Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 101: Plac Rodła < -- > Police Jasienica Pętla

Trasa:
Plac Rodła – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Pokoju – Szosa Polska – Przęsocin: Szczecińska – Szczecin: Przęsocińska – Police: Asfaltowa – Wojska Polskiego – Plac Chrobrego – Kościuszki – Jasienicka – Kuźnicka – Jasienicka – Dworcowa – Piastów – Jasienica Pętla

Niektóre kursy w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz większość w dni świąteczne są wykonywane bez podjazdu pod Zakłady Chemiczne (ulica Kuźnicka).

O linii 101 wspomina się już 10 listopada 1972 roku, ale tak naprawdę zaczyna kursować na trasie Plac Hołdu Pruskiego – Jasienica od 2 stycznia 1973 roku. Długość trasy wynosiła 20,7 km, przejazd trwał 42-45 minut, obsługa taborowa 8-12 autobusów z częstotliwością co 8-9 i 12 minut.

Od 1 lutego 1973 roku zwiększono ilość taboru do 16 autobusów w obsłudze porannej, które jeździły z 6-7 minutową częstotliwością, a 28 października 1975 roku zmniejszono obsługę poranną o 1 autobus z powodu braków taborowych.

9 stycznia 1976 roku zwiększono obsługę linii o 2 autobusy po szczycie. W tym czasie wprowadzono również przerwy na posiłek w Jasienicy i na Placu Hołdu Pruskiego. Wydłużono również czas kursowania linii do godziny 21:00. Na placu Hołdu Pruskiego trzymano rezerwę.

Linia 101 była linią pozamiejską i obowiązywały na niej opłaty strefowe. Opłaty za każdą rozpoczętą strefę taryfową pobierane były tak jak za przejazd całej strefy, opłaty za przejazdy pomiędzy pojedynczymi przystankami równały się opłatom za jedną strefę taryfową.

W związku z wycinką drzew w ciągu ulicy Szosa Polska w dniach 15 – 28 czerwca 1978 roku linia 101 jeździ objazdem przez ulicę Nehringa, Kościelną i Stołczyńską. W związku z tym trasa przejazdu wydłużyła się do 23,7 km.

Linia na tej trasie jeździ do 19 grudnia 1986 roku. W tym okresie wydłużano trasę, zwiększano lub zmniejszano ilość taboru kursującego na linii, zawieszano niektóre kursy, zmieniano czas przelotu, brygady 101/2 i 101/5 były obsługiwane przez zajezdnię Police.
Od 19 grudnia 1986 roku przeniesiono przystanek końcowy na Plac Rodła i od tego czasu jeździ na trasie do Jasienicy właśnie z placu Rodła do chwili obecnej. Jej trasa wahała się od 22,1 – 23,1 km przelot w granicach od 45 – 50 minut, obsługa taborowa 8-9/5-7 autobusami z 12-13 oraz 15-20 minutową częstotliwością przed i po południu.

W latach 1986 – 2008 na linii w międzyczasie zmieniano rozkład jazdy, częstotliwość kursowania i postojów, przeprowadzano korektę odległości między przystankami i długości linii, wprowadzono niektóre kursy z podjazdem pod Zakłady Chemiczne. Początkowo tylko niektóre brygady obsługiwała zajezdnia Police. Od połowy lat 90-tych przejęła ją w całości. Zwiększano lub zmniejszano też ilość taboru kursującego na linii.

Od 2000 roku na linię wprowadzono szczytowy autobus przegubowy, którym na stałe był Ikarus 280 741. Kilka miesięcy później dodano drugą brygadę wielkopojemną, a od 2002 roku linię obsługiwały też nowo zakupione MAN-y NL313-15.

Na liniach 101, 106, 107, 109, 111 i 524 nastąpiło ujednolicenie nazw przystanków z nazwami wprowadzonymi wraz z nowym rozkładem jazdy linii 103 z dniem 1 października 2007 roku, dodając słowo Police do przystanków znajdujących się na terenie Polic i przyległości.

Od końcówki 2007 roku linia kursuje ulicami Ogrodniczą, Ludgardy, Zagórskiego obsługując ciągle rozrastające się osiedle Bukowo.

Linię 101 obsługuje SPPK w dni robocze czterema brygadami (+ piąta jako dodatek do Zakładów Chemicznych w porannym szczycie):
• 101/1 - (4:35–9:05, 13:07–17:37, brygada wielkopojemna)
• 101/2 - (5:10–23:27, brygada wielkopojemna)
• 101/3 - (4:50–22:40)
• 101/4 - (4:13–23:22)
• 101/5 - (6:00–6:44)
Brygady 2 i 4 są niskopodłogowe.
Trzy brygady są w soboty i dni świąteczne:
• 101/1 - (4:50–23:16)
• 101/2 - (4:35–23:35)
• 101/3 - (4:48–22:36)
Brygady 2 i 3 są niskopodłogowe.
W Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok obowiązuje świąteczny rozkład jazdy.
Trasa w kierunku placu Rodła wynosi 22.200 metrów, a w kierunku Jasienicy 22.550 metrów.

Konieczność demontażu elementów konstrukcyjnych estakady w dniu 16 kwietnia 2009 roku w godzinach 6:00 – 20:00 wymusiła zamknięcie dla ruchu ulicy Jasienickiej w Policach (na odcinku skrzyżowania ulic Kuźnickiej - Dworcowej). Objazd następował ulicami Kuźnicką, Piotra i Pawła. Trasą objazdową kursowały linie autobusowe 101, 111 oraz Linia Samorządowa wg obowiązujących rozkładów jazdy. Uległy czasowej likwidacji przystanki „Police Jasienicka nż” i „Police Messer nż” w ciągu ulicy Jasienickiej.

1 września 2010 roku wprowadzono korektę w rozkładzie jazdy, polegającą na przesunięciu kursu 101/2 z godziny 17:53 na 17:51 (odjazd z Jasienicy) z jednoczesnym podjazdem pod Zakłady Chemiczne. Trasa w kierunku placu Rodła wynosi 22.200 metrów, a w kierunku Jasienicy 22.550 metrów.

Z dniem 1 lutego 2012 roku wprowadzono zmiany rozkładów jazdy na liniach autobusowych 61bis, 68 i 101.

• na linii 101 obowiązuje nowy rozkład jazdy, ze skróconym czasem przejazdu (średnio o 5 minut w jednym kierunku). Linia obsługiwać będzie dodatkowy przystanek „Szosa Polska Ranczo nż” (w obu kierunkach), zlokalizowany na ul. Szosa Polska, przy granicy miasta.

Na wniosek pasażerów, od dnia 1 lutego 2013 roku, ZDiTM wprowadzł korektę rozkładów jazdy na liniach autobusowych 101 i 106.

Dni robocze odjazdy z Placu Rodła

• z godziny 5:15 na godzinę 5:17,
• z godziny 5:45 na godzinę 5:40,
• z godziny 6:00 na godzinę 5:50,
• z godziny 6:49 na godzinę 6:55.

Odjazdy z pętli Police Jasienica Pętla

• z godziny 4:52 na godzinę 4:50,
• z godziny 5:55 na godzinę 6:00.

Odjazd z pętli Police Rynek

• z godziny 4:40 na godzinę 4:39.

Realizacja projektu „Rewitalizacja starych Polic – modernizacja polickiego rynku”, wymusiła w dniu 12 kwietnia 2013 roku zmianę peronów przystankowych na przystanku „Police Rynek” dla linii autobusowych 101, 102, 524 i 526.

• autobusy linii 101, 102, 524 i 526 jadące w kierunku Szczecina zatrzymują się na zewnętrznym peronie pętli (słupek nr 54023).

Wykrycie niewybuchu z czasów II wojny światowej w dniu 30 czerwca 2013 roku wymusiło operacje usunięcia znaleziska. Wiązało się to z koniecznością ewakuacji mieszkańców i wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w godzinach 9:00 - 15:00.

Niewybuch znajdował się w Odrze w pobliżu Urzędu Celnego. Na czas prowadzenia akcji wydobycia niewybuchu wyznaczone zostały strefy ewakuacji mieszkańców wraz z miejscem zbiórki osób ewakuowanych i strefę wyłączoną z ruchu.

• linie 59, 101, 107 od przystanku Matejki skierowane przez ulicę Malczewskiego, Wyzwolenia nawrót na placu Żołnierza. Przystanek końcowy plac Rodła (przy Delikatesach).

Z powodu dużego natężeniem ruchu w alei Wyzwolenia i na ulicy Malczewskiego zmieniono trasy autobusów linii 68, 101, 107 i F. Do godziny 17:00 w dniu 24 grudnia 2013 roku autobusy jeździły z pominięciem odcinka alei Wyzwolenia i ulicy Malczewskiego. Pojazdy zawracały na Placu Rodła i ulicy Matejki i jechały w kierunku Polic i Osiedla Kormoranów. Nieczynny był przystanek „Malczewskiego”. Taka organizacja komunikacji miejskiej obowiązywała do odwołania w dniach 30 - 31 grudnia 2013 roku.

ZDiTM z dniem 22 stycznia 2015 roku, zmienił lokalizacje przystanku "Ogrody Przyjaźń" nż dla autobusów linii 63, 101, 107 i 524 jadących w kierunku Polic i Skolwina. Przystanek został przeniesiony o ok. 250 metrów w kierunku bramy wjazdowej do ogródków działkowych. Autobusy zatrzymują się przy nowym peronie. Dotychczasowy przystanek został zlikwidowany.

1 września 2015 roku uruchomiony został przystanek "Ostrowska nż" w kierunku ulicy Pokoju, zlokalizowany w ciągu ulicy Bogumińskiej przy stacji paliw Orlen.

15 lutego 2016 roku uruchomiony został przystanek "Staw Brodowski" w rejonie kładki przy ulicy Wilczej.

Na wiosek pasażerów z dniem 6 listopada 2017 roku nastąpiła zmiana powszedniego rozkładu jazdy. Wprowadzone zostały kursy przez ulice Piotra i Pawła w Policach (ulicami Piotra i Pawła oraz Brzozową) z placu Rodła o godzinie 4:50 oraz 5:40, natomiast z Jasienicy o godzinie 14:00, 14:30, 15:30 oraz 22:03. Przystanek „Police Piotra i Pawła” zlokalizowany został na ulicy Brzozowej w Policach.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiły zmiany rozkładów jazdy linii 54, 64, 77, 80, 101, 108.

• na linii 101 nastąpi zmiana sobotniego i świątecznego rozkładu jazdy polegająca na przesunięciu kursów:
• z przystanku "Police Rynek" do Jasienicy z godz. 4:49 na godz. 4:43;
• z Jasienicy z godz. 5:00 na godz. 4:54.

Prowadzone prace drogowe związane z naprawą nawierzchni jezdni na Wojska Polskiego w Policach od dnia 9 sierpnia 2017 roku, wymusiły zawieszenie przystanków autobusowych #8222;Police Wojska Polskiego” dla linii 101, 102, 524, 526 (oba kierunki).

• linie autobusowe 101, 102, 524, 526 kursowały objazdem ulicami Asfaltową, Piłsudskiego, Mazurską, Kołłątaja, Police Rynek w obu kierunkach z pominięciem przystanków „Police Wojska Polskiego”. Na trasie przejazdu obowiązywały istniejące przystanki: „Police Mazurska Kościół” oraz „Police Kołłątaja”. Wyżej wymienione linie jeździły wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Na wiosek pasażerów od 6 listopada 2017 roku nastąpiły zmiany na liniach 101 i 111.

• na linii 101 zmianie uległy powszednie rozkłady jazdy. Wprowadzono kursy przez ulice Piotra i Pawła w Policach (ulicami Piotra i Pawła oraz Brzozową) z placu Rodła o godzinie 4:50 oraz 5:40, natomiast z Jasienicy o godzinie 14:00, 14:30, 15:30 oraz 22:03. Przystanek „Police Piotra i Pawła” zlokalizowano na ulicy Brzozowej w Policach.

Z dniem 1 stycznia 2018 na linii 101 w dni powszednie nastąpiła zmiana rozkładu jazdy polegająca na wprowadzeniu kursu z placu Rodła o godzinie 12:40 przez ulice Piotra i Pawła w Policach do Jasienicy.

Z dniem 1 lutego 2021 roku, ZDiTM na linii 101 w celem dopasowania do nowego rozkładu jazdy linii 68 nastąpiła korekta godzin odjazdów z pętli „Plac Rodła” w dni powszednie z godziny 7:49 na godzinę 7:50, z godziny 14:29 na godzinę 14:30 i z godziny 14:59 na godzinę 15:00.

Plac Rodła < — > Police Jasienica Pętla
Szczecin: Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — Malczewskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Ogrodnicza — Ludgardy — Zagórskiego — Szosa Polska — Przęsocin: Szczecińska — Szczecin: Przęsocińska — Police: Asfaltowa — Wojska Polskiego — plac Chrobrego — Kościuszki — Jasienicka — [Kuźnicka —] Jasienicka — Dworcowa — Piastów — Ogrodowa (z powrotem: Ogrodowa — Broniewskiego — Podgórna — Piastów)

W niedzielę 26 września 2021 roku od godziny 07:45 do odwołania, wprowadzono czasowe ograniczenia i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej z powodu konieczności wydobycia niewybuchu z terenu Zakładów Chemicznych „Police”. Linia kursowała na trasie Plac Rodła – Police Rynek, gdzie kończyła swój bieg.

Pasażerowie chcący udać się w godzinach zamknięcia dróg do Jasienicy mogli skorzystać z Linii Samorządowej, która zgodnie z rozkładem jazdy odjeżdżała z przystanku Police Rynek w kierunku Jasienicy objazdem przez Tanowo.

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie placu Rodła - zlikwidowano wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu alei Piłsudskiego na odcinku między placem Rodła a ulicą Matejki.

W związku z tym autobusy linii 101 od przystanku „Matejki” kursowały zmienioną trasą przez Malczewskiego, Wyzwolenia, plac Rodła, Wyzwolenia, z nawrotem przez plac Żołnierza Polskiego. Na zmienionej trasie obowiązywały przystanki:

• ”Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku pl. Żołnierza Polskiego, wspólny z linią 835 (nr 11510),
• „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku Bramy Portowej, wspólny z liniami 86 i 835 (nr 11311),
• „Plac Żołnierza Polskiego” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia za pl. Żołnierza Polskiego, w kierunku pl. Rodła (nr 11313) – przystanek krańcowy,
• „Plac Rodła” zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed pl. Rodła, w kierunku Niebuszewa (nr 11530).

Od 18 grudnia 2021 roku autobusy linii 101 od przystanku „Matejki” kursowały przez Matejki, plac Hołdu Pruskiego, plac Żołnierza Polskiego do swoich obecnych przystanków końcowych w ciągu Wyzwolenia. Powrót odbywał się jak dotychczas. Dla tego kierunku nie obowiązywały dotychczasowe przystanki „Plac Rodła” i „Plac Żołnierza Polskiego”. W zamian uruchomiono przystanek „Filharmonia” (w ciągu Matejki na wysokości przystanku tramwajowego) oraz „Plac Żołnierza Polskiego” (w ciągu Wyzwolenia za placem Żołnierza Polskiego).

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

• Autobusy linii 101 kursowały w relacji Police Jasienica Pętla – Plac Rodła:
W kierunku pętli „Plac Rodła” od przystanku „Matejki” kursowały przez ulice Malczewskiego i Wyzwolenia do przystanku końcowego „Plac Rodła” (nr 11544), zlokalizowanego w ciągu Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniami z Wyzwolenia i Mazurską. Zlikwidowano dotychczasowe przystanki „Filharmonia” (nr 11410) i „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313).

• W kierunku pętli „Police Jasienica Pętla” od przystanku początkowego „Plac Rodła” (nr 11544) kursowały przez Piłsudskiego, plac Grunwaldzki, Rayskiego do przystanku „Malczewskiego” i dalej bez zmian. Zlikwidowano dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11530).

Z powodu przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Autobusy linii 101 kursowały w relacji Police Jasienica Pętla – Plac Żołnierza Polskiego:
• w kierunku pętli „Plac Żołnierza Polskiego” od przystanku „Matejki” kursowały przez ulicę Matejki, plac Hołdu Pruskiego, plac Żołnierza Polskiego, aleję Wyzwolenia do przystanku końcowego „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313), zlokalizowanego w ciągu alei Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ulicą Małopolską. Zlikwidowano dotychczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11544). W zamian uruchomiono przystanek „Filharmonia” (nr 11410), zlokalizowany w ciągu ulicy Matejki przed skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką.

• w kierunku pętli „Police Jasienica Pętla” od przystanku początkowego „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11313) kursowały przez aleję Wyzwolenia, ulicę Malczewskiego do przystanku „Malczewskiego” i dalej bez zmian. Dodatkowo uruchomiono przystanek „Plac Rodła” (nr 11531), zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką (kierunek Niebuszewo). Jednocześnie nastąpiła zmiana nazwy przystanku „Malczewskiego” na „Rayskiego” wraz ze zmianą numeru z 13011 na 12921.

Plac Żołnierza Polskiego < — > Police Jasienica Pętla
Szczecin: aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — Malczewskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Ogrodnicza — Ludgardy — Zagórskiego — Szosa Polska — Przęsocin: Szczecińska — Szczecin: Przęsocińska — Police: Asfaltowa — Wojska Polskiego — plac Chrobrego — Kościuszki — Jasienicka — [Kuźnicka —] Jasienicka — Dworcowa — Piastów — Ogrodowa (z powrotem: Ogrodowa — Broniewskiego — Podgórna — Piastów)

Z dniem 1 października 2022 roku, w związku z oddaniem do użytku infrastruktury przystankowej w ciągu ulicy Szczecińskiej w Przęsocinie linia 101 powraca na swoje stałe przystanki tj. „Przęsocin Kościelna” przy skrzyżowaniu z ulicą Kościelną, „Przęsocin Centralna” przy skrzyżowaniu z ulicą Centralną. Przywrócony zostanie dla nich status przystanków stałych.

Uruchomiono też parę nowych przystanków „Przęsocin Radosna”, zlokalizowanych w ciągu ulicy Szczecińskiej po południowej stronie skrzyżowania z ulicą Radosną (nr 56611 w kierunku Szczecina, 56612 w kierunku Polic). Przystanki mają status przystanków na żądanie.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.