Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Szczegóły reformy komunikacji

* * *

Dziś radni z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia mieli okazję zapoznać się z przygotowaną przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego propozycją reformy sieci komunikacji miejskiej.

Projekt racjonalizacji sieci komunikacji miejskiej został opracowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie i Uniwersytet Szczeciński. Opracowanie to powstało na podstawie badania potoków pasażerskich, przeprowadzonego w 2005 roku, oraz badania więźby ruchu pasażerskiego, przeprowadzonego w 2006 roku.

W projekcie racjonalizacji przedstawiono dwa warianty zmian - w pierwszym skupiono się na dopasowaniu podaży do popytu, natomiast drugi zakładał zachowanie wyższego standardu obsługi pasażerów i jednocześnie zwiększenie roli sieci tramwajowej.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zwrócił uwagę na to, że przedstawione założenia są bardzo teoretyczne, gdyż nie uwzględniają m.in. synchronizacji linii, oczekiwanej wygody podróży (m.in. napełnienie na m2), czy też oczekiwanej dostępności rozumianej jako minimalna akceptowana przez pasażerów częstotliwość kursowania.

Ponadto zauważono, że założony poziom obniżenia kosztów jest niemożliwy do osiągnięcia ze względu na to, że w opracowaniu nie uwzględniono sytuacji taborowej przewoźników (m.in. zaproponowano jednoczesne kursowanie większej ilości wagonów przegubowych, niż jest na stanie MZK), a także konieczności wydłużenia czasów przejazdu na liniach tramwajowych, wynikającej z wprowadzanych ograniczeń prędkości spowodowanych fatalnym stanem torowisk.

Propozycja reformy sieci komunikacji miejskiej przedstawiona przez ZDiTM bazuje na opracowaniu SITK i US, jednak zakłada dostosowanie jej do szczecińskich realiów. Szczegółowe propozycje zmian przedstawiamy poniżej, należy jednak pamiętać, że ostatecznie wdrożone rozwiązania mogą się różnić.

Linia 1
- Trasa, częstotliwość kursowania i tabor bez zmian.
Linia 2
- Trasa Dworzec Niebuszewo - Basen Górniczy. Częstotliwość kursowania 12 minut w ciągu dnia i 20 minut wieczorem. Tabor 2x105N.
Linia 3
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 12 minut w ciągu dnia i 20 minut wieczorem. Tabor bez zmian.
Linia 4
- Trasa, częstotliwość kursowania i tabor bez zmian.
Linia 5
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 12 minut w ciągu dnia i 20 minut wieczorem. Tabor bez zmian.
Linia 6
- Trasa Pomorzany - Ludowa. Częstotliwość kursowania 6 minut w szczycie, 12 minut poza szczytem i w święta, 20 minut wieczorem. Tabor GT6 i 2x105N.
Linia 6 Bis
- Likwidacja.
Linia 7
- Trasa, częstotliwość kursowania i tabor bez zmian.
Linia 8
- Trasa bez zmian. Kursowanie wyłącznie w dni powszednie w szczycie (co 12 minut). Tabor KT4Dt/GT6 lub 2x105N.
Nowa linia 8 Bis
- Trasa Gumieńce - Dworcowa. Częstotliwość kursowania 12 minut w ciągu dnia i 20 minut wieczorem. Tabor 2x105N.
Linia 9
- Trasa, częstotliwość kursowania i tabor bez zmian.
Linia 11
- Trasa Pomorzany - Gocław. Częstotliwość kursowania 12 minut w ciągu dnia i 20 minut wieczorem. Tabor 2x105N.
Linia 12
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 6 minut w szczycie, 12 minut poza szczytem i w święta, 20 minut wieczorem. Tabor 2x105N.
Linie 51 i 78
- Wycofanie linii 51 z pętli "Osiedle Arkońskie". Zwiększenie częstotliwości do 15 minut w szczycie.
Linia 52
- Trasa bez zmian. Częstotliwość (w rozkładzie zimowym) 40 minut w godz. 6-19, 60 minut w pozostałym okresie.
Linie 53 i 60
- Likwidacja kursów wydłużonych do Ludowej, synchronizacja z liniami jadącymi w kierunku Gocławia. Na obu liniach ewentualne ograniczenie ilości kursów w godzinach porannych i wieczornych. Synchronizacja obu linii.
Linie 54 i 84
- Trasy bez zmian. Po godz. 18 w dni powszednie oraz przez cały dzień w soboty częstotliwość 40-minutowa, w niedziele 60-minutowa.
Linia 55
- Skrócenie co drugiego kursu do pętli "Klucz". Częstotliwość bez zmian. Synchronizacja z linią 64.
Linia 55 Bis
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian.
Linia 56
- Trasa Basen Górniczy - Osiedle Kasztanowe. Częstotliwość kursowania 20 minut w szczycie i 30 minut poza szczytem i w święta. Synchronizacja z linią 56 Bis.
Nowa linia 56 Bis
- Trasa Basen Górniczy - Dąbie osiedle. Częstotliwość kursowania 20 minut w szczycie i 30 minut poza szczytem i w święta. Synchronizacja z linią 56.
Linia 57
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 20 minut w godz. 6:30-19 i 30 minut w pozostałym okresie i w święta.
Linia 58 - W dni powszednie trasa Gocław - Stocznia Szczecińska z częstotliwością 30 minut w godz. 6:30-8:30 i 13:30-16:30, w pozostałym okresie 40 minut. W dni świąteczne trasa Gocław - Plac Rodła (z wyjątkiem kursów dojazdowych ok. godz. 6 i 14, wykonywanych na dotychczasowej trasie).
Linia 59
- Trasa bez zmian. W dni powszednie po godz. 20 i w święta po godz. 19 częstotliwość 60-minutowa.
Linia 61
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 10 minut w szczycie, 20 minut poza szczytem i 30 minut wieczorem. W święta częstotliwość 20-30 minut. Synchronizacja z linią 81.
Linia 61 Bis
- Trasa bez zmian. Dopasowanie rozkładu do godzin zajęć na Uniwersytecie Szczecińskim. Synchronizacja z liniami 61 i 81. W przypadku zgłoszenia przez Gminę Kołbaskowo potrzeby odciążenia linii 81, możliwe wydłużenie pewnych kursów do Przecławia.
Linia 63
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 15 minut w szczycie, 20 minut poza szczytem i 30-40 minut wieczorem. W święta do godz. 18:30 częstotliwość 30 minut, później 40 minut. Ograniczenie ilości kursów w niedziele rano i wieczorem.
Linia 64
- W godzinach szczytu trasa Dąbie dworzec - Żydowce, poza godzinami szczytu trasa Dąbie dworzec - Podjuchy pętla. Częstotliwość kursowania 20 minut w ciągu dnia i 40 minut wieczorem. Synchronizacja z linią 55.
Linie 65 i 71
- Trasy bez zmian. W dni powszednie do godz. 6 oraz w godz. 17-21 częstotliwość kursowania 20 minut, wieczorem 40 minut. W święta do godz. 7 częstotliwość kursowania 30 minut, do godz. 20 20 minut, wieczorem 40 minut.
Linia 66
- Trasa bez zmian. Kursowanie przez cały dzień.
Linia 67
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian.
Linia 68
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania do godz. 6:30 15 minut, do godz. 7:10 10 minut, do godz. 7:30 8 minut, do godz. 8:40 15 minut; od godz. 13:30 do godz. 15 15 minut, do godz. 17 10 minut.
Linia 69
- Trasa bez zmian. Likwidacja pojedynczych kursów w godzinach porannych i wieczornych we wszystkie dni tygodnia.
Linia 70
- Trasa Urząd Wojewódzki - Urząd Miejski lub Urząd Wojewódzki - Kołłątaja.
Linia 73
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian.
Linia 74
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian.
Linia 75 - Trasa bez zmian. W dni powszednie likwidacja pojedynczych kursów w godzinach porannych i popołudniowych. W soboty częstotliwość kursowania 10 minut w godz. 11-17, w pozostałym okresie 15 minut. W święta częstotliwość 12-15 minut.
Linia 76
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 30-40 minut.
Linia 77
- Trasa Osiedle Bukowe - Dąbie osiedle. Częstotliwość kursowania 20 minut w szczycie, 30 minut poza szczytem i 40 minut w święta.
Linia 79
- Trasa Basen Górniczy - Zdroje krzyżówka - Jezierzyce lub Basen Górniczy - Hangarowa - Jezierzyce. Częstotliwość kursowania 30 minut w szczycie i 40 minut poza szczytem i w święta.
Linia 80
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 30 minut w międzyszczycie. Późniejsze rozpoczęcie kursowania w dni świąteczne.
Linia 81
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 20 minut do godz. 19 i 30 minut wieczorem i w święta. Synchronizacja z linią 61.
Linia 82
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian.
Linia 87
- Przewidywana konieczność dalszego wzmacniania linii. Docelowo skierowanie do pętli przy ul. Podbórzańskiej.
Linia 101
- Trasa bez zmian. W dni powszednie częstotliwość kursowania zbliżona do obecnej. W święta częstotliwość 50-60 minut. Synchronizacja z linią 107.
Linia 102
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 20 minut w szczycie, 30 minut poza szczytem, 40 minut wieczorem. W święta po godz. 17 częstotliwość ok. 70 minut.
Linia 103
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian. Do rozważenia przeniesienie części zdolności przewozowej na linię 106.
Linia 106
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian.
Linia 107
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 6 minut w szczycie (zwiększona do 5 minut ok. godz. 7 i 15) i 7-8 poza szczytem. W soboty rano i wieczorem częstotliwość 15 minut, w ciągu dnia 10 minut. W niedziele rano i wieczorem częstotliwość 20 minut, w ciągu dnia 15 minut.
Linia 109
- Trasa bez zmian. Likwidacja pojedynczych kursów, niekolidujących z dojazdem do szkół.
Linia 111
- Trasa bez zmian. Kursowanie tylko w dni powszednie w szczycie.
Linia A
- Trasa bez zmian (ewentualne skracanie wybranych kursów w relacji Osiedle Bukowe - Plac Rodła). Częstotliwość kursowania 12 minut w szczycie, 15 minut poza szczytem, przed godz. 6 i po godz. 20 20 minut. W święta częstotliwość 20-30 minut.
Linia B
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 12 minut w szczycie, 15 minut poza szczytem, przed godz. 6 i po godz. 20 20 minut. W święta częstotliwość 20-30 minut.
Linia C - Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian. Kontrola funkcjonowania linii po skierowaniu linii 56 na Osiedle Kasztanowe i linii 2 na Basen Górniczy.
Linia C Bis
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian. Kontrola funkcjonowania linii po skierowaniu linii 56 na Osiedle Kasztanowe i linii 2 na Basen Górniczy.
Linia D
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 12 minut w szczycie. Synchronizacja z linią B.
Linia E
- Trasa bez zmian. Częstotliwość kursowania 12 minut w szczycie. Synchronizacja z linią A.
Linia F
- Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian. Do rozważenia przeniesienie części zdolności przewozowej z linii 107 przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w taryfie (zmniejszenie różnicy w cenie przejazdu między linią 107 i linią F).
Linia G - Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian. Likwidacja kursu o godz. 4:35 z placu Rodła.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.