Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1995 roku


* * *

Opracowanie Monika Pawłowska. Nr 1-3 1995 rok.


* * *

Wandale wciąż groźni

Urządzenia przystankowe są nadal celem wątpliwej "rozrywki" dla niektórych mieszkańców naszego miasta.

Na ośmiuset przystankach komunikacyjnych umieszczone są tysiące tabliczek z rozkładami jazdy oraz inne elementy wyposażenia podlegające ciągłej dewastacji. Obecnie przy konserwacji i usuwaniu szkód na przystankach zatrudnionych jest siedmiu pracowników Działu Utrzymania Obiektów Ruchu.

Najczęściej dewastowanymi elementami przystanków są tabliczki z rozkładami jazdy. Nie oszczędzane są również numerki komunikacyjne i pozostałe urządzenia przystankowe. W poniższym zestawieniu prezentowane są niektóre wielkości mające na celu zobrazowanie skali dewastacji.

Elementy wyposażenia
przystanku
Uszkodzenia
w 1993 r.
Uszkodzenia
w 1994 r.
rozkłady jazdy 1808 2270
numerki komunikacyjne 203 701
tablice przystankowe 100 211
ramy do tablic przystankowych 155 263
Razem 2266 3345

Jak z powyższego zestawienia widać skala dewastacji rośnie przysparzając nam dużych strat finansowych, w ubiegłym roku straty z tego tytułu wyniosły 907.405.000 (90.740,50 nowych zł) złotych. Tylko w dziesięciu przypadkach udało się ująć sprawców tych czynów. Pokryli oni wszystkie koszty związane z usunięciem wyrządzonych przez siebie szkód.

W celu zminimalizowania strat zostały częściowo wycofane przystanki ramowe typu "warszawskiego". Uchroniło to nas przed ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z wstawieniem setek wybitych szyb. W bieżącym roku podejmowane będą kolejne działania zabezpieczające rozkłady jazdy i lustra drogowe przed wandalami. Czy przyniosą one pożądany efekt - pokaże przyszłość.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer