odjazd z pętli Police Rynek

• godz. 7:18 na godz. 6:54 (kurs wykonywany w dni nauki w szkołach).
• wprowadzono też skomunikowanie linii 1 z linią 106 na pętli Głębokie realizowane w dni nauki w szkołach. Przesunięto kursu z godziny 7:46 na godzinę 7:22.
• wprowadzono skomunikowania linii 106 z linią 51 na pętli Głębokie w dni robocze w godzinach: 10:41, 11:41 i 12:41. Planowy czas na przesiadkę wynosił 2 minuty.

W latach czerwiec 2013 - 2017 w godzinach 9:00 - 13.00 bywały zamykane dla ruchu ulice Wyszyńskiego na odcinku od Piaskowej do Bankowej, Bankowa na odcinku od Wyszyńskiego do Zamenhofa, Zamenhofa na całej długości, Piaskowa od Zamenhofa do Wyszyńskiego w Policach oraz drogi powiatowej nr 06132 na odcinku Police – Siedlice z powodu organizacji imprezy biegowej – "XXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka”. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN – Police.

• linia 106 kursowała na trasie Głębokie – Siedlice wg obowiązującego rozkładu jazdy. Wyrównanie czasu przejazdu nastąpi na pętli w Siedlicach, gdzie linia ta w godzinach 9:00 – 13:00 miała przystanek końcowy.

8 czerwca 2014 roku linia na czas trwania biegu jeździła tą samą trasą co rok wcześniej.

7 czerwca 2015 roku w godzinach 10:00 – 12:30 linia na czas trwania biegu jeździła tą samą trasą co rok wcześniej.

• w godzinach 9:30-13:00 5 czerwca 2016 roku linia na czas trwania biegu jeździła tą samą trasą co rok wcześniej.

W dniu 31 maja 2013 roku w godzinach 10:40 - 12:00 została zamknięta dla ruchu ulica Wyszyńskiego w Policach na odcinku od Bankowej do Okulickiego oraz Roweckiego w związku z uroczystością odsłonięcia tablic. Wyłączenie z ruchu odcinka ulic było kierowane przez funkcjonariuszy KPP Police.

• linia 106 kursowała na trasie Głębokie – Police Rynek w obu kierunkach częściowo zmieniona trasą od Siedlic przez Piaskową, Grzybową do ronda przy Piłsudskiego i dalej po stałej trasie wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Organizacja imprezy w dniu 6 lipca 2014 roku, ZDiTM zmienił trasy linii autobusowe 103 i 106, które kończyły trasę na przystanku Zegadłowicza lub na pętli Głębokie. Służby nadzoru ruchu ZDiTM na bieżąco sterowały ruchem autobusowym oraz udzielały informacji pasażerom o przebiegu linii.

Dodatkowo od 11 lipca 2016 roku, ZDiTM na wniosek pasażerów, na pętli Głębokie wprowadził skomunikowania autobusu linii 106 (odjazdy o godzinie 10:41 i 12:41) z tramwajem linii 1.

Prace prowadzone w Policach na ulicy Grunwaldzkiej, w dniach 29 - 30 września 2016 roku wymusiły zmiany na liniach 102, 103, 106, 109, 110, 111, 524 i 526. W związku z tym zamknięta została dla ruchu ulica Grunwaldzka w Policach na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kościuszki.

• linia 106 — kursowała na trasie Głębokie — Police Kołłątaja (dotychczasowy przystanek linii 103 w kierunku Police Rynek). Od przystanku „Police Dworzec” w kierunku tymczasowego przystanku końcowego „Police Kołłątaja” autobusy jechały ulicami Stefana Batorego, Szkolną z pominięciem przystanków „Police Grunwaldzka” oraz „Police Rynek”. Na trasie objazdu uruchomiono dodatkowe przystanki „Police Szkolna” oraz „Police Kołłątaja”.

Od 1 lutego 2020 roku, ZDiTM dokonał korekt czasów przejazdu bez zmiany częstotliwości kursowania.

Z dniem 9 października 2022 roku z powodu braków kadrowych w zajezdni Police, na linii 106 wprowadzony został nowy rozkład jazdy we wszystkie dni tygodnia. W dni powszednie w godzinach szczytu kursy wykonywane będą co 30 minut, w pozostałym okresie i w inne dni – bez zmian.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.