Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Informacja o stanie komunikacji
komercyjnej na terenie miasta Szczecina
na dzień 22 kwietnia 2002 roku


* * *

Aktualnie na terenie Szczecina funkcjonuje 8 linii komercyjnych umożliwiających dowóz ludności z centrum miasta i największych osiedli mieszkaniowych do hipermarketów - King Cross, Hypernova, HIT, Real i targowiska MANHATAN.

Linie te obsługiwane są przez czterech przewoźników:

* SPA Klonowica – 4 linie (703, 704, 705, 707),
* PKS Szczecin – 1 linia (710),
* PKS Gryfice – 2 linie ( 706, 701),
* Mittel West-Europa – 1 linia (702A).

Łącznie kursuje na nich 11 autobusów w dni powszednie i 12 autobusów w dni świąteczne wykonując dziennie pracę przewozową w ilości ok. 1865 km w dzień powszedni i ok. 1818 km w dzień świąteczny.

Usługi realizowane są z wykorzystaniem autobusów typu Autosan lub Jelcz, w nielicznych tylko przypadkach nasilonego ruchu handlowego kierowane są na te linie autobusy wielkopojemne.

Linie komercyjne rozpoczynają kursowanie po godzinach rannego szczytu przewozowego tj. od godz. 8.30 ( 701, 702), 9.00 (703,704,706), 9.30 (705), 10.35 (707), 11.00 ( 710) i jeżdżą do godzin popołudniowych - 18.00 – 19.30, maksymalnie do godz. 21.30 ( linie nr 701 i 702A).

Częstotliwość kursowania linii komercyjnych waha się od 24 -18 min. na linii nr 701, 30 min. na linii 704 i 706 do 60 min. na liniach pozostałych.

Rozkłady jazdy tych linii wynikają ze zlecenia kierowanego do przewoźników przez zamawiających, a ich głównym zadaniem jest dowiezienie potencjalnych klientów do wybranych hipermarketów. Trasa i obowiązujące przystanki na linii ustalane są pod kątem zebrania największej ilości pasażerów na nielicznie wybranych przystankach. Zgodę na korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej wydaje ZDi TM w oparciu o przeprowadzoną koordynację rozkładów jazdy, na podstawie umowy zobowiązującej przewoźników do odpłatności za ich użytkowanie. Liczba przystanków w porównaniu z liniami regularnymi jest ograniczona, z uwagi na dążenie do skrócenia czasu jazdy autobusu, dobór przystanków narzucony przez hipermarkety zlecające przewozy.

W trakcie przygotowań są zmiany dotyczące przebiegu tras i rozkładów jazdy linii nr 701, 702A, 708, 710, 711.

Linia 701 /3-4 autobusy PKS Gryfice/ zmieni przebieg i zostanie skierowana przez ul. Krzywoustego, 26 Kwietnia i os. Kaliny /częściowo po trasie przeciążonej linii nr 75/, z wyłączeniem przejazdu przez al. Wojska Polskiego i przystanków „pl. Zgody” i „Poniatowskiego”. Taka zmiana trasy linii spowoduje wykonywanie dziennie ok. 238 km w dzień powszedni od poniedziałku do czwartku, 277 km w piątki i 290 km w dni świąteczne przebiegu linii komercyjnej na trasie linii autobusowej nr 75. W pewnym stopniu odciążona zostanie linia miejska, jakkolwiek będzie się to wiązało dla użytkowników z pewnymi ograniczeniami, wynikającymi z pominięcia przystanków „Turzyn” w obu kierunkach, czy „Krzywoustego” w kierunku C.H King Cross.

Linia 702A /1 autobus Mittel West Europa/ zmieni przebieg na odcinku od al. Wyzwolenia /pl. Rodła/ i skierowana będzie do ul. Komuny Paryskiej po trasie linii 68,101,107 i F. Na tym odcinku autobus tej linii, której numer zostaje zmieniony na 702 będzie wykonywał na trasie linii regularnych 83 km w dzień powszedni i 71 km w dzień świąteczny.

Linia 708 – nowa /1 autobus PKS Gryfice/ – planowane jest uruchomienie dodatkowego połączenia w relacji ul. Zawadzkiego – C.H. King Cross. Taki przebieg linii będzie częściowo pokrywał się z trasą linii nr 53 /na odcinku Zawadzkiego – Ku Słońcu/ oraz linii 60 /na odcinku od „Klonowica MZK” do ul. Ku Słońcu/. Linia komercyjna na trasie linii regularnych wykona 105 km w dzień powszedni i 96 km w dzień świąteczny.

Linia 710 /1 autobus PKS Szczecin/ na niezmienionej trasie zostanie ograniczony dotychczasowy rozkład jazdy. Na trasie pl. Hołdu Pruskiego – Real wykonanych zostanie 4, a nie jak uprzednio 10 – 12 obiegów. W ramach pracy tego samego autobusu zostanie wyodrębniona linia nr 711, realizująca przewozy do Reala z 0s Bukowego i Żydowiec.

Linia 711 /autobus z linii nr 710 PKS Szczecin/ wykonując przewozy na trasie Real – Os. Bukowe i z powrotem – oraz Real – Żydowce i z powrotem - przebiega częściowo po trasie linii 66 – na odcinkach: Os. Bukowe – Łubinowa /”Sanktuarium”/ oraz Żydowce – Wiosenna. W ciągu dnia powszedniego wykonywanych jest łącznie po 4 obiegi na obu odcinkach, w dni świąteczne po 3 obiegi. Wynikająca z tego realizacja wozokilometrów realizowanych przez linię komercyjną na trasie linii regularnych, między innymi na linii 66 wynosi łącznie w dzień powszedni 90 km, w dzień świąteczny 68 km. Linie komercyjne na nowo zmienianych trasach wykonają łącznie 516 km w dzień powszedni i 525 km w dzień świąteczny na trasach linii regularnych.

Jednocześnie trzeba zauważyć, że fakt przejęcia z linii regularnych przez linie komercyjne części pasażerów, chcących skorzystać z bezpłatnych przejazdów, będzie skutkował utratą wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Będzie to dotyczyło nie tylko pasażerów na wymienionych wspólnych odcinkach linii. Nowe relacje bezpośrednie np. z pl. Rodła do Os. Przyjaźni, Kaliny, czy do Gumieniec, umożliwiające bezpłatny przejazd na długich odcinkach, wyrugują dotychczasowe przejazdy z wykorzystaniem biletów na dłuższy przejazd autobusami dwu lub więcej linii. Możliwości zrekompensowania tych strat poprzez wycofanie taboru z linii regularnych nie zawsze będą realne, z uwagi na czas funkcjonowania linii komercyjnych i ich niewielkie częstotliwości, a także fakt, że nie obejmują one wszystkich przystanków zlokalizowanych na trasie przejazdu. Np. obsługa przystanku „Turzyn” jednego z najbardziej obciążonych na linii 75, jest sprzeczna z interesem linii komercyjnej 701, zainteresowanej dowozem klientów do C.H. King Cross, a nie do konkurencyjnego C.H. Turzyn.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.