Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Informacja dotycząca rozwoju
komunikacji miejskiej w latach następnych

* * *

Informacja dotycząca rozwoju komunikacji miejskiej w latach następnych została przekazana w lutym 2001 roku ówczesnemu wiceprezydentowi Janowi Dużyńskiemu.


Na najbliższe lata jako naczelne zadanie należy uznać podwyższenie jakości usług komunikacyjnych i utrzymanie jej na odpowiednim poziomie. Troska o właściwe zabezpieczenie potrzeb przewozowych w komunikacji zbiorowej, zgodne z coraz większymi oczekiwaniami użytkowników i wymogami władz samorządowych, przy stosowaniu reguł gry rynkowej i zasad efektywności ekonomicznej, w dobie silnej konkurencji z transportem indywidualnym, to nowe wyzwanie dla przewoźników, zarządu komunikacji miejskiej i samorządowych decydentów. Oznacza to starania o zwiększanie dostępności komunikacyjnej, skracanie czasu i poprawę warunków podróży /preferowanie taboru niskopodłogowego /.

W trakcji tramwajowej, niezależnie od korekt uwzględniających bieżące potrzeby zgłaszane przez użytkowników, działania takie będą uzależnione od realizacji, zgłoszonej do ujęcia w czteroletnim planie inwestycji, budowy nowych odcinków torów tramwajowych, jak np.:

• Budowa torowiska wzdłuż al. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. B. Krzywoustego do ul. W. Sikorskiego, umożliwiającego objęcie Gumieniec dodatkową linią tramwajową z odciążeniem węzła pl. Kościuszki,

• Wybudowanie drugiego toru w ul. Ku Słońcu na końcowym odcinku trasy linii nr 8, / tj. od ul. Derdowskiego/, umożliwiającego dwukierunkowy ruch tramwajowy, wyremontowanie istniejącego toru pojedynczego. Jednoczesne wydłużenie trasy tramwajowej do ul. Hrubieszowskiej, z wybudowaniem pętli tramwajowo - autobusowej z punktem socjalno - sanitarnym dla prowadzących pojazdy pozwoli na objęcie nowych rejonów miejskiej zabudowy obsługą tramwajową,

• Budowa torowiska w ul. Mieszka I, zakończonego pętlą tramwajowo – autobusową w rejonie ul. Bronowickiej. Taką potrzebę dyktuje planowana lokalizacja nowego cmentarza komunalnego i rozbudowa Uniwersytetu Szczecińskiego,

• Budowa torowiska w ul. 26 Kwietnia do ul. Taczaka, z pętlą tramwajowo - autobusową w rejonie ul. Łukasińskiego i Brackiej. W dalszym etapie zakłada się przedłużenie trasy tramwajowej ul. Nowoszeroką z pętlą w rejonie ul. Modrej,

• Dalsze wydłużenie torów tramwajowych wzdłuż al. Bohaterów Warszawy - łączących ul. W. Sikorskiego ze skrzyżowaniem al. Piastów i Mieszka I,

• Budowa torowiska i trasy tramwajowej od ul. Krasińskiego w kierunku północnym / przez ul. Warcisława do ul. Łącznej / wraz z pętlą tramwajową i autobusową,

• Po wybudowaniu przeprawy mostowej uruchomienie trasy SST/ szczeciński szybki tramwaj/ wydłużającej przebieg tramwajów z Basenu Górniczego przez rzekę Regalicę do Zdrojów i dalej przez osiedle Słoneczne do autostrady z pętlą tramwajowo – autobusową /Nad Rudzianką/ oraz zajezdnią tramwajową.

W trakcji autobusowej pożądane są uruchomienia nowych linii, obejmujących swym zasięgiem rejony nie posiadające dotychczas komunikacji. Dotyczy to głównie nowo budowanych osiedli mieszkaniowych, np. dzielnic północnych, ale także i rejonów śródmiejskich, co można ująć jako następujące zadania:

• wydłużenie linii nr 69 / Kołłątaja – Rugiańska / do ul. Ludowej –po przygotowaniu trasy na odcinku Rugiańska – Ludowa do eksploatacji autobusów,

• uruchomienie nowej, od lat wnioskowanej linii, łączącej Urząd Miejski, Przychodnię Specjalistyczną na ul. Starzyńskiego, Urząd Wojewódzki i Dworzec Główny,

• uruchomienie wspomagającej w stosunku do przeciążonej linii pośpiesznej C, pośpiesznej linii z Os. Dąbie do pl. Rodła – przez Trasę Zamkową,

• wydłużenie linii nr 76 z Os. Kaliny do ul Łukasińskiego, / do czasu wprowadzenia tam trasy tramwajowej/,

• Objęcia obsługą autobusową rejonu ul. Duńskiej, po przystosowaniu jej do eksploatacji.

Ponadto wraz z rozwojem sieci nowo budowanych dróg i przepraw mostowych zachodzi potrzeba korygowania sieci istniejących obecnie połączeń autobusowych.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.