Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Inteligentny system łączności radiowej
i wyposażenie pojazdów komunikacji miejskiej

* * *

Inteligentny system łączności radiowej i wyposażenie pojazdów komunikacji miejskiej, System komputerowej informacji i obsługi pasażerów i automatyczne punkty informacyjne opracował w lutym 2001 roku pan inż. Krzysztof Ptasznik dla budowanego miejskiego systemu łączności. Materiały z archiwum ZKM Szczecin.

* * *

W skrócie System Nadzoru Ruchu Komunikacji Miejskiej w Szczecinie dla Zarządu Komunikacji Miejskiej powinien być zbudowany z wykorzystaniem cyfrowego trankingowego systemu radiowego, umożliwiającego tranking głosu i danych o bardzo dużych możliwościach i dużej elastyczności (z wykorzystaniem Koncepcji Miejskiej Sieci Łączności). Budowa takiego systemu wymagałaby uruchomienia strefy radiowej i wyposażenia pojazdów w radiotelefony trankingu cyfrowego.
Zakładano budowę etapową systemu, która daje możliwość skalowania systemu w zależności od ilości włączonych do systemu pojazdów. Pierwszy etap wymagałby budowy i uruchomienia strefy radiowej o możliwościach obsługi kilkudziesięciu pojazdów. Rozszerzenie systemu o następne pojazdy wymagałoby instalacji kolejnych radiotelefonów w pojazdach oraz rozbudowy strefy radiowej o następne kanały. Wyodrębniono tutaj, następujące zadania:
Etap l:
„Pilotażowe wdrożenie systemu na bazie kilkudziesięciu pojazdów"
1.Projekt szczegółowy rozbudowy systemu.
2.Budowa trzy lub czterokanałowej strefy radiowej(lub dzierżawa lub udostępnienie od Policji).
3.Doposażenie systemu autokomputera SRG2000D w wybranych pojazdach posiadających autokomputery.
4.Instalacja radiotelefonów w tych pojazdach.
5. Wymiana oprogramowania w wybranych autokomputerach.
6.Uruchomienie systemu pilotażowego.
Funkcje systemu w pojeździe związane z cyfrową transmisją danych droga radiową:
globalna synchronizacja czasu,
* przesyłanie informacji statusowych do pojazdu od dyspozytora i wyświetlanie ich kierowcy pojazdu,
* przesłanie informacji statusowych z pojazdu do dyspozytora,
* przesłanie informacji o awariach,
* lokalizacja pojazdu na trasie-przesłanie,
* przesyłanie informacji o opóźnieniach/przyspieszeniach - kontrola punktualności,
* wywołanie dyspozytora,
* cyfrowe przesyłanie żądania-zwykłe lub alarmowe,
* zgłaszanie na linii/kursie identyfikacja kierowcy,
* odmeldowanie po zakończeniu pracy,
W pierwszym etapie przyjmuję uruchomienie systemu pilotowego na 50 pojazdach, a więc:
* zabudowa interfejsu RS845 w SRG2000D(50 szt.),
* instalacja interfejsu radiotelefonu SRG3000R(50 szt.),
* modyfikacja oprogramowania autokomputera SRG2000D(50 szt.),
* podłączenie radiotelefonu do autokomputera(50 szt.)
* budowa infrastruktury systemu łączności radiowej wg projektu i w oparciu o kanały trankingu cyfrowego * szerokości 25kHz(może to być w oparciu o kanały wynajęte-dzierżawione od Policji),
* instalacja, programowanie i uruchomienie infrastruktury systemu,
* szkolenie administratora systemu,
* zainstalowanie i uruchomienie radiotelefonu przewoźnego z uproszczoną klawiaturą,standardowym zestawem montażowym, głośnikiem,mikrofonem do pracy w hałasie, przetwornicą zasilania pokładowego,anteną do montażu na tramwajach lub autobusach - szt.50.
Etap 2:
Rozbudowa systemu do pełnego wymiaru (wg schematu: Struktura Nadzoru Ruchu, wersja pełna-350 pojazdów lub 444 pojazdy).
1. Rozbudowa infrastruktury łączności radiowej.
2. Doposażenie pozostałych pojazdów posiadających autokomputery SRG2000D w radiotelefony i niezbędne interfejsy oraz modyfikacja oprogramowania.
3. Dostawa i uruchomienie oprogramowania narzędziowego, systemowego i telekomunikacyjnego powyższej infrastruktury.
Etap 3:
Rozszerzenie systemu na cały tabor wraz z pojazdami nadzoru i technicznymi.
Wyposażenie wszystkich pojazdów nie posiadających autokomputerów (lub komputerów pokładowych) w komputery pokładowe SRG3000R z niezbędnymi modułami i zainstalowaniu radiotelefonów.
Etap 4:
Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej i modyfikacja oprogramowania systemu Zarządzania Komunikacją Miejską o funkcje niezbędne dla centralnego systemu zarządzania ruchem miejskim.
Zastąpienie łączności radiowej firmowej łącznością wpasowaną w miejską sieć łączności i potrzeby sprzętowe.
1. Wymagana pojemność systemu i zasięg strefy radiowej.
Autobusy:
SPA Klonowica: stan l13 autobusów i 123 autokomputery SRG2000D,
SPA Dąbie: stan 102 autobusy i 126 autokomputerów SRG2000D,
SPPK Police: stan 59 autobusow i 12 autokomputerów SRG2000D,
PPKS Szczecin: stan 12 autobusów i autokomputerów brak.
Razem 286 autobusów, 261 autokomputerów 261 i jeden w ZKM.
Tramwaje:
Zajezdnia Pogodno: 63 pociągi brak komputerów pokładowych,
Zajezdnia Niemierzyn : 25 pociągów brak komputerów pokładowych,
Zajezdnia Golęcin : 36 pociągów brak komputerów pokładowych,
Razem 124 pociągi brak komputerów pokładowych.
Wozy nadzoru i techniczne Zarządu Komunikacji Miejskiej:
Dział Infrastruktury Komunikacyjnej: 1 wóz (truck) plus 1 radiotelefon noszony,
Wydział Koordynacji Ruchu: 5 wozów plus 7 radiotelefonów noszonych,
Dział Marketingu: 2 wozy plus 2 radiotelefony noszone,
Dział Administracjno-Pracowniczy: 1 wóz plus 1 radiotelefon noszony,
Razem: 9 wozów plus dodatkowo 11 radiotelefonów noszonych.
Pogotowie techniczne: 9 wozów.
Wozy dla akcji „ZIMA": 16 radiotelefonów przewoźnych.
Ogółem zapotrzebowanie na radiotelefony przewoźne:
- autobusy : 286 sztuk,
- tramwaje : 124 sztuki,
- wozy nadzoru: 9 sztuk,
- wozy pogotowia: 9 sztuk,
- akcja „Zima": 16 sztuk,
to jest: 444 radiotelefony przewoźne oraz dodatkowo 11 radiotelefonów noszonych.
Do obsługi linii komunikacji miejskiej na obszarze nadzorowanym przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Szczecinie wyjeżdża w dzień powszedni (czyli maksymalny ruch w sieci radiowej):
- z SPA Klonowica: 75 autobusów,
- z SPA Dąbie 69 autobusów,
- z SPPK Police 35 autobusów,
Razem autobusy: 179 pojazdów.
Tramwaje z trzech zajezdni: 99 pociągów, wozy nadzoru i techniczne ZKM: 9 wozów, pogotowie techniczne: 9 wozów, czyli 296 radiotelefonów w sieci radiowej ZKM. Godziny nocne od 23:00 do 5:00 to tylko 19 autobusów (radiotelefonów) i 6 wozów nadzoru i technicznych (radiotelefonów).
Strefa radiowa ZKM to obszar: Wielki Szczecin i duża część powiatu Police.
To co zostało przedstawione w powyższym opracowaniu, trzeba uzupełnić o harmonogram, przewidywane koszty, typy urządzeń oraz sposób uzyskania kanałów o szerokości 25kHz (dla Tetry). Do powyższego opracowania wybrano tylko niezbędne informacje, natomiast obszerna dokumentacja może być użyteczna w przypadku dalszej pracy nad projektem.
Wraz powyższym projektem został również opracowany "System komputerowej informacji i obsługi pasażerów" tutaj jak również rozmieszczenie automatycznych punktów informacyjnych połączonych ze sprzedażą biletów - automaty biletowe tutaj.
Niestety w części dla komunikacji miejskiej projekty te pozostały tylko na papierze. Nie wyszły poza stadium projektu. Na powyższe rzutowało - brak woli politycznej i nie przeznaczeniu na ten cel odpowiedniej ilości środków finansowych.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.