Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Modernizacja i przebudowa zajezdni

* * *

Przód zajezdni - foto: Janusz Światowy

* * *

Zajezdnia Golęcin do remontu? Nie uda się, bo Szczecin nie ma pieniędzy

Trzy nieudane przetargi i spór sądowy w tle. To najkrótsza historia dotycząca prób modernizacji jednej z dwóch czynnych szczecińskich zajezdni tramwajowych

Plany były ambitne. Do 2023 roku - "Głos" pisał o tym w 2016 roku - zajezdnia Golęcin przy ulicy Wiszesława miała zostać rozbudowana o działkę sąsiednią, na której miał powstać nowy budynek administracyjno-biurowy. Hala miała zostać rozbudowana o dodatkowe stanowiska, nie mówić już o nowym torowisku, łącznie z pętlą objazdową przed zajezdnią. Z zapowiedzi nic nie wyszło i nic nie wyjdzie.

Czytaj więcej:  Foto: gs, "Marek Jaszczyński", 22 maja 2023Zapomniana i niedokończona przebudowa zajezdni Golęcin. Sprawa ma finał w sądzie

Ponad trzy lata temu rozpoczęły się prace nad dokumentacją projektową przebudowy zajezdni tramwajowej na szczecińskim Golęcinie. Inwestycja utknęła na etapie prac geologicznych oraz w sądzie. Szczecin na razie odstąpił od planów rozbudowy zajezdni Golęcin

Przypomnijmy, że chodzi o umowę, jaką Szczecin podpisał w styczniu 2017 roku z projektantem dla przebudowy ulicy Wiszesława i zajezdni tramwajowej Golęcin.

W zakres zadania wchodziło opracowanie dokumentacji umożliwiającej budowę nowego budynku administracyjno-biurowego, przebudowę istniejących obiektów kubaturowych, w tym podstacji trakcyjnej wraz z wymianą wyposażenia w urządzenia elektroenergetyczne, przebudowę i rozbudowę o nowe tory układu torowego z siecią trakcyjną na zajezdni, rozbudowę i przebudowę ul. Wiszesława przed zajezdnią zakładającą wybudowanie pętli objazdowej obejmującej obszar torowiska, jezdni oraz chodników. W efekcie inwestycja miała m.in. pozwolić wjechać do zajezdni pojazdom bez czasochłonnego manewrowania.

Czytaj więcej  Foto: gs "Szymon Wasilewski", "gs24.pl", 6 listopada 2020

Nowy przetarg

6 lipca 2018 roku na stronie Urzędu Miasta ukazało się ponowne ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w sprawie rozbudowy i budowy układu drogowego przy zajezdni - ulica Wiszesława. Poprzedni przetarg na dokumentację został unieważniony ponieważ zaproponowana kwota przekraczała kwotę, którą zamierzał przeznaczyć zlecający. Oferty należy składać do 14 sierpnia 2018 roku.

* * * * * *

Zlecający ponownie unieważnił przetarg w dniu 28 sierpnia 2018 roku z powodu wysokiej ceny (3 333 025,71 zł ) zaproponowanej prze jedynego oferenta - Biuro Projektów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z Poznania. Miasto przeznaczyło na ten cel 1 322 650,98 zł brutto.

Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin

11 kwietnia 2018 roku na stronie UM ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie–Etap II Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn: Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin. Oferty należy składać w Wydziale Zamówień Publicznych UM do 22 maja 2018 roku.

* * * * * *

22 maja 2018 roku otwarto oferty, które wpłynęły do UM na wykonanie wspomnianej wyżej dokumentacji. Wpłynęła tylko jedna oferta z firmy Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. Firma zaproponowała kwotę 3 333 025,71 zł brutto. Miasto przeznaczyło 1 322 650,98 zł brutto.

Co zrobi w tej sytuacji magistrat - czy unieważni i rozpisze nowy przetarg, czy też dołoży brakującą do zaproponowanej przez oferenta kwoty za wykonanie zadania.

* * * * * *

UM w dniu 4 czerwca 2018 roku ogłosił, że przetarg został unieważniony ponieważ zaproponowana cena przewyższała kwotę, którą zamawiający chciał przeznaczyć na to zadanie.

Przebudowa zajezdni Golęcin - przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ulicy Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin, ogłosił UM Wydział Zamówień Publicznych w dniu 1 lutego 2018 roku. Oferty należy składać do 14 marca 2018 roku.

* * * * * *

21 marca 2018 roku otwarto oferty na wykonanie dokumentacji. Wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Fehlings Krug Polska z Krakowa, która zaoferowała za swoje usługi kwotę 2.767.000 złotych brutto. 28 marca unieważniono przetarg. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.322.650,98 zł brutto.

Wykonawca dokumentacji - wybrany

Urząd Miasta 3 stycznia 2017 podał informacje o wyborze oferty i podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej pn: Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania - Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.

Dokumentacja zostanie wykonana przez firmę:

• Studio Ag Sp. z o.o. Al. Bohaterów Warszawy 24/3 70-372 Szczecin za kwotę 1 088 000,00 zł w ciągu 120 dni.

Otwarcie ofert

Urząd Miasta 8 listopada 2016 podał informacje o otwarciu ofert w dniu 19 października tego roku na wykonanie dokumentacji projektowej pn: Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania - Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.

Chęć wykonania dokumentacji złożyły następujące firmy:

• Studio Ag Sp. z o.o. Al. Bohaterów Warszawy 24/3 70-372 Szczecin za kwotę 1 088 000,00 zł brutto,

• Konsorcjum firm: Lider Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa, SAFEGE S.A.S. 15-27 RUE DE Port Parc I’ll 92000 Nanterre za kwotę 1 557 303,00 zł brutto.

Urząd Miasta na wykonanie dokumentacji przeznaczył kwotę 1 209 090,00 zł brutto.

Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ulicy Wiszesława

Urząd Miasta 27 września 2016 ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ulicy Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.

Przedmiotem tego zamówienia jest rozbudowa i przebudowa układu drogowego ulicy Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji umożliwiającej budowę nowego budynku administracyjno – biurowego, przebudowę istniejących obiektów kubaturowych, w tym podstacji trakcyjnej wraz z wymianą kompletnego wyposażenia w urządzenia elektroenergetyczne, przebudowę i rozbudowę o nowe tory układu torowego z siecią trakcyjną na zajezdni, rozbudowę i przebudowę ulicy Wiszesława przed zajezdnią zakładająca wybudowanie pętli objazdowej obejmującej obszar torowiska, jezdni oraz chodników zgodnie z koncepcją, koncepcją i dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu TS sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej i nadziemnej wskazaną w uzyskanych wytycznych, warunkach, opiniach, a także usunięcie wszelkich kolizji. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego na zasadach opisanych we wzorze umowy. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2016 roku. Tutaj siwz

Remont posadzki hali na Golęcinie

19 maja 2016 roku Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na „Remont posadzki betonowej w hali zajezdni tramwajowej Golęcin położonej przy Wiszesława 18. Oferty należy złożyć do dnia 3 czerwca do godziny 10.30 w siedzibie firmy na ulicy Klonowica 5.

Przedmiotem prac między innymi ma być:

• rozbiórka nawierzchni betonowo ceglanej,
• wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i przeciw wodnej z folii polietylenowej,
• wykonanie zbrojenia z siatki posadzkowej,
• wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu B25 zatartym na gładko,
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości 10 mm.

* * * * * * *

21 czerwca 2016 roku Tramwaje Szczecińskie ogłosiły wybór wykonawcy remontu posadzki. Została wybrana firma Rafała Jagodzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rav-Bud Jagodziński Rafał z siedzibą w Szczecinie znajdującą się przy ulicy Batalionów Chłopskich 28/2.

Modernizacja zajezdni 2015

Konsekwencją ubiegłorocznego wyboru wykonawcy w (wrzesień 2014) przetargu na wykonanie dokumentacji modernizacji i przebudowy zajezdni "Golęcin", która przewidywała między innym wzmocnienie konstrukcji hal, firma „DOM-GAZ” z Częstochowy od listopada (2014) wykonuje prace odciążana i wzmacniania starej konstrukcji nośnej hali (tory 8 - 12). Zyska ona równie lżejszy dach. Zdjęto z niej stare wypełnienie poszycia z cegły. Hala zostanie bardziej doświetlona przez montaż świetlików.

Firma również wykonuje prace przy filarach najstarszej środkowej konstrukcji hali (hala z torami 1 - 7), gdzie prowadzona jest konserwacja filarów wraz z ich wzmocnieniem opaską betonową.

Samo wnętrze hali będzie lepiej doświetlone po montażu w dachu nowego świetlika z materiałów ogniotrwałych. Koszt zlecenia to niespełna 1,2 min zł brutto.

Zawarta umowa uwzględniała też, wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia, że względu na technologię wykonywania części robót w tak wiekowym obiekcie, pierwotny przewidywany termin zakończenia prac to połowa maja 2015.

Spółka „Tramwaje Szczecińskie” ma projekt budowlano - wykonawczy całej inwestycji wraz z kompleksową modernizacją i rozbudową zajezdni przy ulicy Wiszesława. Jak już wspomniałem niżej wykonał je oddział wrocławski francuskiej firmy Systra.

W osobnym przetargu w drugiej połowie 2015 roku Tramwaje Szczecińskie mają zlecić wykonanie dokumentacji projektowej rozwiązania drogowego węzła gordyjskiego z układem torowym w ulicy Wiszesława. Spółka liczymy na to, że wreszcie znajdą się fundusze i na tak duże zadanie, w tym środki z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Plan spółki tramwajowej zakłada docelowo m.in. korektę łuków torów w samej jezdni ulicy Wiszesława ze względu na zbyt mały ich promień. Spółka chce aby powstała też dodatkowa hala z dwoma torami i zaplecze socjalno-biurowe.

Wspomniana zajezdnia jest obiektem typu czołowego, gdzie tramwaje nawracają przez pętlę na Gocławiu (co powoduje koszty). Tramwaje są też przetaczane na ulicy koło zajezdni, co stwarza niebezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu drogowym na tej ulicy. Zajezdnia usytuowana jest tuż za zakrętem, a widoczność przy dojeździe do niej od Gocławia ogranicza kamienica.

Tramwajom Szczecińskim marzy się budowa toru zewnętrznego, co by uniezależniło zajezdnie od manewrów ulicznych i zajezdnia stała by się zajezdnią przelotową a nie czołową.

Tak to teraz wygląda wewnątrz i wokół zajezdniWykonawca modernizacji wybrany

Tramwaje Szczecińskie w dniu 23 września 2014 roku w ramach przetargu na wykonanie dokumentacji modernizacji i przebudowy zajezdni "Golęcin", która przewidywała między innym wzmocnienie konstrukcji hal, wybrał wykonawcę tych robót.

Jest nim Krzysztof Piaszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Piaszczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DOM-GAZ” z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Rząsawskiej 13.

Przetarg na wykonanie dokumentacji na modernizacje
i przebudowę zajezdni "Golęcin"

12 lipca 2013 roku Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji na modernizacje i przebudowę zajezdni "Golęcin". Zakres zamawianej dokumentacji obejmuje między innymi:
• wzmocnienie konstrukcji hal
• zmianę układu torowego przed i na zajezdni (przebudowa "trójkąta", wybudowanie toru objazdowego)
• dobudowanie czwartej hali
• wybudowanie nowych pomieszczeń socjalnych.

Oferty należało składać do 26 lipca 2013 roku. Jedynym kryterium oceny oferty była cena. Po miesiącu - 29 sierpnia 2013 roku komisja przetargowa wybrała wykonawcę zaprojektowania przebudowy tramwajowej Zajezdni „Golęcin”. Do przetargu przystąpiło 5 firm.

Wybrano firmę SYSTRA S.A. z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman; 7505 Paryż z siedzibą we Wocławiu.

Minimalny okres gwarancji jakości na dokumentację projektową wynosi 36 miesięcy, biegnie od chwili protokolarnego odbioru tej dokumentacji.


16 września 1879 roku uruchomiono w Szczecinie komunikację tramwajową. W tym samym roku powstała zajezdnia tramwaju konnego przy ulicy Dębogórskiej (Chaussestrasse).

Po elektryfikacji linii tramwajowych w 1897 roku okazało się, że nie ma możliwości przystosowania tej zajezdni do trakcji elektrycznej. W związku z tym podjęto decyzję o likwidacji starej i wybudowaniem od podstaw nowej zajezdni przy ulicy Wiszesława.

Towarzystwo Tramwajowe w 1898 roku zakupiło plac o powierzchni 6.398 metrów kwadratowych wraz z kamienicą. Parter budynku przeznaczono na biura a pozostałe piętra wynajęto pracownikom na mieszkania służbowe. W zajezdni stacjonowało 42 wozów tramwajowych.

Zajezdnia powstawała wieloetapowo w roku 1898 powstała hala 1 (jest to data powstania obiektu), w 1907 powstała hala 2 a 1992 powstała hala 3. Mieści się przy obecnej ulicy Wiszesława 18.

Budynek jest zajezdnią czołową, bez możliwości przejazdu. Obiekt jest niepodpiwniczony, posiada jedynie kanały rewizyjne w wszystkich halach. Zajezdnia składa się z trzech hal spełniających funkcję odstawczą i remontową dla taboru tramwajowego.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.