Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 103: Głębokie < -- > Zakłady Chemiczne

Trasa:
Głębokie – Zegadłowicza – Pilchowo: Szczecińska – Tanowo: Szczecińska – Policka – Trzeszczyn: Kościuszki – Police: Tanowska – [Licealna –] Tanowska – Siedlecka – Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Piaskowa – Grzybowa – Piłsudskiego – Mazurska – Kołłątaja – Grunwaldzka – Plac Chrobrego – Police Rynek [– Kościuszki – Jasienicka – Kuźnicka – Zakłady Chemiczne]

Do Zakładów Chemicznych linia kursuje w dni powszednie w godzinach szczytu oraz w pewnych okresach wieczorem i w dni świąteczne.
W dni powszednie do godziny 18 autobusy wykonują kursy z wjazdem na pętlę "Police Szkoła" – tylko w kierunku Zakładów Chemicznych.

Linia 103 powstała z linii 53, która jeździła na trasie Głębokie – Tanowo. "Pięćdziesiąt trzy" w styczniu 1973 roku miał długość 8,6 km, przelot trasy zajmował tej linii 16-18 minut, obsługiwana była 1-2 brygadami z 20/25 i 40-minutową częstotliwością odpowiednio przed i po południu.

Po połączeniu jej z linią 65 - 2 lipca 1973 roku jej długość wynosiła 21,6 km i jeździła na trasie Głębokie – Kombinat Police, przelot trasy trwał 40-45 minut, obsługiwana była 3-5 brygadami z 20, 30-minutową częstotliwością kursowania.

1 grudnia 1973 roku została zmieniona numeracja linii autobusowych. Od tej pory linie podmiejskie nosiły numerację zaczynającą się na 100. W związku z tym dawna linia 53 otrzymała numer 103.

Od 4 stycznia 1974 roku linia 103 jeździła pierwszymi i ostatnimi kursami tylko do Tanowa i Polic Rynku, a od 4 marca tego roku po szczytach przewozowych kursowała na trasie Głębokie – Police Rynek (długość trasy 18,4 km).
W dni świąteczne na trasie Głębokie – Police Rynek, przelot trasy wynosił 30-32 minuty, 2-3 brygadami z 25-35 minutowa częstotliwością. W czerwcu tego roku zwiększono o 1 brygadę obsługę linii przed i po południem i w związku z tym zmieniła się częstotliwość kursowania na 18-24 minut.

Linia 103 jeździ na tej trasie do chwili obecnej. Na przestrzeni lat kursowania linii zwiększano i zmniejszano ilość brygad obsługujących trasę, zwiększano i zmniejszano czas przelotu trasy jak również częstotliwość kursowania, wprowadzano dodatkowe kursy do Zakładów Chemicznych.

Od 22 marca 1975 roku obowiązywał dzień rozkładowy „sobota”.

Od 19 listopada 1986 roku – brygadę 103/4 obsługiwała zajezdnia Police, do tej pory obsługiwała ją zajezdnia Klonowica.
Zmieniano też rozkłady jazdy, przeprowadzano korektę odległości pomiędzy przystankami i długości linii dla poszczególnych zajezdni.

Od 15 czerwca 1987 roku niektórymi kursami linia 103 jeździła przez Bartoszewo, również w dni świąteczne. Wydłużona trasa wynosiła 23,8 km. 1 listopada tego roku zawieszono kursy do Bartoszewa, a od 7 maja 1988 roku znowu je wprowadzono i po okresie letnim zlikwidowano je.

Według rozkładu jazdy z 1988 roku, podjazd do Bartoszewa w kierunku Zakładów Chemicznych odbywał się o godzinie 14:07, 16:16 i 17:17, a z Zakładów Chemicznych w godzinach 14:39, 18:09 i 20:25. Natomiast w dni świąteczne podjazdy były na kursach z Głębokiego o 9:10, 10:20 i 13:55, a z Rynku o 14:45, 18:26 i 20:01.

W latach dziewięćdziesiątych linię obsługiwało w dni powszednie 6 brygad, w tym jedna szczytowa z zajezdni Klonowica. W dni świąteczne także szczecińska zajezdnia wystawiała jeden pojazd.
Od 20 czerwca 1998 roku wprowadzono dla linii letni rozkład jazdy dostosowany do rozkładów jazdy linii tramwajowych 1 i 9. Na okres wakacji bez podjazdu pod szkołę.

W dniach 5 - 17 września 2005 roku od przystanku "Police Szkoła ("Police Tanowska Szkoła") autobusy kursowały ulicami: Piłsudskiego - Chodkiewicza - Wróblewskiego - Siedlecką i dalej stałą trasą. Przystanki: "Tanowska Cmentarz"("Police Starostwo Powiatowe"), "Police Dworzec", "Siedlecka MOK nż" ("Police MOK nż") zostały zawieszone. Pojazdy na przystanku "Tanowska nż" ("Police Tanowska nż") zatrzymywały się w zatoce wspólnej z liniami 102, 109 i 111. Przystanek "Siedlecka Przychodnia" ("Police Szpital") został przeniesiony na wysokość hotelu "Dobosz". Dodatkowo autobusy stawały na wysokości pawilonów handlowych (w tym miejscu w którym zatrzymuje się linia pracownicza 22).

Od kilku lat na Wszystkich Świętych z powodu zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarza autobusy z Głębokiego kursują na skróconej trasie, to jest od przystanku "Police Tanowska nż" (wspólnego z liniami 102, 109 i 111) ulicami: Piłsudskiego - Wyszyńskiego i dalej stałą trasą.

Linie obsługuje SPPK „Police” pięcioma brygadami w dni robocze:
• 103/1 – (4:07–17:47)
• 103/2 – (5:53–23:56)
• 103/3 – (4:44–22:59)
• 103/4 – (5:05–19:23)
• 103/5 – (5:29–23:23)
W dni świąteczne i soboty trzema brygadami:
• 103/1 – (4:21–22:58)
• 103/2 – (5:06-23:23)
• 103/3 – (5:46–23:56)
W Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok dwoma brygadami:
• 103/1 – (4:48–23:44)
• 103/2 – (5:15–22:34)
Długość trasy w kierunku pętli "Police Rynek" wynosi 20.860 metrów, a w kierunku Głębokiego 21.040 metrów. Od Zakładów Chemicznych w kierunku Głębokiego 24.120 metrów, a od Głębokiego do Zakładów Chemicznych 23.880 metrów.

Zgodnie z wnioskiem Urzędu Gminy Police, z dniem 1 września 2006 roku przystanek dla linii 107 i F "Mazurska nż" w Policach zostanie przekwalifikowany na stały oraz uruchomiony dla linii 103, 109, 111 i 524.

Z dniem 28 października 2006 roku, na linii 103 uległ zmianie powszedni i świąteczny rozkład jazdy. W dni powszednie wprowadzono dodatkowe podjazdy z przystanku Police Rynek pod Zakłady Chemiczne, zgodnie z wnioskiem Gminy Police.

Święto Zmarłych w latach 1 listopada 2006 - 2008 w godzinach 6:00 – 22:00 wymuszało zmiany organizacji ruchu na ulicy Tanowskiej w Policach, na odcinku od ulicy Siedleckiej do ulicy Piłsudskiego. Na tym odcinku obowiązywał ruch jednokierunkowy od ulicy Siedleckiej. Nastąpiła zmiana trasy linii 103.

• inia 103 jeździła na trasie Głębokie – Police Rynek częściowo zmienioną trasą od ulicy Tanowskiej jechała ulicami Piłsudskiego – Wyszyńskiego – Piaskową – Grzybową – Piłsudskiego – Mazurską – Kołłątaja – Grunwaldzką do Police Rynek wg normalnego rozkładu jazdy. W kierunku od Polic do Głębokiego autobusy kursowała stałą trasą.

W dniu 3 czerwca 2007 roku w godzinach 8:00 - 15.30 zostały zamknięte dla ruchu ulice Wyszyńskiego, część ul. Bankowej, Zamenhofa i Piaskowa w Policach, oraz droga do Siedlic w związku z organizacją imprezy „Policka Piętnastka”.

• linia 103 kursowała w dwóch kierunkach ulicą Piłsudskiego, objazd ronda z pominięciem ulic Wyszyńskiego – Piaskowej – Grzybowej i dalej stałą trasą wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Z dniem 1 października 2007 roku na linii 103 został wprowadzony nowy rozkład jazdy dostosowany do nowego rozkładu jazdy linii 1 i 9. Autobusy kursował z następującą częstotliwością.

• w dni powszednie w godzinach szczytu co 24 minutową częstotliwością, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut,
• w soboty i dni świąteczne: od godz.10.00 do godz. 19.00 co 36 minut, w pozostałym okresie co 40 minut.

Jednocześnie nastąpiła zmiana nazw następujących przystanków na trasie linii 103:

• „Zakłady Chemiczne” na „Police Zakłady Chemiczne”,
• „Kanał nż” na „Police Kuźnicka nż”,
• „Kamienna nż” na „Police Kamienna nż”,
• „Dubois nż” na „Police Dubois nż”,
• „Kołłątaja” na „Police Kołłątaja”
• „Police Kościół” na „Police Mazurska Kościół”,
• „Mazurska” na „Police Mazurska”,
• „Przybora” na „Police Przybora”
• „Grzybowa” na „Police Grzybowa”
• „Piaskowa” na „Police Piaskowa”
• „Piaskowa Szkoła” na „Police Piaskowa Szkoła”
•„Osiedle Chemik” na „Police Osiedle Chemik”
• „Wyszyńskiego” na „Police Wyszyńskiego”
•„Piłsudskiego – PCK” na „Police PCK”
•„Piłsudskiego” na „Police Piłsudskiego Rondo”
•„Siedlecka Przychodnia” na „Police Szpital”
•„Siedlecka MOK nż” na „Police MOK nż”
•„Tanowska Cmentarz” na „Police Starostwo Powiatowe” •„Tanowska nż” na „Police Tanowska nż”
• „Police Szkoła” na „Police Tanowska Szkoła”
• „Police Szkoła I” na „Police Tanowska Szkoła I”
•„Tanowo Las” na „Tanowo Wojska Polskiego”.

Od 3 grudnia 2007 roku nastąpiły zmiany na liniach autobusowych 58, 61 Bis, 63, 68, 77 Bis, 101, 103, 106, 107, 109, 111, B i D, a także uruchomiona została linia 110.

• na linii 103 nastąpiła zmiana powszedniego rozkładu jazdy polegająca na przesunięciu kursu z Głębokiego z godziny 5:32 na godzinę 5:44 oraz uruchomieniu dodatkowego kursu o godzinie 5:53 w relacji Police Starostwo Powiatowe - Police Zakłady Chemiczne.

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Policach, w dniach 18 kwietnia - 21 listopada 2009 roku na liniach 103, 106, 107, 109, 110, 111, F, 524 i 526 wymusiła zmiany tras i rozkładów jazdy.

• autobusy linii 103 i linii 524 kursowały objazdem od ulicy Piaskowej ulicami Zamenhofa, Bankową i Wyszyńskiego do ulicy Piłsudskiego i dalej bez zmian. Objazd obowiązywał dla obu kierunków. W obu kierunkach nieczynne były przystanki "Police Piaskowa Szkoła", "Police Osiedle Chemik" i "Police Wyszyńskiego". Na trasie objazdu dla obu kierunków uruchomiono przystanki "Police Zamenhofa" przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Zamenhofa oraz "Police Bankowa" przy skrzyżowaniu ulic Bankowej i Wyszyńskiego.

W dniach 28 kwietnia - 1 października 2010 roku z powodu remontu została zamknięta dla ruchu ulica Piaskowa w Policach. Termin zakończenia prac może ulec zmianie. Na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 109, 111.

• linie 103, 109, 111 będą kursowały w obu kierunkach częściowo zmienioną trasą, od przystanku „Osiedle Chemik” ulicami: Wyszyńskiego (nawrót jak linia 107 przy Centrum Handlowym „Kinga”) – Bankową – do ul. Grzybowej i dalej po stałej trasie, wg normalnego rozkładu jazdy. Czasowo ulegną likwidacji przystanki „Piaskowa Szkoła” i „Piaskowa” na ul. Piaskowej.

Organizacja imprezy biegowej – XXIII Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka” w dniu 5 czerwca 2011 roku w godzinach 9:00 - 15.00 wymusiła zamknięcie dla ruchu ulic:

• Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Bankowej,
• Bankowa na odcinku od Wyszyńskiego do Zamenhofa,
• Zamenhofa na całej długości,
• Piaskowa od Zamenhofa do Wyszyńskiego w Policach,
• oraz drogi powiatowej nr 06132 na odcinku Police – Siedlice.
• organizatorem imprezy jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN – Police.
• linia 103 – kursowała w obydwu kierunkach ulicą Piłsudskiego, objeżdżała rondo z pominięciem ulic Wyszyńskiego – Bankowej – Grzybowej i dalej stałą trasą wg obowiązującego rozkładu jazdy.

1 marca 2012 roku nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, F i 524.

• na linii 103 obowiązuje nowy rozkład jazdy ze skorygowanym czasem przejazdu. Ponadto w dni powszednie w okresie nauki w szkołach uruchomiony został dodatkowy kurs w relacji Tanowo (odjazd 7:36) - Police Tanowska Szkoła (przyjazd 7:46).

W dniach 23 lipca - 2 września 2012 roku z powodu remontu zostaje zamknięta dla ruchu ulica Grzybowa w Policach. Na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 111, 524, 526 i Linii Samorządowej. Prace wykonywała firma FDO Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Police.

• linie 103, 111, 524, 526, Linia Samorządowa kursują częściowo zmienioną trasą:
• w kierunku Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie.
• w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie.
• autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy.

W dniach 6 - 30 września 2012 roku z powodu dalszego remontu, znowu została zamknięta dla ruchu ulica Grzybowa w Policach.

• na czas remontu została zmieniona trasa linii autobusowych 103, 109, 110, 111. 524, 526 i Linii Samorządowej. Prace wykonywała jak wcześniej firma FDO Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Police.

Linie 103, 109, 110, 111, 524, 526, Linia Samorządowa kursowały częściowo zmienioną trasą:

• w kierunku ulicy Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie. • w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami: Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie. Autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy.

Od dnia 5 listopada 2012 roku, ZDiTM wprowadził skomunikowania linii 51 z linią 103 na pętli Głębokie w dni robocze w godzinach: 8:13, 11:13, 12:13, 13:13, 14:13, 16:13 i 18:15. Maksymalny czas dodatkowego oczekiwania autobusu linii 51 wynosi 2 minuty.

W latach czerwiec 2013 - 2017 w godzinach 9:00 - 13.00 bywały zamykane dla ruchu ulice Wyszyńskiego na odcinku od Piaskowej do Bankowej, Bankowa na odcinku od Wyszyńskiego do Zamenhofa, Zamenhofa na całej długości, Piaskowa od Zamenhofa do Wyszyńskiego w Policach oraz drogi powiatowej nr 06132 na odcinku Police – Siedlice z powodu organizacji imprezy biegowej – "XXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka”. Organizatorem imprezy było Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TYTAN – Police.

• linia 103 – kursuje w obu kierunkach ulicą Piłsudskiego, objazd ronda z pominięciem ulic Wyszyńskiego – Bankowej – Grzybowej i dalej stałą trasą wg obowiązującego rozkładu jazdy.

8 czerwca 2014 roku linia na czas trwania biegu jeździła tą samą trasą co rok wcześniej.

7 czerwca 2015 roku w godzinach 10:00 – 12:30 linia na czas trwania biegu jeździła tą samą trasą co rok wcześniej.

• w godzinach 9:30-13:00 5 czerwca 2016 roku linia na czas trwania biegu jeździła tą samą trasą co rok wcześniej.

W dniu 31 maja 2013 roku w godzinach 10:40 - 12:00 została zamknięta dla ruchu ulica Wyszyńskiego w Policach na odcinku od Bankowej do Okulickiego oraz Roweckiego w związku z uroczystością odsłonięcia tablic. Wyłączenie z ruchu odcinka ulic było kierowane przez funkcjonariuszy KPP Police.

• linia 103 – kursuje w obu kierunkach Piłsudskiego, objazd ronda z pominięciem ulic Wyszyńskiego – Bankowej – Grzybowej i dalej stałą trasą wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Uroczystość nadania imienia rondu przy ulicy Piłsudskiego odbyła się w dniu 6 czerwca 2014 roku w godzinach w godzinach 10:45 - 11:45. Wymusiło to, zamknięcie ulic dojazdowych do ronda. W tym czasie obowiązywały zmienione trasy kursowania autobusów:

• linia 103, 109 kursowała ulicami Przybora i Bankową z pominięciem przystanków Police Grzybowa w kierunku do starych Polic oraz Police Przybora w kierunku Kingi.

Organizacja imprezy w dniu 6 lipca 2014 roku, ZDiTM zmienił trasy linii autobusowe 103 i 106, które kończyły trasę na przystanku Zegadłowicza lub na pętli Głębokie. Służby nadzoru ruchu ZDiTM na bieżąco sterowały ruchem autobusowym oraz udzielały informacji pasażerom o przebiegu linii.

Prace prowadzone w Policach na ulicy Grunwaldzkiej, w dniach 29 - 30 września 2016 roku wymusiły zmiany na liniach 102, 103, 106, 109, 110, 111, 524 i 526. W związku z tym zamknięta została dla ruchu ulica Grunwaldzka w Policach na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kościuszki.

• linia 103 — autobusy tej linii zostały wycofane z ulicy Mazurskiej i Kołłątaja i były skierowane na Wojska Polskiego z pominięciem przystanków „Police Kołłątaja” i „Police Mazurska Kościół”. Na trasie objazdu uruchomiono dodatkowy przystanek „Police Wojska Polskiego” (wspólny z linią 101).

Powrót do przeszłości. Po 33 latach od pierwszego uruchomienia i 32 lata od likwidacji linia powraca na trasę do Bartoszewa od 1 lutego 2020 roku. Autobusy linii 103 rano i po południu wybranymi kursami w dni powszednie jeżdżą do nowo wybudowanej pętli autobusowej "Bartoszewo", w relacji Głębokie — Police Zakłady Chemiczne o godz. 7:25 i 15:25 i w relacji Police Zakłady Chemiczne — Głębokie o godz. 7:00 i 15:25.

rozkład jazdy przez Bartoszewo

• odjazd z Bartoszewa w kierunku Zakładów Chemicznych Police o godz. 7:36 i 15:36
• odjazd z Bartoszewa w kierunku Głębokiego o godz. 7:38 i 16:03.
• likwidacji uległy kursy: 7:26 Police Tanowska Szkoła — Tanowo oraz 7:36 Tanowo — Police Tanowska Szkoła.
• ponadto nastąpiła korekta czasów przejazdu we wszystkie dni tygodnia. Dotychczasowy przystanek „Bartoszewo” otrzymał nową nazwę „Bartoszewo Las”.

Od 1 lipca 2021 roku zawieszono kursowanie linii do przystanku "Bartoszewo" w obu kierunkach do odwołania. Powodem była awaria sieci wodno-kanalizacyjne w miejscowości Bartoszewo. Kierowcy byli zobowiązani do odczekania ok. 4 minut od czasu zgodnego z obowiązującym rozkładem jazdy na przystankach końcowych linii - „Police Zakłady Chemiczne” oraz „Głębokie” - w celu wyrównania czasu podróży.

W niedzielę 26 września 2021 roku od godziny 07:45 do odwołania, wprowadzono czasowe ograniczenia i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej z powodu konieczności wydobycia niewybuchu z terenu Zakładów Chemicznych „Police”. Linia kursowała na trasie Głębokie – Police Rynek, gdzie kończyła swój bieg.

Na linii 103 kursy były wykonywane zgodnie z obowiązującym w niedzielę rozkładami jazdy.

Z dniem 9 października 2022 roku z powodu braków kadrowych w zajezdni Police, na linii 103 wprowadzono nowy rozkład jazdy we wszystkie dni tygodnia. Obowiązywać będzie częstotliwość kursowania:

• w dni powszednie: do godz. 20 co 30 minut, po godz. 20 co 40 minut,
• w soboty w godz. 9–18 co 30/45 minut, w pozostałym okresie co 40 minut,
• w niedziele i dni świąteczne, Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie – bez zmian.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.