Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1995 roku


* * *

Opracowanie Irena Starosta. Nr 1-3 1995 rok.


* * *

Wypadki i kolizje

W roku 1994 tramwaje i autobusy uczestniczyły w 592 zdarzeniach drogowych, które zaistniały na ciągach komunikacji miejskiej, z czego 140 tj. 23,6 % zdarzeń powstało z winy pracowników MZK. Pozostałe 452 zdarzenia powstały z winy osób poszkodowanych, osób trzecich lub innych przyczyn. Z danych wynika, że w 1994r nastąpiło zmniejszenie ogólnej ilości zdarzeń drogowych w stosunku do 1993 roku o 13. Dużemu zwiększeniu uległa natomiast ilość osób poszkodowanych w wypadkach tramwajowych i autobusowych o 32, a ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach zmniejsza się o 4. Zmniejszyła się również ogólna ilość zdarzeń z winy prowadzących pojazdy MZK o 9. Biorąc pod uwagę kolizje z winy pracowników MZK to zmniejszyły się o 13, natomiast wypadków z winy pracowników MZK było więcej o 5.

Ogółem w roku 1994 w obu trakcjach na ciągach komunikacji miejskiej odnotowano 510, tj. o 32 mniej niż w 1993 roku, kolizji drogowych z udziałem środków komunikacji miejskiej, z czego 130 zdarzeń powstało z winy pracowników MZK, co stanowi 25 %. Jak z powyższego wynika, najwięcej kolizji powstaje jak w latach poprzednich z powodu nieprzestrzegania zasad pierwszeństwa przejazdu przez kierowców.

Na ogólna liczbę 510 kolizji, aż 189 czyli 37 % powstało głównie z tej przyczyny. Z winy prowadzących pojazdy MZK z tej przyczyny powstały aż 33 kolizje. Wynika z tego, że kierowcy pojazdów obcych nie przestrzegają zasady pierwszeństwa przejazdu w stosunku do prowadzących pojazdy MZK. Dotyczy to w przeważającej liczbie naszych pojazdów szynowych. Następną pokaźną grupę stanowią kolizje, których przyczyną było nieprawidłowe wykonywanie manewru wyprzedzania lub omijania.

Tego typu kolizji odnotowano 102 z czego aż 36 spowodowali kierowcv autobusów MZK. Reasumując należy stwierdzić, że w dalszym ciągu istnieje konieczniść przeprowadzenia remontów i modernizacji torowisk, a także poprawa jakości napraw i kontroli stanu technicznego taboru tramwajowego i autobusowego na zapleczach poszczególnych zajezdni.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer