Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 2006 roku


* * *

Komunikacja w wakacje

1. W związku ze zmniejszającymi się przewozami wraz z rozpoczęciem wakacji i okresu urlopowego zostaną wprowadzone w okresie od 26.06 - 31.08.2006 roku następujące zmiany w kursowaniu środków komunikacji miejskiej:
· Linie autobusowe pospieszne Cbis, D, E i G oraz linie autobusowe szkolne 77bis i 109 zostaną zawieszone.
· Linia autobusowa 53 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 15 minutową częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego. Po szczycie i w dni świąteczne według obowiązującego rozkładu jazdy. Zostaną zawieszone kursy do pętli przy ulicy Ludowej.
· Linia a autobusowa 60 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 15 minutową częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego. Po szczycie i w dni świąteczne według obowiązującego rozkładu jazdy.
· Linia a autobusowa 69 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 12 minutową częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego. Po szczycie i w dni świąteczne według obowiązującego rozkładu jazdy.
· Na linii autobusowej 102 zawieszone zostaną podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach.
· Linia a autobusowa 103 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy w dni powszednie z 24 minutową częstotliwością w godzinach szczytów i z 28 minutową częstotliwością w pozostałych godzinach, z jednoczesną likwidacją podjazdów pod Gimnazjum nr 1 w Policach.
· Linia tramwajowa 1 kursować będzie na według letniego rozkładu jazdy z 12 minutową częstotliwością w dni powszednie i świąteczne na trasie Głębokie – Potulicka.
· Linia tramwajowa 4 zostanie zawieszona.
· Linia tramwajowa 6 bis zostanie zawieszona. W dni powszednie zostanie wprowadzony dodatkowy kurs wspomagający linię tramwajowa 6 w dowozach na ranna zmianę do Stoczni Szczecińskiej, oznaczony jako 6bis z Pomorzan do pętli Ludowa. Kurs wspomagający nastąpi z Pomorzan o godz. 5.16 w kierunku pętli Ludowa.
· Linie tramwajowe 7 i 8 będą kursowały według letnich rozkładów jazdy w dni powszednie z częstotliwością co 12 minut.
· Linia tramwajowa 9 kursować będzie na trasie Potulicka – Głębokie według letniego rozkładu jazdy z częstotliwością co 12 minut w dni powszednie i świąteczne.
· Linia tramwajowa 11 będzie kursowała na trasie Pomorzany – Ludowa, w dni powszednie według letniego rozkładu jazdy z 12 minutową częstotliwością.
· Linia tramwajowa 12 będzie kursowała na trasie Pomorzany – Dworzec Niebuszewo według skorygowanego rozkładu jazdy czyli dodatkowo wykona kurs z Dworca Niebuszewo o godzinie 17.21 i 17.34.
2. W okresie od 01.07 - 31.08.2006 roku, w dni świąteczne:
· linia tramwajowa 5 kursować będzie według skorygowanego rozkładu jazdy.
· W soboty zostanie uruchomiony dodatkowy kurs wspomagający linię tramwajową 6 w dowozach na ranną zmianę do Stoczni Szczecińskiej, oznaczony jako 6 bis z Pomorzan do pętli Ludowa. Kurs wspomagający nastąpi z Pomorzan o godz. 5.08 w kierunku pętli Ludowa.
3. W okresie od 26.06 - 30.09.2006 roku zawieszone zostanie kursowanie linii 61 bis.
4. W okresie od 26.06 - 31.10.2006 roku w związku z wnioskami pasażerów komunikacji miejskiej linia autobusowa 61 wybranymi kursami w kierunku Dworca Głównego będzie jeździła przez ulice południową. Kursami tymi od przystanku „Ustowska nż” linia 61 pojedzie z Ronda Hakena ulicą Południową, zatrzymując się na przystankach „Transocean nż” i „Południowa nż” (zatoka przy Makro, za skrzyżowaniem z ul., Radomską), a od przystanku „Reda” powróci na stałą trasę, pomijając przystanki „Ogrodnictwo nż”, „Cukrowa nż”, „Cukrowa” i „Płocka”. Wraz z powyższymi zmianami na stałe skorygowane zostaną odcinkowe czasy przejazdów, uruchomiony zostanie przystanek „Cukrownia nż” jak dla linii autobusowej 81, w kierunku Dworca Głównego oraz zmieniona zostanie nazwa przystanku „Poznańska nż” na „Autostrada Poznańska nż”.
5. W okresie od 01.07 - 31.08.2006 roku zostanie zawieszona linia autobusowa pospieszna F.
· Linia autobusowa 107 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 10-11 minutowa częstotliwością w dni powszednie. W godzinach wieczornych i w dni świąteczne według obowiązującego rozkładów jazdy.
6. W okresie od 01.07 - 30.09.2006 roku linia autobusowa 81 kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 20 minutową częstotliwością w godzinach szczytów dnia powszedniego i co 35 minut po szczycie. W soboty i dni świąteczne według obowiązującego rozkładu jazdy.
Szczegółowe rozkłady jazdy będą dostępne na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego www.zditm.szczecin.pl oraz na rozkładach jazdy znajdujących się na słupkach przystankowych. Ponadto szczegółowych informacji o kursowaniu transportu miejskiego w Szczecinie przez całą dobę udziela dyspozytor Centrali Ruchu ZDiTM pod nr tel. 091 4800 403 lub 9285.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer