Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1995 roku


* * *

Opracowanie Grażyna Haska. Nr 1-3 1995 rok.


* * *

Zasiłki rodzinne po nowemu

Luty 1995 r. był ostatnim miesiącem, za który otrzymaliśmy zasiłki rodzinne w dotychczasowej wysokości i formie (tj. dla każdego uprawnionego po 16,70 zł). Od 1 marca 1995r zasiłki rodzinne stają się niezależnym od ubezpieczenia społecznego świadczeniem powszechnym. Nowe zasady przyznawania a następnie wypłaty tego świadczenia zawiera ustawa z 1 grudnia 94 r. o zasiłkach rodzinnych 1 pielęgnacyjnych.

Tekst ustawy ogłoszony jest w Dz.U. nr 4 z 1995 r. poz.17. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 21,00 zł, a otrzymają go tylko rodziny o najniższych dochodach, które złożą wniosek wraz z oświadczeniem o ich wysokości. Zasiłek rodzinny przyznawany jest dwukrotnie w ciągu roku: na okres od 1 marca do 31 sierpnia i od 1 września do końca lutego następnego roku. Nowy zasiłek przysługuje wówczas, gdy dochód brutto na osobę w rodzinie uzyskany w czasie dwu kwartałów kalendarzowych poprzedzających półroczny okres, na który zostanie przyznany, nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzednim (tj. obecnie 312,05 zł). Wyjątkowo przy przyznawaniu zasiłku za okres od 1 marca 1995 do 31 sierpnia 1995 roku przyznawać się go będzie na podstawie dochodów z IV kw. 1994 roku.

Przy ustalaniu praw do zasiłku rodzinnego uwzględnia się wszystkie dochody brutto członków rodziny uprawnionego pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z wyłączeniem zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i pogrzebowych.

Zasiłek rodzinny przysługuje nadal na wszystkie dzieci, na które do dnia wejścia w życie ustawy wypłacany był zasiłek rodzinny, bez względu na wiek, gdy były inwalidami II grupy, a inwalidztwo powstało w wieku do ukończenia 25 lat, o ile spełniane są warunki określone w ustawie.

Minister Płacy i Polityki Socjalnej określa wzór wniosku o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego, wzór oświadczenia o dochodach rodziny i wzory oraz dowody innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego. Tak więc począwszy o marca 1995 roku ubiegamy się o wypłatę zasiłków rodzinnych wg nowych zasad. Wielu z nas odchodzi z przysłowiowym kwitkiem.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer