Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 102: Gocław < -- > Police Szkoła

Trasa:
Gocław – Lipowa – Nad Odrą – Stołczyńska – Police: Nadbrzeżna – Cisowa – Asfaltowa – Wojska Polskiego – Plac Chrobrego – Grunwaldzka – Siedlecka – Piłsudskiego – Tanowska – Licealna – Police Szkoła

Niektóre kursy w dni powszednie z podjazdem do Prywatnego Liceum (Police, ulica Licealna).

Linia 102 od swego powstania jeździ na tej samej trasie. Powstała w 1973 roku z zamiast linii 52 - po reorganizacji numeracji linii. Jej długość wahała się od 13,7 – 14,2 km, przelot trasy od 25 do 32 minut. Linia obsługiwana była w różnych okresach przez 4–5 brygad w dni powszednie i 2–3 brygady w dni świąteczne. Częstotliwość kursowania wahała się od 16 do 27 minut w dni powszednie przed i po południu, a w dni świąteczne od 27 do 40 minut przed i po południu.

Jak podają zapiski w materiałach linia 102 w 1974 roku jeździła na trasie: Gocław – Lipowa – Stołczyńska – (Mścięcino Park) – Wojska Polskiego – (Police Rynek) – Grunwaldzka – Siedlecka – Police Szkoła.

2 września 1996 roku wprowadzono do rozkładu jazdy linii kursy pod Liceum Prywatne, a 1 września 1997 roku dodatkowe kursy obsługujące Liceum.

Linia 102 zaliczana była do linii podmiejskich, gdzie obowiązywała taryfa strefowa. Opłaty za każdą rozpoczętą strefę taryfową pobierane były tak jak za przejazd całej strefy, opłaty za przejazdy pomiędzy pojedynczymi przystankami równały się opłatom za jedną strefę taryfową.

Linia była obsługiwana do 1985 roku przez zajezdnię Klonowica, a po oddaniu do eksploatacji zajezdni w Policach, obsługę tej linii przejęła właśnie nowo powstała zajezdnia.

Na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie Skolwina uruchomiono dodatkową linię autobusową 102A (po raz pierwszy 12 września 2006 roku) kursującą z pętli "Skolwin" do przystanku "Mścięcino krzyżówka". Linia przez dwa lata dość często zmieniała swoją trasę i ulice którymi jeździła, jednak zawsze cieszyła się marną frekwencją. Swój przystanek końcowy miała między innymi na ulicy Wodnej, pętli "Pancerna" czy też przy Dworcu Kolejowym w Skolwinie.

Jednocześnie linia 102 na kilka miesięcy zmieniła znacznie swoją trasę. Skierowano ją od przystanku "Mścięcino krzyżówka" ulicami Asfaltową, Przęsocińską, Szosą Polską, Policką, Kościelną do ulicy Nad Odrą i dalej stałą trasą do pętli "Gocław".

W dnia 8 stycznia - 30 września 2007 roku z powodu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego:

• ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ulicy Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin,
• ulic Orłowskiej i Artyleryjskiej. Zmieniono zostały trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych.

• linia 102 jeździła na zmienionej trasie Police Szkoła – Mścięcino krzyżówka – Przęsocin – Policka (Stołczyn) – Gocław według dotychczasowego rozkładu jazdy.

• linie wspomagające 102A i 526A jeździły na trasie Skolwin (ul. Pancerna) przez ul. Kamienną – Skolwin(kościół) – ul. Stołczyńską do wjazdu do Papierni, gdzie następował nawrót i dalej do przystanku Mścięcino krzyżówka wg specjalnego rozkładu jazdy. Nawrót linii następował poprzez ulice Asfaltową, skręt w prawo w ulice Dębową i dalej własną trasą do przystanku Mścięcino Park. Wybrane kursy linii 102A i 526A realizowane były z pominięciem zajazdu do Papierni.

Wnioski pasażerów i przedłużeniem terminu zakończenia kolejnego etapu prac na ulicy Stołczyńskiej oraz zamknięciem wiaduktu w ciągu ulicy Lubeckiego, z dniem 1 kwietnia 2007 roku wprowadzono zmiany na liniach 102, 102A, 526, 526A.

• na linia 102 przyspieszono pierwszy kursu (w dni powszednie i świąteczne) w kierunku Gocławia.

• na liniach 102A i 526A nastąpiło dostosowanie rozkładów do zmian na liniach 102 i 526 oraz korekta czasów przejazdu. Na linii 102A w godzinach szczytu podjazdy do papierni wykonywane były tylko w jednym kierunku.

16 lipca 2007 roku nastąpiło wznowienie ruchu kołowego ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ulic Ornej - Celulozowej do wjazdu do papierni Skolwin. Likwidacji uległa linia 102A oraz 526A. Ponadto linie autobusowe 63 i 102 wróciły na ulice Stołczyńską z częściowo zmienionymi trasami.

• w dniach 16 lipca - 30 września 2007 roku (termin zakończenia może ulec zmianie) nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Stołczyńskiej na odcinku od ulicy Orłowskiej do przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ulic Stołczyńskiej i Inwalidzkiej. Prace wykonywane były przez HYDROBUDOWĘ 9. Z tego powodu zmienione zostały trasy i rozkłady jazdy kursujących tam linii autobusowych.

• linia 102 jeździła na zmienionej trasie Police Szkoła - Mścięcino krzyżówka - Stołczyńska - Orłowska - Artyleryjska - Kamienną - Inwalidzka - Stołczyńska i dalej swoja trasą do Gocławia według specjalnego rozkładu jazdy.

23 lipca 2007 roku na wniosek mieszkańców i rady osiedla Skolwin, ZDiTM uruchomił dodatkową linie autobusową kursującą w dni powszednie na trasie od przystanku ,,Nowy Świat” do przystanku ,,Górnicza”. Nawrót linii następował przez pętlę uliczną na ulicy Pancernej. Nawrót na przystanku ,,Nowy Świat” zabezpieczany był przez pracowników Hydrobudowy 9.

• linia 102A kursowała będzie na trasie ulica Stołczyńska, ,,Nowy Świat” – Orłowska – Artyleryjska do przystanku ,,Górnicza” według specjalnego rozkładu jazdy. Linię obsługiwało SPPK.

• z dniem 1 października 2007 roku na linii 102 wprowadzono nowy rozkład jazdy dostosowany do nowego rozkładu jazdy linii 6. Autobusy do czasu przywrócenia kursowania przez ulice Stołczyńską będą kursowały z następującymi częstotliwościami:
• w dni powszednie: w godzinach szczytu co 24 minuty, poza godzinami szczytu co 30 minut, w godzinach wieczornych co 40 minut,
• w soboty i dni świąteczne: co ok. 48 minut.
• ponadto na linii 102 nastąpiła zmiana nazwy przystanku z „Cegłówki” na „Nad Odrą Huta”.

ZDiTM przedłużył termin obowiązywania organizacji ruchu komunikacji miejskiej w dniach 1 - 31 października 2007 roku z powodu dalszych prac przy budowie kanalizacji. Ponadto w tym okresie pozostawił kursowanie linii 102a, jednak zmianie uległ jej rozkład. Linia 102a kursowała w dni powszednie oraz w soboty wg specjalnych rozkładów jazdy.

Ostatnia reaktywacja nastąpiła 8 września 2008 roku, kiedy to uruchomiono wersję kursującą z przystanku Police Mścięcino Krzyżówka, przez ulicę Jesionową, Orłowską, Artyleryjską, Górniczą i Kamienną do pętli Skolwin. Długość trasy wynosiła 4,5 km, a do Polic Mścięcina 3,2 km. Obsługiwana była jednym autobusem w dni powszednie (najczęściej Jelczem 081MB 602) w godzinach szczytu przewozowego, z 24-minutową częstotliwością kursowania. Linię zlikwidowano po zakończeniu budowy kanalizacji z dniem 18 października 2008 roku.
Zajezdnia SPPK obsługuje linię 102 - czterema brygadami w dni robocze:

• 102/1 – (4:29–18:01)
• 102/2 – (4:52–20:08)
• 102/3 – (5:11–8:12, 14:41–23:48)
• 102/4 – (5:35–23:08)

A także dwoma brygadami w soboty i dni świąteczne:

• 102/1 – (4:35–22:53)
• 102/2 – (5:35–23:28)

Dwie brygady kursują w Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok:

• 102/1 – (4:46–22:41)
• 102/2 – (5:34–23:29)

Długość trasy do Gocławia wynosi 13.580 metrów, a do pętli "Police Szkoła" 13.940 metrów.

1 marca 2012 roku nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, F i 524.

• na linii 102 obowiązuje nowy rozkład jazdy ze skorygowanym czasem przejazdu. Wybrane kursy realizowane będą w relacji Gocław - Police Zajezdnia.

Realizacja projektu „Rewitalizacja starych Polic – modernizacja polickiego rynku”, wymusiła w dniu 12 kwietnia 2013 roku zmianę peronów przystankowych na przystanku „Police Rynek” dla linii autobusowych 101, 102, 524 i 526.

• autobusy linii 101, 102, 524 i 526 jadące w kierunku Szczecina zatrzymują się na zewnętrznym peronie pętli (słupek nr 54023).

Uroczystość nadania imienia rondu przy ulicy Piłsudskiego odbyła się w dniu 6 czerwca 2014 roku w godzinach w godzinach 10:45 - 11:45. Wymusiło to, zamknięcie ulic dojazdowych do ronda. W tym czasie obowiązywały zmienione trasy kursowania autobusów:

• linia 102 kursowała przez ulice Wróblewskiego z pominięciem przystanków Police Szpital, Police Piłsudskiego Rondo i Police Klub Nauczyciela, autobus zatrzymywał się na przystanku Police Chodkiewicza oraz przy hotelu Dobosz.

Od 9 marca 2015 roku wybrane kursy realizują podjazdy pod fabrykę w ciągu ulicy Nad Odrą. Uruchomiono nowy przystanek "Teleyard" obowiązujący w obu kierunkach pomiędzy istniejącymi przystankami "Nad Odrą 4" i "Cegłówka".

Prace prowadzone w Policach na ulicy Grunwaldzkiej, w dniach 29 - 30 września 2016 roku wymusiły zmiany na liniach 102, 103, 106, 109, 110, 111, 524 i 526. W związku z tym zamknięta została dla ruchu ulica Grunwaldzka w Policach na odcinku od ulicy Kołłątaja do ulicy Kościuszki.

• Linie 102 i 526 — autobusy tych linii zostają wycofane z ulicy Wojska Polskiego. W obu kierunkach kursowały ulicami Kołłątaja, Mazurską i Piłsudskiego z pominięciem przystanków „Police Rynek” oraz „Police Wojska Polskiego”. Na trasie objazdu uruchomiono dodatkowe przystanki „Police Kołłątaja” oraz „Police Mazurska Kościół” (dotychczasowe przystanki linii 103). Przystanek „Police Kołłątaja” w kierunku ulicy Piłsudskiego (Gocławia) został przeniesiony za skrzyżowanie z ulicą Grunwaldzką i zlokalizowano go na wysokości hurtowni).

Prowadzone prace drogowe związane z naprawą nawierzchni jezdni na Wojska Polskiego w Policach od dnia 9 sierpnia 2017 roku, wymusiły zawieszenie przystanków autobusowych #8222;Police Wojska Polskiego” dla linii 101, 102, 524, 526 (oba kierunki).

• linie autobusowe 101, 102, 524, 526 kursowały objazdem ulicami Asfaltową, Piłsudskiego, Mazurską, Kołłątaja, Police Rynek w obu kierunkach z pominięciem przystanków „Police Wojska Polskiego”. Na trasie przejazdu obowiązywały istniejące przystanki: „Police Mazurska Kościół” oraz „Police Kołłątaja”. Wyżej wymienione linie jeździły wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Z powodu wzmożonych przewozów w kierunku cmentarzy (Wszystkich Świętych) w dniach 23 października - 2 listopada 2021 roku, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, dokonał zmian rozkładów jazdy linii autobusowych. I tak na linii kursowały autobusy na trasie:

Gocław <—> Police Tanowska Szkoła
Szczecin: Lipowa — Nad Odrą — Stołczyńska — Police: Nadbrzeżna — Cisowa — Asfaltowa — Wojska Polskiego — plac Chrobrego — Grunwaldzka — Siedlecka — rondo Pionierów Polic — Piłsudskiego — Tanowska — Licealna

23 października 2021 (sobota)
Kursowały według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12–24 minuty w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.

• MAN NL283 3050 (102/1)
• MAN NL283 3052 (102/2)
• MAN NL283 3061 (102/3)
• MAN NL280 3064 (102/4)

24 października 2021 (niedziela)
Kursowały według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 20 minut w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.

• MAN NL283 3060 (102/1)
• MAN NL283 3058 (102/2)
• MAN NL280 3064 (102/3)
• MAN NL283 3061 (102/4)

30 października 2021 (sobota)
Kursowały według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12–24 minuty w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.

• MAN NL283 3059 (102/1)
• Solaris Urbino 12 3041(102/2)
• MAN NL280 3064 (102/3)
• MAN NL283 3061 (102/4)

31 października 2021 (niedziela)
Kursowały według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12–24 minuty w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.

• Solaris Urbino 12 3057 (102/1)
• MAN NL283 3058 (102/2)
• MAN NL283 3061 (102/3)
• MAN NL280 3064 (102/4)

1 listopada 2021 (poniedziałek)
Kursowały według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12–24 minuty w godzinach 9–18. Obsługa: 4 autobusy MAXI niskopodłogowe z SPPK.

• MAN NL283 3052 (102/1)
• MAN NL283 3049 (102/2)
• MAN NL280 3064 (102/3)
• MAN NL283 3059 (102/4)

Z dniem 9 października 2022 roku z powodu braków kadrowych w zajezdni Police na linii 102 wprowadzony został nowy rozkład jazdy we wszystkie dni tygodnia. W dni powszednie po godzinie 18 oraz we wszystkie dni wolne od pracy linia kursuje na trasie Gocław – Police Zajezdnia. Dodatkowo w dni powszednie do godziny 18 wybrane kursy wykonywane będą z podjazdem do przystanku „Police Zajezdnia”. Obowiązywać będzie częstotliwość kursowania:

• w dni powszednie: do godz. 20 co 30 minut, po godz. 20 co 40 minut,
• w soboty w godz. 9–18 co 30/45 minut, w pozostałym okresie co 40 minut,
• w niedziele i dni świąteczne, Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie – bez zmian.

Z powodu wzmożonych przewozów w kierunku cmentarzy (Wszystkich Świętych) w dniach 29 października - 1 listopada 2022 roku, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, dokonał zmian rozkładów jazdy linii autobusowych.

29 października (sobota) linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursowała według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością, w godzinach 9–18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

• MAN NL283 3053 (102/1),
• MAN NL280 3064 (102/2),
• Solaris Urbino 12 3057 (102/3).

30 października (niedziela) linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursowała według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godzinach 9–18 co 20–40 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

• MAN NL283 3052 (102/1),
• MAN NL283 3060 (102/2),
• MAN NL280 3064 (102/3),

1 listopada (wtorek) linia 102 (Gocław – Police Tanowska Szkoła) kursowała według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością w godzinach 9–18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian.

• MAN NL283 3060 (102/1),
• MAN NL280 3064 (102/2),
• MAN NL283 3062 (102/3)


* * *



Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki



Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.