Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Remont torowisk na Bohaterów Warszawy
i części Krzywoustego na odcinku
do placu Kościuszki w 2007 roku


* * *

Remont torowiska w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy

Z dniem 28 czerwca aż do odwołania MZK Szczecin udostępnia plac budowy firmie ze Stargardu Szczecińskiego, która ma przeprowadzić remont kapitalny torowiska w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy Legionów Dabrowskiego (posesja 98) do ulicy Krzywoustego (Turzyn).

Remont torowiska rozpoczęto 2 lipca od zdemontowania starych zużytych torów tramwajowych. Prawdopodobnie również zostanie wykonany remont kapitalny torowiska w ciągu ulicy Boh.Warszawy od ulicy Legionów Dąbrowskiego do ulicy Jagiellońskiej w obu kierunkach z powodu tego, że nie wypalił przetarg na remont pętli Pomorzany. Pieniądze, które pozostały na tę inwestycję zostaną spożytkowane na wykonanie remontu kapitalnego właśnie na tym odcinku.

Termin zakończenia prac przewidziano na 15 września o ile nie wydarzy się coś nieprzewidzianego.
Niżej trochę zdjęć z rozpoczęcia prac.


* * *

Plac budowy w dniach 12 - 14 lipca 2007 roku.

Remont torowiska w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy przebiega w dobrym tempie. Wyrwano z ziemi stare torowisko od Turzyna do ulicy Legionów Dąbrowskiego. Wywieziono je na złom. Trwają prace przy plantowaniu koryta torowiska i przygotowniu go do dalszych prac.* * *

Plac budowy 21 lipca 2007 roku.

W dalszym ciągu trwają prace przy plantowaniu koryta torowiska. Zakładane są dreny odprowadzające wodę z pod torowiska. W korycie torowiska rozsypywany jest grys i tłuczeń. Powoli zwozi się betonowe podkłady jak i tory.
* * *

Plac budowy 28 lipca 2007 roku.

Skończyły się prace przy plantowaniu koryta torowiska. Ale wcześniej przed rozsypaniem grysu i tłucznia położono otulinę i plastikowe rury drenażowe na głębokości 60 cm odprowadzające wodę. Zbudowano również kanalizę. Jak podaje szef nadzoru firmy remontującej torowisko wywieziono na złom 60 ton starych torów. Jak twierdzi w jego 30 letniej pracy zawodowej nie widział jeszcze tak skorodowanych torów. Mówi, że jeszcze trochę a nie byłoby po czym jeździć. Dobrze, że zdecydowano się na remont kapitalny. Powoli układa się betonowe podkłady a na nich tory. Na podkładach betonowych zamontowane już są nowoczesne zaczepy trzymające tory, których nie potrzeba konserwować - jak w mocowaniach starego typu. W następnych dniach będą spawane bezstykowo tory. Zostanie przywieziona maszyna do podbijania torowisk.
* * *

Plac budowy 15 sierpnia 2007 roku.

Od 28 lipca do 15 sierpnia wykonano sporo roboty. Ułożono już i pospawano torowiska w obu kierunkach. Wysypano tłuczeń pomiędzy torami. Wielokrotnie przywożono podbijarkę do torów PR 275. Prace na tym odcinku dobiegają końca

Niedługo na wydzielonym torowisku w ciągu Bohaterów Warszawy rozpocznie się drugi etap przebudowy torowiska od ulicy Legionów Dąbrowskiego (posesja 98) do ulicy Jagiellońskiej.

W dniu 8 sierpnia ogłoszono wyniki drugiego przetargu na remont 520 metrów toru pojedynczego. Prace mają zakończyć się w ciągu 46 dni od podpisania umowy. Prace wykona konsorcjum zawiązane na czas remontu składające się z firm: Infrastruktura Sp. z o.o. (z Poznania) i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (znana z budowy torowiska w ciągu ulicy Krzywoustego). Pieniądze na ten etap wygospodarowano z przetargu na remont pętli Pomorzany, do którego nikt się nie zgłosił.

Przewidywany jest też trzeci etap remontu torowiska od Turzyna do placu Kościuszki. Przygotowywane są procedury przetargowe na remont odcinka torowiska w ciągu ulicy Krzywoustego ( Turzyn - plac Kościuszki). Stało się to możliwym bo miasto, a konkretnie radni Komisji Budżetu i Finansów zgłosili poprawkę budżetową, która szczęśliwie została przyjęta i w związku z tym MZK dostało dotację w wysokości około 1,5 mln zł, co pozwoli na remont tego odcinka. Będzie to 552 metry toru pojedynczego. W związku z tym tramwaje prawdopodobnie pojadą pod koniec roku.

Co z tego wyniknie przekonamy się niebawem.* * *

Plac budowy 18 sierpnia 2007 roku.

Pracownicy firmy remontującej torowisko porządkują teren. Przywracają go do stanu przed remontem tzn. montują płotki oddzielające jezdnię od torowiska, kładą krawężniki uszkodzone w czasie prac. Pracownicy również ubijają podłoże między torami.

Odstawiono podbijarkę torów na tory jeszcze nieremontowane. Maszynę zabrano po południu. Wydaje się, że już nie będzie używana przy tym etapie remontu.
Zakończono prace i uporządkowano teren

* * *

II etap remontu torowiska

Plac budowy 15 września 2007 roku.

Prace przy drugim etapie remontu torowiska w ciągu alei Bohaterów Warszawy - na odcinku od posesji 98 do ulicy Jagiellońskiej wykonuje konsorcjum zawiązane na ten czas. Składa się z firm: Infrastruktura Sp. z o.o. (z Poznania) i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (znana z budowy torowiska w ciągu ulicy Krzywoustego). Brygady konsorcjum zerwały już stare zużyte torowisko na całej długości remontowanego odcinka. Wywieziono je na złomowisko było tego około 60 ton. W tej chwili trwają prace przy plantowaniu terenu koryta torowiska. Jest ono przygotowywane do położenia otuliny, drenów odprowadzających wodę z torowiska, rozsypaniu grysu i tłucznia itp.


* * *

cd. II etapu remontu torowiska

Plac budowy 29 września 2007 roku.

Brygady konsorcjum remontujących torowisko uporały się już z usunięciem starego skorodowanego torowiska. Przystąpiono do prac związanych z odwodnieniem - układając otulinę i rury odprowadzające wodę. Buduje się też kanalizację w ciągu torowiska. Częściowo wysypano już tłuczeń.
Jednocześnie trwają prace poprawkowe na pierwszej części inwestycji. Komisja odbierająca prace zakwestionowała źle ułożono krawężniki.


* * *

cd. II etapu remontu torowiska

Plac budowy 11 października 2007 roku.

Widać wyraźnie, że prace przy remoncie torowiska przyśpieszyły. Ułożono już torowiska i wykonano prace w 75 %. Teraz skoncentrowano się na kawałku dobiegającym do ulicy Jagiellońskiej. Przyśpieszenie związane chyba z wygraniem przetargu na III etap prac w ciągu ulicy Krzywoustego (Turzyn - plac Kościuszki).

* * *

Zakończenie prac II etapu remontu torowiska

Plac budowy 27 października 2007 roku

Jak widać na zdjęciach niżej prace przy remoncie II etapu zostały zakończone. Brygady konsorcjum uporały się już ze wszystkimi pracami. W międzyczasie ściągnięto podbijarkę do torów, którą posadowiono na torach przy pomocy dźwigu. Po wykonaniu swojej pracy zabrano ją. Brygady uporządkowały teren i przywróciły go do poprzedniego stanu.

* * *

III etap - remont torowiska na Krzywoustego

W dniu wczorajszym tj. 16 października rozpoczęły się prace demontażowe starego torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krzywoustego od Turzyna do placu Kościuszki. Kilka dni wcześniej brygada rozcinała palnikiem tory przygotowując je do demontażu. Przyglądając się pracom demontażowym widać, że tory są bardzo skorodowana nie mówiąc już o betonowych podkładach.
Tak wyglądało torowisko tramwajowe w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od Turzyna do placu Kościuszki w sierpniu tego roku.
* * *

Torowisko na Krzywoustego

Plac budowy 27 października 2007 roku

Stare torowisko na Krzywoustego zniszczone i skorodowane powoli znika z ulicy. Jest wywożone na złom. Przewiduje się, że z całego odcinka będzie ca 120 ton. Brygady konsorsjum pracują ostro przy wyrywaniu torowiska i wywożeniu go na złom. Mają czas do końca listopada aby uporać się z pracami. W tej chwili zbliża się niekorzystny okres na wykonywanie tego typu prac (jesienno - zimowy). Odcinek od Turzyna do Śmiałego jest już przygotowany do kładzenia otuliny, rur drenażowych, kanalizy itp. jednym słowem całej technologii prac związanych z odtworzenie torowiska.


* * *

Prace przy torowisku na Krzywoustego

Plac budowy 1 listopada 2007 roku

Prace przy torowisku na Krzywoustego przebiegają sprawnie. Usunięto na całej długości torowiska stare tory i podkłady - oprócz przejazdu przez tory na wysokości ulicy Bolesława Śmiałego. Wywieziono również starą podsypkę z ziemi i innych materiałów niezbędnych do budowy. Teren torowiska został splantowany i przygotowany do dalszych robót.

* * *

Prace przy torowisku na Krzywoustego

Plac budowy 06 listopada 2007 roku

Prace przy torowisku na Krzywoustego jakby przyśpieszyły. W dalszym ciągu jest plantowany teren, wywożona jest ziemia z koryta torowiska.


Plac budowy 10 listopada 2007 roku

Na razie prace skoncentrowały się na odcinku od Turzyna do Bolesława Śmiałego. Jak widać na zdjęciach ułożono już geootulinę, rury drenów odprowadzjące wodę, budowana jest kanaliza. Przywieziono już pierwsze tory i elementy kanalizacji, które na razie leżą na poboczu. Utwardza się podłoże na którym już położono geootulinę i dreny. Nie można zgromadzić większej ilości materiałów potrzebnych do budowy torowiska bo nie ma zbyt wiele miejsca na jego składowanie. Przywozi się je kiedy są potrzebne.
* * *

Plac budowy 24 listopada 2007 roku

Prace w ciągu ulicy Krzywoustego zostały przedłużone do 30 listopada (pierwotnie do 21 listopada). Przedłużenie prac związane ze złą pogodą i znalezieniem instalacji, których nie było w planach, a do których dokopano się podczas remontu.

Brygady konsorcjum w ostatnich dniach pracowały do późnych godzin wieczornych, a także w niedzielę. Od ostatniej mojej wizyty (10 listopada) pomiędzy jezdniami na ulicy Krzywoustego (od Turzyna do placu Kościuszki) były tylko wykopy. W międzyczasie położono geootulinę, dreny, kanalizę i rozsyapano tłuczeń. Na nowym tłuczniu ułożono nowe torowisko. W międzyczasie sprowadzono podbijarkę do torów, która wyrównywała i podsypywała tłuczeń pod torami.

Prawdopodobnie prace zostaną zakończone w końcu listopada. W tej chwili kończą się prace przy Turzynie, gdzie są układane płyty pomiędzy torami na przejściu dla pieszych. Przystanek tramwajowy już został uporządkowany. Prace trwają również na przystanku przy placu Kościuszki. Jest porządkowany przystanek. Układane są również krawężniki na całej długości torowiska. Będą montowane płotki zabezpieczające przed wtargnięciem pieszego na torowisko w miejscach, gdzie zostały zdemontowane na czas wykonywania prac.
* * *

Prace porządkowe

Plac budowy 29 listopada 2007 roku

Trwają prace porządkowe torowiska po zakończonym remoncie. Usuwane są niepotrzebne materiały, stawia się płotki zdemontowane na czas remontu odgradzające torowisko od jezdni. Oto kilka ostatnich zdjęć z placu budowy.


* * *

Koniec remontu torowiska

Plac budowy 30 listopada 2007 roku

Koniec remontu torowiska w ciągu ulic Bohaterów Warszawy i Krzywoustego nastąpił w dniu 30 listopada o godzinie 9.00 odbiorem technicznym inwestycji. Po wyremontowanym torowisku przejechał wagon 105N 672. Stwierdzono, że jest wszystko w porządku.

W związku z powyższym wracają tramwaje na trasę przez aleję Bohaterów Warszawy i ulicy Krzywoustego. Przy okazji powrotu tramwajów na wyremontowane torowiska od 1 grudnia nastąpią zmiany tras i rozkładów jazdy linii tramwajowych.

Tramwaje linii 1 kursować będą według nowego, stałego rozkładu jazdy z częstotliwością:
* 12 minut w dni powszednie w godzinach szczytu,
* 24 minuty poza godzinami szczytu (w dni powszednie na skróconej trasie Zajezdnia Pogodno - Potulicka),
* 20 minut na skróconej trasie - w dni powszednie po godz. 20,
* w soboty do godz. 9 i po 18, w niedziele i dni świąteczne do godz. 11 i po 18.

Linia będzie obsługiwana przez 7 wagonów 105N z zajezdni Pogodno. Kursy na skróconej trasie skomunikowane są z tramwajami linii 9, czas oczekiwania wynosi 2-3 minuty przy częstotliwości kursowania 24 minuty i 5-6 minut przy częstotliwości 20 minut.

Tramwaje linii 2 będą kursować według obecnego rozkładu jazdy z korektą wynikającą z przekazania brygady 4 w dni powszednie zajezdni Golęcin.

Tramwaje linii 4 kursować będą według nowego, stałego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością.

Do odwołania brygada 7 linii 6 obsługiwana będzie taborem 2x105N; o godz. 21:04 przy zajezdni Golęcin następować będzie podmiana na wagon GT6.

Tramwaje linii 7 powrócą na stałą trasę przez Turzyn i będą kursować:

* w dni powszednie wg rozkładu jazdy uwzględniającego zawieszenie linii 8, z częstotliwością 4-8 minut w godzinach szczytu. Obsługa przez 13 pociągów 2x105N (12 z zajezdni Pogodno, 1 z zajezdni Golęcin), na brygadzie 6 dopuszcza się pojedynczy wagon KT4Dt,
* w soboty, niedziele i dni świąteczne wg stałego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut. Obsługa przez 7 pociągów z zajezdni Pogodno: 2x105N w soboty, KT4Dt w niedziele i dni świąteczne (na brygadzie 5 tabor 2x105N).

Linia 7 Bis zostanie zlikwidowana.

Czasowo zawieszone zostanie kursowanie linii 8.

Uruchomiona zostanie linia 8 Bis kursująca na trasie Gumieńce - Dworcowa:
* w dni powszednie wg rozkładu jazdy uwzględniającego zawieszenie linii 8, z częstotliwością 9 minut w godzinach szczytu i 12 minut poza godzinami szczytu. Obsługa pociągami 2x105N (1 z zajezdni Pogodno, 4 z zajezdni Golęcin),
* w soboty, niedziele i dni świąteczne wg stałego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut. Obsługa przez 4 pociągi 2x105N z zajezdni Golęcin.

Tramwaje linii 9 kursować będą na stałej trasie (Głębokie - Potulicka) według nowego, stałego rozkładu jazdy z 12-minutową częstotliwością. Obsługa przez 7 pojedynczych wagonów: KT4Dt w dni powszednie, 105N w soboty, niedziele i dni świąteczne.

Linia 12:
* w dni powszednie będzie kursować wg nowego, stałego rozkładu jazdy z częstotliwością 6 minut w godzinach szczytu i 12 minut poza godzinami szczytu. Obsługa przez 12 pociągów 2x105N z zajezdni Pogodno, na brygadach 1, 9 i 11 dopuszcza się pojedynczy wagon KT4Dt,
* w soboty, niedziele i dni świąteczne brygadę 2 obsługiwać będzie zajezdnia Golęcin.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.