Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Ceny biletów w komunikacji szczecińskiej 2015 - 2018

* * *

1.Obowiązują bilety jednorazowe czasowe.
2.Obowiązują bilety papierowe, bilety elektroniczne (moBiLET, SkyCash) i e-bilety (e-portmonetka).
3.Bilety jednorazowe czasowe papierowe można zakupić: ##we wszystkich kasach biletowych ZDiTM — bilety jednorazowe czasowe, karnety, bilety dobowe i wielodobowe, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe,
• w biletomatach mobilnych — bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe, bilet 5-dobowy, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe,
• w biletomatach stacjonarnych — bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe i wielodobowe, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe,
• w innych punktach prywatnych — bilety jednorazowe czasowe, karnety, bilety dobowe i wielodobowe, bilet rodzinny weekendowy-wielodniowy, bilety grupowe.
4.E-bilety jednorazowe czasowe (e-portmonetka) — zakup takiego biletu możliwy jest wyłącznie w kasownikach elektronicznych z wykorzystaniem środków znajdujących się na karcie SKA, tzw. e-portmonetka. Doładowania środków na e-portmonetkę realizowane są w kasach biletowych ZDiTM, biletomatach stacjonarnych oraz poprzez stronę internetową


Bilety jednorazowe — czasowe

rodzaj biletu normalny ulgowy
na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut 2,00 zł 1,00 zł
30 minut 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4,00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł
na linie pospieszne z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut 4,00 zł 2,00 zł
30 minut 6,00 zł 3,00 zł
60 minut 8,00 zł 4,00 zł
na linie nocne z wyjątkiem indywidualnych z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut 2,00 zł 1,00 zł
30 minut 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4,00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł

Karnety 10-przejazdowe (9+1 gratis) — tylko w formie biletów papierowych

rodzaj biletu normalny ulgowy
na linie zwykłe dzienne i nocne tramwajowe lub autobusowe z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut 18,00 zł 9,00 zł
30 minut 27,00 zł 13,50 zł
60 minut 36,00 zł 18,00 zł
na linie pospieszne z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania w czasie do:
15 minut 36,00 zł 18,00 zł
30 minut 54,00 zł 27,00 zł
60 minut 72,00 zł 36,00 zł

Bilety dobowe i wielodobowe

Bilety sieciowe na okaziciela, na wszystkie linie zwykłe, pospieszne, nocne z wyjątkiem linii indywidualnych .
okres ważności od momentu skasowania normalny ulgowy
24 godziny (bilet dobowy) 12,00 zł 6,00 zł
120 godzin (bilet 5-dobowy) 35,00 zł 17,50 zł
240 godzin (bilet 10-dobowy) 60,00 zł 30,00 zł

Bilet rodzinny weekendowy — wielodniowy

Bilety rodzinne weekendowe wielodniowe ważne są na wszystkich liniach dziennych , z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedziele i święta, dla obojga lub jednego rodzica (lub opiekuna prawnego) z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16 (lub do lat 18 w przypadku kontynuowania nauki w gimnazjum).

Bilet należy skasować przy pierwszym przejeździe pierwszego dnia wolnego od pracy. Bilet ważny jest do ostatniego kursu dziennego w ostatnim dniu wolnym od pracy. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu jest odpowiednio dłuższa. Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego) oraz z legitymacją szkolną dziecka lub dokumentem stwierdzającym wiek dziecka.

Cena: 14,00 zł.

Bilety grupowe

Bilety grupowe ważne są na liniach zwykłych i pospiesznych do 1 godziny od momentu skasowania, dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów:

• dla grup do 15 osób + 1 opiekun: 18,00 zł,
• dla grup do 25 osób + 2 opiekunów: 25,00 zł.

Bilety turystyczne

Do dyspozycji pasażerów w okresie wakacyjnym są również bilety turystyczne, obowiązujące na specjalnie uruchamianej w tym czasie linii turystycznej 0. Ceny biletów turystycznych:

• normalny: 3,50 zł,
• ulgowy: 2,50 zł.

Bilety okresowe

1.Obowiązują bilety okresowe papierowe i elektroniczne.
2.Występują dwa rodzaje biletów okresowych: imienne i na okaziciela.
3.Bilety okresowe papierowe można zakupić wyłącznie w kasach biletowych ZDiTM.
4.E-bilety okresowe (SKA/SKR) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM, biletomatach stacjonarnych oraz poprzez stronę internetową SKA.
5.E-bilety okresowe na okaziciela (SKA) można zakupić w kasach biletowych ZDiTM oraz w biletomatach stacjonarnych.
6.Bilety okresowe elektroniczne (wszystkie oprócz biletów z ulgą rodzinną), w tym bilety na okaziciela, można zakupić przy użyciu telefonu komórkowego w systemie SkyCash.


Bilety miesięczne

rodzaj biletu normalny ulgowy
imienny na jedną linię zwykłą dzienną 70,00 zł 35,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 100,00 zł 50,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną 106,00 zł 53,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 162,00 zł 81,00 zł
sieciowy na okaziciela na wszystkie linie 170,00 zł

Bilety trzymiesięczne

rodzaj biletu normalny ulgowy
imienny na jedną linię zwykłą dzienną 182,00 zł 91,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 260,00 zł 130,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną 276,00 zł 138,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 422,00 zł 211,00 zł

Bilety okresowe semestralne — wyłącznie dla uprawnionych do ulg uczniów i studentów

rodzaj biletu czteromiesięczny pięciomiesięczny
imienny na jedną linię zwykłą dzienną 119,00 zł 147,00 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 170,00 zł 210,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną 180,00 zł 223,00 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 275,00 zł 340,00 zł

Bilety seniora

Bilety seniora przeznaczone są dla osób od ukończenia 67 do 70 roku życia. Bilety są ważne przez wszystkie dni tygodnia na wszystkich liniach zwykłych dziennych i nocnych oraz pospiesznych :
• 6-miesięczny: 50,00 zł,
• 12-miesięczny: 90,00 zł.

Bilet aktywizujący bezrobotnych

Bilet aktywizujący bezrobotnych przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających status bezrobotnego. Bilet uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami zwykłymi dziennymi wyłącznie w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Okres ważności biletu wynosi 1 miesiąc od daty wskazanej przez pasażera.
• Cena: 60,00 zł.

Szczecińska Karta Rodzinna

Szczecin Przyjazny Rodzinie” to program funkcjonujący od 2012 roku. W jego ramach wydawana jest Szczecińska Karta Rodzinna (SKR), która jest skierowana do rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci i zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Gminy Police, Gminy Dobra (Szczecińska) lub Gminy Kołbaskowo. Posiadanie SKR umożliwia m.in. dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych czy komunikacji miejskiej.

Więcej informacji o programie, w tym informacje o sposobie uzyskania Szczecińskiej Karty Rodzinnej, można znaleźć w poświęconym temu specjalnym serwisie internetowym.

Ulgi dla uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”

Ulgi dla dzieci. Bilety miesięczne oraz bilety trzymiesięczne imienne sieciowe na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych dla uczniów szkół podstawowych: 1,00 zł.

Bilety miesięczne dla dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej

liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7 i więcej
ulga 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną 31,50 zł 24,50 zł 17,50 zł 10,50 zł 3,50 zł 0,70 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 45,00 zł 35,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 1,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną 47,70 zł 37,10 zł 26,50 zł 15,90 zł 5,30 zł 1,10 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 72,90 zł 56,70 zł 40,50 zł 24,30 zł 8,10 zł 1,65 zł

Bilety trzymiesięczne dla dzieci niebędących uczniami szkoły podstawowej

liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7 i więcej
ulga 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną 81,90 zł 63,70 zł 45,50 zł 27,30 zł 9,10 zł 1,85 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 117,00 zł 91,00 zł 65,00 zł 39,00 zł 13,00 zł 2,60 zł
imienny na jedną linię pospieszną 124,20 zł 96,60 zł 69,00 zł 41,40 zł 13,80 zł 2,80 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 189,90 zł 147,70 zł 105,50 zł 63,30 zł 21,10 zł 4,25 zł

Ulgi dla rodziców

Bilety miesięczne

liczba dzieci UR+2 UR+3 UR+4 UR+5 UR+6 UR+7 UR+8 UR+9 UR+10 UR+11 UR+12 i więcej
ulga 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną 66,50 zł 59,50 zł 52,50 zł 45,50 zł 38,50 zł 31,50 zł 24,50 zł 17,50 zł 10,50 zł 3,50 zł 0,70 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 95,00 zł 85,00 zł 75,00 zł 65,00 zł 55,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 1,00 zł
imienny na jedną linię pospieszną 100,70 zł 90,10 zł 79,50 zł 68,90 zł 58,30 zł 47,70 zł 37,10 zł 26,50 zł 15,90 zł 5,30 zł 1,10 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 153,90 zł 137,70 zł 121,50 zł 105,30 zł 89,10 zł 72,90 zł 56,70 zł 40,50 zł 24,30 zł 8,10 zł 1,65 zł

Bilety trzymiesięczne

liczba dzieci UR+2 UR+3 UR+4 UR+5 UR+6 UR+7 UR+8 UR+9 UR+10 UR+11 UR+12 i więcej
ulga 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na jedną linię zwykłą dzienną 172,90 zł 154,70 zł 136,50 zł 118,30 zł 100,10 zł 81,90 zł 63,70 zł 45,50 zł 27,30 zł 9,10 zł 1,85 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 247,00 zł 221,00 zł 195,00 zł 169,00 zł 143,00 zł 117,00 zł 91,00 zł 65,00 zł 39,00 zł 13,00 zł 2,60 zł
imienny na jedną linię pospieszną 262,20 zł 234,60 zł 207,00 zł 179,40 zł 151,80 zł 124,20 zł 96,60 zł 69,00 zł 41,40 zł 13,80 zł 2,80 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 400,90 zł 358,70 zł 316,50 zł 274,30 zł 232,10 zł 189,90 zł 147,70 zł 105,50 zł 63,30 zł 21,10 zł 4,25 zł* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.