Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Koncepcja budowy systemu łączności

* * *

System łączności radiowej i wyposażenie pojazdów dla komunikacji szczecińskiej zarządzanej przez ZKM Szczecin opracował wstępnie Zakład Elektroniki w Mielcu.

W ogólnym zarysie - koncepcję rozwiązania oparto o wykorzystanie systemu transmisji głosu i danych "EDACS" firmy Ericsson. Budowa takiego systemu wymagałaby uruchomienia strefy radiowej i wyposażenia pojazdów w radiotelefony Orion.

System "EDACS" jest radiowym systemem umożliwiającym tranking głosu i danych o bardzo dużych możliwościach i dużej elastyczności. W projekcie zakładano budowę etapową, która daje możliwość skalowania systemu w zależności od ilości włączonych do systemu pojazdów.

Pierwszy etap wymagał budowę i uruchomienie strefy radiowej o możliwościach obsługi kilkudziesięciu pojazdów. Rozszerzanie systemu o następne pojazdy wymagać będzie instalację kolejnych radiotelefonów w pojazdach oraz rozszerzenia strefy radiowej o następne kanały.

Realizacja Systemu Nadzoru Ruchu w zakresie wyposażenia pojazdów, w ramach ZKM Szczecin przebiegać powinno etapowo. Wyodrębnić tutaj można następujące zadania.:

ETAP 1:
* Pilotażowe wdrożenie systemu na bazie kilkudziesięciu pojazdów.
Projekt szczegółowy rozbudowy systemu, to budowa trzy - lub czterokanałowej strefy radiowej Basic "EDACS" oraz dodatkowe wyposażenie systemu autokomputera SRG 2000 w wybranych pojazdach posiadających autokomputery, instalacja radiotelefonów w tych pojazdach, wymiana oprogramowania autokomputerów * Uruchomienie systemu pilotażowego,
Funkcje systemu w pojeździe związane z cyfrową transmisją danych drogą radiową:
* globalna synchronizacja czasu,
* przesyłanie informacji statusowych do pojazdu od dyspozytora i wyświetlanie ich kierowcy pojazdu,
* przesłanie informacji statusowych z pojazdu do dyspozytora,
* przesyłanie informacji o awariach,
* lokalizacja pojazdu na trasie i przesłanie danych,
* przesyłanie informacji o opóźnieniach/przyspieszeniach - kontrola punktualności,
* wywołanie dyspozytora - cyfrowe przesyłanie zadania - zwykłe i alarmowe,
* zgłaszanie na linii/kursie z identyfikacji kierowcy,
* odmeldowanie po zakończeniu pracy.
Dodatkowe wyposażenie pojazdów
* Zabudowa interfejsu RS485 w SRG2000 - 50,
* Instalacja interfejsu radiotelefonu SRG3000R - 50,
* Modyfikacja oprogramowania Autokomputera SRG2000 - 50,
* Podłączeni radiotelefonu do Autokomputera - 50,
* Szkolenie personelu - 1.
Infrastruktura systemu łączności radiowej systemu EDACS
* 4 kanałowa strefa radiowa Basic EDACS:
- 1. 4 stacje retransmisyjne o mocy maks. 90 W wyposażone w karty sterowników trankingu GETC, pracując w paśmie 410÷430 lub 450÷470 MHz, z kanałem o szerokości 12,5 kHz, zapewniające transmisję głosu oraz danych cyfrowych z przepływnością 4 800 b/s,
- 1. zasilanie 220 V.
* System antenowy – rozdzielony (TX/RX),
- 2. anteny z zyskiem 7,5 dB: nadawcza i odbiorcza, sprzęgacze antenowe nadawcze i odbiorcze,
- 3. 2x30 m kabla antenowego 7/8,
- 4. złącza, zabezpieczenia odgromowe, uziemienia, osprzęt instalacyjny
* Urządzenie zasilania awaryjnego
- UPS zapewniający podtrzymanie zasilania strefy przez minimum 6 godzin
- 7,5 kVA, 3fazy/1fazę, baterie akumulatorów
* Instalacja, programowanie i uruchomienie infrastruktury systemu
* Szkolenie personelu administratora systemu dla 3-5 osób, czas trwania: 3 dni.
Sprzęt abonencki
* Radiotelefon dyspozytorski typu Orion System
- Wyposażenie: radiotelefon z pełną klawiaturą, zestaw montażowy, zasilacz sieciowy z głośnikiem i bateryjnym podtrzymaniem zasilania, mikrofon biurkowy, stacjonarny system antenowy,
* Radiotelefon typu Orion Scan do autobusów
- Wyposażenie: radiotelefon z uproszczoną klawiaturą, std. zestaw montażowy, głośnik, mikrofon do pracy w hałasie, przetwornica zasilania pokładowego do 13,8VDC, antena bez zysku przystosowana do montażu na tramwajach i autobusach.
* Instalacja radiotelefonu w autobusie.
* Instalacja radiotelefonu stacjonarnego.
ETAP 2: Rozbudowa systemu do pełnego wymiaru
1.Rozbudowa infrastruktury łączności radiowej,
2.Doposażenie pozostałych pojazdów posiadających Autokomputery SRG 2000 o radiotelefony, niezbędne interfjsy i modyfikacja oprogramowania,
3.Dostawa, uruchomienie oprogramowania narzędziowego, systemowego i telekomunikacyjnego powyższej infrastruktury.
ETAP 3: „ Rozszerzenie systemu na cały tabor wraz z pojazdami zaplecza”
- wyposażenie wszystkich pojazdów nie posiadających autokomputerów w komputery pokładowe SRG 3000 z niezbędnymi modułami i wyposażenie ich w radiotelefony.
ETAP 4: „ Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej”
- 1.Informacja na przystankach – Słup Informacji Pasażerskiej.

Jak z powyższego wynika koncepcja budowy i rozbudowy systemu łączności dla Nadzoru Ruchu nie wyszła z powijaków. Jak zwykle zabrakło woli politycznej i pieniędzy na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Jak wiemy miasto w roku 2000 przeznaczyło na komunikację miejską tylko około 53,6 mln złotych ogółem. Jaka jest łączność pomiędzy Nadzorem Ruchu a przewoźnikami i środkami tramsportu miejskiego każdy widzi - oparta jest na łączności komórkowej.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.